Củ Chi

Củ Chi

14/08/2017 14:25
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà thuốc Đại Gia Phát 16A Đường 9A, Ấp Hậu, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0931496719
2  Nhà thuốc Thanh Thảo 56 Tổ 1, Ấp Chợ  Quốc Lộ 22, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837960581
3  Nhà thuốc Tân Lập 17  Liêu Bình Hương, Ấp Tân Lập, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0906756068
4  Nhà thuốc Số 3 7  Đường 78, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0838922264 0989872060
5  Nhà thuốc Tường Vy 159  Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 1, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0979157836
6  Nhà thuốc Phú Cường 89/A  Tỉnh Lộ 2, Ấp Đình, xã Tân Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837965630
7  Nhà thuốc Hồng Thịnh 264 Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837952449 0946959997
8  Nhà thuốc Xuân Lan 370  Quốc Lộ 22, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837962974
9  Nhà thuốc Xuân Mai 25A  Trần Tử Bình, Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0975139255
10  Nhà thuốc Cao Huy 140  Nguyễn Văn Khạ, Tổ 4, Khu Phố 7, TT Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0862790439
11  Nhà thuốc Phú Tài 227/2 Trần Tử Bình, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0932728849
12  Nhà thuốc Quang Huy 300A  Hương Lộ 2, Ấp 2, Xã Vĩnh Phước An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0904797684
13  Đại lý Thuốc Tây 68 292A  Hương Lộ 2, Tổ 2, Ấp 2, Xã Vĩnh Phước An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837965960
14  Nhà thuốc An An 357  Tỉnh Lộ 15, Ấp 9, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0908497697
15  Nhà thuốc My Châu 5 Tổ 5  Ấp Trảng Lắm, Xã Trung Lập, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0966018889
16  Đại lý số 86 706A  Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837905538 0903837331
17  Đại lý số 31 1404  Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ cũ, Xã  Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837946353
18  Nhà thuốc Kiều Dân 256  Tỉnh Lộ 8, TT Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01699199268
19  Nhà thuốc Phú Hòa 365  Tỉnh Lộ 15, Ấp Phú An, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0167299088 01697584375
20  Nhà thuốc Phương Yến 77  Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, Khu phố 6, TT Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01264901465 01693476977
21  Nhà thuốc Hiền Lương 3 244  Bầu Tre, Tô 6, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01674594198
22  Nhà thuốc Nam Trung 100  Tỉnh Lộ 8, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0909460266
23  Nhà thuốc Hữu Phước Tỉnh Lộ 15, Tổ 4, Ấp 7, Tân Thuận Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0977465284
24  Nhà thuốc Tùng Khanh Tĩnh Lộ 8, Xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0978220998
25  Nhà thuốc 61 477 Đường Bình Mỹ, Ấp 5, Xã Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0913696168
26  Nhà thuốc Hoài Ân 942B  Tỉnh Lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0976394354
27  Nhà thuốc Năm Châu 225 Tỉnh lộ 15, Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0965689647
28  Nhà thuốc Hòa Phú 1678  Tỉnh Lộ 8, Tổ 3, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01696150125
29  Nhà thuốc An Phước 578A Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0967526912
30  Nhà thuốc Cát Tường 54  Nguyễn Văn Khạ, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01699199268 01646493437
31  Nhà thuốc Vân Khánh 315  Tỉnh Lộ 15, Ấp 9, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0974737739
32  Đại lý số 39 40  Tỉnh Lộ 8, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837950599
33  Nhà thuốc My Châu 9 789  Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ, Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0966018889
34  Đại lý 75 11A  Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, Khu phố 6, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0913754503
35  Nhà thuốc Sông Trà 42  Liêu Bình Hương, Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01679779426
36  Nhà thuốc Kim Anh 3A1  Giồng Cát, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0988664753
37  Nhà thuốc Hữu Truyền 224  Nguyễn Văn Khạ, Tổ 10, Ấp Cây Xộp, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01654746206
38  Nhà thuốc Tấn Phúc 5C  Lê Vĩnh Huy, Tổ 6, Khu phố 7, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0918719899
39  Nhà thuốc Bảo Khang 349 Quốc lộ 22 Ấp Thượng, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0986.962.417
40  Nhà thuốc  My Châu 9 842  Tỉnh Lộ 7, Ấp Gò Nối, Xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0962106686
41  Nhà thuốc My Châu 6 512  Tỉnh Lộ 15, Ấp 4, Xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01676736492
42  Nhà thuốc Thúy Hằng 4  Suối Lội, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0902535434
43  Nhà thuốc Lộc Phát 458 Ấp Thạnh An, Xã Thạnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0983990414
44  Cơ Sở Quỳnh Trâm 316/6  Ấp Đình, Chợ Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0837965945
45  Nhà thuốc Thiện Phước 144  Nguyễn Văn Khạ, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0904425299
46  Nhà thuốc Phước Thịnh 504  Quốc Lộ 22, Phước Hiệp, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0988601039
47  Nhà thuốc Cao Hoa 410A  Tỉnh Lộ 8, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0962096806
48  Nhà thuốc Minh Châu 92 Trần Tử Bình, Ấp Tân Định, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0912695671
49  Nhà thuốc Hòa An số 58 Đường 377, Ấp Bàu Tre 2 Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0903049589
50  Nhà thuốc Cao Hưng (Tên cũ: Phương Thủy) 101  Hoàng Đình Nghĩa, Trảng Lắm, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0972490044
51  Nhà thuốc Xuân Anh 6C  Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 1, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0904497607
52  Nhà thuốc Ngọc Diễm 12  Nguyễn Thị Lừa, Tôổ 2 KP 5, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0987592089
53  Nhà thuốc Vân Đầy Số 745A,   Tỉnh Lộ 15, Ấp 6, Xã Tân Thạnh Đông,, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0983600189
54  Nhà thuốc Y Tâm 594   Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, KP. 6,, Thị Trấn Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01684651656
55  Nhà thuốc Hồng Thúy 798A Tỉnh lộ 15, Tổ 5, Ấp Bến Mương, An Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01212012412
56  Nhà thuốc Thạnh An 1220A   Tĩnh Lộ 15,, Xã Trung An, Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01645154068
57  Đại lý 102 Tổ 3  Ấp 3, Hương Lộ 2, Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0908827053
58  Nhà thuốc Phú Trung Tỉnh lộ 15, Tổ 1, Ấp Phú Trung, Xã An Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01697584375
59  Nhà thuốc Thiên Phát 278D Tỉnh Lộ 2, Ấp Cây Da, Tân Phú Trung, Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0902463286
60  Nhà thuốc Văn Chương 2 22 Tổ 1B, Ấp 6A, Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0967865567
61  Nhà thuốc Vĩnh An 267A Hương Lộ 2, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01672658612
62  Nhà thuốc Thành Công 116A Nguyễn Văn Khạ KP7, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01693230639
63  Nhà thuốc Nguyên Phương Tổ 8 Ấp Cây Đa, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0983007716
64  Nhà thuốc An Hòa 1345 Tỉnh lộ 15, An Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01688345047
65  Nhà thuốc Hữu Đức 1 127 Trung An, Ấp Chợ, Xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0982899578
66  Nhà thuốc Ngọc Dung 533 Tỉnh Lộ 8, Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0902903839
67  Nhà thuốc Phước Thạnh 832A QL22, Ấp Phước Hưng, Xã Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0989891697
68  Nhà thuốc Phước Hiệp 25 Cây Trôm ,Mỹ Khánh, Xã Phước Hiệp, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0964648705
69  Nhà thuốc Viên Châu 140 Lê Minh Nhật, Ấp Trung, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01688738444
70  Nhà thuốc Ngoan Ngoãn 2 214 Tổ 26 Ấp Phú Hòa, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0918633319
71  Đai lý số 83 2C Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 37951202
72  Nhà thuốc Đại Phát 3 354 Lê Minh Nhựt, Ấp Xóm Huế, Xã Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0972999786
73  Nhà Thuốc Dược Đức số 3 Lê Vĩnh Huy,  KP7, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0903505581
74  Nhà Thuốc Phước An 21 Đặng Chiêm Khu Phố 1, Thị Trấn Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0964750589
75  Nhà Thuốc Hòa An 2 Số 106A, Đường Giòng Cát, Ấp Láng Cát, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0903049589
76  Nhà Thuốc Hoàng Linh Số 5 Đường Đinh Kiến, Tổ 1, KP1, Thị Trấn Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 01223572442
77  Nhà Thuốc Mỹ An 114 Tỉnh Lộ 8,  Thị Trấn Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0908801904
78  Nhà Thuốc Thanh Vân Số 201, Tỉnh Lộ 15, Tổ 66, Ấp Chợ, Xã Phú Hoà Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0908182627
79  Nhà Thuốc Hải Đăng Ấp Tiền, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0389425072
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Quận 8

  Quận 8

 • Củ Chi

  Củ Chi

 • Nhà Bè

  Nhà Bè

 • Bình Tân

  Bình Tân

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

 • Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

  Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

 • Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

  Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

 • Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

  Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!