Hải Châu

05/10/2017 23:05
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1NT Toàn Thiện-249-Ông Ích Khiêm-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113824945
2NT Nhân Hiếu -Kios 2-Chợ Cồn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113897173
3HT 435 ( DS Hà )-48-Lê Đình Dương-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng5113872232
4NT Minh Hưng -266-Hùng Vương -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng5113866749
5Cty TNHH DP Huy Lộc-182-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113600861
6NT Dapharco 57-DS Châu-139-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113891896
7NT Center Pharco 5-DS Mai-109-Ngô Gia Tự-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113892115
8NT Dapharco 20-DS Đào -235-Nguyễn Chí Thanh -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113825222
9NT Sức Khỏe Vàng Phúc Khánh -70/72-Nguyễn Phẩm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng916.583.863
10NT Mỹ Đức-65-Yên Bái -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng5113822299
11Cty TNHH DND Bảo Linh -120-Bạch Đằng-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113822828
12NT Dapharco 22-DS Hưng -2-Phan Đình Phùng -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng905342341
13Trung Tâm Dược Phẩm Hải Châu-110-Trần Phú -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng5113824740
14NT Dapharco 01-DS Phương -11-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113833004
15HT 416 ( DS Thắng )-33-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5112243534
16NT Dapharco 166- DS Hằng-57-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng932045262
17NT Tâm Phúc -140-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113572946
18NT Dapharco 33-DS Trang-391-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113531655
19NT Hải Châu-307-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113872160
20HT 302 ( DS Hường )-139-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113582919
21HT 106 (DS Mộng)-100-Triệu Nữ Vương-Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng05112 479484
22NT Trường Sinh -186-Phan Chu Trinh -Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng5113822413
23NT Dapharco 24-DS Thảo-431-Ông Ích Khiêm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng5113584273
24NT Hồng Đức -282-Ông Ích Khiêm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng5113837508
905252062
25NT Dapharco 01-DS Tuyết -11-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113833004
26NT Dapharco 22-DS Hà-2-Phan Đình Phùng -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng905020752
27NT Tâm Đức -100-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng935918408
28NT Dapharco 72-80-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng0163 6898 824
29NT Minh Huyền-547-Núi Thành -Hòa Cường Nam-Hòa Cường Nam-Hải Châu -Đà Nẵng05116 508 547
0982 76 70 70
30NT Hoàng Anh-624-Núi Thành—Hải Châu -Đà Nẵng905009971
31Cty TNHH Sức Khỏe Vàng-1-Nguyễn Phẩm—Hải Châu-Đà Nẵng914583863
32NT Daphaco 29–Phan Đăng Lưu—Hải Châu-Đà Nẵng914500979
33NT Tam Nguyên-74-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng914356272
34NT Diệu Huyền -60-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng5113644404
35TYT Hoà Cường Nam-499-Núi Thành —Hải Châu -Đà Nẵng5112816681
36NT Ngọc Anh-432-Núi Thành—Hải Châu-Đà Nẵng914301401
37NT DaPhaCo 36-196-Núi Thành—Hải Châu-Đà Nẵng5113451244
38NT Nhân Dân -384-Núi Thành —Hải Châu -Đà Nẵng5113603268
39HT 406 (DS Hoa),Tên Mới: NT Daphaco 25-64-Châu Thượng Văn —Hải Châu -Đà Nẵng5113640492
40NT Dapharco 12 (DS Lạc)-87-Tiểu La—Hải Châu -Đà Nẵng5113635969
41NT Dapharco 32-19-Mai Dị—Hải Châu -Đà Nẵng05113 626 376
42NT Nguyệt -362-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113689977
43NT YHCT Đức Phú Đường -335-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113533889
44HT 327 ( DS Sung ), ten mới: Daphaco 59-126-Lý Thái Tổ —Hải Châu -Đà Nẵng5113834435
45HT 325 ( DS Công ) , tên mới: Daphaco 19-383-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng5113750052
46NT Hưng Phát -334-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng5113828654
47NT Dapharco 9 (DS Bình)-186-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng5113823516
48NT YHCT Cẩm Sơn-325/1-Hùng Vương -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113824826
49NT Trung Việt-274-Ông Ích Khiêm—Hải Châu -Đà Nẵng5113832838
50HT 308 ( DS Trinh ), Tên Mới: Daphaco 44-18-Đinh Tiên Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng5113825279
51Cty TNHH DP Gia Phát-60-Y Lan Nguyên Phi—Hải Châu-Đà Nẵng
52HT 425 ( DS Hà ) tên mới: Daphaco 11-602-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng982944858
53NT Trường Ninh-94-Nguyễn Hưu Thọ—Hải Châu-Đà Nẵng914325612
913488664
54HT 423 ( DS Thiện ), tên mới: Daphaco 45-566-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113613951
55NT Phước Thiện 1-370-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113896321
913494524
56NT Dapharco 52-458-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113618537
57NT Hoàng Hồng Đức–Trưng Nữ Vương —Hải Châu-Đà nẵng905984619
58NT Thanh Sương -342-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113550731
59NT Cẩm Tú -556-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng5113651775
60HT 432 ( DS Sinh ), Tên Mới: Daphaco 40-410-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng5113550462
61HT 431 ( DS Phước ), Tên Mới: Daphaco 38-338-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng5113826805
62HT 430 ( DS Hương ), tên Mới: Daphaco 17-288-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng5113826825
63NT Đông Tây-264-Nguyễn Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng5112692233
64HT 145 ( DS Lê ) , Tên Mới: NT Sức Khỏe Vàng-135-Nguyễn Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng5113574974
65NT Phương Nam Việt, ten mới: nt Khánh Phương-10-Nguyễn Hoàng—Hải Châu-Đà Nẵng5112623415
66NT Ngọc Anh -127-Phan Thanh —Hải Châu -Đà Nẵng5113821498
67NT An Phước -04-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng988086777
68NT Hoàng Long -46-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng5113616686
69NT Liên Tĩnh -92-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng5113615533
70NT Thanh Huyền -57-Nguyễn Hữu Thọ—Hải Châu -Đà Nẵng5112214842
71NT Liên Thông-59-Nguyễn Hưu Thọ—Hải Châu-Đà Nẵng905459614
72NT Ngọc Phước -95-Lê Đình Lý —Hải Châu -Đà Nẵng5113655271
73HT 112 ( DS Mai )-2-Đặng Thùy Trâm—Hải Châu -Đà Nẵng5113828755
74NT Daphaco 8-DS Trang -Lô12D2-Đường 2 Tháng 9-Hòa Cường -Hòa Cường -Hải Châu -Đà Nẵng5113643225
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Sơn Trà

  Sơn Trà

 • Hòa Tiến

  Hòa Tiến

 • Liên Chiểu

  Liên Chiểu

 • Hòa Vang

  Hòa Vang

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

  Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

 • Chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng hết tái đi tái lại từ một Dược sỹ

  Chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng hết tái đi tái lại từ một Dược sỹ

Mua ngay

Thông Xoang Tán