Ba Đình

15/07/2017 11:00
STT ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SỐ ĐIỆN THOẠI
1NT Minh Tiến-390 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0438346670
2NT Long-12 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0903235275
3NT Hải Linh-61 Cửa Bắc-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0438294874
4NTTN 5 Ngọc Khánh-5 Ngọc Khánh-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0913552831
5NT Đức Long-107 Trần Huy Liệu-Trần Huy Liệu-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0438351406
6NT Vinopharm-138B Giảng Võ-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0986178963
7NT Thành Công-111K7 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình01262371646
8NT Hiệp Oanh-102 Bộ Tư Lệnh Lăng-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0963616577
9NT Thành Công-105E5 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0437723140
10NTTN-396-Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Hà NộiBa Đình01235091088
11NT Nghĩa Hưng-145 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0986098368
12NT Phúc Lâm-140/192 Kim Mã-Kim Mã-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0904223663
13NT Vĩnh Phúc-595 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0912100549
14NT TN-106H4 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0974641909
15NT Châu Long-76 Nguyễn Trường Tộ-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0437723140
16NT Liên Mai-625 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0916541541
17QT Đức Thành-101E6 Thành Công-Thành Công-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0902222905
18NT Tuấn Phương-6/12 Nghĩa Dũng-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0913006485
19NT Tân Thủy-21/72 Phúc Xá-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0466819167
20NT Hồng Mai-116A3 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình01663572545
21NT Ngọc Trang-18A/20 Nguyễn Công Hoan-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0466810561
22NT Gia Đức-80 Phúc Xá-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0974165392
23NTTT 22 Phúc Xá-22 Phúc Xá-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0988846895
24NT Thanh Tấm-Quầy 105, số 168 Ngọc Khánh-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0915960698
25Nt Hạnh Phúc-1/2 tầng 1, 120H2 TT Thành Công-Thành Công-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0975890759
26NT Thanh Lan-369 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0983111470
27Công ty DP Hồ Tây-12/33 Đốc Ngữ-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0438328075
28NTTN 59 Hoàng Hoa Thám-59 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0902128081
29NT Tư Nhân-216 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0915396768
30NT Tư Nhân-87 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0987652786
31NT 28-28 Thành Công-Thành Công-Ba Đình-Hà NộiBa Đình01697987777
32NT Tuyết Nam-Số 1 Ngõ 9 Đào Tấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0912789285
33NT Hiền Anh-18B/20 Nguyễn Công Hoan-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0437715101
34NT Hải Hòa-số 1 Vạn Bảo-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0988303338
35NT Hoa Hiên-23 Vạn Bảo-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0975958058
36NT Hà Nguyễn-85 Linh Lang-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0988889337
37NT Hoàng Minh-108KD8 Vĩnh Phúc-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0972264537
38NT Tư Nhân-11B Ngọc Hà-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0904781109
39NT Kim Anh 2-195B Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0983770331
40NT Tư Nhân-15A Tân Ấp-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0983884566
41NT Tư Nhân-72 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0438233963
42NT Nhân Dân-42 Cửa Bắc-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình01686668644
43NT Gia Đình-Số 6, ngõ 6 Vĩnh Phúc-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0985152999
44NT Đức Anh 1-Số 45  ngõ 194 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0968254828
45NT Tiệp Tươi-104H2 Thành Công-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0439903067
46NT Tư Nhân-154 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0462734533
47NT Quốc Anh-162 Ngọc Kháng-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0904418525
48NT Tân An-102 BG 2 Vĩnh Phúc-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0976924976
49NT Thu Hằng-218B Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0989979646
50NT Tư Nhân-327 Kim Mã-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình01663922988
51Nt Tuấn Lan-29/15 đường Phúc Xá-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0973025688
52NT Mai Hiên-102A Kim Mã Thượng-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0989211272
53NT Trọng Tấn-57 Dốc viện Nhi-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0978507640
54NT Tư Nhân-54 ngõ 9 Đào Tấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0983206859
55NT Tư Nhân-400 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0983925909
56NT Xuân  Hưng-63-Nghĩa Dũng-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0437171276
57NT Tư Nhân-241 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0437220048
58NT Nghĩa Hưng-367 Đội Cấn-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình01669804537
59NT Bệnh Viện Nam Á-40 Hòa Nhai-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0972720930
60NT Đức Anh 1-xóm 4 dốc viện nhi-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0966434878
61NT Dũng-37/97 Văn Cao-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0988011157
62NT Bình Minh-Ngọc Hà-Ngọc Hà-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0906153868
63NT Hải Anh-106 ngõ 158 Ngọc Hà-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0963828762
64NT Trung Hà-37 Kim Mã Thượng-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0973995995
65NT Vân Từ-224 Đội Cấn-Đội Cấn-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0437623674
66NT Phước An-112 D1 Thành Công-Thành Công-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0976298374
67NT 351 Đê La Thành-351 Đê La Thành-Đê La Thành-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0916053688
68NT Thu Trang-398 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình01696309318
69NT Hồng Vân-Vĩnh Phúc-Vĩnh Phúc-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0985710435
70Nt Xuân Hưng-19 Tân Ấp-Ba Đình-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0919876470
71NT Trâm-Số 10B Nguyên Hồng-Thành Công-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0987212112
72NT Lương Phúc-Số 26 Ngõ 55 -Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0989882508
73Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Hà Nội-Q206. 168 Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0987492337
74Công ty TNHH thương mại dược phẩm Hưng Anh-Q122 – C168 ngọc khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0949241190
75Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam-Q206 C168 Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0979357633
76Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Anh-Q213 c168 ngọc khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0963328888
77Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Liệu Trung Ương II-Q25 – C168  Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0915334398
78Chị Nhung-Q105 – C168 Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0983643660
79Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Thanh Bình-Q119 -C168 ngọc khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0983717702
80Chi nhánh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà-Q412A HaPu / Q105. 168 Ngọc Khánh-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà NộiBa Đình0915063086
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Quốc Oai

  Quốc Oai

 • Chương Mỹ

  Chương Mỹ

 • Cầu Giấy

  Cầu Giấy

 • Đan Phượng

  Đan Phượng

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

  Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

 • Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học

  Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

Mua ngay

Thông Xoang Tán