Thành phố Biên Hoà

Thành phố Biên Hoà

05/10/2017 11:28
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc Chuyên Linh Khu Phố 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0928703038
        2 Nhà Thuốc Phương Loan 247 Cách Mạng Tháng 8 – KP4, Hòa Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0949103133
        3 Quầy Thuốc Thanh Trúc Tổ 6, Khu Phố 4,, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0968125054
        4 Cơ Sơ Tâm Phúc Phát 251 Nguyễn Văn Tỏ, Khu Phố Thái Hòa, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 02516294187
        5 Cơ Sở Thuốc Hùng Hằng 408 Tổ 23 – Khu Phố 3 , Phường  Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01659180995
        6 Quầy Thuốc Thủy Trà 711A Khu 4 Ấp 1, An Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01235893433
        7 Nhà Thuốc Nhi Đơn 81B Tổ 9 , Khu Phô 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0937065886
        8 Nhà Thuốc Minh Xuân 325 Trần Quốc Toản, Phường Bình Đa,, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908776623
        9 Nhà Thuốc Đức Long 93/76, Đường Đồng Khởi, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0902867088
      10 Quầy Thuốc  Hiếu Hương ( 854D5  Cũ ) 6/3 Đường Đồng Khởi, Khu Phố 8,, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 02513897057
      11 Nhà Thuốc  Duy Anh 15, Khu Phố 9, Đường Nguyễn Văn Tiên, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0916791772
      12 Quầy Thuốc Thuận Hương ( 570B) 71/4B Khu Phố 1, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0976044588
      13 Nhà Thuốc  Xuân Linh Trang 910, Khu Phố 8, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613885984
      14 Nhà Thuốc  Vy Minh Trung Khu Phố 4, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908785995
      15 Nhà Thuốc  Ngọc Linh 117, Khu Phố 4, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613.882.228
      16 Nhà Thuốc  Việt Linh 106/4, Quốc lộ 1A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613989000
      17 Nhà Thuốc  Ngọc Nguyên Khu Phố 10, Quốc lộ 1A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0949906203
      18 Công Ty TNHH MTV Dược Phẩm Thùy Châu 13 Xa Lộ Hà Nội , Khu Phố 5, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 02513881268
      19 Quầy Thuốc  Lộ Đức 122, Quốc lộ 1A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613881894
      20 Nhà Thuốc  Hùng Cường 1/9, Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0618823512
      21 Nhà Thuốc  Đông Hưng 2/22,  Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0616293548
      22 Quầy Thuốc 1002 D1( Quầy Thuốc  95 Mới) 45/26  tổ 9, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613999596
      23 Nhà Thuốc Đức Sang ( Quầy Thuốc  1545) Khu Phố 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0973449660
      24 Quầy Thuốc Tâm Nhân Đức Biên Hòa (1427D6 ) Khu Phố 5, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0948981234
      25 Quầy Thuốc  Nhất Đức 68, Đường Đồng Khởi, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0985330118
      26 Công Ty TNHH Dược Phẩm Bửu Hòa 158, Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0618823600
      27 Nhà Thuốc  Nghĩa Sơn 240/21, Khu Phố 1, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0912294982
      28 Quầy Thuốc  60 Khu Phố 8, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0917465302
      29 Nhà Thuốc  Nguyễn Huỳnh 41/45  Nguyễn Bảo Đức, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01217868770
      30 Nhà Thuốc  Hoa Sen 42/13, Khu Phố 7, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0976770681
      31 Nhà Thuốc Kỳ Duyên 27/13  Khu Phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613.899.458
      32 Quầy Thuốc 87 143, Tổ 32, Khu Phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613.883.838
      33 Quầy Thuốc 1187D 21, Khu Phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613896495
      34 Quầy Thuốc 810D1 Đường Bùi Trọng Nghĩa, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0984001206
      35 Quầy Thuốc  Vân Thuận Phát Đường Nguyễn Văn Tiên, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0985161313
      36 Quầy Thuốc  Tuyết Mai Đường Nguyễn Văn Tiên, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613996047
      37 Nhà Thuốc Thu Trâm Tổ 7, Khu Phố 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0938 676493
      38 Nhà Thuốc  Lộ Đức 96/2A, Khu Phố 5, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613981263
      39 Cở Sở Thuốc Hiếu Minh Tâm (Qt Minh Tâm Cũ) 32, Nguyễn Văn Tiên, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01697147812
      40 Nhà Thuốc  Hưng Thanh 120/125, Khu Phố 3, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908554614
      41 Nhà Thuốc  Khôi Vũ 10/3B, Khu Phố 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 02513985120
      42 Nhà Thuốc  Phúc Đức Bùi Thái 160, Hồ Văn Leo, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0933035034
      43 Nhà Thuốc  Châu Quang 281, Khu Phố 11, Phường Hố Nai 1, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908842423
      44 Quầy Thuốc  1407 198, Khu Phố 1, Phường Tân Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01225534488
      45 Quầy Thuốc 1217  (758) 118B/24C, Khu Phố 2, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908491649
      46 Quầy Thuốc  Liên Châu 2000 90/1, Khu Phố 3, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01229719086
      47 Nhà Thuốc Thảo Nga Tổ 9, Khu Phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0939740362
      48 Nhà Thuốc Ngọc Đức 0, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0966815087
      49 Nhà Thuốc  Vân Thu 99/5, Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0983122609
      50 Nhà Thuốc  Trinh Ngọc 78/16B, Khu Phố 1, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 915487129
      51 Quầy Thuốc Minh Hưng 0, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0902678095
      52 Nhà Thuốc  Nhã Ca 2/125A, Khu Phố 5, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0926998858
      53 Nhà Thuốc Nguyễn Hải Linh  (Cũ Nguyễn Ngọc Linh) 2/125A Khu Phố 5, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0975220867
      54 Nhà Thuốc Kim Đơn 134C/124, Khu Phố 7, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01286432508
      55 Quầy Thuốc Chấn Hưng Khu Phố 2, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 938345383
      56 Nhà Thuốc  Ngọc Tuyền Chợ Tân phong, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 613827355
      57 Quầy 82 Khu Phố 3, Đường Đồng Khởi, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 613.999.303
      58 Nhà Thuốc  Việt Long Khu Phố 5, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 613881303
      59 Quầy Thuốc  123 Hồ Văn Leo, Khu phố 2, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0946122854
      60 Nhà Thuốc Thùy Chi Khu Phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0994545389
      61 Quầy Thuốc Hùng Trang  (Ngọc Diệu) Khu Phố 1, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0943030684
      62 Nhà Thuốc Y Đức Khu Phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0979212116
      63 Nhà Thuốc Hoàng Bảo Long Khu Phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0946816371
      64 Nhà Thuốc  Thảo Minh Kha , Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0976519247
      65 Quầy Thuốc  88 Khu Phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0977088261
      66 Nhà Thuốc  Duyên Ngọc Khu Phố 7, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01208302136
      67 Nhà Thuốc  Quỳnh Nhung Khu Phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0964434899
      68 Quầy Thuốc Hải Nam Khu Phố 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 977808278
      69 Nt Nhã Như Thảo Khu Phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0937011239
      70 Nhà Thuốc Y Bình 141/6, Đường Lương Văn Nho, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0933283641
      71 Quầy Thuốc Bình Duyên 15/4 E, Khu Phố 3, Đường Bùi Trọng Nghĩa, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0979368948
      72 Nhà Thuốc Minh Sĩ 91/26, Khu Phố 3, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 966336839
      73 Quầy Thuốc 1227D2 432, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 1226786709
      74 Nhà Thuốc Số  22 F18B, Khu Phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0975828117
      75 Nhà Thuốc Đức Trinh 11, Khu Phố 5, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0902929712
      76 Nhà Thuốc Kiên Phúc 236, Khu Phố 1, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908677439
      77 Nhà Thuốc Mạnh Khang Tổ 9, Khu Phố 5 Phường Trảng Dài, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0979005990
      78 Nhà Thuốc Ngọc Như Ý 172B2, Tổ 39,Khu Phố 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01227374447
      79 Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Nguyễn An Phúc 613 Đường Đồng KhởiKhu Phố 8, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 02513898989
