Hải Châu

05/10/2017 23:05
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1NT Toàn Thiện-249-Ông Ích Khiêm-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113824945
2NT Nhân Hiếu -Kios 2-Chợ Cồn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113897173
3HT 435 ( DS Hà )-48-Lê Đình Dương-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng5113872232
4NT Minh Hưng -266-Hùng Vương -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng5113866749
5Cty TNHH DP Huy Lộc-182-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113600861
6NT Dapharco 57-DS Châu-139-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113891896
7NT Center Pharco 5-DS Mai-109-Ngô Gia Tự-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113892115
8NT Dapharco 20-DS Đào -235-Nguyễn Chí Thanh -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113825222
9NT Sức Khỏe Vàng Phúc Khánh -70/72-Nguyễn Phẩm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng916.583.863
10NT Mỹ Đức-65-Yên Bái -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng5113822299
11Cty TNHH DND Bảo Linh -120-Bạch Đằng-Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113822828
12NT Dapharco 22-DS Hưng -2-Phan Đình Phùng -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng905342341
13Trung Tâm Dược Phẩm Hải Châu-110-Trần Phú -Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng5113824740
14NT Dapharco 01-DS Phương -11-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113833004
15HT 416 ( DS Thắng )-33-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5112243534
16NT Dapharco 166- DS Hằng-57-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng932045262
17NT Tâm Phúc -140-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113572946
18NT Dapharco 33-DS Trang-391-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113531655
19NT Hải Châu-307-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113872160
20HT 302 ( DS Hường )-139-Hoàng Diệu-Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113582919
21HT 106 (DS Mộng)-100-Triệu Nữ Vương-Thạch Thang-Thạch Thang-Hải Châu -Đà Nẵng05112 479484
22NT Trường Sinh -186-Phan Chu Trinh -Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng5113822413
23NT Dapharco 24-DS Thảo-431-Ông Ích Khiêm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng5113584273
24NT Hồng Đức -282-Ông Ích Khiêm-Phước Ninh-Phước Ninh-Hải Châu -Đà Nẵng5113837508
905252062
25NT Dapharco 01-DS Tuyết -11-Lê Duẩn -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113833004
26NT Dapharco 22-DS Hà-2-Phan Đình Phùng -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng905020752
27NT Tâm Đức -100-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng935918408
28NT Dapharco 72-80-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng0163 6898 824
29NT Minh Huyền-547-Núi Thành -Hòa Cường Nam-Hòa Cường Nam-Hải Châu -Đà Nẵng05116 508 547
0982 76 70 70
30NT Hoàng Anh-624-Núi Thành—Hải Châu -Đà Nẵng905009971
31Cty TNHH Sức Khỏe Vàng-1-Nguyễn Phẩm—Hải Châu-Đà Nẵng914583863
32NT Daphaco 29–Phan Đăng Lưu—Hải Châu-Đà Nẵng914500979
33NT Tam Nguyên-74-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng914356272
34NT Diệu Huyền -60-Phan Đăng Lưu—Hải Châu -Đà Nẵng5113644404
35TYT Hoà Cường Nam-499-Núi Thành —Hải Châu -Đà Nẵng5112816681
36NT Ngọc Anh-432-Núi Thành—Hải Châu-Đà Nẵng914301401
37NT DaPhaCo 36-196-Núi Thành—Hải Châu-Đà Nẵng5113451244
38NT Nhân Dân -384-Núi Thành —Hải Châu -Đà Nẵng5113603268
39HT 406 (DS Hoa),Tên Mới: NT Daphaco 25-64-Châu Thượng Văn —Hải Châu -Đà Nẵng5113640492
40NT Dapharco 12 (DS Lạc)-87-Tiểu La—Hải Châu -Đà Nẵng5113635969
41NT Dapharco 32-19-Mai Dị—Hải Châu -Đà Nẵng05113 626 376
42NT Nguyệt -362-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113689977
43NT YHCT Đức Phú Đường -335-Hùng Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113533889
44HT 327 ( DS Sung ), ten mới: Daphaco 59-126-Lý Thái Tổ —Hải Châu -Đà Nẵng5113834435
45HT 325 ( DS Công ) , tên mới: Daphaco 19-383-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng5113750052
46NT Hưng Phát -334-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng5113828654
47NT Dapharco 9 (DS Bình)-186-Lê Duẩn —Hải Châu -Đà Nẵng5113823516
48NT YHCT Cẩm Sơn-325/1-Hùng Vương -Tân Chính -Tân Chính -Hải Châu -Đà Nẵng5113824826
49NT Trung Việt-274-Ông Ích Khiêm—Hải Châu -Đà Nẵng5113832838
50HT 308 ( DS Trinh ), Tên Mới: Daphaco 44-18-Đinh Tiên Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng5113825279
51Cty TNHH DP Gia Phát-60-Y Lan Nguyên Phi—Hải Châu-Đà Nẵng
52HT 425 ( DS Hà ) tên mới: Daphaco 11-602-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng982944858
53NT Trường Ninh-94-Nguyễn Hưu Thọ—Hải Châu-Đà Nẵng914325612
913488664
54HT 423 ( DS Thiện ), tên mới: Daphaco 45-566-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113613951
55NT Phước Thiện 1-370-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113896321
913494524
56NT Dapharco 52-458-Trưng Nữ Vương -Bình Hiên-Bình Hiên-Hải Châu -Đà Nẵng5113618537
57NT Hoàng Hồng Đức–Trưng Nữ Vương —Hải Châu-Đà nẵng905984619
58NT Thanh Sương -342-Trưng Nữ Vương —Hải Châu -Đà Nẵng5113550731
59NT Cẩm Tú -556-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng5113651775
60HT 432 ( DS Sinh ), Tên Mới: Daphaco 40-410-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng5113550462
61HT 431 ( DS Phước ), Tên Mới: Daphaco 38-338-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng5113826805
62HT 430 ( DS Hương ), tên Mới: Daphaco 17-288-Hoàng Diệu—Hải Châu -Đà Nẵng5113826825
63NT Đông Tây-264-Nguyễn Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng5112692233
64HT 145 ( DS Lê ) , Tên Mới: NT Sức Khỏe Vàng-135-Nguyễn Hoàng —Hải Châu -Đà Nẵng5113574974
65NT Phương Nam Việt, ten mới: nt Khánh Phương-10-Nguyễn Hoàng—Hải Châu-Đà Nẵng5112623415
66NT Ngọc Anh -127-Phan Thanh —Hải Châu -Đà Nẵng5113821498
67NT An Phước -04-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng988086777
68NT Hoàng Long -46-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng5113616686
69NT Liên Tĩnh -92-Phạm Văn Nghị—Hải Châu -Đà Nẵng5113615533
70NT Thanh Huyền -57-Nguyễn Hữu Thọ—Hải Châu -Đà Nẵng5112214842
71NT Liên Thông-59-Nguyễn Hưu Thọ—Hải Châu-Đà Nẵng905459614
72NT Ngọc Phước -95-Lê Đình Lý —Hải Châu -Đà Nẵng5113655271
73HT 112 ( DS Mai )-2-Đặng Thùy Trâm—Hải Châu -Đà Nẵng5113828755
74NT Daphaco 8-DS Trang -Lô12D2-Đường 2 Tháng 9-Hòa Cường -Hòa Cường -Hải Châu -Đà Nẵng5113643225
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Liên Chiểu

  Liên Chiểu

 • Cẩm Lệ

  Cẩm Lệ

 • Ngũ Hành Sơn

  Ngũ Hành Sơn

 • Hòa Vang

  Hòa Vang

 • Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

  Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

 • DV Trung Dũng: “Vốn liếng của tôi là sức khỏe”

  DV Trung Dũng: “Vốn liếng của tôi là sức khỏe”

 • Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

  Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

 • MC Tuấn Tú -Từng khốn khổ vì viêm xoang mãn tính

  MC Tuấn Tú -Từng khốn khổ vì viêm xoang mãn tính

Mua ngay

Thông Xoang Tán