Hà Nam

06/10/2017 22:15
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Công Ty DP Á Đông Anh Hoàn –130 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0989128230
2Công Ty DP Hoa Việt –124 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0906064695
3NT Chính Phương–134 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0944642959
4NT Hải An–151 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0988901913
5NTTN Chị Huyền –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam03513842906
6NTTN Anh Yên –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0904317758
7NT Thiên Hương–Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0979023887
8NTTN Chị Dung –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam01677504718
9Công Ty DP Á Đông 2 Anh Toàn –Số 18 Ngõ 45 Trường Trinh -Minh Khai -Minh Khai -Phủ Lý-Hà Nam,0978279255
10NTTN Số 27 Chị Thủy –169 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0904907606
11NTTN Số 18 Chị Chi–Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0946524315
12NTTN Số 4 Chị Thu–98 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam01686597696
13NT Hương Tuyển–100 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam916680959
14NT Số 22 Chị Hương –125 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam03513852522
15NT Số 3 Chị Đào –137 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam01295799762
16Công Ty DP Minh Thành–45 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam03513864868
17Công Ty DP Hồng Phú–25 tổ 2-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Phủ Lý-Hà Nam03516250158
18NT Hương Nhài -28-Lê Công Thanh-Lê Công Thanh -Lê Công Thanh -Phủ Lý -Hà Nam0938251768
19NT Số 16 Chị Huyền –Mễ Nội -Liêm Chính-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam03513840150
20NT Số 26 Chị Lan Anh –Mễ Nội -Liêm Chính-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam,01275525954
21NT Số 12–Mễ Nội -Liêm Chính -Liêm Chính -Phủ Lý -Hà Nam0913054789
22NTTN Thu Nguyệt -Liêm Chung -Đường 21A -Liêm Chung Thanh Châu -Liêm Chung Thanh Châu -Phủ Lý -Hà Nam,0978459141
23NT Số 30 Cô Thiêm –Chợ Đầm-Liêm Tuyền-Liêm Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam03516273207
24NTTN Chị Hoa –Chợ Đầm-Liêm Tuyền-Liêm Tuyền-Thanh Liêm-Hà Nam03513840545
25NT Số 6 Cô Đào –Chợ Sông-Tràng An-Tràng An-Bình Lục-Hà Nam01697224889
26NTTN Cô Thúy –Chợ Sông-Tràng An-Tràng An-Bình Lục-Hà Nam03513870600
27NTTN Em Cường –Chợ Chanh Nhân Mỹ —Lý Nhân -Hà Nam0988846826
28NT Số 16 Cô Đường –Chợ Chanh-Nhân Mỹ-Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam01255952327
29NT Số 17 Cô Hòa –Chợ Chanh-Nhân Mỹ-Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam01686521346
30NTTN Em Ngọc –Chợ Quan Nhân-Chân Lý-Chân Lý-Lý Nhân-Hà Nam01648998375
01648998375
31NT Số 14 Cô Thấn –Cầu Không-Đức Lý-Đức Lý-Lý Nhân-Hà Nam0949285795
32NT Tú Hậu –Thôn Ngò Đức Lý —Lý Nhân -Hà Nam0984009929
33NT Số 12 Chị Thanh –Trần Hưng Đạo-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam03513870956
34NT Số 11 Cô Xuyên –Trần Hưng Đạo-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam03513870262
35NTTN Hoàng Hải —Thôn Nhân Chính -Thôn Nhân Chính -Lý Nhân-Hà Nam0983173112
