Ea H Leo

Ea H Leo

13/04/2018 13:59
 STT  Tên Nhà thuốc  Địa chỉ đầy đủ  Quận/Huyện  Tỉnh  SĐT
        1  Quầy Thuốc Hiếu Thảo  Buông Tri A,  Xã Dlieyang, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0962864212
        2  Nhà Thuốc Doanh Nghiệp 01 (Chị Trâm)  Chợ Ehleo, Ea Đăng, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  982436567
        3  Chuyên Thanh  Tt  Quốc Lộ 14, Ea Đăng, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0982022024
        4  Ngọc Hương  Tt  Quốc Lộ 14, Ea Đăng, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  2623777237
        5  Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Số 3 (Hoàng Lực)  Tt  Quốc Lộ 14, Ea Đăng, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  905877180
        6  Quầy Thuốc Dn Số 1 (Chị Linh)  Km 92, Quốc Lộ 14, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0985149890
        7  Quầy Thuốc Dn Số 7  Chợ Km 92, Km 92, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0988730335
        8  Nhà Thuốc  Phong Phú 2  Chợ Km 82, Ea Đăng, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0977365246
        9  Quầy Thuốc Số 22  , Eawy, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0974860152
      10  Quầy Thuốc Như Ánh  Thôn 8  Km 97, Quốc Lộ 14, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0936593578
      11  Quầy Thuốc Số 21  , Eawy, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0978037266
      12  Quầy Thuốc  Như Quỳnh 2  , Xã Ea H Leo, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  01656443225
      13  Quầy Thuốc  Ngọc Hương 2  0, Tt Ehleo, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  2623777237
      14  Quầy Thuốc Tây Hải Tấn  Km 72, , Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0978629228
      15  Quầy Thuốc HồNg NgọC  Chợ Km 82, , Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  01682850083
      16  Quầy Thuốc  Hương Giang  Km 72 Quốc Lộ 14, , Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0985959464
      17  Quầy Thuốc  Mỹ Lệ  Km 86 Quốc Lộ 14, Ql 14, Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  01665107927
      18  Quầy Thuốc Số 12  Xã Eavy, , Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  01675007202
      19  Nhà Thuốc Ngọc Vy  Km90 Quốc lộ 14, , Ea H Leo, Đắk Lắk  Ea H Leo  Đắk Lắk  0964838105
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Cư M gar 

  Cư M gar 

 • Buôn Hồ 

  Buôn Hồ 

 • Krông Buk 

  Krông Buk 

 • Ea Súp 

  Ea Súp 

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Chữa viêm xoang không khó

  Chữa viêm xoang không khó

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”