Hà Nam

Hà Nam

06/10/2017 22:15
STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Công Ty DP Á Đông Anh Hoàn –130 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0989128230
2 Công Ty DP Hoa Việt –124 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0906064695
3 NT Chính Phương–134 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0944642959
4 NT Hải An–151 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0988901913
5 NTTN Chị Huyền –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 03513842906
6 NTTN Anh Yên –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0904317758
7 NT Thiên Hương–Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0979023887
8 NTTN Chị Dung –Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 01677504718
9 Công Ty DP Á Đông 2 Anh Toàn –Số 18 Ngõ 45 Trường Trinh -Minh Khai -Minh Khai -Phủ Lý-Hà Nam ,0978279255
10 NTTN Số 27 Chị Thủy –169 Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0904907606
11 NTTN Số 18 Chị Chi–Trường Chinh-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0946524315
12 NTTN Số 4 Chị Thu–98 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 01686597696
13 NT Hương Tuyển–100 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 916680959
14 NT Số 22 Chị Hương –125 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 03513852522
15 NT Số 3 Chị Đào –137 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 01295799762
16 Công Ty DP Minh Thành–45 Nguyễn Viết Xuân-Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng-Phủ Lý-Hà Nam 03513864868
17 Công Ty DP Hồng Phú–25 tổ 2-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Phủ Lý-Hà Nam 03516250158
18 NT Hương Nhài -28-Lê Công Thanh-Lê Công Thanh -Lê Công Thanh -Phủ Lý -Hà Nam 0938251768
19 NT Số 16 Chị Huyền –Mễ Nội -Liêm Chính-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam 03513840150
20 NT Số 26 Chị Lan Anh –Mễ Nội -Liêm Chính-Liêm Chính-Phủ Lý-Hà Nam ,01275525954
21 NT Số 12–Mễ Nội -Liêm Chính -Liêm Chính -Phủ Lý -Hà Nam 0913054789
22 NTTN Thu Nguyệt -Liêm Chung -Đường 21A -Liêm Chung Thanh Châu -Liêm Chung Thanh Châu -Phủ Lý -Hà Nam ,0978459141
23 NT Số 30 Cô Thiêm –Chợ Đầm-Liêm Tuyền-Liêm Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam 03516273207
24 NTTN Chị Hoa –Chợ Đầm-Liêm Tuyền-Liêm Tuyền-Thanh Liêm-Hà Nam 03513840545
25 NT Số 6 Cô Đào –Chợ Sông-Tràng An-Tràng An-Bình Lục-Hà Nam 01697224889
26 NTTN Cô Thúy –Chợ Sông-Tràng An-Tràng An-Bình Lục-Hà Nam 03513870600
27 NTTN Em Cường –Chợ Chanh Nhân Mỹ —Lý Nhân -Hà Nam 0988846826
28 NT Số 16 Cô Đường –Chợ Chanh-Nhân Mỹ-Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam 01255952327
29 NT Số 17 Cô Hòa –Chợ Chanh-Nhân Mỹ-Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam 01686521346
30 NTTN Em Ngọc –Chợ Quan Nhân-Chân Lý-Chân Lý-Lý Nhân-Hà Nam 01648998375
01648998375
31 NT Số 14 Cô Thấn –Cầu Không-Đức Lý-Đức Lý-Lý Nhân-Hà Nam 0949285795
32 NT Tú Hậu –Thôn Ngò Đức Lý —Lý Nhân -Hà Nam 0984009929
33 NT Số 12 Chị Thanh –Trần Hưng Đạo-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 03513870956
34 NT Số 11 Cô Xuyên –Trần Hưng Đạo-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 03513870262