      80 Nhà Thuốc Xuân Tiến 134/83 Phường Tân Biên, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0901450956
      81 Quầy Thuốc Hương Ngọc Ánh Tổ 25 , Khu Phố 4,Phường Trảng Dài, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0919601658
      82 Nhà Thuốc Việt Nguyễn Tổ 7b, Khu Phố 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0971754996
      83 Nhà Thuốc Thiện Nhân 73B/5 khu Phố 9, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0949727442
      84 Nhà thuốc Phước Thiện 173/4 Tổ 23, KP8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0978988724
      85 Nhà Thuốc Nguyễn Lê 162A Khu Phố 7, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0916060139
      86 Nhà Thuốc Mỹ Châu Lộc ( Quầy Thuốc Mỹ Châu Cũ) 116/2A  Trần Quốc Toản, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0902417679
      87 Nhà Thuốc Minh Tâm Thủy 140C/1 Khu Phô 5, Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0915484687
      88 Nhà Thuốc Hạnh Hùng Phạm Văn Thận, Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0933160069
      89 Quầy Thuốc 737 D8/8C  Kp5, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 919817857
      90 Nhà Thuốc  Đông Hưng 2/22,  Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0616293548
      91 Quầy Thuốc  Liên Châu 2000 90/1, Khu Phố 3, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01229719086
      92 Nhà Thuốc  Nữ Ánh 496, Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0919487077
      93 Nhà Thuốc  Trinh Ngọc 78/16B, Khu Phố 1, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 915487129
      94 Nhà Thuốc  Đăng Khoa 257  Quốc lộ 15, KP 11, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0983733087
      95 Nhà Thuốc Anh Tùng 226A  Tổ 5, KP3, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0982010518
      96 Quầy Thuốc Số 179 Hà Thực ( Q 691 Cũ) 51/11  kKhu Long Điền, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0909016023
      97 Quầy Thuốc Số 2083 Ngoc Ân 296  Tổ 17 khu 2, An Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0937330540
      98 Quầy Thuốc Số 523B  Cô mây 884  Tổ 15 khu 4 ấp 1, An Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908796675
      99 Nhà Thuốc Dương Linh Số 1438 70/10 Khu Phố 1, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0919157542
     100 Nhà Thuốc  Phương Hiếu 1  Tổ 1, kp3, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0982556359
     101 Quầy Thuốc Số 1468 77  Âp 4, An Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01667214477
     102 Nhà Thuốc  Xuân Nghĩa 16/G4  kp 1, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0962566739
     103 Nhà Thuốc  Biểu Hoa 250  Kp3, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0966562883
     104 Nhà Thuốc  Hà Châu 7A/5  Nguyễn Văn Tỏ, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0902708779
     105 Quầy Thuốc  123 Hồ Văn Leo, Khu phố 2, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0946122854
     106 Quầy Thuốc 1191 71B Tổ 13 Khu Phố 3, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0918 216 098
     107 Nhà Thuốc Phúc Anh 9/13F, Khu Phố 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0911116060
     108 Nhà Thuốc Minh Xuân 325 Trần Quốc Toản, Phường Bình Đa,, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908776623
     109 Nhà Thuốc Tuyết Minh Minh 196/20 Phạm Văn Thuận , Khu Phố 2, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01225138685
     110 Quầy Thuốc 974 Tổ 39 C Khu Phố 4, Phường BÌnh Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0981299293
     111 Quầy Thuốc Liên Tâm Âp 2  ,, Xã An Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0973542692
     112 Nhà Thuốc Tây Thanh Hải Kho Phố 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0977222618
     113 Nhà Thuốc Phạm Hương Kp5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0985 096 313
     114 Cơ Sở Quỳnh Ngọc D1 Tổ 10, Khu Phố 2 , Long Bình Tân , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 02513932357
     115 Nhà Thuốc Vũ Như Thuận 14 A Tổ 15, Châu Văn Lồng, Khu Phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01682807434
     116 Nhà Thuốc Hà Mỹ Anh 70/5Q Khu Phố 2 , Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908716584
     117 Quầy Thuốc Viễn Dương (Quầy Thuốc 987) 36  An Hòa, Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908432289
     118 Quầy Thuốc (Huỳnh Trâm Anh) Tổ 19  Ấp An Hòa, Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0938077736
     119 Quầy Thuốc 1148 7A/1  Huỳnh Văn Nghệ Kp2, Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01626946950
     120 Nhà Thuốc Lộc Phước An Kp 4, Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0994201864( 0995551371)
     121 Quầy Thuốc Ngọc Ngân 42  Phan Chu Trinh, Hòa Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0903728327
     122 Quầy 1378D7( Quang Anh) 262  Đường 30/4, Thanh Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0934136788
     123 Nhà Thuốc Nguyễn Du 170  Cmt8, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 2513847366
     124 Quầy Thuốc  146D3 03 Nguyễn Thành Đồng, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0966448290
     125 Nhà Thuốc Chí Sanh Đường 10  Lý Thường Kiệt, Thanh Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613846337
     126 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạng Dược Phẩm Ngọc Thu Số 32  Đường 30/4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 02513827065
     127 Nhà Thuốc Ngọc Ánh 77  Hưng Đạo Vương, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613816065
     128 Quầy Thuốc 236 (Quầy 900 Cũ) Chợ Hiệp Hòa, Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908267426
     129 Quầy Thuốc Cẩm Hà ( 110A) 396A  Phạm Văn Thuận, Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0912445249
     130 Quầy Thuốc 1401 322/2  Kp 1, Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0912480434
     131 Quầy Thuốc 339( Quầy Thuốc 1316 Cũ) 1309  Kp 2, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01662294379
     132 Quầy Thuốc 1159 56  Nguyễn Văn Hóa, Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0918130868
     133 Nhà Thuốc Mai Ka 95/471  Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 983337027
     134 Quầy Thuốc 828 70/347  Phạm Văn Thận, Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 1222700900
     135 Nhà Thuốc Châu My 157  Vũ Hồng Phô, Kp2, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0907473596
     136 Nhà Thuốc Hạnh Hùng Phạm Văn Thận, Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0933160069
     137 Nhà Thuốc Tân Vạn A1/98  Bùi Hữu Nghĩa, Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613859290
     138 Nhà Thuốc Hương Trang 1A  Tổ 8, Kp 5, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 913944398
     139 Cty Sơn Minh 1 160  Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0915777779
     140 Cty Tnhh Dược Phẩm Sơn Minh 137  Phan Đình Phùng, Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908791569
     141 Quầy Thuốc 737 D8/8C  Kp5, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 919817857
     142 Quầy Thuốc Tài Nhân 24 Khu Phố 4, Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01663859548
     143 Nhà Thuốc Minh Hoàng K1/17 Nguyễn Tri Phương, Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01227381019
     144 Nhà Thuốc Mai Hà 22/4 Tổ 12 Khu Phố 2, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0919363676
     145 Quầy Thuốc 1191 71B Tổ 13 Khu Phố 3, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0918 216 098
     146 Nhà Thuốc Phùng Gia Phát 61 Nguyễn Văn Hóa, Kp 2, Phương Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 9066761161
     147 Nhà Thuốc Mỹ Lộc 205A Hưng Đạo Vương, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 613822399
     148 Quầy Thuốc 736 28 Khu Phố 3, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0949699834
     149 Quầy Thuốc 45 Ấp An Hòa , Hóa An, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0903002126
     150 Nhà Thuốc Hoàng Hoàng Lâm 08/29 Tổ 39C Khu Phố  4, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0933267800
     151 Quầy Thuốc Số 1 K3/242 Bùi Hữu Nghĩa, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0918806308
     152 Quầy Thuốc 1148 7A/1  Huỳnh Văn Nghệ Kp2, Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01626946950
     153 Quầy Gia Trí (858B) 98  Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613827185
     154 Nhà Thuốc Nguyễn Du 170  Cmt8, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 2513847366
     155 Nhà Thuốc Chí Sanh Đường 10  Lý Thường Kiệt, Thanh Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613846337
     156 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạng Dược Phẩm Ngọc Thu Số 32  Đường 30/4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 02513827065
     157 Nhà Thuốc Ngọc Ánh 77  Hưng Đạo Vương, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0613816065
