Bình Chánh

Bình Chánh

14/08/2017 14:21
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Như ý D3/81C Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0908 481640
        2 Nhà thuốc Lan Trinh 6Đường số 10 Khu dân cư Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0166 4191207
        3 Nhà thuốc Lê Dân D7/1 Tịnh Như khê, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 908936756
        4 Nhà thuốc ái như D7/23 Tịnh Như Khê, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 1696465303
        5 Nhà thuốc Khánh Ngọc C2/20 R1 Phạm Hùng, Ấp 1, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0932 038384
        6 Nhà thuốc Minh Tâm C9/4 Phạm Hùng, Ấp 4A, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 909311446
        7 Nhà thuốc Hưng Thịnh D16/38 Hương Lộ 11, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 028 54557826
        8 Nhà thuốc Thanh Hải A22/20  Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0862750704
        9 Nhà thuốc Sinh Đôi 2 D1/8 Ấp 4  Quốc Lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0969734527 0837612813
      10 Nhà thuốc Cẩm Quyên 2L  Đường số 10, Khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0938650227
      11 Nhà thuốc Kim Phát E9/9  Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Phúc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0862689401
      12 Nhà thuốc Chợ Đệm Chợ Đệm, Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0945222885 0947679979
      13 Nhà thuốc Đại An Đường D13/44E  Đường 18B, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909532508
      14 Nhà thuốc Minh Thư B5/122B  Quốc lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0977743839
      15 Nhà thuốc Thùy Dương C3/21  Phạm Hùng, 0, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0822135836
      16 Nhà thuốc số 42 A1/9  Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0938324988
      17 Nhà thuốc Trí Minh B11/2E, Xã Quy Đức, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0932809397
      18 Nhà thuốc Thiên Phượng C6/25A  Hương Lộ 11, Ấp 3, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909142678
      19 Nhà thuốc Phúc Hậu 50  Đường 10, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0903646905
      20 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1   Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0908867829
      21 Đại lý 97 D14/34 Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0837608443
      22 Nhà thuốc Hoa Hồng A6/4 Quốc lộ 50, BÌnh Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909405658
      23 Nhà thuốc Việt My B7/181/1A  QL 50, Ấp 2, Đa Phước, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0942222326
      24 Nhà thuốc Phương Trinh A8/21A QL 50, Huy Đức, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0902492879
      25 Nhà thuốc Sinh Đôi VI A8/2 QL50, Ấp 1, Huy Đức, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0916245101
      26 Nhà thuốc Tuấn Dương 4 Lô K KCN Tân Tạo, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0947044489
      27 Nhà thuốc Tâm Châu C12/12A Phạm Hùng, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0947822939
      28 Nhà thuốc Tuệ Tâm D5/39B Ấp 4, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0907668897
      29 Nhà thuốc Long Châu A12/383 Quốc lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0903373454
      30 Nhà thuốc Thịnh Phát 428B2/7 An Phú Tây – Hưng Long, Ấp 2, Xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0907985579
      31 Nhà thuốc Minh Quân A3/03 Quốc lộ 50, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0908724604
      32 Nhà thuốc Quỳnh Như 103 Đường số 8, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0937834040
      33 Nhà thuốc Hoài An F6A/68 Ấp 6, An Phú Tây, Xã Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0903669257
      34 Nhà thuốc Ngọc Anh C3/32 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0935509715
      35 Nhà thuốc Tâm Việt 3 Đường số 22, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0988223866
      36 Nhà thuốc Tâm Phúc Hòa 1 E1/6B QL50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0985490331
      37 Nhà thuốc Tâm Hiếu C9/28 Ấp 3 Dương Đình Cúc, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0937788434
      38 Nhà thuốc Phong Phú B5/122A Quốc lộ 50, Ấp 2, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909111745
      39 Nhà thuốc Đức Lợi 2 F1/7A Đường Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01648483293
      40 Nhà thuốc Liên Thanh B8/2N Khuất Văn Bức, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0938986008
      41 Nhà thuốc Mê Kông C2/2A1 Quách Điêu, Ấp 3, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0989101133
      42 Nhà thuốc Ngọc Soàn E13/411A Quốc Lộ 50, Đa Phước, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0837781188
      43 Nhà thuốc Mai Châu C5/14 Phạm Hùng, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0906326625
      44 Nhà thuốc Ngọc Lan B1/8B Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909004798
      45 Đại lý 100 A1/6C Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0919659779
      46 Nhà thuốc Dũ Quyền 3 A4/13 Liên Ấp 123, Ấp 1, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01207461254
      47 Nhà thuốc Thanh Nhân B7/14 Võ Văn Vân, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0978664988
      48 Nhà thuốc An Thy 2 D2/41 Hương Lộ 11, Ấp 4, Xã Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909580806
      49 Nhà thuốc Tấn Thành D3/1 Ấp 4, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0969054000
      50 Nhà Thuốc Minh Quyên E12/28A Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0966421610
      51 Nhà Thuốc Nhật Quỳnh D17/11 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909396489