36NT Chị Sen –Chợ chủ—Bình Lục -Hà Nam0989110361
37NTTN Cô Thủy –Chợ Chủ-Bình Lục -Bình Lục -Bình Lục -Hà Nam01678593059
38NTTN Chi Thương –Chợ chủ-Bình Lục -Bình Lục -Bình Lục -Hà Nam01653136573
39NT Số 9 Bác Đậu –Trần Nhân Tông-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam03513871777
40NT Số 8 Chị Hợp –Khu Phố 2-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam0976367553
41NT Số 7 Chị Hạnh –Khu Phố 2-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam0982863144
42NT Số 23 Chị Bưởi –Cổng Bv Lý Nhân-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam3513611016
43NT 343 Cô Mai–Trần Nhân Tông TT Vĩnh Trụ —Lý Nhân -Hà Nam0987742072
44NTTN Chị Thoan–Cầu Tử – Duy Tiên -Châu Sơn-Châu Sơn-Duy Tiên -Hà Nam0968120589
45NT Số 3 Cô Tuyết –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam0912451768
46NTTN Chị Hường –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam0988488337
47NTTN Chị Phương –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam968994858
48NTTN Quỳnh Duân –Cầu Điệp Sơn-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam0973422946
0973423974
49NTTN Chị Doan –Chợ Điệp-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam01292492916
50NTTN Chị Hiền –Chợ Điệp-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam01666109517
51NT Trung Tâm–Cổng Sân Vận động-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam972586486
52NTTN Thanh Hoa –Kcn Cầu Giát-Chuyên Ngoại-Chuyên Ngoại-Duy Tiên-Hà Nam0984106067
53NT Chung Nghĩa–Đông hòa-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam01695222662
54NT Mai Thanh –102-Phú Hòa Hòa Mạc -Phú Hòa Hòa Mạc -Duy Tiên -Hà Nam0986127398
55NT Kim Dung –Chợ Hòa mạc-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam0912444697
56NT Gia Bảo—Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam0976101666
57NT Như Quỳnh–Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam0917151567
58NT Hòa Bình–Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam03513830586
59NTTN Đức Hùng –Chợ Hòa mạc-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam975111865
60NTTN Lan Hương –Chợ Bút-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam01649585347
61NT Thúy Quỳnh–Chợ Bút-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam0984653601
62NTTN Minh Thu –Chợ Lương-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam0983793815
63NT Tuyết Mai–Chợ Lương-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam0982333267
64NT Số 28 Ngọc Sơn –Chợ Bái-Minh Tân-Minh Tân-Phú Xuyên-Hà Nội0983780165
65NT Thu Ngần –Đại Nghiêp Tân Dân —Phú Xuyên -Hà Nội0985676989
66NT Chị Hà –Cầu Điệp Sơn—Duy Tiên -Hà Nam0986193833
67NT Số 3 Chị Ngân –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam0979767818
68NT Số 5 Chị Linh –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam0944191888
69NT Số 12 Chị Hạnh –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam0945047704
70NT Số 4- Cô Minh–Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam01689047366
71NT Số 7 Hồng Vân –Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam01683220136
72NT Số 8 Cô Sơn –Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam03513855370