     158 Quầy Thuốc  101D1 402  Phạm Văn Thuận, Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0948185296
     159 Quầy Thuốc 339( Quầy Thuốc 1316 Cũ) 1309  Kp 2, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01662294379
     160 Quầy Thuốc 1159 56  Nguyễn Văn Hóa, Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0918130868
     161 Nhà Thuốc Mai Ka 95/471  Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 983337027
     162 Quầy Thuốc Ái Vy 92/459  Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908873737
     163 Cty Sơn Minh 1 160  Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0915777779
     164 Cty Tnhh Dược Phẩm Sơn Minh 137  Phan Đình Phùng, Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908791569
     165 Nhà Thuốc  Anh Trang Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0932922388
     166 Nhà Thuốc  Đăng Khoa 257  Quốc lộ 15, KP 11, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0983733087
     167 Nhà Thuốc Phương Linh 54  Tổ 3, KP2, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0967896751
     168 Nhà Thuốc Anh Tùng 226A  Tổ 5, KP3, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0982010518
     169 Quầy Thuốc  Chí Thanh (Số 1036 D5) 5  Tổ 6, Âp Tân Mai 2, Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0974663106
     170 Quầy Thuốc Số 179 Hà Thực ( Q 691 Cũ) 51/11  kKhu Long Điền, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0909016023
     171 Quầy Thuốc Số 2083 Ngoc Ân 296  Tổ 17 khu 2, An Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0937330540
     172 Quầy Thuốc Số 523B  Cô mây 884  Tổ 15 khu 4 ấp 1, An Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0908796675
     173 Nhà Thuốc Dương Linh Số 1438 70/10 Khu Phố 1, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0919157542
     174 Quầy Thuốc Trà Giang 272  tổ 3 Kp11, An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0982010518
     175 Nhà Thuốc  Phương Hiếu 1  Tổ 1, kp3, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0982556359
     176 Cơ Sở Vy Hoàng (Quầy Thuốc Số 68B) 17/1  KP 2, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01678879379
     177 Nhà Thuốc  Minh Thu G122  Tổ 26, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0962570079
     178 Nhà Thuốc Linh Giang 28  KP4, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01688113309
     179 Nhà Thuốc  Nguyên Thảo G132  Tổ 6, KP 7, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0618616473
     180 Quầy Thuốc Số 734B A429  KP1, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0974062242
     181 Quầy Thuốc Số 665 B Khánh Linh 24/tổ 13  KP6, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0987827979
     182 Quầy Thuốc Số 1468 77  Âp 4, An Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01667214477
     183 Quầy Thuốc Số 1397 Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0984313219
     184 Quầy Thuốc Số 890 Hương Giang 175  Khu Phố 5A, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0941629755
     185 Nhà Thuốc  Phượng My 277  Bùi Văn Hòa, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01694482737
     186 Cơ Sở  Loan Hiếu 19/104, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01285396647
     187 Nhà Thuốc Nhân Huyền 16D,Tổ 16,KP 2, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0983014420
     188 Quầy Thuốc Số 776 Hoàng  Vân E647B,TỔ 13,KP 5A, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0902263053
     189 Nhà Thuốc  Xuân Kiều 54  KP5, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0989694656
     190 Nhà Thuốc  Minh Hoàng Tổ 13, Khu Phố 6, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01278898725
     191 Quầy Thuốc Số 857 Ấp Long đức 3, Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01656884802
     192 Nhà Thuốc  Xuân Nghĩa 16/G4  kp 1, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0962566739
     193 Nhà Thuốc  Thư Vinh 1423  Tổ 12, kp 7, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01693583939
     194 Quầy Thuốc Số 207 47  Bùi Văn Hòa, tổ 2, kp5, Long bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0918535462
     195 Nhà Thuốc  Kim Duy Tổ 9  Đinh Quang Ân, Ấp Hương Phước, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0987674757
     196 Quầy Thuốc Thịnh Thơm Đinh Quang Ân, Ấp Hương Phước, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01675601581
     197 Quầy Thuốc Triều Soa Tổ 21  Đinh Quang Ân, Ấp Hương Phước, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0963144077
     198 Quầy Thuốc Số 1202 502  Tổ 13, Ấp Hương Phước, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0967044418
     199 Cở Sở Ngọc Khánh An ( cũ Quầy Thuốc Ngọc Khanh) Tổ 8  Khu Phố 4, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0906191176
     200 Nhà Thuốc  Hiếu Thảo 24  Kp3, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0938774186
     201 Nhà Thuốc  Biểu Hoa 250  Kp3, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0966562883
     202 Nhà Thuốc  An Thái Hà 995B Khu Phố 5A, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0916581242
     203 Quầy Thuốc Số 1280-D3 Tổ 26A  ấp vườn dừa, Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01648185519
     204 Cơ sở thuốc Tâm Thịnh Thành 317  Kp.8, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0974462425
     205 Quầy Thuốc Hà Yến Nhi Tổ 11, ấp Long Đức 1, Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0985538776
     206 Quầy Thuốc Trung Tâm Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0979475429
     207 Quầy thuốc 769 Khu Phố 1, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01687758349
     208 Quầy Thuốc 944 Tổ 30, Ấp Vườn Dừa, Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01273424288
     209 Nhà Thuốc Hồng Ngọc Cmt8, Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0918608900
     210 Nhà Thuốc Minh Hoàng K1/17 Nguyễn Tri Phương, Bửu Hòa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01227381019
     211 Quầy Thuốc 1732 29/5 Tổ 3, Khu Phố 1, Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0907983617
     212 Nhà Thuốc Xuân Tâm Tổ 20 Ấp Vườn Dừa, Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0976543124
     213 Nhà Thuốc  Long Nhi Số 148, Tổ 24,Khu Phố 6, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01679998998
     214 Nhà Thuốc An Phú 1023/40 Tổ 13 KHu Phố 7, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01663749745
     215 Nhà Thuốc Mỹ Lộc 205A Hưng Đạo Vương, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 613822399
     216 Cơ Sở Hoàng Sơn Thảo Khu Phố 2,, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01675871266
     217 Nhà Thuốc Trâm Mai 55/2 Tổ 7 Khu Phố 2, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0962841130
     218 Quầy Thuốc Quảng Yến Tổ 5 , Ấp Thiên Bình, Xã Tam Phước, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01696934052
     219 Quầy Thuốc 45 Ấp An Hòa , Hóa An, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0903002126
     220 Cơ Sở Gia Bảo Khu Phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0909994880
     221 Quầy Thuốc Thu Phan Ấp Vườn Dừa, Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0942968361
     222 Quầy Thuốc Phương An 21 A Bùi Hữu Nghĩa, Xã Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0931261107
     223 Quầy Thuốc Lê Phương 37 Tổ 12 ấp an hòa, Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01203765289
     224 Nhà Thuốc Sơn Nghĩa 446/50 KP 5A, Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0965623882
     225 Nhà Thuốc Thắng Thanh Hải Kp7, Long Binh, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0912873918
     226 Quầy Thuốc Thảo Hương Tổ 22 Ấp Vườn Dừa, Phước Tân , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01676984322
     227 Quầy Thuốc Bảo Xuân Ấp Hương Phước, Phước Tân , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01677408123
     228 Quầy Thuốc Công Thúy Ấp Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01647043637
     229 Quầy Thuốc Nhật Huyền 399 Tổ 5, Ấp Hương Phước, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0906775691
     230 Quầy Thuốc 733 Quốc lộ 51,Ấp Miễu , Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0913689963
     231 Quầy Thuốc Hạnh Trâm Tổ 18 Ấp Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 01658906158
     232 Quầy Thuốc Hòa Nguyên Khu Dân Cư Phú Tín Ấp Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai Thành phố Biên Hoà Đồng Nai 0985700968

 

Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Long Thành

  Long Thành


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Định Quán

  Định Quán


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Trảng Dài

  Trảng Dài


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Xuân Lộc

  Xuân Lộc

 • Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

  Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

 • Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

  Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