      52 Nhà Thuốc Khánh An D15/19/1 Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0936442979
      53 Nhà Thuốc Phát Lộc B4/22B Võ Văn Vân, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0975117779
      54 Nhà thuốc Như ý D3/81C Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0908 481640
      55 Nhà thuốc Lê Dân D7/1 Tịnh Như khê, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 908936756
      56 Nhà thuốc Khánh Ngọc C2/20 R1 Phạm Hùng, Ấp 1, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0932 038384
      57 Nhà thuốc Minh Tâm C9/4 Phạm Hùng, Ấp 4A, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 909311446
      58 Nhà thuốc Bảo Nguyên D12/127  Hương Lộ 80, Ấp 6, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0905707099
      59 Nhà thuốc Hưng Thịnh D16/38 Hương Lộ 11, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 028 54557826
      60 Nhà Thuốc Tuyết Nhung E11/23D  Thới Hòa, Ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0987369885
      61 Nhà Thuốc Hồng Sang D20/4A  Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0907694663
      62 Nhà Thuốc Minh Hằng D11/54  Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0908087301
      63 Nhà Thuốc An Bình A415E  Tỉnh Lộ 10, Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0975108270
      64 Nhà Thuốc Mỹ Linh C9/30  Ấp 3, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0986436235
      65 Nhà Thuốc Minh Phương E5/21  Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0936760311
      66 Nhà Thuốc Thúy Phương E7/34A  Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0935043875
      67 Nhà Thuốc Châu Ân A5B/159B  Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, Xã Tân Nhược, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0904756708
      68 Nhà Thuốc Tấn Minh C6/22  Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909755449
      69 Nhà Thuốc Phương Uyên G15/30    Láng Le Bàu Cò, Liên Minh Xuân,, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01267252623
      70 Nhà Thuốc Thanh Xuân E4/35   Thới Hòa, Vĩnh lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01669218421
      71 Công ty TNHH ĐLTT Vạn Đức F4/10B  Đường 6B, Ấp 6A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01628731625
      72 Nhà thuốc Đông Nam Dược Bảo Tín 135  Đường số 1, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0837583792 0989672798
      73 Nhà thuốc Sinh Đôi 2 D1/8 Ấp 4  Quốc Lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0969734527 0837612813
      74 Nhà thuốc Minh Hiếu C3/044  Chánh Hưng, Chánh Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 09333004840937108899
      75 Nhà thuốc Cẩm Quyên 2L  Đường số 10, Khu dân cư Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0938650227
      76 Nhà thuốc Chợ Đệm Chợ Đệm, Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0945222885 0947679979
      77 Nhà thuốc Minh Thư B5/122B  Quốc lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0977743839
      78 Nhà thuốc Ngọc Huy A11/16  Quốc lộ 50, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0936031720
      79 Nhà thuốc Minh Hiếu 2 C4/1  Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0933300484
      80 Nhà thuốc Minh Kha E9/6A  Nguyễn Hữu Trí, KP 5, Thị trấn Tân Trúc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0989508180
      81 Nhà thuốc Thùy Dương C3/21  Phạm Hùng, 0, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0822135836
      82 Nhà thuốc Gia Nghi 50  Đường số 5, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0938171948
      83 Nhà thuốc Ngân Hà 4 A11/2  Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0933361239
      84 Nhà thuốc Minh Khôi 326/13  Ấp 1, An Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0989508180
      85 Nhà thuốc Mai Khôi 1 (tên cũ: Mai Khôi) 338A/13  Ấp 1, An Phú Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0988958062
      86 Nhà thuốc số 42 A1/9  Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0938324988
      87 Nhà thuốc Ngọc Anh C3/32   Ấp 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0937151076
      88 Trung Tâm Y Tế Bình Hưng 71A  Đường số 1, Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0902704863
      89 Nhà thuốc Phúc Hậu 50  Đường 10, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0903646905
      90 Nhà thuốc Tân Túc E3/8A  Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0949072672
      91 Nhà thuốc Minh Thư 2 A1/16  Quốc lộ 50, Ấp 1, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0977743839
      92 Nhà thuốc Hồng Phúc B5/1   Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0908867829
      93 Nhà thuốc Cầu Cua 9/3B  Đoàn Nguyễn Tuấn, Tân Quý Tây, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0988958062
      94 Nhà thuốc Mai Khôi 2 C10/32  Đinh Đức Thiện, Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0988958062
      95 Nhà thuốc Nhật Thảo 3/14B  Hương lộ 11, 0, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0906 722335
      96 Nhà thuốc Ngọc Tuyền B8/29B  Hưng Nhơn, Tân Kiểng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909 726271
      97 Nhà thuốc Nhi Loan C5/31  Hưng Nhơn, Tân Kiểng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01687 491703
      98 Nhà thuốc Minh Châu 1/19 Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0983979356
      99 Đại lý 97 D14/34 Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0837608443
     100 Nhà thuốc Phan Châu C4/20 Quốc Lộ 1A, Xã Tân Kiên, Ấp 3, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0983636062
     101 Nhà thuốc Quang Học C5/1 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01664488815
     102 Nhà thuốc Gia Hảo 12 Đường số 11, Ấp 2, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01664686261
