Bình Phước

Bình Phước

05/10/2017 12:02
STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Hồng Thắm 73 Điếu Ông Đồng Xoài Bình Phước 917425729
2 Quầy 12 563 QL 14 Đồng Xoài Bình Phước 6513879187
3 HT Trung Tâm vòng xoay ĐX QL 14 Đồng Xoài Bình Phước 1696698237
4 Quầy Hùng Liên 359 QL 14 Đồng Xoài Bình Phước 6513870539
5 Khôi Nguyên 956 Phú Riềng Đỏ Đồng Xoài Bình Phước 6513879393
6 Thiên Sanh Đuờng Đuờng Số 1 Đuờng Số 1 Đồng Xoài Bình Phước 6513879608
7 Quảng Sanh Đuờng Đuờng Số 3 Đuờng Số 3 Đồng Xoài Bình Phước 6513881138
8 Nhà thuốc Trà Giang 844 Phú Riềng Đỏ Đồng Xoài Bình Phước 6513870440
973439539
9 Phước Thịnh 1193 Phú Riềng Đỏ Đồng Xoài Bình Phước 3880499
10 Thu Dung 1294 Phú Riềng Đỏ Đồng Xoài Bình Phước 6513887135
11 Mai Phương 31 Phú Riềng Đỏ Đồng Xoài Bình Phước 3886666
12 Trang Cảnh Thành Chợ Chợ Lộc Ninh Lộc Ninh Bình Phước 918188833
13 Trang Cảnh Tân Chợ Chợ Bình Long Bình Long Bình Phước 6513666828
14 Phong Sơn Chợ Chợ Bình Long Bình Long Bình Phước 6513666563
15 Ngọc Hoa Chợ Chợ Bình Long Bình Long Bình Phước 6513680239
16 Bích Vân Bình Hiếu Phước Long Bình Phước 989424423
17 QT Thu Hường Chợ Bù Nho Phước Long Bình Phước 6513737209
18 Như Ý KP 4 Phước Bình Phước Long Bình Phước 6513774040
19 Trung Hiếu KP 4 Phước Bình Phước Long Bình Phước 6513774983
20 Vạn Hưng KP 4 Phước Bình Phước Long Bình Phước 985568856
21 Hạnh Lâm Đức 210 Phú Cường Chợ Phú Riềng Bình Phước 982777756
22 Đăng Khoa Chợ Chợ Phú Riềng Phước Long Bình Phước 6513777241
23 Liên Châu Chợ Bù Nho Phước Long Bình Phước 947876748
24 Đào Tạo Chợ Chợ Phuớc Long Phước Long Bình Phước 6513778174
25 Hằng Hương Chợ Chợ Bù Nho Phước Long Bình Phước 982131590
26 QT Bình An Cho Bu Nho Bu Gia Map Bình Phước 908391411
27 Ngọc Phước Chợ Chợ Phuớc Long Phước Long Bình Phước 983778281
28 QT Cô Lẫm Chợ Chợ Phước Long Phước Long Bình Phước 1256849434
29 Ngân Soa Chợ Chợ Minh Hưng Bù Đăng Bình Phước 6513971198
30 Thành Tín Chợ Chợ Bù Na Bù Đăng Bình Phước 6513997010
31 Phạm Văn Khiêm Chợ Chợ Bù Na Bù Đăng Bình Phước 6513997115
32 Hải Oanh 1 Thong nhat Bù Đăng Bình Phước 963999978
33 Thanh Nga Doi 3 Dong Tam Dong Phu Bình Phước 1679951856
34 Ngọc Diệp 23-Thg5 Đức Liễu Bù Đăng Bình Phước 6513997053
35 Trà My Chợ Chợ Đức Liễu Bù Đăng Bình Phước 978964055
36 Chú Chiêu Chợ Chợ Chơn Thành Chơn Thành Bình Phước 918015822
37 Liên Minh 34 Minh Hưng Chơn Thành Bình Phước 1696880077
38 QT Phương Lan 56/78 Minh Lập Chơn Thành Bình Phước 933484099
39 NT Số 21 331 Đồng Tiến Đồng Phú Bình Phước 949639424
40 Vi Tuyết 92 Tân Đồng Đồng Xoài Bình Phước 919300819
41 QT Đồng Xoài 29 Tân Thành Đồng Xoài Bình Phước 972591149
42 Thanh Thảo 105 Chợ Chợ Bù Nho Bù Gia Mập Bình Phước 6513776021
982430567
43 Tân Dược 78 Chợ Chợ Minh Hưng Chơn Thành Bình Phước 6513644409
44 QT 36 Chợ Minh Hưng Chơn Thành Bình Phước 972953789
45 QT 146 Chợ Thong nhat Bù Đăng Bình Phước 989813881
46 QT Ngọc Mạnh Cho Tan Lap Đồng Phú Bình Phước 1658387703
47 Thái Hà DT 741 Phú Riềng Bình Phước 986252286
48 Thanh Nga tổ 4 Da Kia BGM Bình Phước 988330655
49 QT Gia Huy Tổ 25 Tân Phú Bình Phước 973281048
50 Quầy thuốc Nguyệt Ánh 18 Đồng Sơn Minh Thạnh Bình Phước 1238828238
51 Hồng Vân Nha Bích Chơn Thành Bình Phước 989746725
52 Quầy thuốc Tú Anh lê Quý Đôn Tân Thiện Đồng Xoài Bình Phước 973716726
53 Quầy thuốc Hoàng Yến QL14 Minh Lập Chơn Thành Bình Phước 974411771
54 Quầy thuốc Phi Hồng QL14 Minh Thành Chơn Thành Bình Phước 977786812
55 Cô Ba Lồng Chợ Phước Bình Phước Long Bình Phước 3775896
56 QT Anh Đào KP7 Phước Bình Phước Long Bình Phước 6513773131
57 QT 18 Hung Vuong Tan Binh Bình Phước 6513885317
58 Đông Sơn chợ Phú Riêng Bình Phước 3777895
59 NT Trung Tâm vòng xoay ĐX QL14 Đồng Xoài Bình Phước 1666727979
60 QT Bình An Choợ Phú Riềng Bù Gia Mập Bình Phước 975973570
61 QT 47 Xã Tiến Thành Đồng Xoài Bình Phước 913858848
62 NT Lan Anh Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước 985220588
63 QT Thành Long Ấp 1 Xã Tiến Thành Đồng Xoài Bình Phước 975445519
64 Quầy thuốc Hải Oanh Chợ Bù Na Bù Đăng Bình Phước 963999978
65 ĐL Hà Thị Lai Loc Quang Loc ninh Bình Phước 937467909
66 QT 58 Chợ Thanh An Hớn Quản Bình Phước 949150065
67 Minh Thu Phú Riềng Đỏ Tân Phú Bình Phước 967101336
68 Hồng Nhung Long Hung Bù Nho Bình Phước 1688981322
69 Nhà thuốc Quyền Trang Tân Phước Đồng Phú Bình Phước 973884588
984732001
70 Lan Nhi Loc Thai Loc ninh Bình Phước 986947306
71 Quầy thuốc số 2 Chợ Tân Tiến Đồng Phú Bình Phước 1224178815
72 QT Ngân Hoa Thon 8 BomBo Bu Dang Bình Phước 982678582
73 QT 136 Cho BomBo Bu Dang Bình Phước 977223769
74 QT Thúy Hồng Tan Phuoc Dong Phu Bình Phước 916304564
75 QT Phương Mai QL 14 Tien Hung Dong Phu Bình Phước 1685660796
76 QT Bảo Yến QL 14 Tan Phu Dong Phu Bình Phước 1674622679
77 QT Ngọc Hằng Cho Tan Phuoc Dong Phu Bình Phước 903320084
78 QT Minh Kiệt Loc Quang Loc ninh Bình Phước 1267699345
79 QT 70 Loc Hiep Loc ninh Bình Phước 908189579
80 QT Quỳnh Nhâm Loc Quang Loc ninh Bình Phước 1223765087
81 Như Ý Long Hu Bu Gia Map Bình Phước 983656321
82 Hoàng Thị Vượng Loc Quang Loc ninh Bình Phước 1695225159
83 ĐLTT Hương Thơm Chợ ĐaKia Bù Gia Mập Bình Phước 984916432
84 Quầy thuốc Thành Luân Long Hưng Bù Gia Mập Bình Phước 934422311
85 Quầy thuốc số 87 223 TT Thanh Bình Bù Đốp Bình Phước 933670989
86 Quầy thuốc Ngọc Bình Minh Hưng Chơn Thành Bình Phước 963885789
87 Trịnh Thị Hà Thô 4 Long Bình Phú Riềng Bình Phước 1693789969
88 Quầy thuốc Thanh Hải Thôn4 Long Bình Phú Riềng Bình Phước 1697830227
89 Phạm Thị Nhung Thôn 1 Long Bình Phú Riềng Bình Phước 983235833
90 Quầy thuốc Thu Hường Thuận Phú Đồng Phú Bình Phước 1676969960
91 Quầy thuốc Minh Phúc 1037 Quốc Lộ 14 Đồng Xoài Bình Phước 904485977
92 Nhà thuốc Mai Phương Ngã 4 Đồng Xoài Đồng Xoài Bình Phước 6513886666
93 Quầy thuốc Linh Chi Lê Quý Đôn Đồng Xoài Bình Phước 901606249
94 Quầy thuốc Kim Anh Minh Lập Chơn Thành Bình Phước 971202139
95 Quầy thuốc Mỹ Thu Thuận Phú Đồng Phú Bình Phước 988725793
96 Quầy thuốc Khôi Nguyên Tân Xuân Đồng Xoài Bình Phước 1245234999
97 Nguyễn Thị Nga Đức Phong Bù Đăng Bình Phước 919164308
98 Nhà thuốc Bình Hạnh Chợ Long Hà Phú Riềng Bình Phước 1648149100
99 QT Tâm Đức Lê Quý Đôn Đức Phong Bình Phước 985893884
100 QT Lê Nga Chơn Thành Chơn Thành Bình Phước 1217465400
101 Yến Nhi Đồng Bia Đồng Phú Bình Phước 916644988
Tags

Có thể bạn quan tâm

 •  Bù Đăng 

   Bù Đăng 

 • Hớn Quản 

  Hớn Quản 

 • Bình Phước

  Bình Phước

 • Bù Gia Mập

  Bù Gia Mập

 • Hết viêm xoang chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hết viêm xoang chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

  Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

 • 03 nguyên tắc vàng giúp tôi phòng viêm xoang hiệu quả!

  03 nguyên tắc vàng giúp tôi phòng viêm xoang hiệu quả!

 • Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

  Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược