Bảo Lâm 

Bảo Lâm 

17/04/2018 09:46
 STT  Tên Nhà thuốc  Địa chỉ đầy đủ  Quận/Huyện  Tỉnh  SĐT
        1  Quầy thuốc số 6 (Chị Thảo)  Thôn 16, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0633986240
        2  Quầy thuốc số 74 (Chị Lý)  Thôn 16, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0633 878 143
        3  Quầy Thuốc Số 25 (Quầy thuốc Ladophar (Cô Liên))  Thôn 3   Thôn 3, Lộc Nam, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0633 878242
        4  Quầy thuốc Nhan Tam  Khu 2, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0978960787
        5  Đại lý An Khuong  315  Hàm Nghi, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  01265482829
        6  Quầy thuốc Cẩm Tú  308  Hàm Nghi, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0902152811
        7  Quầy thuốc số 64 (Hoàng Anh)  Tổ 19  Hàm Nghi, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0983593518
        8  Nhà thuốc Cảnh Toàn  18  Trần Phú, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0907161313
        9  Nhà thuốc số 1  Tổ 7  Trần Phú, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  01273918986
      10  Quầy thuốc số 44 (Chi Thọ)  Thôn 1, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0633509267
      11  Quầy thuốc Thanh Mai  Khu 6  Khu 6, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0984980184
      12  Quầy thuốc Kim Châu  86  Trần Phú, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  01222981980
      13  Quầy thuốc Phượng Quý  Thôn 16, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  01669161819
      14  Đại lý Thúy Hồng  Thôn 12, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  01664404770
      15  Quầy thuốc Thanh Hương  QLộ 20  Thôn 7, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0633879442
      16  Quầy thuốc số 43 (Hoa Sang)  QLộ 20  Thôn 7, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  01687210737
      17  Quầy thuốc  số 31 (Văn Quân)  QLộ 20  Thôn 6, Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  01634366939
      18  Đại lý Ánh Duyên  Thôn 16, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  01228455856
      19  Quầy Thuốc Thuận Đức  Thôn 12, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng  Bảo Lâm  Lâm Đồng  0908197339
Tags

Có thể bạn quan tâm

 •  Thành phố Bảo Lộc

   Thành phố Bảo Lộc

 •  Đạ Huoai 

   Đạ Huoai 

 • Lâm Hà 

  Lâm Hà 

 • Bảo Lâm 

  Bảo Lâm 

 • Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược

  Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

 • Giã từ 15 năm mắc bệnh “ác mộng” – viêm xoang

  Giã từ 15 năm mắc bệnh “ác mộng” – viêm xoang

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”