Củ Chi

Củ Chi

14/08/2017 14:25
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Thanh Thảo 56 Tổ 1, Ấp Chợ  Quốc Lộ 22, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0837960581
        2 Nhà thuốc Tân Lập 17  Liêu Bình Hương, Ấp Tân Lập, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0906756068
        3 Nhà thuốc Số 3 7  Đường 78, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0838922264 0989872060
        4 Nhà thuốc Tường Vy 159  Nguyễn Văn Khạ, Khu phố 1, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0979157836
        5 Nhà thuốc Phú Cường 89/A  Tỉnh Lộ 2, Ấp Đình, xã Tân Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0837965630
        6 Nhà thuốc Hồng Thịnh 264 Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0837952449 0946959997
        7 Nhà thuốc Xuân Lan 370  Quốc Lộ 22, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0837962974
        8 Nhà thuốc Xuân Mai 25A  Trần Tử Bình, Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0975139255
        9 Nhà thuốc Quang Huy 300A  Hương Lộ 2, Ấp 2, Xã Vĩnh Phước An, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0904797684
      10 Nhà thuốc An An 357  Tỉnh Lộ 15, Ấp 9, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0908497697
      11 Nhà thuốc My Châu 5 Tổ 5  Ấp Trảng Lắm, Xã Trung Lập, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0966018889
      12 Đại lý số 86 706A  Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0837905538 0903837331
      13 Đại lý số 31 1404  Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ cũ, Xã  Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0837946353
      14 Nhà thuốc Phú Hòa 365  Tỉnh Lộ 15, Ấp Phú An, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0167299088 01697584375
      15 Nhà thuốc Phương Yến 77  Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, Khu phố 6, TT Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01264901465 01693476977
      16 Nhà thuốc Hiền Lương 3 244  Bầu Tre, Tô 6, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01674594198
      17 Nhà thuốc Nam Trung 100  Tỉnh Lộ 8, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0909460266
      18 Nhà thuốc Hữu Phước Tỉnh Lộ 15, Tổ 4, Ấp 7, Tân Thuận Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0977465284
      19 Nhà thuốc Tùng Khanh Tĩnh Lộ 8, Xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0978220998
      20 Nhà thuốc Hoài Ân 942B  Tỉnh Lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0976394354
      21 Lương Y Đa Khoa Hồng Nhi 108  Đường 17, Lô 4D Khu Chợ, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01689091537
      22 Nhà thuốc Hòa Phú 1678  Tỉnh Lộ 8, Tổ 3, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01696150125
      23 Nhà thuốc Vân Khánh 315  Tỉnh Lộ 15, Ấp 9, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0974737739
      24 Đại lý số 39 40  Tỉnh Lộ 8, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0837950599
      25 Đại lý 75 11  Nguyễn Văn Ni, Tổ 1, Khu phố 6, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0913754503
      26 Nhà thuốc Xuân Trang (Tên cũ: Hữu Truyền) 224  Nguyễn Văn Khạ, Tổ 10, Ấp Cây Xộp, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01654746206
      27 Nhà thuốc Tấn Phúc 5C  Lê Vĩnh Huy, Tổ 6, Khu phố 7, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0918719899
      28 Nhà thuốc  My Châu 9 842  Tỉnh Lộ 7, Ấp Gò Nối, Xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0962106686
      29 Nhà thuốc My Châu 6 512  Tỉnh Lộ 15, Ấp 4, Xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01676736492
      30 Nhà thuốc Thúy Hằng 4  Suối Lội, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0902535434
      31 Nhà thuốc Phước Thịnh 504  Quốc Lộ 22, Phước Hiệp, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0988601039
      32 Nhà thuốc Tân Tiến Số 10 Ấp Tân Tiến  Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0918719899
      33 Nhà thuốc Minh Châu 62A  Liêu Bình Hương, Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0912695671
      34 Nhà thuốc Cao Hưng (Tên cũ: Phương Thủy) 101  Hoàng Đình Nghĩa, Trảng Lắm, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0972490044
      35 Nhà thuốc Ngọc Diễm 12  Nguyễn Thị Lừa, Tôổ 2 KP 5, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0987592089
      36 Nhà thuốc Vân Đầy Số 745A,   Tỉnh Lộ 15, Ấp 6, Xã Tân Thạnh Đông,, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0983600189
      37 Nhà thuốc Thạnh An 1220A   Tĩnh Lộ 15,, Xã Trung An, Củ Chi, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01645154068
      38 Nhà thuốc 61 477 Đường Bình Mỹ, Ấp 5, Xã Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0913696168
      39 Nhà thuốc Vĩnh An 267A Hương Lộ 2, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01672658612
      40 Nhà thuốc Bảo Khang 349 Quốc lộ 22 Ấp Thượng, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0986.962.417
      41 Nhà thuốc Lộc Phát 458 Ấp Thạnh An, Xã Thạnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0983990414
      42 Nhà thuốc Nguyên Phương Tổ 8 Ấp Cây Đa, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0983007716
      43 Nhà thuốc An Hòa 1345 Tỉnh lộ 15, An Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01688345047
      44 Nhà thuốc Hồng Thúy 798A Tỉnh lộ 15, Tổ 5, Ấp Bến Mương, An Nhơn Tây, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01212012412
      45 Nhà thuốc Hữu Đức 1 127 Trung An, Ấp Chợ, Xã Trung An, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0982899578
      46 Nhà thuốc Ngọc Dung 533 Tỉnh Lộ 8, Ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0902903839
      47 Nhà thuốc Phú Trung Tỉnh lộ 15, Tổ 1, Ấp Phú Trung, Xã An Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 01697584375
      48 Nhà thuốc Phước Hiệp 25 Cây Trôm ,Mỹ Khánh, Xã Phước Hiệp, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0964648705
      49 Nhà thuốc Năm Châu 225 Tỉnh lộ 15, Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0965689647
      50 Nhà thuốc An Phước 578A Tỉnh lộ 8, Ấp 4, Xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0967526912
      51 Nhà thuốc Ngoan Ngoãn 2 214 Tổ 26 Ấp Phú Hòa, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0918633319
      52 Đai lý số 83 2C Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 37951202
      53 Nhà thuốc Đại Phát 3 354 Lê Minh Nhựt, Ấp Xóm Huế, Xã Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh Củ Chi Hồ Chí Minh 0972999786
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 2

  Quận 2


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 11

  Quận 11


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 7

  Quận 7


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 8

  Quận 8

 • Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

  Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

 • Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

  “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”