Điện Biên

06/10/2017 22:19
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1QT Sôố 6 cty Phương Thảo-Tổ 10-P.Thanh Trường-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01675272430
2QT Cô Tâm-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01687.538.747
3QT Cô Dung-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01643 981 296
4Quầy sô 10 Cty Hải Nam-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0946 272 128
5QT Hà Vi-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0983.619.167
6QT 23 Cty DVTYT Điện Biên-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0166 844 5000
7QT Ngọc Mai-Chợ bản Phủ-Bản phủ-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01686.778.027
8Quầy sô 9 Cty Hải Nam-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0985 001 478
9Quấy sô 11 cty DVTYT-Đội 17-Xã Pom Lót-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01683 248 380
10QT Số 18 Cty DP Hà Thành-35B – Tổ 5-Thanh Trường-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0979.925.547
11QT Ngọc Mai 2-chợ bản phủ-H.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01698755891
12Cô Than-230km-Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên01668.083.932
13Cô Thìn–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên01236.490.904
14Cô Châu–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên0948.978.990
15Chị Oanh–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên0987113222
0947.049.134
16Chị Thúy–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên0948.979.400
17Chị Duyên–Mường Nhé-Mường Nhé-Mường Nhé-Điện Biên-T.Điện Biên02303.740.443
18QT Số 1_Đlý Soos1 Cty CPDP Hải Nam-Nà Hỳ-Mường Nhé-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên01643.055.299
19QT Số 14_Cty CPDP Hải Nam-Tổ8-Chợ Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0987.718.926
20QT Số 2_Cty CPDP Hải Nam-SN157_Tổ 15-Chợ TT3-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0973 247 445
21NT Ngọc Hà-SN 1072_Tổ5-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0983.137.632
22QT Sô 2 Cty Hà Thành-SN 177 Chợ TT3-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên02303830280
02303.830.280
23QT Trần Bá Hải-Kiot số10-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên02306 505 789
24Quầy Trần Thị Mến-Số 5 – Tổ 11-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên01666.061.039
25NT Thanh Tâm-SN19 Tổ8-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên02303.826.138
26QT Số 26_Cty DVTYT Điện Biên-Chợ Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên02303.924.498
27NT._Linh Chi-SN 948Tổ7-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0912 648 995
28NT_Yến Nhi-90 – Tổ 28-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên0985.701684
0985.701.684
29QT Số 3_Cty DVTYT Điện Biên-SN 912Tổ8-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0986 081158
30QT Số 2CTY DVTYT Điện Biên-Tổ 8-P.Mường Thanh-Điện Biên-Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên01259 003 215
31QT Số 59-kiot soố1-Chợ Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0948 377 282
32NT.Thành Hằng-SN134-P.Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0932 284 299
33NT Cúc Phương–P.Noong Bua-P.Noong Bua-P.Noong Bua-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên‘02303 720 097
34QT Số 1_Cty Phương Thảo-SN608_Tổ1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên02303.824.445
02303.824445
35QT Số 1_Cty DVTYT Điện Biên-Kiot Soos1_Tổ7-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0946 555 838
36NT_Hồng Hải-Tổ 8-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0917.336.370
37NT_Minh Ngọc_Đlý 17 Hải Nam-SN 183_Tổ5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0979 920 355
38QT Số 6_Cty VTYT Điện Biên-Chợ TT2 – Tổ 5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên01685 921 186
39QT Số 10-SN175_Tổ5-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0948.544.268
40NT.Ngọc Thanh-43 – Tổ 3-P.Thanh Bình-P.Thanh Bình-P.Thanh Bình-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0976.066.873
41QT Số 9 Cty Phương Thảo-SN 156-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01667.231.619
42NT Tú Anh-SN 493 Tổ 15-P.Him Lam-P.Him Lam-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên0914 582 992
43NT Bích Thuận(Cạnh KS Mường Thanh)-506 Tổ 21-P.Him Lam-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0985 116498
44NT_Tiến Đạt-Kiot sô 8A3Chợ TT1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên097 280 1986
45NT_Tuấn Thành-Kiot số 14A5Chợ TT1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0989 795 578
46QT sô 1 Cty Hoàng Lan-SN 81 Tổ 2-p.Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01686 156 548
47QT_Huyền Trang–P.Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên‘0988 206 975
48Chị Thảo(NT Dũng Thảo)-199 – Tổ 21-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01654 161 889
49NT hải Nam-C17-Thanh Xương-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0969 699 622
50Quầy thuốc số 16-Cty CPDP Hải Nam-01 Tổ 11-Thanh Bình-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0944 064138
51QT Số 9 Cty Hoàng Lan-Đội 5B Xã Thanh Luông-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0915 485 166
52Cô Lả-Xã Nà Tấu-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên02303.923.755
53Quầy chú Dũng-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0983.238.226
54Quầy tâm Mùi -Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01655 655 090
55Quầy chị huyền-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên02303.865.312
56Quầy cô thủy-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0979.055.724
57Quầy Anh Sang-Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0984.486.028
58Quầy Vân Tấn -Khối 7-Chợ Mường Ẳng-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01674 623 856
59Chị Thiên-Xã Nà Tấu-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01686 163 255
01686163 255
60Chú Can-Khối Đoàn Kết-Tuần Giao-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01635 594 466
61Chị Hương-Khu Thống Nhất-Thị Trấn Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-T.Điện Biên-T.Điện Biên0985.372.134
62Chú Hồng-Khu Thống Nhất-Thị Trấn Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-H.Tủa Chùa-T.Điện Biên-T.Điện Biên0984.235.130
63NT Hồng Sơn-Chợ Mường Chà_TT Mường Chà-H.Mường Chà-H.Điện Biên-H.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên02303 842 262
64Bà Diên-Chợ.Mường Chà-TT.Mường Chà-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên02303.842.890
65Quầy thuốc số 22-CTy TNHH DP Hà Thành—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên0984 229 115
66Quầy thuốc số 2-Cty Dược VTYT tỉnh—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên02303 842 875
67Quầy thuốc số 4 -Cty TNHH DP Hà Thành—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên01633 252 158
68Quầy thuốc số 30-Cty CPDP hải Nam—Thị trấn Mường Chà-Thị trấn Mường Chà-Mường Chà-T.Điện Biên01253 198 279
69Chị Hoa-Suối Lư-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên02303.891.163
70Cô Ấng-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên01276.717.245
71Chị Quyết-Na Son-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên01696.118.050
72Quầy Lê Thị Ngọ-Phì Nhừ-Điện Biên Đông-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên-Điện Biên01234.729.805
73Chị Hồng-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên01682.434.476
74Quầy sô 7 Cty Hải Nam-Chợ Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-H.Điện Biên Đông-T.Điện Biên02303845203
0989993551
75Quầy thuốc số 1-Cty Dược VTYT tỉnh-Tổ 10-Tổ 10-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên0948 101 850
76Quầy thuốc số 2-CTy CPDP Phương Thảo-Tổ 11-Tổ 11-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên01638 907 411
77Quầy thuốc sô 8-Cty Dược VTYT tỉnh-Tổ 11-Tổ 11-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên0917 797 054
78Quầy sô 15 Cty Hải Nam-Tổ 12-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Na Lay – TX Mường lay-Mường Lay-T.Điện Biên0982 801 247
79QT Anh Nam-Tổ 1-TX.Mường Lay-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0985 574 442
80Anh Thích-Mường Lay-Mường Lay-Mường Lay-Mường Lay-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0943.924.104
81QT Thái Dương – CtyCPDP Phương Thảo-SN 157 Tổ 15-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên01693799989
82QT số 32 Thủy Nhi-SN 205 Tổ 30-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0962195567
83NT Thanh Bình-SN 197 Tổ 8-P.Mường Thanh—TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0914651299
84NT_Hồng Lý –P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên0982 508 166
85NT Hương My–Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0914.554.571
86QT SỐ 1_Cty DVTYT Điện Biên-Kiot sô1-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-P.Tân Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điêện Biên0977.334.177
87NT Hương Giang-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên0966 458419
0978.353.669
88QT Chị Huyền-Đội 3-Xã Thanh An-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01635.269.056
89NT Thanh Nga-SN 73_Tổ-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên01679.320779
01679.320.779
90NT.Trung Liên-SN09-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-T.Điện Biên0948.048.308
91NT_Hoàng Hà–P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-P.Nam Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điên Biên01682.502166
92Quầy sô 18 Cty Hải Nam-Thôn24-Xã Noong Hẹt-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên01659.944.382
93Quầy sô 17 Cty Hải Nam-Đội 4B-Thanh Yên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-H.Điện Biên-T.Điện Biên0936 313 011
94NT Mai Lan-SN101078 TỔ 5-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-TP.Điện Biên-T.Điện Biên01662.211.102
95QT số 36 Hương My-Tổ 15–P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-Điện Biên1698755891
96QT Số 37 Cty Hải Nam-Sn 82 Tổ 22–P.Mường Thanh-P.Mường Thanh-TP.Điện Biên-Điện Biên972801986
97QT Phương Thảo-Đội 18-Xã Thanh Xương-H.Điện Biên-H.Điện Biên–Điện Biên01668531957
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Điện Biên

  Điện Biên

 • Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • Chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng hết tái đi tái lại từ một Dược sỹ

  Chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng hết tái đi tái lại từ một Dược sỹ

 • Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

  Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

 • Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

  Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

Mua ngay

Thông Xoang Tán