35 NTTN Hoàng Hải —Thôn Nhân Chính -Thôn Nhân Chính -Lý Nhân-Hà Nam 0983173112
36 NT Chị Sen –Chợ chủ—Bình Lục -Hà Nam 0989110361
37 NTTN Cô Thủy –Chợ Chủ-Bình Lục -Bình Lục -Bình Lục -Hà Nam 01678593059
38 NTTN Chi Thương –Chợ chủ-Bình Lục -Bình Lục -Bình Lục -Hà Nam 01653136573
39 NT Số 9 Bác Đậu –Trần Nhân Tông-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 03513871777
40 NT Số 8 Chị Hợp –Khu Phố 2-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 0976367553
41 NT Số 7 Chị Hạnh –Khu Phố 2-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 0982863144
42 NT Số 23 Chị Bưởi –Cổng Bv Lý Nhân-TT Vĩnh Trụ-TT Vĩnh Trụ-Lý Nhân-Hà Nam 3513611016
43 NT 343 Cô Mai–Trần Nhân Tông TT Vĩnh Trụ —Lý Nhân -Hà Nam 0987742072
44 NTTN Chị Thoan–Cầu Tử – Duy Tiên -Châu Sơn-Châu Sơn-Duy Tiên -Hà Nam 0968120589
45 NT Số 3 Cô Tuyết –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam 0912451768
46 NTTN Chị Hường –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam 0988488337
47 NTTN Chị Phương –Chợ Phúc-Hợp Lý-Hợp Lý-Lý Nhân-Hà Nam 968994858
48 NTTN Quỳnh Duân –Cầu Điệp Sơn-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam 0973422946
0973423974
49 NTTN Chị Doan –Chợ Điệp-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam 01292492916
50 NTTN Chị Hiền –Chợ Điệp-Yên Nam -Yên Nam -Duy Tiên-Hà Nam 01666109517
51 NT Trung Tâm–Cổng Sân Vận động-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam 972586486
52 NTTN Thanh Hoa –Kcn Cầu Giát-Chuyên Ngoại-Chuyên Ngoại-Duy Tiên-Hà Nam 0984106067
53 NT Chung Nghĩa–Đông hòa-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam 01695222662
54 NT Mai Thanh –102-Phú Hòa Hòa Mạc -Phú Hòa Hòa Mạc -Duy Tiên -Hà Nam 0986127398
55 NT Kim Dung –Chợ Hòa mạc-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam 0912444697
56 NT Gia Bảo—Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam 0976101666
57 NT Như Quỳnh–Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam 0917151567
58 NT Hòa Bình–Chợ Hòa mạc-TT Hòa Mạc-TT Hòa Mạc-Duy Tiên-Hà Nam 03513830586
59 NTTN Đức Hùng –Chợ Hòa mạc-TT Hòa mạc-TT Hòa mạc-Duy Tiên-Hà Nam 975111865
60 NTTN Lan Hương –Chợ Bút-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam 01649585347
61 NT Thúy Quỳnh–Chợ Bút-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam 0984653601
62 NTTN Minh Thu –Chợ Lương-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam 0983793815
63 NT Tuyết Mai–Chợ Lương-Châu Giang-Châu Giang-Duy Tiên-Hà Nam 0982333267
64 NT Số 28 Ngọc Sơn –Chợ Bái-Minh Tân-Minh Tân-Phú Xuyên-Hà Nội 0983780165
65 NT Thu Ngần –Đại Nghiêp Tân Dân —Phú Xuyên -Hà Nội 0985676989
66 NT Chị Hà –Cầu Điệp Sơn—Duy Tiên -Hà Nam 0986193833
67 NT Số 3 Chị Ngân –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam 0979767818
68 NT Số 5 Chị Linh –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam 0944191888
69 NT Số 12 Chị Hạnh –Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam 0945047704
70 NT Số 4- Cô Minh–Nguyễn Văn Trỗi-Lương Khánh Thiện-Lương Khánh Thiện-Phủ Lý-Hà Nam 01689047366
71 NT Số 7 Hồng Vân –Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 01683220136
72 NT Số 8 Cô Sơn –Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 03513855370
73 CTy Đông Phương Hồng–Qui Lưu-Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0983241897
74 NT Số 6 Chị Thúy –Lê Lợi Phủ Lý -Trần Hưng Đạo -Trần Hưng Đạo -Phủ Lý -Hà Nam 01248240303
75 NTTN Anh Văn —DĐường 21 a thanh châu-DĐường 21 a thanh châu-Phủ Lý -Hà Nam 973115274
76 NTTN Bích Thảo –Thượng Tổ 1–Thanh Châu-Thanh Châu-Phủ Lý -Hà Nam
77 NTTN Chung Tú —Đinh Tiên Hoàng-Đinh Tiên Hoàng-Phủ Lý -Hà Nam
78 NT Hoa Sen–Thôn 7-Nho Nha-Nho Nha-Phủ Lý -Hà Nam 0936066775
79 NT Số 42-Xóm 7 Nho Nha-Nho Nha -Châu Sơn -Châu Sơn -Phủ Lý -Hà Nam 0977266193
80 NTTN Cô Hồng –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 03512241890
81 NT Số 7 Chị Hà –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 0983101274
82 NT Số 8 Cô Phượng–Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 0988227033
83 NT Vương Đình Tiến–Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 03513854515
84 NT Số 22 Kim Tuyến –Lý Thường Kiệt-Lê Hồng Phong-Lê Hồng Phong-Phủ Lý -Hà Nam 0987748539
85 NT Lợi Nhung -154-Lý Thường Kiệt -Lý Thường Kiệt -Lý Thường Kiệt -Phủ Lý -Hà Nam 0962820262
86 NTTN Kim Ngân —phù vân-phù vân-Kim bảng-Hà Nam 0917504884
87 NT Số 17 Chị Mến –Xóm 5-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phủ Lý-Hà Nam 01658242146
88 NTTN Chị Vân –Ngã 3-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phủ Lý-Hà Nam 03513821143
89 NT Số 1 Vân Anh –Đường 21-Thi Sơn-Thi Sơn-Kim Bảng-Hà Nam 01273054726
90 NTTN Hồng Ngọc –Ngã 3 Thanh Sơn -Thanh Sơn -Thanh Sơn -Kim Bảng -Hà Nam 01659474346
91 NT Minh Tiến–Chợ Quế-TT Quế-TT Quế-Kim Bảng-Hà Nam 0979768550
92 NT Số 10–Cầu Gừng Thanh Tuyền -Thanh Tuyền-Thanh Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam 0966753222
93 NT Số 8 Chị Phượng –Chợ Cầu Gừng-Thanh Tuyền-Thanh Tuyền-Thanh Liêm -Hà Nam 01648892993
94 NT Hoàn Hương–La Mát-Kiện Khê-Kiện Khê-Thanh Liêm -Hà Nam 0972858168
01668769220
95 NTTN Minh Thu –Chợ Hòa Ngài-Thanh Hà-Thanh Hà-Thanh Liêm -Hà Nam 0976146493
96 NT Hải Đăng– 1A Dốc Bói Thanh Phong —Thanh Liêm -Hà Nam 0919619829
97 NT Số 15–Dốc Bói Thanh Phong —Thanh Liêm -Hà Nam 0979072725
98 NT Số 12–1A Phố Tầng Thanh Hương—Thanh Liêm -Hà Nam 0944462443
99 NT Số 10–1A Thanh Phong—Thanh Liêm -Hà Nam 0983772056
100 NTTN Chị Dịu –Phố Cà-Thanh Nguyên-Thanh Nguyên-Thanh Liêm -Hà Nam 0988961029
101 NT Số 5 Kim Phượng –Phố Cà-Thanh Nguyên-Thanh Nguyên-Thanh Liêm -Hà Nam 03513888340
102 NTTN Phương Thảo –Chợ Thanh Tâm-Thanh Tâm-Thanh Tâm-Thanh Liêm -Hà Nam 0915154145
103 NT Bảo Ngọc –Chợ Khoái -Liêm Sơn-Liêm Sơn-Thanh Liêm -Hà Nam 977338004
104 NT số 6 Chị Liên —TT Non-TT Non-Thanh Liêm-Hà Nam 03513501722
105 NT Số 6 Anh Nghị –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam 0988884008
106 NT Số 25 Thu Phương –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam 0986964967
107 NTTN -Bác Lâm –Tt Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm -Hà Nam 03513887121
108 NT Quang Phương –TT Non-Thanh Lưu-Thanh Lưu-Thanh Liêm-Hà Nam 0943039397
109 NTTN Chị Lanh—Chợ Động liêm cần-Chợ Động liêm cần-Thanh Liêm -Hà Nam 0975505126
110 NT Số 28 chị hương–Phố Đầm Liêm Tuyền —Thanh Liêm -Hà Nam 0979994661
111 NT Trung Tâm Bình Lục –Chợ Bình Mỹ-Tt Bình Mỹ-Tt Bình Mỹ-Bình Lục-Hà Nam 01668769220
01685966988
112 NTTN Chị Hương –Chợ Dằm Tiêu Động -Tiêu Động -Tiêu Động -Bình Lục -Hà Nam 0974316401
113 NTTN Chị Hường –Chợ An Lão -An Lão -An Lão -Bình Lục -Hà Nam 0972561198
114 NTTN-Chị Thìn —Chợ Ngọc Động-Chợ Ngọc Động-Duy Tiên-Hà Nam 988546712
115 NT Số 16 Thu Phương –102 Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam 0983510368
116 NT Thùy Cương–93Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam 0973085640
117 Doanh Nghiệp An Phú–224 Nguyễn Hữu Tiến-Đồng Văn-Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam 0979347535
118 NT Chung Hằng–Cầu Nhật Tựu-Nhật Tựu-Nhật Tựu-Kim Bảng-Hà Nam 0987664495
119 NTTN Chị Nhi–Phạm Ngọc Nhị-TT Đồng Văn-TT Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam 0983824966
120 NT Thảo Tâm -76-Phạm Ngọc Nhị —Duy Tiên-Hà Nam 0976818388
121 NTTN Chị Thoan–Nhật Tựu Kim Bảng-Cầu Nhật Tựu -Cầu Nhật Tựu -Kim Bảng -Hà Nam ,0975873236
122 NTTN –Xóm 7 Đại Cương—Kim Bảng -Hà Nam 01654164934
123 NT Quỳnh Mỹ –Xóm 8 Đại Cương—Kim Bảng -Hà Nam 01687430043
124 NTTN Em Luyên –Xóm 7-Đại Cương -Đại Cương -Kim Bảng -Hà Nam 0973083438
125 NTTN Chị Thà–Xóm 7-Đại Cương-Đại Cương-Kim Bảng-Hà Nam 0987265417
126 NTTN Chị Hảo –Chợ Dằn -Lê Hồ-Lê Hồ-Kim Bảng-Hà Nam
127 NTTN Chị Hồng –Xóm 3-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam 966532985
128 NTTN Chị Thoan–Chợ Chanh Nguyễn úy -Nguyễn úy -Nguyễn úy -Kim Bảng -Hà Nam 0988629384
129 NT Số 46–Chợ Chanh Nguyễn Uý —Kim Bảng -Hà Nam 0968126620
130 NTTN Chị Hưng –Chợ Chanh-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam 01698394570
131 NT Số 12 Chị Lương –Chợ Chanh-Nguyễn Úy-Nguyễn Úy-Kim Bảng-Hà Nam 0989065288
132 NT Hoa Công –Đinh Xuyên -Hòa Nam -Hòa Nam -ứng Hòa -Hà Nội 01669034343
133 NT Số 11 Chị Hạnh –Ngã Tư Tế Tiêu-TT Tế Tiêu-TT Tế Tiêu-Mỹ Đức-Hà Nội 0433741824
134 NTTN Cô Ngữ —Chợ Tân Sơn -Chợ Tân Sơn -Kim Bảng-Hà Nam 01692270351
135 NT Thảo Đăng–Xóm 7 Đại Cương -Đại Cương -Đại Cương -Kim Bảng-Hà Nam 0915612361
136 NT SỐ 27 Chị Thủy 2–131 Nguyễn Viết Xuân -Minh Khai-Minh Khai-Phủ Lý-Hà Nam 0904907606
137 NT CHÂU LAN –Chợ Nguyễn -Tiên Nội -Tiên Nội -Duy Tiên -Hà Nam 0974804055
138 NT CHỊ HIỀN —Cống tróc -Cống tróc -Lý Nhân -Hà Nam 0983451086
139 NT EM YẾN –Chuyên Ngoại -Châu Giang -Châu Giang -Duy Tiên -Hà Nam 0912572552
140 NT CHỊ LÀNH -321-Nguyễn Hữu Tiến -ĐỒNG VĂN -ĐỒNG VĂN -Duy Tiên -Hà Nam 1693997432
141 NT CHỊ HƯƠNG –CHỢ LƯƠNG -Châu Giang -Châu Giang -Duy Tiên -Hà Nam 0988395955
142 NT CHỊ MƠ–CHỢ THANH TÂM-THANH TÂM -THANH TÂM -THANH LIÊM-HÀ NAM 0983976044
143 NT CHỊ LIÊN –PHỐ CÀ -THANH LIÊM -THANH LIÊM -THANH LIÊM-HÀ NAM 01666998625
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Bình Lục

  Bình Lục

 • Thành phố Phủ Lý

  Thành phố Phủ Lý

 • Hà Nam

  Hà Nam

 • Duy Tiên

  Duy Tiên

 • Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

  Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

 • Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

  Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

 • Giã từ 15 năm mắc bệnh “ác mộng” – viêm xoang

  Giã từ 15 năm mắc bệnh “ác mộng” – viêm xoang

 • Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang

  Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang