Cao Bằng

06/10/2017 22:16
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Thu Hoài-Tổ 6–Tân Giang-Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng0915425885
2Đại Lý công ty AMV-Tổ 15–Tân Giang-Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng0263.850.676
3Thiên Giang—Tân Giang-Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng0982.585.369
4QT Công ty dược Cao Bằng-Tổ 4-Sông Bằng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng01235.706.017
5Hương Giang-60-Sông Hiến—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0914.836.955
6Huy Hoàng-Vườn Cam- Hợp Giang—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0916.528.838
7Dũng Thu–Sông Bằng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0986.968.326
8Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Cho Trung Tam—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0263,853,765
9NT Thu Hiền–Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0263.851.780
10Đàm Trung Cao-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng1237.217.886
11Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0987.202.810
12-Km3 –Nà Cáp-Nà Cáp-Thị xã cao bằng-Cao Bằng0986.874.296
13QT Công ty dược Cao Bằng -Km4–Đề Thám-Đề Thám-Thị xã cao bằng-Cao Bằng01273.284.285
14Bảo Quý–Km 4-Đề thám-Đề thám-Cao Bằng-Cao Bằng0965.147.018
15Hà Trang-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0976.735935
16Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng-Km2-Ngọc Xuân—Thị xã cao bằng-Cao Bằng01685054156
17Nhà Thuốc Chợ Ngọc Xuân–Ngọc Xuân—Thị xã cao bằng-Cao Bằng977792870
18Ngọc Ánh-Km1 -Ngọc Xuân—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0948.720.117
19DNTN-Hoa Bình-4-Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0263.853.062
20Việt Khánh–Chợ Xanh—Thị xã cao bằng-Cao Bằng983230610
21-85-Xuan truong-Hop giang-Hop giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng1693388838
22-52–Phường Hợp Giang -Phường Hợp Giang -Thị xã cao bằng-Cao Bằng0986.125.888
23Cty Phương Anh-29-Hồng Việt —Thị xã cao bằng-Cao Bằng0263.850.762
24Dịch Vụ Y Tế–Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0962308048
25Quầy Thuốc số 2-Kios chợ trung tâm-Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0986.226.002
26Dịch Vụ Y Tế-32-Kim Đồng—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0263.853.506
27Quầy Thuốc số 1—–Thị xã cao bằng-Cao Bằng0981.471.128
28QT Công ty dược Cao Bằng -12-Nguyễn Du—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0975.848.737
29NT Don Kieu-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0914.820.986
30Nhà Thuốc Chợ Hạnh Ly-Tô 15–Phương Tân Giang-Phương Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng0949.423.888
31Hùng Nghĩa-Tô 15–Phường Hợp Giang -Phường Hợp Giang -Thị xã cao bằng-Cao Bằng0983.874.296
32NT Trung Thành-79—-Thị xã cao bằng-Cao Bằng985203880
33Cty Tran Nga—–Thị xã cao bằng-Cao Bằng0962.257.818
34QT so 2 tran nga-Km5-Đề Thám—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0983.986.585
35QT Cty AMV —Tân Giang-Tân Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng0962664818
36QT so 1 tran nga–Cho Trung Tam—Thị xã cao bằng-Cao Bằng263954848
37NT Thanh long–to 4 . P.song bang—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0982.249.588
38NT Trang Ngọc–tổ 15, phường Sông Bằng,—Thị xã cao bằng-Cao Bằng0972.514.474
39NT Bảo Khánh –tổ 11, Phường Sông Hiến , TPCB, —Thị xã cao bằng-Cao Bằng0985.080.283
40NT Thanh Xuân–tổ 28,- Hợp Giang- Hợp Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng0988.056.855
41NT Tốt–xuan truong- Hợp Giang- Hợp Giang-Thị xã cao bằng-Cao Bằng0989.257.885
42NT Chợ Cao Bình–Phố Cao Bình—Hòa An-Cao Bằng11685.855.503
43Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Phố Cao Bình—Hòa An-Cao Bằng0982.650.695
44Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–NTBV Hòa An—Hòa An-Cao Bằng0972496288
45Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-Cao Bằng0912.692.904
46Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-Cao Bằng01202.224.822
47Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-Cao Bằng01678.698.476
48Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-Cao Bằng0987.638.754
49NT số 1 công ty bảo lan 88–Thị Trấn Nước Hai—Hòa An-01695.072.366
50NT Khánh Chi–Thị Trấn Nước Hai—-Cao Bằng0944.282.888
51Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Nà Giàng—Hà Quảng-Cao Bằng01654.759.866
52Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Hà Quảng—Hà Quảng-Cao Bằng0918.685.604
53Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Lũng Nặm—Hà Quảng-Cao Bằng0985.335.162
54Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Quảng Uyên—Quảng Uyên-Cao Bằng0977.213.005
55Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Quảng Uyên—Quảng Uyên-Cao Bằng0263.603.391
56Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Quảng Uyên—Quảng Uyên-Cao Bằng0263.820.425
57Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng0915.660.991
58Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng0916.528.559
59Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng0263.826.385
60Nhà Thuốc bệnh viện–NTBV Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng0984.283.296
61Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trùng Khánh—Trùng Khánh-Cao Bằng0983.984.268
62Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Pò Tấu—Trùng Khánh-Cao Bằng0974.599.002
63Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thạch An —Thạch An-Cao Bằng01684.240.156
64Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thạch An—Thạch An-Cao Bằng0263.840.423
65Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Hòa Thuận—Phục Hòa-Cao Bằng0977.068.618
66Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Hòa Thuận—Phục Hòa-Cao Bằng0984.099.390
67QT Công ty dược Cao Bằng –Thị Trấn Hòa Thuận—Phục Hòa-Cao Bằng1629999252
68Nha Thuoc Luc Thi Ket–Thị Trấn Trà Lĩnh—Trà Lĩnh-Cao Bằng0986.128.213
69Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trà Lĩnh—Trà Lĩnh-Cao Bằng0978.769.488
70Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trà Lĩnh—Trà Lĩnh-Cao Bằng01685.054.151
71Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Trà Lĩnh—Trà Lĩnh-Cao Bằng0263.880.418
72Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nguyên Bình—Nguyên Bình-Cao Bằng01646.039.207
73Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Nguyên Bình—Nguyên Bình-Cao Bằng0916.082.401
74QT Công ty dược Cao Bằng –Thị Trấn Nguyên Bình—Nguyên Bình-Cao Bằng01259.137.686
75Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Thanh Nhật—Hạ Lang-Cao Bằng0263.830.013
76Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Thanh Nhật—Hạ Lang-Cao Bằng0263.830.314
77Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Thanh Nhật—Hạ Lang-Cao Bằng0263.830.471
78Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Thông Nông—Thông Nông-Cao Bằng0985.203.871
79Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Bảo Lạc—Bảo Lạc-Cao Bằng0985.523.285
80Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng–Thị Trấn Bảo Lâm—Bảo Lâm-Cao Bằng0917.001.001
81Hiến Hà–Thị Xã Bắc Kạn—TX Bắc Kan-Bắc Kan0163.658.3511
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Cao Bằng

  Cao Bằng

 • Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

  Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang

  Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

Mua ngay

Thông Xoang Tán