Bắc Giang

Bắc Giang

06/10/2017 22:20
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Nhà thuốc Gia Bảo—Lương Phong-Lương Phong-Hiệp Hoà-Bắc Giang0986.013.114
2QT Số 19- CNCTDP Mediplantex –Xóm Khánh-Lương Phong-Lương Phong-Hiệp Hoà-Bắc Giang0975.442.899
3ĐLý Số 4 – CTDP Minh Tâm–Xóm Cấm-Lương Phong-Lương Phong-Hiệp Hòa-Bắc Giang01292.059.818
4ĐLý Số 2 – CNCTDP Mediplantex-34-19/5-TT Thắng -TT Thắng -Hiệp Hòa-Bắc Giang0949.928.650
5QT Số 505 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa–Khu 5-TT Thắng -TT Thắng -Hiệp Hòa-Bắc Giang01659636458
0240.6334.960
6Nhà thuốc Hoàn Phát–Cổng BVĐK Hiệp Hoà-Thị trấn Thắng-Thị trấn Thắng-Hiệp Hoà-Bắc Giang0986.528.115
7ĐLý Số 12 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa–Đức Thắng-Đức Thịnh -Đức Thịnh -Hiệp Hòa-Bắc Giang01694.592.988
8ĐLý Số 4 – CNCTDP Mediplantex–Đức Thắng-Đức Thịnh -Đức Thịnh -Hiệp Hòa-Bắc Giang0240.3.564.476
01638.127.091
9QT CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa–Khu 2-TT Thắng -TT Thắng -Hiệp Hòa-Bắc Giang0240.3872.247
01272.800.668
10QT Số 12- CNCTDP Mediplantex–Khu 4-TT Thắng -TT Thắng -Hiệp Hòa-Bắc Giang0945.528.569
11Đlý Số 3 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa-61-Dinh Hương-Đức Thắng-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang01685.374.945
12QT Số 507 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hòa-502-Phố Hoa-Hiệp Hòa -Hiệp Hòa -Hiệp Hòa-Bắc Giang0240.3892.031
13Đlý Số 546 – CNCTDPBG Tại Hiệp Hoà–Phố Hoa-Bắc Lý-Bắc Lý-Hiệp Hoà-Bắc Giang0974.376.074
14QT Trường Hòa—Đức Thắng-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang0984.480.185
0984.712.185
15QT Hoàn Dung–Cổng BVĐK Hiệp Hoà-TT Thắng-TT Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang1654491357
01654,491.357
16QT 45 Cty TNHH TMDP Khánh Sơn–Danh Thượng 2-Danh Thắng-Danh Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang0912.485.162
17QT Số 18 CTCPDVTYT Phan Anh—Đức Thắng-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang0978.543.497
18QT Số 77 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Cầu Đen-Quang Thịnh-Quang Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang0240.3636.811
19QT Số 72 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang –Cầu Đen-Quang Thịnh-Quang Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang0978.684.102
20Đlý Số 729 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang—Tân Thịnh-Tân Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang0240.3880.456
21QT Số 9 – Cty DP Kinh Bắc–Thanh Bình-Tân Thịnh-Tân Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang0240.3636.373
22QT 753 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang-Thôn 4–Nghĩa Hưng-Nghĩa Hưng-Lạng Giang-Bắc Giang01634.992.813
23QT Số 71- CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Ngã tư Kép-Kép-Kép-Lạng Giang-Bắc Giang01688.861.353
24QT Số 10 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Tân Thịnh 1-Kép-Kép-Lạng Giang-Bắc Giang0240.3880.927
25QT Số 713 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Cổng Chợ Vôi-TT Vôi-TT Vôi-Lạng Giang-Bắc Giang0983.298.649
26QT Số 706 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang—TT Vôi-TT Vôi-Lạng Giang-Bắc Giang0240.3881.236
0240.2881.236
27QT Số 697 – CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Cổng Chợ Vôi-TT Vôi-TT Vôi-Lạng Giang-Bắc Giang0974.360.652
28Đlý Số 1 – CT TNHH DP Tiến Hưng–Tân Dĩnh 1—Lạng Giang-Bắc Giang0240.3881.476
29QT 767 – CNCTCPDPBG Tại Lạng Giang–Xóm Chùa-Hương Lạc -Hương Lạc -Lạng Giang-Bắc Giang0979.493.105
30Nhà thuốc Trường Chinh–Ngọc Sơn-Quang Thịnh-Quang Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang0979.212.797
31QT Quỳnh Xoan-140-Nguyễn Trãi-TT Vôi-TT Vôi-Lạng Giang-Bắc Giang0988.723.069
32QT Số 2 – Cty TNHH TM Tiến Hưng-37-Chợ Thương-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.3856.761
33Nhà thuốc Trần Thắng-78-Chợ Thương-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.3855.358
34QT Số 10 – Cty TNHH DP Hoàn Phát-204-Lê Lợi -Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.3856.684
35QTTT Cty CPDP Bắc Giang-224-Lê Lợi -Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang01685.293.968
36QT Số 1 – Cty CPTMDP Ngọc Đông-Ngõ 12/8-Lê Lợi -Hoàng Văn Thụ-Hoàng Văn Thụ-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.3855.814
37QT Số 3- Cty TNHH DP Tín Phát-324-Lê Lợi -Lê Lợi-Lê Lợi-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.3829.625
38NT Tín Phát-86-Lê Lai-Hoàng Văn Thụ-Hoàng Văn Thụ-TP.Bắc Giang-Bắc Giang01687.104.830
39QTTT CNCTDPBG Tại Yên Thế–Cả Trọng-TT Cầu Gồ-TT Cầu Gồ-Yên Thế-Bắc Giang982224780
40Đlý 307 – CNCTDPBG Tại Yên Thế–Cả Trọng-TT Cầu Gồ-TT Cầu Gồ-Yên Thế-Bắc Giang02440.3876.515
41QT Số 8- Cty TNHH DP Minh Tâm— Đại Hoá- Đại Hoá-Tân Yên-Bắc Giang01682.582.462
42QT Số 411 – CNCTDPBG Tại Tân Yên–Khu Đình Giã-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang0240.3578.141
43Quầy thuốc Giang Sơn-63-Hoàng Hoa Thám-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang0240.6288.470
44Đlý Số 39 – CNCTDPBG Tại Tân Yên-93-Hoàng Hoa Thám-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang0240.3878.866
45QTTT CNCTDPBG Tại Tân Yên–Cổng Chợ Mọc-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang0985.443.557
46QT Số 46 – CNCTDPBG Tại Tân Yên–Cổng Chợ Mọc-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang0240.3878.288
47QT 396 – CNCTDPBG Tại Tân Yên–Cổng Chợ Mọc-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang01275.910.777
48QT Số 403 – CNCTDPBG Tại Tân Yên-58A-Phố Mới-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên -Bắc Giang0240.3878.312
49QT Số 34 – Cty CPTM DP Ngọc Đông-KM10-Kim Tràng -Kim Tràng-Kim Tràng-Tân Yên -Bắc Giang0987.879.688
50QT Thành Trung–Cả Trọng-TT Caauf Gồ-TT Caauf Gồ-Yên Thế-Bắc Giang0984.314.069
51Đlý thuốc tân dược CNCTCPDPBG Tại Tân Yên-29-Ngô Xá-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên-Bắc Giang1694029482
52Đlý Số 1 – CT CP Gia Hưng Santerviet–Bãi Ban-Nhã Nam-Nhã Nam-Tân Yên-Bắc Giang0240.3879.700
53QT Số 98 Cty TNHH DP Hoàn Phát–Thân Quang-Nhã Nam-Nhã Nam-Tân Yên-Bắc Giang0978.606.502
54QT Nam Chi–Phố Thống Nhất-TT Bố Hạ-TT Bố Hạ-Yên Thế-Bắc Giang0979.395.568
55QT Anh Tâm-49-Hoàng Hoa Thám-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng-Tân Yên-Bắc Giang0969.668.818
56QT Số 17- Cty CPTMDP Ngọc Đông–Chợ Nếnh-Nếnh-Nếnh-Việt Yên-Bắc Giang01645.339.579
57QT Số 606 – CNCTDPBG Tại Việt Yên–Sen Hồ-TT Nếnh-TT Nếnh-Việt Yên-Bắc Giang0240.3874.710
58Đlý Số 04 – Cty TNHH DP Thành Giang–Quán Rãnh-Tự Lạn-Tự Lạn-Việt Yên-Bắc Giang0240.3874.134
59QT Số 2 – Cty TNHH DP Khánh Sơn–Tự Lạn-Quán Rãnh-Quán Rãnh-Việt Yên-Bắc Giang0946.651.187
60Đlý số 628 -CNCTDPBG Tại Việt Yên–TT Bích Động-Việt Yên-Việt Yên-Việt Yên-Bắc Giang0240.3874.181
61QT Số 32- Cty CPTMDP Ngọc Đông-363-Hoàng Hoa Thám-TT Bích Động-TT Bích Động-Việt Yên-Bắc Giang0972.183.399
62QT Số 01 – Cty TNHH DP Thành Giang–Khu 2-TT Bích Động-TT Bích Động-Việt Yên-Bắc Giang0976.710.943
63QT Số 11- Cty CPTMDP Ngọc Đông-11-Thân Nhân Trung-Đình Trám-Đình Trám-Việt Yên-Bắc Giang0975.606.866
64Quầy thuốc Hải Hạnh–Ngã 4-Đình Trám-Đình Trám-Việt Yên-Bắc Giang01677.200.732
65QT Châu Mẫn- Cty TNHH MTV DP BaLi–Tam Tầng-Quang Châu-Quang Châu-Việt Yên-Bắc Giang0919.372.688
66Đlý Số 8- Cty TNHH DP Tín Phát-Thôn Vàng-Bích Sơn-TT Bích Động-TT Bích Động-Việt Yên-Bắc Giang0986.371.598
67Đlý số 610 – CNCTCPDPBG Tại Việt Yên–Xóm Nguộn-Hồng Thái-Hồng Thái-Việt Yên-Bắc Giang0240.3674.077
68Đlý số 07- CT Dược VTYT Phan Anh–Việt Tiến-Việt Yên-Việt Yên-Việt Yên-Bắc Giang01657.476.176
69Đlý Số 15 Cty CPTMDP Ngọc Đông–Cổng trường ĐH Nông Lâm-TT Bích Động-TT Bích Động-Việt Yên-Bắc Giang0987.615.061