73CTy Đông Phương Hồng–Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0983241897
74NT Số 6 Chị Thúy –Lê Lợi Phủ Lý -Trần Hưng Đạo -Trần Hưng Đạo -Phủ Lý -Hà Nam01248240303
75NTTN Anh Văn —DĐường 21 a thanh châu-DĐường 21 a thanh châu-Phủ Lý -Hà Nam973115274
76NTTN Bích Thảo –Thượng Tổ 1–Thanh Châu-Thanh Châu-Phủ Lý -Hà Nam
77NTTN Chung Tú —Đinh Tiên Hoàng-Đinh Tiên Hoàng-Phủ Lý -Hà Nam
78NT Hoa Sen–Thôn 7-Nho Nha-Nho Nha-Phủ Lý -Hà Nam0936066775
79NT Số 42-Xóm 7 Nho Nha-Nho Nha -Châu Sơn -Châu Sơn -Phủ Lý -Hà Nam0977266193
80NTTN Cô Hồng –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam03512241890
81NT Số 7 Chị Hà –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam0983101274
82NT Số 8 Cô Phượng–Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam0988227033
83NT Vương Đình Tiến–Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam03513854515
84NT Số 22 Kim Tuyến –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam0987748539
85NT Lợi Nhung -154-Lý Thường Kiệt -Lý Thường Kiệt -Lý Thường Kiệt -Phủ Lý -Hà Nam0962820262
86NTTN Kim Ngân —phù vân-phù vân-Kim bảng-Hà Nam0917504884
87NT Số 17 Chị Mến –Xóm 5-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phủ Lý-Hà Nam01658242146
88NTTN Chị Vân –Ngã 3-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phủ Lý-Hà Nam03513821143
89NT Số 1 Vân Anh –Đường 21-Thi Sơn-Thi Sơn-Kim Bảng-Hà Nam01273054726
90NTTN Hồng Ngọc –Ngã 3 Thanh Sơn -Thanh Sơn -Thanh Sơn -Kim Bảng -Hà Nam01659474346
91NT Minh Tiến–Chợ Quế-TT Quế-TT Quế-Kim Bảng-Hà Nam0979768550
92NT Số 10–Cầu Gừng Thanh Tuyền -Thanh Tuyền-Thanh Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam0966753222
93NT Số 8 Chị Phượng –Chợ Cầu Gừng-Thanh Tuyền-Thanh Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam01648892993
94NT Hoàn Hương–La Mát-Kiện Khê-Kiện Khê-Thanh Liêm -Hà Nam0972858168
01668769220
95NTTN Minh Thu –Chợ Hòa Ngài-Thanh Hà-Thanh Hà-Thanh Liêm -Hà Nam0976146493
96NT Hải Đăng– 1A Dốc Bói Thanh Phong —Thanh Liêm -Hà Nam0919619829
97NT Số 15–Dốc Bói Thanh Phong —Thanh Liêm -Hà Nam0979072725
98NT Số 12–1A Phố Tầng Thanh Hương—Thanh Liêm -Hà Nam0944462443
99NT Số 10–1A Thanh Phong—Thanh Liêm -Hà Nam0983772056
100NTTN Chị Dịu –Phố Cà-Thanh Nguyên-Thanh Nguyên-Thanh Liêm -Hà Nam0988961029
101NT Số 5 Kim Phượng –Phố Cà-Thanh Nguyên-Thanh Nguyên-Thanh Liêm -Hà Nam03513888340
102NTTN Phương Thảo –Chợ Thanh Tâm-Thanh Tâm-Thanh Tâm-Thanh Liêm -Hà Nam0915154145
103NT Bảo Ngọc –Chợ Khoái -Liêm Sơn-Liêm Sơn-Thanh Liêm -Hà Nam977338004
104NT số 6 Chị Liên —TT Non-TT Non-Thanh Liêm-Hà Nam03513501722
105NT Số 6 Anh Nghị –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam0988884008
106NT Số 25 Thu Phương –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam0986964967
107NTTN -Bác Lâm –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam03513887121
108NT Quang Phương –TT Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm-Hà Nam0943039397
109NTTN Chị Lanh—Chợ Động liêm cần-Chợ Động liêm cần-Thanh Liêm -Hà Nam0975505126
110NT Số 28 chị hương–Phố Đầm Liêm Tuyền —Thanh Liêm -Hà Nam0979994661
111NT Trung Tâm Bình Lục –Chợ Bình Mỹ-Tt Bình Mỹ-Tt Bình Mỹ-Bình Lục-Hà Nam01668769220
01685966988
112NTTN Chị Hương –Chợ Dằm Tiêu Động -Tiêu Động -Tiêu Động -Bình Lục -Hà Nam0974316401
113NTTN Chị Hường –Chợ An Lão -An Lão -An Lão -Bình Lục -Hà Nam0972561198
114NTTN-Chị Thìn —Chợ Ngọc Động-Chợ Ngọc Động-Duy Tiên-Hà Nam988546712
115NT Số 16 Thu Phương –102 Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam0983510368
116NT Thùy Cương–93Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam0973085640
117Doanh Nghiệp An Phú–224 Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam0979347535
118NT Chung Hằng–Cầu Nhật Tựu-Nhật Tựu-Nhật Tựu-Kim Bảng-Hà Nam0987664495
119NTTN Chị Nhi–Phạm Ngọc Nhị-TT Đồng Văn-TT Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam0983824966
120NT Thảo Tâm -76-Phạm Ngọc Nhị —Duy Tiên-Hà Nam0976818388
121NTTN Chị Thoan–Nhật Tựu Kim Bảng-Cầu Nhật Tựu -Cầu Nhật Tựu -Kim Bảng -Hà Nam,0975873236
122NTTN –Xóm 7 Đại Cương—Kim Bảng -Hà Nam01654164934
123NT Quỳnh Mỹ –Xóm 8 Đại Cương—Kim Bảng -Hà Nam01687430043
124NTTN Em Luyên –Xóm 7-Đại Cương -Đại Cương -Kim Bảng -Hà Nam0973083438
125NTTN Chị Thà–Xóm 7-Đại Cương-Đại Cương-Kim Bảng-Hà Nam0987265417
126NTTN Chị Hảo –Chợ Dằn -Lê Hồ-Lê Hồ-Kim Bảng-Hà Nam
127NTTN Chị Hồng –Xóm 3-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam966532985
128NTTN Chị Thoan–Chợ Chanh Nguyễn úy -Nguyễn úy -Nguyễn úy -Kim Bảng -Hà Nam0988629384
129NT Số 46–Chợ Chanh Nguyễn Uý —Kim Bảng -Hà Nam0968126620
130NTTN Chị Hưng –Chợ Chanh-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam01698394570
131NT Số 12 Chị Lương –Chợ Chanh-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam0989065288
132NT Hoa Công –Đinh Xuyên -Hòa Nam -Hòa Nam -ứng Hòa -Hà Nội01669034343
133NT Số 11 Chị Hạnh –Ngã Tư Tế Tiêu-TT Tế Tiêu-TT Tế Tiêu-Mỹ Đức-Hà Nội0433741824
134NTTN Cô Ngữ —Chợ Tân Sơn -Chợ Tân Sơn -Kim Bảng-Hà Nam01692270351
135NT Thảo Đăng–Xóm 7 Đại Cương -Đại Cương -Đại Cương -Kim Bảng-Hà Nam0915612361
136NT SỐ 27 Chị Thủy 2–131 Nguyễn Viết Xuân -Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam0904907606
137NT CHÂU LAN –Chợ Nguyễn -Tiên Nội -Tiên Nội -Duy Tiên -Hà Nam0974804055
138NT CHỊ HIỀN —Cống tróc -Cống tróc -Lý Nhân -Hà Nam0983451086
139NT EM YẾN –Chuyên Ngoại -Châu Giang -Châu Giang -Duy Tiên -Hà Nam0912572552
140NT CHỊ LÀNH -321-Nguyễn Hữu Tiến -ĐỒNG VĂN -ĐỒNG VĂN -Duy Tiên -Hà Nam1693997432
141NT CHỊ HƯƠNG –CHỢ LƯƠNG -Châu Giang -Châu Giang -Duy Tiên -Hà Nam0988395955
142NT CHỊ MƠ–CHỢ THANH TÂM-THANH TÂM -THANH TÂM -THANH LIÊM-HÀ NAM0983976044
143NT CHỊ LIÊN –PHỐ CÀ -THANH LIÊM -THANH LIÊM -THANH LIÊM-HÀ NAM01666998625
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Hà Nam

  Hà Nam

 • Thuốc trị viêm xoang được hàng nghìn nhà thuốc khuyên dùng

  Thuốc trị viêm xoang được hàng nghìn nhà thuốc khuyên dùng

 • Chữa viêm xoang không khó

  Chữa viêm xoang không khó

 • Dược sỹ Hà Nội mách bạn cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Hà Nội mách bạn cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • Thuốc thông xoang thảo dược chữa viêm xoang hiệu quả như thế nào?

  Thuốc thông xoang thảo dược chữa viêm xoang hiệu quả như thế nào?

Mua ngay

Thông Xoang Tán