     103 Nhà thuốc Khánh Duy C5/10 Ấp 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0989044697
     104 Nhà thuốc Phúc An 2 C2/15 Ấp 4, BÌnh Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0938997900
     105 Nhà thuốc Việt My B7/181/1A  QL 50, Ấp 2, Đa Phước, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0942222326
     106 Nhà thuốc Phước Nguyên 32 Lô K, Đường số 8, Tân Kiêng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0949884847
     107 Nhà thuốc Tâm Châu C12/12A Phạm Hùng, Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0947822939
     108 Đại lý 126 A9/16 Đường 1A, Ấp 1, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 090648804
     109 Nhà thuốc Tuệ Tâm D5/39B Ấp 4, Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0907668897
     110 Nhà thuốc Long Châu A12/383 Quốc lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0903373454
     111 Nhà thuốc Phương Như F9/9 Hương lộ 80, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0906822314
     112 Nhà thuốc Thiên Long 4 D19/2 Hương Lộ 80, Ấp 6, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 02898691790
     113 Nhà thuốc Đức Lợi 2 F1/7A Đường Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01648483293
     114 Nhà thuốc Mê Kông C2/2A1 Quách Điêu, Ấp 3, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0989101133
     115 Nhà thuốc Ngọc Lan B1/8B Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909004798
     116 Nhà thuốc Thanh Nhân B7/14 Võ Văn Vân, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0978664988
     117 Nhà thuốc Tấn Thành D3/1 Ấp 4, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0969054000
     118 Nhà Thuốc Minh Quyên E12/28A Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0966421610
     119 Nhà Thuốc Nhật Quỳnh D17/11 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909396489
     120 Nhà Thuốc Phát Lộc B4/22B Võ Văn Vân, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0975117779
     121 Nhà thuốc Bảo Nguyên D12/127  Hương Lộ 80, Ấp 6, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0905707099
     122 Nhà Thuốc Phát Tài C9/30  Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0973158698
     123 Nhà Thuốc Ngọc Hồng E5/18A  Tân Hòa 2, Ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0854250954
     124 Nhà Thuốc Tuyết Nhung E11/23D  Thới Hòa, Ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0987369885
     125 Nhà Thuốc Phương Loan F3/1X2  Đường Liên, Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0822451137
     126 Nhà Thuốc Hồng Sang D20/4A  Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0907694663
     127 Nhà Thuốc Thanh Trúc 49  Đường số 6, KP Chợ Cầu Sáng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0919265726
     128 Nhà Thuốc Thanh Phương F5/11  Liên Ấp 2-6, Ấp 6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0935171302
     129 Nhà Thuốc An Thái 3A92 Thanh Niên, Ấp 3, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0988707517
     130 Nhà Thuốc An Bình A415E  Tỉnh Lộ 10, Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0975108270
     131 Nhà Thuốc An Sinh 5C16  Tỉnh Lộ 10, Ấp 5, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01626003186
     132 Nhà thuốc Bảo Châu D8/9  Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909270291
     133 Nhà Thuốc Tâm Đức A3/14P  Võ Văn Vân, Ấp 1, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01688554299
     134 Nhà Thuốc Minh Phương E5/21  Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0936760311
     135 Nhà Thuốc Thúy Phương E7/34A  Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0935043875
     136 Nhà Thuốc Châu Ân A5B/159B  Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, Xã Tân Nhược, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0904756708
     137 Nhà Thuốc Tấn Minh C6/22  Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0909755449
     138 Nhà thuốc Ngọc Hương A6/1  Ấp 1, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0966119230
     139 Nhà Thuốc Anh Khoa B4/13B  Võ Văn Vân, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0973158698
     140 Nhà Thuốc Hoàng Tuấn B6/27  Đường Liên, Ấp 2/6, Vĩnh lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0902053076 0914414482
     141 Nhà Thuốc Thanh Phong E12/29  Quách Điêu, Vĩnh lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01647945218
     142 Nhà Thuốc Thu Thúy C4/3  Ấp 4 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0937714987
     143 Công ty TNHH ĐLTT Vạn Đức F4/10B  Đường 6B, Ấp 6A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01628731625
     144 Nhà thuốc Quang Học C5/1 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01664488815
     145 Đại lý 126 A9/16 Đường 1A, Ấp 1, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 090648804
     146 Nhà thuốc Quỳnh Anh 1429 Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0902883202
     147 Nhà thuốc Thiên Kim D20/4I Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 01285520530
     148 Nhà thuốc Thiên Phúc F2/63 Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0988595086
     149 Nhà thuốc Tân Hải D16/22A/2A Ấp 4B, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0936999247
     150 Nhà thuốc Đức Lợi 5 A7/26P Liên Ấp 123, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh Bình Chánh Hồ Chí Minh 0906265645
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 1

  Quận 1


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tân Phú

  Tân Phú


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tân Bình

  Tân Bình


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Hóc Môn

  Hóc Môn

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

 • Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học

  Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học