Bình Thạnh

Bình Thạnh

16/04/2018 16:35
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà thuốc Đại Phước Xuân 88 Vũ Tùng, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838430148
0909896889
2  Nhà thuốc số 16 (Gia Định) (Tên cũ: Hiệu thuốc số 16) 118 Ung Văn Khiêm, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 862767442
3  Nhà thuốc Nam Sanh Đường 320 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838990584
4  Nhà thuốc Thiên Địa Nhân 30 Lê Quang Định, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0908416284
5  Nhà thuốc Trí Thiện 18 Ngô Tất Tố, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0822177698
6  Nhà thuốc Thanh Hà 36B Nguyễn Thiện Thuật, 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835072606
7  Nhà thuốc Thúy Vân 260 Phan Văn Trị, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835162286
8  Nhà thuốc Nhật Minh Đường D2, 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835122352
9  Nhà thuốc Đức Hạnh 135/3B Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835124732
10  Nhà thuốc số 19 217A Xô Viết Nghệ Tĩnh, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838991601
11  Nhà thuốc Bảo An Đường 302 Lê Quang Định, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838410297
12  Hiệu thuốc số 2 (DP Gia Định) 38 Lê Quang Định, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 933969668
13  Nhà thuốc số 24 (Gia Định) 668 Xô Viết nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 909352499
14  Nhà thuốc Ngọc Hân 334 Xô Viết nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838040861
15  Nhà thuốc Nam Lộc 156 Nguyễn Văn Đậu, 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 902965890
16  Nhà thuốc Nguyên Hồng 331 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 938739595
17  Nhà thuốc Hạnh Xuân Đường 92 Vũ Tùng, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838417214
0908777305
18  Nhà thuốc Minh Huệ 10 Nơ Trang Long, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 983599679
19  Nhà thuốc Miền Đông 199 Nguyễn Xí, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835113521
20  Nhà thuốc Thiên Phước 307 Lê Quang Định, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 906335179
21  Hiệu thuốc số 19 (DP Phong Phú) 94 Nguyễn Văn Lạc, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 908965157
22  Nhà thuốc Phương Nhị 437 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 862584458
23  Nhà thuốc Thu Trang 147/8B Ung Văn Khiêm, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903526338
24  Nhà thuốc Bảo Anh 22 Nơ Trang Long, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 908454878
25  Nhà thuốc Song Hà 21B Phan Đăng Lưu, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835511300
26  Nhà thuốc Cẩm Trúc 15 Phan Văn Hân, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838407419
27  Hiệu thuốc 61 31 Huỳnh Mẫn Đạt, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838514475
28  Nhà thuốc Bình An Khang (NT số 55 cũ) 218 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835562749
29  Nhà thuốc Minh Hường 447 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835532116
30  Nhà thuốc Phương Tâm 334C phan văn trị, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838431714
31  Nhà thuốc số 53 (Gia Định) 109 Xô Viết nghệ Tĩnh, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 938882545
32  Nhà thuốc Thụy Nguyên 218 Xô Viết nghệ Tĩnh, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838999152
33  Nhà thuốc Lan Anh 73 Phan Văn Hân, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 822160897
34  Nhà thuốc Thanh Tâm 378 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 909932504
35  Nhà thuốc Lữ Hoàng 188D Phan Văn Trị, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909763 689
36  Nhà thuốc Diệu Trung 67/4/113 Vũ Huy Tấn, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 822243587
37  Hiệu thuốc 63 132 Quốc Lộ 13, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 974327919
38  Nhà thuốc  Phúc Thành 112 Điện Biên Phủ, 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0913634763
0835012212
39  Nhà thuốc Tú Lệ 174  Đường D2, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835121520
40  Nhà thuốc Thanh Long 55 Bình Quới, 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 902832178
41  Nhà thuốc Minh Thành 18D1 Đường D1 Cư xá 30/04, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01648531269
42  Nhà thuốc Trung Nghĩa 51C Trần Bình Trọng, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0862940319
43  Nhà thuốc Ngọc Mỹ 541 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 917047212
44  Nhà thuốc Khang Thịnh 9 Bùi Đình Túy, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909304911
45  Nhà thuốc Tâm Đức 24A Điện Biên Phủ, 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 1674044868
46  Nhà thuốc số 36 104 Ngô Tất Tố, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01652419192
47  Nhà thuốc số 9 1F/2 Bình Lợi, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 913601894
48  Nhà thuốc Thanh Như 85 Hoàng Hoa Thám, 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01286948532
49  Nhà thuốc Xuân Trang 93 Nguyễn Thượng Hiền, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938866411
50  Nhà thuốc Linh Chi 77 Hoàng Hoa Thám, 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0918387889
51  Nhà thuốc Khôi Nguyên 305A Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0822163939
52  Hiệu thuốc số 8 (gia định) 381 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01684085970
53  Nhà thuốc Long Hải 8 Lo E Cư xá Thanh Đa, 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 937544267
54  Nhà thuốc Phước An 334X Phan Văn Trị, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835161968
55  Hiệu thuốc số 48 72 Bis Phạm Viết Chánh, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0915307327
56  Nhà thuốc số 3 (Gia Định) 95 Ngô Tất Tố, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903369544
0907013677
57  Nhà thuốc Phúc Lộc 51D Trần Bình Trọng, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835501099
58  Nhà thuốc Phạm Lê 317 Đinh Bộ Lĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0862948033
59  Nhà thuốc Thanh Thanh 113 Phan Văn Hân, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838994838 – 0908935008
60  Nhà thuốc Tuệ Minh 21 Phạm Viết Chánh, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838995967
61  Hiệu thuốc số 72 (DP Gia Định) (0933.369.929) 01 Lô  D Phạm Viết Chánh, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0933369929
0937284699
62  Nhà thuốc Huỳnh Anh 113A Nguyễn Thượng Hiền, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835152189
63  Nhà thuốc Y Học Dân Tộc Thọ Nguyên 404 Lê Quang Định, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838411236
64  Nhà thuốc Đại Châu Dược Phòng 254 Phan Văn Trị, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838416271
65  Nhà thuốc Hòa Bình 111 Bình Lợi, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835532037
66  Nhà thuốc Bảo Tâm 82 Võ Duy Ninh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0862758165
0985202641
67  Nhà thuốc Thanh Phương 268 Phan Văn Trị, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835164594
68  Hiệu  Thuốc Số 69 336 Chu Văn An, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01227907404
69  Nhà thuốc Ngọc Châu 649/28A Điện Biên Phủ, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0907122872
70  Nhà thuốc Nguyễn Tiến Dũng 310 Nguyễn Văn Đậu, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01693901271
71  Nhà thuốc Ngọc Anh (Phương Lâm cũ) 503 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0822150451
72  Nhà thuốc Trinh Hà 297/3 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01218289898
73  Hiệu thuốc số 28 222 Hoàng Hoa Thám, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 1627191519
74  Nhà thuốc Tế An Dược Phòng 310 Xô Viết nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838981438
75  Nhà thuốc Thanh Đa 138 Cư xá Thanh Đa, 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909629421
76  Nhà thuốc Hồng Quang 315 Bùi Hữu Nghĩa, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0948842507
77  Nhà thuốc số 27 299 Bùi Hữu Nghĩa, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838418738
78  Nhà thuốc số 07 185B Nguyễn Văn Đậu, 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0902745202
79  Nhà thuốc Thiên Lộc 122 Vũ Tùng, 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 1235747338
80  Nhà thuốc Minh Đức 117/80 Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0862944141
81  Nhà thuốc Miếu Nổi 54A Vũ Huy Tuấn, 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0918993078
0979765071
82  Nhà thuốc Phan Quỳnh 71P Ngô Tất Tố, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 1669884000
83  Nhà thuốc Thu Nga 246/9B/27 Xô Viết nghệ Tĩnh, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0944767771
84  Nhà thuốc Vạn Kiếp 85 Vạn Kiếp, 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0908661742
85  Hiệu thuốc số 41 36/11 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02866842962
86  Nhà thuốc Hà Anh 186-188 Xô Viết nghệ Tĩnh, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0866560856
01645764515
87  Nhà thuốc Quốc Kim (Tên cũ: Kim Quốc) 21 Nguyễn Văn Lạc, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0934962682
88  Nhà thuốc Kim Ánh 377 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0974963233
89  Nhà thuốc Hạnh 270 Bùi Đình Túy, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01673683505
90  Nhà thuốc Gia An 356/14 Xô Viết nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838981772
91  Nhà thuốc Trương Việt Cường 860/33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903037581
92  Nhà thuốc Thùy Anh 117 Bình Quới, 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0902832178
93  Nhà thuốc Thế Long 649/27/1 Điện Biên Phủ, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0916382382
94  Nhà thuốc Vân Dung 147 Quốc Lộ 13, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0908031887
95  Nhà thuốc Minh Châu 186B Phan Văn Trị, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 903048189
96  Nhà thuốc Thiên Phúc 412 Chu Văn An, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0925015518
97  Nhà thuốc Hồng Thúy 64 Quốc Lộ 13, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01236035123
98  Nhà thuốc Thịnh An 34 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0902477764
99  Nhà thuốc Hoàng Nhân 13 Võ Duy Ninh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0854456327
100  Nhà thuốc Tâm Đức 82A Nguyên Hồng, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0931329208
101  NT Hoa Nguyên 87N Đinh Tiên Hoàng, 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 932681681
102  Nhà thuốc Sỹ Tuấn 214 Ung Văn Khiêm, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01657701757
103  Nhà thuốc Hiền Mai (Cty Gia Định) 160 Phan Văn Hân, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 938124272
104  Nhà thuốc Long Châu 2 477/61 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0986924858
105  Nhà thuốc Tuyết Anh 222/2 Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0932699366
106  Nhà thuốc số 89 109 Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903883978
107  Nhà thuốc HaDaPha 181 Ngô Tất Tố, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0919999108
108  Nhà thuốc SKV( Tên cũ:Sức Khỏe Vàng) 46A Xô Viết nghệ Tĩnh, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01258947663
109  Nhà thuốc Mỹ Phương 25B Nguyêễn Thượng Hiền, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0919480639
110  Nhà thuốc Tâm Châu 2 398 Chu Văn An, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 08234388872
0946900000
111  Nhà thuốc Nhân Đức 6 211 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01677747903
112  Nhà thuốc Nhân Hòa 685/33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
113  Hiệu thuốc số 38 (Cty Gia Định) 15 Phú Mỹ, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0908992412
114  Nhà thuốc Hiền Thảo 233 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0918784494
115  Nhà thuốc Trường Giang 118 Đinh Bộ Lĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0906366059
116  Nhà thuốc Bảo Tín 290/4 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01213313638
117  Nhà thuốc Thiên Ngân 9A Hoàng Hoa Thám, 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01296314060
118  Nhà thuốc Phước Lan 433 Lê Quang Định, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909874549
119  Nhà thuốc Thiện Tâm 151 Phan Văn Trị, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903304705
120  Nhà thuốc Tâm An 48 Võ Duy Ninh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0902617026
121  Nhà thuốc Quang Minh 176 603 Bùi Đình Túy, 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
122  Nhà thuốc Bảo Xuân 170 Vạn Kiếp, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
123  Nhà thuốc An Bình 1 290 Hoàn Hoa Thám, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01283706789
124  Nhà thuốc Tâm Việt 15 Đường D1, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0983499959
125  Nhà thuốc Thông Thắm 247 Bình Lợi, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0163565306
126  Nhà thuốc GP Pharma 35 Huỳnh Mẫn Đạt, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0907796867
127  Nhà thuốc Hưng Thịnh 234Q Phan Văn Trị, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838410243
128  Nhà thuốc Sức Khỏe Vàng 319 Bùi Hữu Nghĩa, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 937371443
129  Nhà thuốc Việt Đức 168 Nguyễn Xí, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 09079702820975987400
130  Nhà thuốc Mười Một 41 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02864714103
131  Hiệu thuốc số 25 Bùi Đình Túy, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838991402
132  Hiệu thuốc Trâm An 297/17 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 902989668
133  Nhà thuốc Quỳnh Liên 611 Xô Viết nghệ Tĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838997475
134  Nhà thuốc Bảo Ngọc 58/62/3Huỳnh Đình Hai, 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 838416655
135  Nhà Thuốc Minh Phương 289 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0862711863
136  Nhà thuốc Âu Dược 20 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903907690
137  Nhà thuốc Ngọc Diệp 3 14B3 Ngô Tất Tố, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0838401202
138  Nhà Thuốc An 121 Ngô Tất Tố, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0949040959
139  Nhà thuốc Hoàng Yến Cư xá chu văn an, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 1632534051
140  Nhà thuốc Thiên Phước 434 Bình lợi, P13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02866573548
141  Nhà Thuốc Nguyệt Hân 73 Đường D5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 975332678
142  Nhà Thuốc Hồng Ánh 391A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 165402188
143  Nhà Thuốc 33 15 Vũ Tùng, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 907285608
144  Nhà Thuốc Khánh Trân 110G Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 1222267010
145  Nhà Thuốc 30 207 Lê Quang Định, Phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 283973501
146  Nhà Thuốc Thảo Quang 010 Lô B Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 907982961
147  Nhà Thuốc Thiên Diệp 82 Phú Mỹ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 967754828
148  Nhà Thuốc Kim Sơn 756/75 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 121999199
149  Nhà thuốc Hồng Hạnh Nguyễn Thượng Hền, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 908310248
150  Nhà thuốc Minh Tâm Số 6 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01627191519
151  Nhà thuốc Tâm Châu Bùi Đình Túy, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 902744983
152  Nhà thuốc Hoàng Diệu 265 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0982072311
153  Nhà Thuốc Hương Trang 334 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0905251331
154  Nhà Thuốc Hoàng Long 634 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 199563693
155  Nhà Thuốc Nhật Tân 48 Đường Số 3, chu văn an, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 862868634
156  Nhà Thuốc Hùng Vương 57 Vạn Kiếp, Phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0868120215
157  Hiệu Thuốc Số 50 135/1 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909177710
158  Nhà Thuốc Minh Châu 173 Nguyến Xí , Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909441267
159  Nhà Thuốc Trí Thiện 2 79/22 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0983330673
160  Nhà thuốc Lý Châu 104 Chu Văn An, Đường số 3, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01698691747
161  Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa JIO HEALTH 30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909981193
162  Nhà thuốc Hoàng Phi 276 Bùi Hữu Nghĩa, 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 01244417374
163  Nhà thuốc Minh Trí Hoàng Hoa Thám, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 835150667
164  Nhà Thuốc Lệ Uyên 400 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 283568901
165  Nhà Thuốc Hòa Bình 111 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 165666627
166  Nhà Thuốc Thanh Hải 280/15 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 120058410
167  Nhà Thuốc Nguyễn Tiến Dũng 170 Nguyễn Văn Đâu, Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 975381295
168  Nhà Thuốc Phúc Thịnh 25 Nguyễn Xuân Ôn, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0909826352
169  Công Ty TNHH Paul & Cho Pharmacy L2-SH.09 Toà Nhà Landmark 2 Vinhomes Central Park, 720A Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0961352148
170  Hiệu thuốc số 41 36/11 Điện Biên Phủ, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0866842962
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Quận 10

  Quận 10

 • Bình Tân

  Bình Tân

 • Tân Bình

  Tân Bình

 • Quận 1

  Quận 1

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

 • “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

  “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

 • Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

  Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng