Hà Nam

Hà Nam

06/10/2017 22:15
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Công Ty DP Á Đông Anh Hoàn –130 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0989128230
2Công Ty DP Hoa Việt –124 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0906064695
3NT Chính Phương–134 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0944642959
4NT Hải An–151 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0988901913
5NTTN Chị Huyền –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam03513842906
6NTTN Anh Yên –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0904317758
7NT Thiên Hương–Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0979023887
8NTTN Chị Dung –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam01677504718
9Công Ty DP Á Đông 2 Anh Toàn –Số 18 Ngõ 45 Trường Trinh -Minh Khai -Minh Khai -Phủ Lý-Hà Nam,0978279255
10NTTN Số 27 Chị Thủy –169 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0904907606
11NTTN Số 18 Chị Chi–Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0946524315
12NTTN Số 4 Chị Thu–98 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam01686597696
13NT Hương Tuyển–100 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam916680959
14NT Số 22 Chị Hương –125 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam03513852522
15NT Số 3 Chị Đào –137 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam01295799762
16Công Ty DP Minh Thành–45 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam03513864868
17Công Ty DP Hồng Phú–25 tổ 2-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Phủ Lý-Hà Nam03516250158
18NT Hương Nhài -28-Lê Công Thanh-Lê Công Thanh -Lê Công Thanh -Phủ Lý -Hà Nam0938251768
19NT Số 16 Chị Huyền –Mễ Nội -Liêm Chính-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam03513840150
20NT Số 26 Chị Lan Anh –Mễ Nội -Liêm Chính-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam,01275525954
21NT Số 12–Mễ Nội -Liêm Chính -Liêm Chính -Phủ Lý -Hà Nam0913054789
22NTTN Thu Nguyệt -Liêm Chung -Đường 21A -Liêm Chung Thanh Châu -Liêm Chung Thanh Châu -Phủ Lý -Hà Nam,0978459141
23NT Số 30 Cô Thiêm –Chợ Đầm-Liêm Tuyền-Liêm Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam03516273207
24NTTN Chị Hoa –Chợ Đầm-Liêm Tuyền-Liêm Tuyền-Thanh Liêm-Hà Nam03513840545
25NT Số 6 Cô Đào –Chợ Sông-Tràng An-Tràng An-Bình Lục-Hà Nam01697224889
26NTTN Cô Thúy –Chợ Sông-Tràng An-Tràng An-Bình Lục-Hà Nam03513870600
27NTTN Em Cường –Chợ Chanh Nhân Mỹ —Lý Nhân -Hà Nam0988846826
28NT Số 16 Cô Đường –Chợ Chanh-Nhân Mỹ-Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam01255952327
29NT Số 17 Cô Hòa –Chợ Chanh-Nhân Mỹ-Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam01686521346
30NTTN Em Ngọc –Chợ Quan Nhân-Chân Lý-Chân Lý-Lý Nhân-Hà Nam01648998375
01648998375
31NT Số 14 Cô Thấn –Cầu Không-Đức Lý-Đức Lý-Lý Nhân-Hà Nam0949285795
32NT Tú Hậu –Thôn Ngò Đức Lý —Lý Nhân -Hà Nam0984009929
33NT Số 12 Chị Thanh –Trần Hưng Đạo-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam03513870956
34NT Số 11 Cô Xuyên –Trần Hưng Đạo-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam03513870262
35NTTN Hoàng Hải —Thôn Nhân Chính -Thôn Nhân Chính -Lý Nhân-Hà Nam0983173112
36NT Chị Sen –Chợ chủ—Bình Lục -Hà Nam0989110361
37NTTN Cô Thủy –Chợ Chủ-Bình Lục -Bình Lục -Bình Lục -Hà Nam01678593059
38NTTN Chi Thương –Chợ chủ-Bình Lục -Bình Lục -Bình Lục -Hà Nam01653136573
39NT Số 9 Bác Đậu –Trần Nhân Tông-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam03513871777
40NT Số 8 Chị Hợp –Khu Phố 2-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam0976367553
41NT Số 7 Chị Hạnh –Khu Phố 2-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam0982863144
42NT Số 23 Chị Bưởi –Cổng Bv Lý Nhân-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam3513611016
43NT 343 Cô Mai–Trần Nhân Tông TT Vĩnh Trụ —Lý Nhân -Hà Nam0987742072
44NTTN Chị Thoan–Cầu Tử – Duy Tiên -Châu Sơn-Châu Sơn-Duy Tiên -Hà Nam0968120589
45NT Số 3 Cô Tuyết –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam0912451768
46NTTN Chị Hường –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam0988488337
47NTTN Chị Phương –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam968994858
48NTTN Quỳnh Duân –Cầu Điệp Sơn-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam0973422946
0973423974
49NTTN Chị Doan –Chợ Điệp-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam01292492916
50NTTN Chị Hiền –Chợ Điệp-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam01666109517
51NT Trung Tâm–Cổng Sân Vận động-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam972586486
52NTTN Thanh Hoa –Kcn Cầu Giát-Chuyên Ngoại-Chuyên Ngoại-Duy Tiên-Hà Nam0984106067
53NT Chung Nghĩa–Đông hòa-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam01695222662
54NT Mai Thanh –102-Phú Hòa Hòa Mạc -Phú Hòa Hòa Mạc -Duy Tiên -Hà Nam0986127398
55NT Kim Dung –Chợ Hòa mạc-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam0912444697
56NT Gia Bảo—Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam0976101666
57NT Như Quỳnh–Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam0917151567
58NT Hòa Bình–Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam03513830586
59NTTN Đức Hùng –Chợ Hòa mạc-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam975111865
60NTTN Lan Hương –Chợ Bút-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam01649585347
61NT Thúy Quỳnh–Chợ Bút-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam0984653601
62NTTN Minh Thu –Chợ Lương-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam0983793815
63NT Tuyết Mai–Chợ Lương-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam0982333267
64NT Số 28 Ngọc Sơn –Chợ Bái-Minh Tân-Minh Tân-Phú Xuyên-Hà Nội0983780165
65NT Thu Ngần –Đại Nghiêp Tân Dân —Phú Xuyên -Hà Nội0985676989
66NT Chị Hà –Cầu Điệp Sơn—Duy Tiên -Hà Nam0986193833
67NT Số 3 Chị Ngân –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam0979767818
68NT Số 5 Chị Linh –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam0944191888
69NT Số 12 Chị Hạnh –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam0945047704
70NT Số 4- Cô Minh–Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam01689047366
71NT Số 7 Hồng Vân –Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam01683220136
72NT Số 8 Cô Sơn –Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam03513855370
73CTy Đông Phương Hồng–Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0983241897
74NT Số 6 Chị Thúy –Lê Lợi Phủ Lý -Trần Hưng Đạo -Trần Hưng Đạo -Phủ Lý -Hà Nam01248240303
75NTTN Anh Văn —DĐường 21 a thanh châu-DĐường 21 a thanh châu-Phủ Lý -Hà Nam973115274
76NTTN Bích Thảo –Thượng Tổ 1–Thanh Châu-Thanh Châu-Phủ Lý -Hà Nam
77NTTN Chung Tú —Đinh Tiên Hoàng-Đinh Tiên Hoàng-Phủ Lý -Hà Nam
78NT Hoa Sen–Thôn 7-Nho Nha-Nho Nha-Phủ Lý -Hà Nam0936066775
79NT Số 42-Xóm 7 Nho Nha-Nho Nha -Châu Sơn -Châu Sơn -Phủ Lý -Hà Nam0977266193
80NTTN Cô Hồng –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam03512241890
81NT Số 7 Chị Hà –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam0983101274
82NT Số 8 Cô Phượng–Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam0988227033
83NT Vương Đình Tiến–Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam03513854515
84NT Số 22 Kim Tuyến –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam0987748539
85NT Lợi Nhung -154-Lý Thường Kiệt -Lý Thường Kiệt -Lý Thường Kiệt -Phủ Lý -Hà Nam0962820262
86NTTN Kim Ngân —phù vân-phù vân-Kim bảng-Hà Nam0917504884
87NT Số 17 Chị Mến –Xóm 5-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phủ Lý-Hà Nam01658242146
88NTTN Chị Vân –Ngã 3-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phủ Lý-Hà Nam03513821143
89NT Số 1 Vân Anh –Đường 21-Thi Sơn-Thi Sơn-Kim Bảng-Hà Nam01273054726
90NTTN Hồng Ngọc –Ngã 3 Thanh Sơn -Thanh Sơn -Thanh Sơn -Kim Bảng -Hà Nam01659474346
91NT Minh Tiến–Chợ Quế-TT Quế-TT Quế-Kim Bảng-Hà Nam0979768550
92NT Số 10–Cầu Gừng Thanh Tuyền -Thanh Tuyền-Thanh Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam0966753222
93NT Số 8 Chị Phượng –Chợ Cầu Gừng-Thanh Tuyền-Thanh Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam01648892993
94NT Hoàn Hương–La Mát-Kiện Khê-Kiện Khê-Thanh Liêm -Hà Nam0972858168
01668769220
95NTTN Minh Thu –Chợ Hòa Ngài-Thanh Hà-Thanh Hà-Thanh Liêm -Hà Nam0976146493
96NT Hải Đăng– 1A Dốc Bói Thanh Phong —Thanh Liêm -Hà Nam0919619829
97NT Số 15–Dốc Bói Thanh Phong —Thanh Liêm -Hà Nam0979072725
98NT Số 12–1A Phố Tầng Thanh Hương—Thanh Liêm -Hà Nam0944462443
99NT Số 10–1A Thanh Phong—Thanh Liêm -Hà Nam0983772056
100NTTN Chị Dịu –Phố Cà-Thanh Nguyên-Thanh Nguyên-Thanh Liêm -Hà Nam0988961029
101NT Số 5 Kim Phượng –Phố Cà-Thanh Nguyên-Thanh Nguyên-Thanh Liêm -Hà Nam03513888340
102NTTN Phương Thảo –Chợ Thanh Tâm-Thanh Tâm-Thanh Tâm-Thanh Liêm -Hà Nam0915154145
103NT Bảo Ngọc –Chợ Khoái -Liêm Sơn-Liêm Sơn-Thanh Liêm -Hà Nam977338004
104NT số 6 Chị Liên —TT Non-TT Non-Thanh Liêm-Hà Nam03513501722
105NT Số 6 Anh Nghị –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam0988884008
106NT Số 25 Thu Phương –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam0986964967
107NTTN -Bác Lâm –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam03513887121
108NT Quang Phương –TT Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm-Hà Nam0943039397
109NTTN Chị Lanh—Chợ Động liêm cần-Chợ Động liêm cần-Thanh Liêm -Hà Nam0975505126
110NT Số 28 chị hương–Phố Đầm Liêm Tuyền —Thanh Liêm -Hà Nam0979994661
111NT Trung Tâm Bình Lục –Chợ Bình Mỹ-Tt Bình Mỹ-Tt Bình Mỹ-Bình Lục-Hà Nam01668769220
01685966988
112NTTN Chị Hương –Chợ Dằm Tiêu Động -Tiêu Động -Tiêu Động -Bình Lục -Hà Nam0974316401
113NTTN Chị Hường –Chợ An Lão -An Lão -An Lão -Bình Lục -Hà Nam0972561198
114NTTN-Chị Thìn —Chợ Ngọc Động-Chợ Ngọc Động-Duy Tiên-Hà Nam988546712
115NT Số 16 Thu Phương –102 Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam0983510368
116NT Thùy Cương–93Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam0973085640
117Doanh Nghiệp An Phú–224 Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam0979347535
118NT Chung Hằng–Cầu Nhật Tựu-Nhật Tựu-Nhật Tựu-Kim Bảng-Hà Nam0987664495
119NTTN Chị Nhi–Phạm Ngọc Nhị-TT Đồng Văn-TT Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam0983824966
120NT Thảo Tâm -76-Phạm Ngọc Nhị —Duy Tiên-Hà Nam0976818388
121NTTN Chị Thoan–Nhật Tựu Kim Bảng-Cầu Nhật Tựu -Cầu Nhật Tựu -Kim Bảng -Hà Nam,0975873236
122NTTN –Xóm 7 Đại Cương—Kim Bảng -Hà Nam01654164934
123NT Quỳnh Mỹ –Xóm 8 Đại Cương—Kim Bảng -Hà Nam01687430043
124NTTN Em Luyên –Xóm 7-Đại Cương -Đại Cương -Kim Bảng -Hà Nam0973083438
125NTTN Chị Thà–Xóm 7-Đại Cương-Đại Cương-Kim Bảng-Hà Nam0987265417
126NTTN Chị Hảo –Chợ Dằn -Lê Hồ-Lê Hồ-Kim Bảng-Hà Nam
127NTTN Chị Hồng –Xóm 3-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam966532985
128NTTN Chị Thoan–Chợ Chanh Nguyễn úy -Nguyễn úy -Nguyễn úy -Kim Bảng -Hà Nam0988629384
129NT Số 46–Chợ Chanh Nguyễn Uý —Kim Bảng -Hà Nam0968126620
130NTTN Chị Hưng –Chợ Chanh-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam01698394570
131NT Số 12 Chị Lương –Chợ Chanh-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam0989065288
132NT Hoa Công –Đinh Xuyên -Hòa Nam -Hòa Nam -ứng Hòa -Hà Nội01669034343
133NT Số 11 Chị Hạnh –Ngã Tư Tế Tiêu-TT Tế Tiêu-TT Tế Tiêu-Mỹ Đức-Hà Nội0433741824
134NTTN Cô Ngữ —Chợ Tân Sơn -Chợ Tân Sơn -Kim Bảng-Hà Nam01692270351
135NT Thảo Đăng–Xóm 7 Đại Cương -Đại Cương -Đại Cương -Kim Bảng-Hà Nam0915612361
136NT SỐ 27 Chị Thủy 2–131 Nguyễn Viết Xuân -Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0904907606
137NT CHÂU LAN –Chợ Nguyễn -Tiên Nội -Tiên Nội -Duy Tiên -Hà Nam0974804055
138NT CHỊ HIỀN —Cống tróc -Cống tróc -Lý Nhân -Hà Nam0983451086
139NT EM YẾN –Chuyên Ngoại -Châu Giang -Châu Giang -Duy Tiên -Hà Nam0912572552
140NT CHỊ LÀNH -321-Nguyễn Hữu Tiến -ĐỒNG VĂN -ĐỒNG VĂN -Duy Tiên -Hà Nam1693997432
141NT CHỊ HƯƠNG –CHỢ LƯƠNG -Châu Giang -Châu Giang -Duy Tiên -Hà Nam0988395955
142NT CHỊ MƠ–CHỢ THANH TÂM-THANH TÂM -THANH TÂM -THANH LIÊM-HÀ NAM0983976044
143NT CHỊ LIÊN –PHỐ CÀ -THANH LIÊM -THANH LIÊM -THANH LIÊM-HÀ NAM01666998625
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Thành phố Phủ Lý

  Thành phố Phủ Lý


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Duy Tiên

  Duy Tiên


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Lý Nhân

  Lý Nhân


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Hà Nam

  Hà Nam

 • Liệu pháp “trong uống – ngoài xịt” – khắc tinh của viêm xoang mũi!

  Liệu pháp “trong uống – ngoài xịt” – khắc tinh của viêm xoang mũi!

 • Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

  Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

 • Nhật ký của tôi: 8 tuần chiến đấu với bệnh viêm xoang

  Nhật ký của tôi: 8 tuần chiến đấu với bệnh viêm xoang

PHP error in Ad Inserter code block 2 - Block 2
Notice: Uninitialized string offset: 0