70QT Số 9 – Cty TNHH DP Hoàn Phát-91-Mỹ Độ-Mỹ Độ-Mỹ Độ-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.3552.067
71Nhà thuốc Sông Thương-122B-Hoàng Hoa Thám-Mỹ Độ-Mỹ Độ-TP Bắc Giang-Bắc Giang0977.529.578
72QT Số 2 Hà Bình-11A-Thân Nhân Trung-Mỹ Độ-Mỹ Độ-TP Bắc Giang-Bắc Giang0977.762.348
73Nhà thuốc Hà Hiển-14-Nguyễn Công Hãng -Trần Nguyên Hãn-Trần Nguyên Hãn-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.2220.699
74Đlý Số 3 – Cty CPTMDP Ngọc Đông–Kiốt Chợ Hà Vị-Trần Nguyên Hãn-Trần Nguyên Hãn-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.3552.846
75QT Số 8 – Cty DPBG–Thọ Xương-Thọ Xương-Thọ Xương-TP Bắc Giang-Bắc Giang0974.369.985
76Nhà thuốc Dũng Dương-137-Nguyễn Công Hãng -Trần Nguyên Hãn-Trần Nguyên Hãn-TP Bắc Giang-Bắc Giang0240.3511.684
77QT 99 Cty CPTMDP Ngọc Đông-109-Cả Trọng-TT Cầu Gồ-TT Cầu Gồ-Yên Thế-Bắc Giang0972.978.447
78Đlý Số 629 CNCTCPDPBG Tại Việt Yên–Phố Tràng-Việt Tiến-Việt Tiến-Việt Yên-Bắc Giang0942.517.598
79Đlý Số 433 CNCTCPDPBG Tại Tân Yên-Đồng Khánh–Ngọc Vân-Ngọc Vân-Tân Yên-Bắc Giang0975.249.336
0946.406.359
80QT Hoàng Anh Bắc Giang–Đồng Quán-Bố Hạ-Bố Hạ-Yên Thế-Bắc Giang01658.893.888
81QT Số 6 Cty CP Gia Hưng Santerviet–Tân Sỏi-Tân Sỏi-Tân Sỏi-Yên Thế-Bắc Giang01653.411.168
82QT 66 Cty CPTMDP Ngọc Đông-Đồng 1–Tân Thịnh-Tân Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang0975.457.342
83Đlý Số 446 CNCTCPDPBG Tại Tân Yên-Thô Thượng–Liên Sơn-Liên Sơn-Tân Yên-Bắc Giang01685.026.055
84QT Thùy Hoàn-Cầu treo Minh Đức–Minh Đức-Minh Đức-Việt Yên-Bắc Giang01663.179.509
85QT Số 6 Cty CPDVTYT Phan Anh-Cầu Trong–Mỹ Thái-Mỹ Thái-Lạng Giang-Bắc Giang0974.386.720
86Đlý Số 739 CNCTCPDPBG Tại Lạng Giang—Mỹ Hà-Mỹ Hà-Lạng Giang-Bắc Giang0973.338.761
87Đlý 760 CNCTCPDPBG Tại Lạng Giang-Chợ Năm–Tiên Lục -Tiên Lục -Lạng Giang-Bắc Giang01695.356.185
88QT Khánh Xuyên-THôn Hậu–Cao Xá-Cao Xá-Tân Yên-Bắc Giang0968.812.559
89Đlý số 322 CNCTCPDPBG Tại Yên Thế–Cổng chợ Mỏ Trạng-Mỏ Trạng-Mỏ Trạng-Yên Thế-Bắc Giang0963.842.686
90Đlý Số 2 CTCPTMDP Ngọc Đông–Đồi Đỏ-TT Cao Thượng-TT Cao Thượng- Tân Yên-Bắc Giang0988.294.668
91QT Thanh Nga-Nghĩa Thượng–Minh Đức-Minh Đức-Việt Yên-Bắc Giang0968.559.606
92Đlý Số 31 Cty CPTMDP Ngọc Đông-Chuông Vàng–Tân Hưng-Tân Hưng-Lạng Giang-Bắc Giang0962.228.323
93QT 568 CT CPDVTYT Phan Anh-Sâm–Tân Thịnh-Tân Thịnh-Lạng Giang-Bắc Giang
94Quầy thuốc Phúc Lâm-Bằng–Nghĩa Hòa-Nghĩa Hòa-Lạng Giang-Bắc Giang0973.693.196
95Quầy thuốc Ngọc Hạnh-Bằng–Nghĩa Hòa-Nghĩa Hòa-Lạng Giang-Bắc Giang0972.997.189
96QT 730 CNCTCPDPBG Tại Lạng Giang—Hương Lạc -Hương Lạc -Lạng Giang-Bắc Giang0989.202.908
97QT Phúc Dương – Cty CPMTV Blue-Văn Tự–Đức Thắng-Đức Thắng-Hiệp Hòa-Bắc Giang0966.685.912
98Quầy thuốc Tuấn Mỹ–Lam Cốt-Lam Cốt-Lam Cốt-Tân Yên-Bắc Giang0988.903.336
99Nhà thuốc Ngân Nga–Lục Liễu-Hợp Đức -Hợp Đức -Tân Yên-Bắc Giang0988.656.637
100Quầy thuốc 104–Kép2-HồngGiang-HồngGiang-Lục Ngạn-Bắc Giang01679.968.144
101Quầy thuốc 229–Lâm Trường-Nghĩa Hồ-Nghĩa Hồ-Lục Ngạn-Bắc Giang0982.986.066
102Quầy thuốc 16–Trường Chinh-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang01639.106.739
01639.106.759
103Đại lý thuốc tân dược 233–Minh Khai-Hồng Giang-Hồng Giang-Lục Ngạn-Bắc Giang01685.471.799
104Đại lý Hoa Loan–Trường chinh-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang0987.242.116
105Đại lý thuốc số 28–Trường Chinh-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang0975.125.387
106Quầy thuốc số 106—K Trường Chinh-K Trường Chinh-Lục Ngạn-Bắc Giang0240.3882337
107CTCPDP Bắc Giang QT239–Khu Trường chinh-tt -chũ-tt -chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang0989.263.600
108Quầy thuốc Trung Tâm-164–K Trường Chinh-K Trường Chinh-Lục Ngạn-Bắc Giang0240.3882570
109Quầy thuốc số 101–Minh Khai-TT-TT-Lục Ngạn-Bắc Giang0240.3882.177
110Đại lý thuốc–Ngã Tư-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang0240.3882595
111Quầy thuốc số 5-415-Dốc Đồn-TT-TT-Lục Ngạn-Bắc Giang0240.6553.224
112Hiệu Thuốc 221–Mào Gà-Phượng sơn-Phượng sơn-Lục Ngạn-Bắc Giang01677.975.933
113Đại lý 118–TT kim -Phượng sơn-Phượng sơn-Lục Ngạn-Bắc Giang0240.3891222
114quầy thuốc 123-thôn hải yên–xã trù hựu-xã trù hựu-Lục ngạn-Bắc Giang01656.552.600
115Quầy Thuốc sô 5-cty CPTMDP Ngọc Đông–Minh khai-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang0983.403.569
116QT so 120-ty cpdp bắc giang chi nhánh lục ngạn-chợ chũ-minh khai-TT Chũ-TT Chũ-luc ngan-Bắc Giang01685.265.036
117QT 25-cty CPTM DP Bình Minh–thôn an ninh-trù hựu-trù hựu-lục ngạn-Bắc Giang01638.023.606
118Quầy Thuốc Tân Dược—TT Tân Dân-TT Tân Dân-Yên Dũng-Bắc Giang0988488534
119QT Số7 Cty CPDP Ngọc Đông—Phố Tân An-Phố Tân An-Yên Dũng-Bắc Giang0973114.218
120Quầy Thuốc Sô 5—TT Tân Dân-TT Tân Dân-Yên Dũng-Bắc Giang01699779389
121QT Số9 Mediplantex—Phố Tân An-Phố Tân An-Yên Dũng-Bắc Giang0987.582.858
122QT Đào Thị Thúy Lan–Nam Phú -Xuân phú-Xuân phú-Yên Dũng-Bắc Giang01643.288.466
123QT Số7 CNDP Yên Dũng—TT Neo-TT Neo-Yên Dũng-Bắc Giang0240.3870.640
124QT 20 Cty CPDP Kinh Bắc–2b-TT Neo-TT Neo-Yên Dũng-Bắc Giang0982.130.658
125QT803 thắng phương—TT Neo-TT Neo-Yên Dũng-Bắc Giang0240.3870.383
126Nhà Thuốc Hương Nhu QT305—TT Neo-TT Neo-Yên Dũng-Bắc Giang0240.3862.317
127PKNTH—Cảnh thụy-Cảnh thụy-Yên Dũng-Bắc Giang01642141236
128QT Nguyễn Thị Huyền–Minh Phượng -Nham Sơn-Nham Sơn-Yên Dũng-Bắc Giang0240.3763519
129Quầy Thuốc Mai Thanh–78-Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Văn Cừ-TPBG-Bắc Giang0240.3855.356
130Nhà Thuốc Huyền Quang–169-Huyền Quang-Huyền Quang-TPBG-Bắc Giang01272222122
131Cty Cổ phần Bắc Giang–Lô Q3-2-2-TPBG-Bắc Giang0978.131.658
132Quầy Thuốc Số 12–594-Xương Giang-Xương Giang-TPBG-Bắc Giang01276.848.989
133Quầy thuốc số 79-CT TNHH TM và DP Khánh Sơn-số 635-lê lợi-dĩnh kễ-dĩnh kễ-TPBG-Bắc Giang01696.129.588
134CTY CPDPBG Đại Lý 223–Chợ sàn-Phượng sơn-Phượng sơn-Lục Nam-Bắc Giang01274539560
135Quầy Thuốc224—TT Lục Nam-TT Lục Nam-LụcNam-Bắc Giang0976.422.072
136QT Hùng Hưng-225-Thanh Xuân-TT Đồi Ngô-TT Đồi Ngô-LụcNam-Bắc Giang0972.668319
137QT CN Lục Nam-255-Phố Bình Minh-TT Lục Nam-TT Lục Nam-LụcNam-Bắc Giang0982.513.009
138Quầy Thuốc Bênh Viện—BVĐK Lục Nam-BVĐK Lục Nam-LụcNam-Bắc Giang0912.718.836
139Quầy Thuốc205—Ngã tư Đồi Ngô-Ngã tư Đồi Ngô-LụcNam-Bắc Giang0240.3884.639
140QT Nguyễn v khương-kiôt 14-chợ thanh xuân-phố thanh xuân-phố thanh xuân-Lục nam-Bắc Giang0915320591
141Quầy Thuốc203–Ngã Ba Chằm-TT Đồi Ngô-TT Đồi Ngô-LụcNam-Bắc Giang0240.3884871
142QTTT CỔ PHẦN DP BG TẠI LỤC NAM–NGÃ TƯ THÂN-TT ĐỒI NGÔ-TT ĐỒI NGÔ-LỤC NAM-BẮC GIANG0975345785
143Đại lý số 212–chợ sàn-phượng sơn-phượng sơn-Lục Nam-Bắc Giang0987.867.024
144QT Số 718 CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Phố Cốc-Dĩnh Trì-Dĩnh Trì-Lạng Giang-Bắc Giang0240.3836.199
145QT Số 739 CNCTDPBG Tại Lạng Giang–Thái Đào-Dĩnh Trì-Dĩnh Trì-Lạng Giang-Bắc Giang0976.628.329
146Quầy Thuốc 229-cty CPDP BG chi nhánh lục nam-Đồng thịnh–Tam Dị-Tam Dị-Lục nam-Bắc Giang0983.128.269
147Quầy thuốc 240-chi nhánh dược lục nam—Nhghĩa phương-Nhghĩa phương-Lục nam-Bắc Giang0986.148.500
148Cty CPDP Ngọc Đông QT Số 14–Đông Lý-Đường 398-Đường 398-TPBG-Bắc Giang0985.756.856
149Cty CPDP Ngọc Đông QT Số 6–151-Nguyễn Thị Lưu-Nguyễn Thị Lưu-TPBG-Bắc Giang0240.3858.601
0904.104.282
150Nhà Thuốc Tư Nhân Minh Tú–570-Lê Lợi-Lê Lợi-TPBG-Bắc Giang0983.255.208
151QT Phương Hòa –802-Lê Lợi-Lê Lợi-TPBG-Bắc Giang0979.969.242
152Đại Lý Thuốc Tân Dươc Hùng Thanh–623-Lê Lợi-Lê Lợi-TPBG-Bắc Giang0982.496.723
153Cty CPDP Ngọc Đông QT Số 33–Thôn Hạc -Dĩnh kế-Dĩnh kế-TPBG-Bắc Giang0240.3557562
154QT Số12 CTy MEDIFLATEX–1.124-Lê Lợi-Lê Lợi-TPBG-Bắc Giang0240.3556.095
155QT Bảo Tín-261-Giáp Hải-Dĩnh Kế-Dĩnh Kế-TPBG-Bắc Giang0978607246
156Quầy Thuốc 36–Chợ Quán Thành-Giáp Hải-Giáp Hải-TPBG-Bắc Giang0983500073
157Cty DPBG -Phố Lim -Phố Lim -Giáp Sơn-Giáp Sơn-Lục Ngạn-Bắc Giang01257475576
158Quầy thuốc 103–Phố biển-Biển Động-Biển Động-Lục Ngạn-Bắc Giang0240.3891.617
159Đại lý thuốc số 910–Thượng-xã an châu-xã an châu-Sơn Động-Bắc Giang0240.3887112
160Quầy thuốc 912–Thượng-xã an châu-xã an châu-Sơn Động-Bắc Giang0948533746
161Đại lý thuốc 901–Thượng-TTan châu-TTan châu-Sơn Động-Bắc Giang01248004015
162Nhà thuốc doanh nghiệp–khu 2-TTan châu-TTan châu-Sơn Động-Bắc Giang0240.3886456
163Quầy thuốc tân dược số 48–khu 4-TTan châu-TTan châu-Sơn Động-Bắc Giang01636.248.485
164Quầy thuốc 903–khu 5-TTan châu-TTan châu-Sơn Động-Bắc Giang0240.3886458
165QT107–Khu Trường chinh-khu trường chinh-khu trường chinh-luc ngan-Bắc Giang01692840464
166QT tân dược số 22–chợ kiên thành-kiên thành-kiên thành-Lục ngạn-Bắc Giang0987566432
167QT tân dược số 207–chợ kiên thành-kiên thành-kiên thành-Lục ngạn-Bắc Giang01675170535
168Quầy thuốc 911—Long Sơn-Long Sơn-Sơn Động-Bắc Giang0987.384.656
169Đại Lý số 68 Nguyệt Sơn–xóm trào-An Lập-An Lập-Sơn Động-Bắc Giang01635.815.422
170QT Tâm Đức-1419-Hoàng hoa Thám-Song Mai-Song Mai-TPBG-Bắc Giang0977.787.415
171Quầy Thuốc Ánh Dương–Hồng Giang-Đức Giang-Đức Giang-Yên Dũng-Bắc Giang097259717
0963196190
172Quầy thuốc số 26–khu Lê Duẩn-TT Chũ-TT Chũ-Lục Ngạn-Bắc Giang01658.123.888
173Quầy thuốc Huế Huấn số 01-công ty Tín Phát–thôn cát-Đúc giang-Đúc giang-yên dũng-Bắc giang0985.420.557
174Quầy Thuốc Huy Hoàng–Đại Giáp-Đại Lâm-Đại Lâm-Lạng Giang-Bắc giang0969.722.064
175Quầy Thuốc Trung Tâm—Thị tứ Bảo sơn-Thị tứ Bảo sơn-Lục nam-Bắc giang0975.345.785
176Quầy thuốc 82-cty ngọc đông—phố tân an-phố tân an-yên dũng-Bắc giang0987.750.259
177Quầy Thuốc số 36-cty Blue–phố thanh tân-tt đồi ngô-tt đồi ngô-Lục nam-Bắc giang0988.692.489
178Quầy Thuốc 129 chi nhánh Lục ngạn–Kim-Phượng Sơn-Phượng Sơn-Lục Ngạn-Bắc giang0972.259.171
179Quầy Thuốc Quân Đội–thôn ổi-Nghĩa hồ-Nghĩa hồ-Lục Ngạn-Bắc giang0983.241.307
180Nhà thuốc Thủy Hạnh-559-Đường Lê lợi—TPBG-Bắc Giang0912.354.457
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bắc Giang

  Bắc Giang


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Sơn Động

  Sơn Động


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tân Yên

  Tân Yên


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Thành phố Bắc Giang

  Thành phố Bắc Giang

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

 • Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

  Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

 • Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

  Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!