Bình Thạnh

Bình Thạnh

16/04/2018 16:35
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Hoa Lê 31/19 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01633706379
        2 Nhà thuốc Việt Đức 168 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0975987400
        3 Nhà thuốc Trường Giang 118 Đinh Bộ Lĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0906366059
        4 Nhà thuốc Hoa Nguyên 87N Đinh Tiên Hoàng, 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 932681681
        5 Nhà thuốc Ngọc Quang 43A Ung Văn Khiêm, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0862948414
        6 Nhà thuốc Hiền Thảo 233 Phan Văn Trị, , Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0918784494
        7 Nhà thuốc Ngọc Châu 649/28A Điện Biên Phủ, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0907122872
        8 Nhà thuốc Bảo Tín 290/4 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01213313638
        9 Nhà thuốc Phúc Lộc 51D Trần Bình Trọng, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0835501099
      10 Nhà thuốc Phước Lan 433 Lê Quang Định, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0909874549
      11 Nhà thuốc Đại Châu Dược Phòng 254 Phan Văn Trị, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838416271
      12 Nhà thuốc Kim Ánh 377 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0974963233
      13 Nhà thuốc Y Học Dân Tộc Thọ Nguyên 404 Lê Quang Định, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0838411236
      14 Nhà thuốc Miếu Nổi 54A Vũ Huy Tuấn, 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0918993078
0979765071
      15 Nhà thuốc Hạnh 270 Bùi Đình Túy, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01673683505
      16 Nhà thuốc Nguyên Hồng 331 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 938739595
      17 Nhà thuốc Thiên Phúc 412 Chu Văn An, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0925015518
      18 Nhà thuốc Hồng Thúy 64 Quốc Lộ 13, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01236035123
      19 Nhà thuốc số 24 (Gia Định) 668 Xô Viết nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 909352499
      20 Nhà thuốc Quang Minh 207 603 Bùi Đình Túy, 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh
      21 Hiệu thuốc 63 132 Quốc Lộ 13, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 974327919
      22 Nhà thuốc Phạm Lê 317 Đinh Bộ Lĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0862948033
      23 Nhà thuốc Nhật Minh Đường D2, 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835122352
      24 Nhà thuốc Vân Dung 147 Quốc Lộ 13, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0908031887
      25 Nhà thuốc Nhân Đức 6 211 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0916748325
      26 Nhà thuốc Minh Châu 186B Phan Văn Trị, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 903048189
      27 Nhà thuốc số 07 185B Nguyễn Văn Đậu, 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0902745202
      28 Nhà thuốc Bảo Xuân 170 Vạn Kiếp, , Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh
      29 Nhà thuốc Tâm An 48 Võ Duy Ninh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0902617026
      30 Nhà thuốc Thiên Phước 307 Lê Quang Định, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 906335179
      31 Nhà thuốc An Bình 1 290 Hoàn Hoa Thám, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01283706789
      32 Nhà thuốc Tâm Việt 15 Đường D1, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0983499959
      33 Nhà thuốc Thông Thắm 247 Bình Lợi, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0163565306
      34 Nhà thuốc Trương Việt Cường 860/33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0903037581
      35 Nhà thuốc Thảo Dược 113 Nguyễn Công Trứ, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0948842507
      36 Nhà thuốc GP Pharma 35 Huỳnh Mẫn Đạt, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0907796867
      37 Nhà thuốc Long Châu 2 477/61 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0986924858
      38 Nhà thuốc số 41 36/11 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 02866842962
      39 Nhà thuốc Thịnh An 1 34 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0902477764
      40 Nhà thuốc Sức Khỏe Vàng 319 Bùi Hữu Nghĩa, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 937371443
      41 Nhà thuốc Thúy Vân 260 Phan Văn Trị, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835162286
      42 Nhà thuốc Đức Hạnh 135/3B Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835124732
      43 Nhà thuốc Kim Phú 164 Xô Viết nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0838999766
      44 Nhà thuốc số 19 217 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838991601
      45 Nhà thuốc Bảo An Đường 302 Lê Quang Định, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838410297
      46 Hiệu thuốc số 2 (DP Gia Định) 38 Lê Quang Định, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 933969668
      47 Nhà thuốc Nam Lộc 156 Nguyễn Văn Đậu, 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 902965890
      48 Nhà thuốc Hạnh Xuân Đường 92 Vũ Tùng, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0838417214
0908777305
      49 Nhà thuốc Nhân Trọng 81 Đinh Tiên Hoàng, 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 903738593
      50 Nhà thuốc Minh Huệ 10 Nơ Trang Long, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 983599679
      51 Nhà thuốc Miền Đông 199 Nguyễn Xí, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835113521
      52 Hiệu thuốc số 19 (DP Phong Phú) 94 Nguyễn Văn Lạc, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 908965157
      53 Nhà thuốc Bảo Anh 22 Nơ Trang Long, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 908454878
      54 Nhà thuốc Song Hà 21B Phan Đăng Lưu, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835511300
      55 Nhà thuốc Cẩm Trúc 15 Phan Văn Hân, 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838407419
      56 Nhà thuốc Bình An Khang (NT số 55 cũ) 218 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835562749
      57 Nhà thuốc Lan Anh 73 Phan Văn Hân, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 822160897
      58 Nhà thuốc Minh Hường 447 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835532116
      59 Nhà thuốc Phương Tâm 334B3 Phan Văn Trị, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838431714
      60 Nhà thuốc số 53 (Gia Định) 109 Xô Viết nghệ Tĩnh, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 938882545
      61 Nhà thuốc Thụy Nguyên 218 Xô Viết nghệ Tĩnh, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838999152
      62 Nhà thuốc Thanh Tâm 378 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 909932502
      63 Nhà thuốc Diệu Trung 67/4/113 Vũ Huy Tấn, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 822243587
      64 Nhà thuốc Tú Lệ 40A Đường D2, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835121520
      65 Nhà thuốc Minh Thành 18D1 Đường D1 Cư xá 30/04, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01648531269
      66 Nhà thuốc Trung Nghĩa 51C Trần Bình Trọng, , Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0862940319
      67 Nhà thuốc Đại Phước Xuân 88 Vũ Tùng, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0838430148
0909896889
      68 Nhà thuốc Ngọc Mỹ 541 Nơ Trang Long, , Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 917047212
      69 Nhà thuốc Khang Thịnh 9 Bùi Đình Túy, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0909304911
      70 Hiệu thuốc số 16 (Gia Định) 118 Ung Văn Khiêm, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 862767442
      71 Nhà thuốc Nam Sanh Đường 320 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838990584
      72 Nhà thuốc số 36 104 Ngô Tất Tố, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01652419192
      73 Nhà thuốc số 9 1F/2 Bình Lợi, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 913601894
      74 Nhà thuốc Thanh Như 85 Hoàng Hoa Thám, 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01286948532
      75 Nhà thuốc Xuân Trang 93 Nguyễn Thượng Hiền, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0938866411
      76 Nhà thuốc Linh Chi 77 Hoàng Hoa Thám, 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0918387889
      77 Nhà thuốc Khôi Nguyên 305A Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0822163939
      78 Hiệu thuốc số 8 (gia định) 381 Bình Quới, 28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01684085970
      79 Nhà thuốc Long Hải 8 Lo E Cư xá Thanh Đa, 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 937544267
      80 Nhà thuốc Phước An 334X Phan Văn Trị, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0835161968
      81 Hiệu thuốc số 48 72 Bis Phạm Viết Chánh, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0915307327
      82 Nhà thuốc Thanh Thanh 113 Phan Văn Hân, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838994838
      83 Nhà thuốc Tuệ Minh 21 Phạm Viết Chánh, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 838995967
      84 Hiệu thuốc số 72 (DP Gia Định) (0933.369.929) 01 Lô  D Phạm Viết Chánh, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0933369929
0937284699
      85 Nhà thuốc Huỳnh Anh 113A Nguyễn Thượng Hiền, 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 835152189
      86 Nhà thuốc Hòa Bình 111 Bình Lợi, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0835532037
      87 Nhà thuốc Bảo Tâm 82 Võ Duy Ninh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0862758165
0985202641
      88 Nhà thuốc Nguyễn Tiến Dũng 310 Nguyễn Văn Đậu, 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01693901271
      89 Nhà thuốc Trinh Hà 297/3 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01218289898
      90 Nhà thuốc Tế An Dược Phòng 310 Xô Viết nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0838981438
      91 Nhà thuốc Hồng Quang 315 Bùi Hữu Nghĩa, 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0948842507
      92 Nhà thuốc Thiên Lộc 122 Vũ Tùng, 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 1235747338
      93 Nhà thuốc Minh Đức 117/80 Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0862944141
      94 Hiệu thuốc số 38 (Cty Gia Định) 15 Phú Mỹ, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0908992412
      95 Nhà thuốc Phan Quỳnh 71P Ngô Tất Tố, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 1669884000
      96 Nhà thuốc Thu Nga 246/9B/27 Xô Viết nghệ Tĩnh, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0944767771
      97 Nhà thuốc Vạn Kiếp 85 Vạn Kiếp, 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0908661742
      98 Nhà thuốc Hà Anh 186-188 Xô Viết nghệ Tĩnh, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0866560856
01645764515
      99 Nhà thuốc Gia An 356/14 Xô Viết nghệ Tĩnh, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0838981772
     100 Nhà thuốc Sỹ Tuấn 214 Ung Văn Khiêm, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01657701757
     101 Nhà thuốc Hiền Mai (Cty Gia Định) 160 Phan Văn Hân, 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 938124272
     102 Nhà thuốc số 89 109 Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0903883978
     103 Nhà thuốc Tâm Châu 2 398 Chu Văn An, 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 08234388872
0946900000
     104 Nhà thuốc Thùy Anh 117 Bình Quới, 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0902832178
     105 Nhà thuốc Thế Long 649/27/1 Điện Biên Phủ, 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0916382382
     106 Nhà thuốc S.K.V 46A Xô Viết nghệ Tĩnh, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 01258947663
     107 Nhà thuốc Hoàng Nhân 13 Võ Duy Ninh, 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 0854456327
     108 Nhà thuốc Việt Đức 168 Nguyễn Xí, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 09079702820975987400
     109 Nhà thuốc Mười Một 41 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Bình Thạnh Hồ Chí Minh 02864714103
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 11

  Quận 11


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Tân

  Bình Tân


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 3

  Quận 3


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Hóc Môn

  Hóc Môn

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

 • Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

  Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

 • Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

  Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

 • Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

  Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