Châu Đốc

Châu Đốc

05/10/2017 16:57
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc Thanh In 0, Mỹ Hòa, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 763863540
        2 Nhà Thuốc Thanh Trinh 0  QL91, Chợ Kinh Đào, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763863163
        3 Tiệm Thuốc Bắc Hưng Long 7  Đốc Phủ Thu, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763561137
        4 Tiệm Thuốc Bắc Kim Long 0  Thủ Khoa Nghĩa, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763865499
        5 Nhà Thuốc Hiêp Hòa Đường 17  Thượng Đăng Lễ, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0939881963
        6 Tiệm Thuốc Bắc Phương Hòa Sanh 6  Nguyễn Huư Cảnh, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763866709
        7 Nhà Thuốc Nhân Tín 0  Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763561966
        8 Nhà Thuốc Duy Thanh 0  Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763867455
        9 Nhà Thuốc Thang Sang 61  Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763867204
      10 Nhà Thuốc Số 87 0  QL 91, Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763888866
      11 Nhà Thuốc Thủy Tiên 0  Chợ Vĩnh Đông, Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0988903886
      12 Nhà Thuốc Ngọc Ánh 0  Vĩnh Tây 1, Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763861125
      13 Tiệm Thuốc Bắc Hai Thọ 100  Trần Hưng Đạo, Châu phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0763566773
      14 Nhà Thuốc Vạn Hòa Đường 0  Trần Hưng Đạo, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0
      15 Nhà Thuốc Hồng Trí 68 Châu Thị Tế, Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0917746137
      16 Nhà Thuốc Kim Hiên Cầu Kênh Đào, Mỹ Đức, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0906004849
      17 Nhà Thuốc Khôi Nguyên 330 Nguyễn Văn Thoại, Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, An Giang Thị xã Châu Đốc An Giang 0917031903
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Châu Đốc

  Châu Đốc


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Thoại Sơn

  Thoại Sơn


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • An Phú

  An Phú


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tịnh Biên

  Tịnh Biên

 • Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

  Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

 • “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

  “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

 • Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

  Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

 • Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

  Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!