Hải Phòng

06/10/2017 22:15
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Hiệu Thuốc Hải Phòng-28-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0129 501 4568
2Hiệu Thuốc Hải Phòng-138-Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0974 403 999
3Hiệu Thuốc Hải Phòng-128-Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0904 454 530
4Hiệu Thuốc Hải Phòng-1A-Lô 7 Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng01282233 085
0128 2233 085
5Hiệu Thuốc Hải Phòng-310 (cu 269)-Lán Bè-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 857 211
6Nhà Thuốc 30-30-Tôn đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 717 119
7Hiệu Thuốc Hải Phòng-53-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0912 591 675
8Hiệu Thuốc Hải Phòng-69-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 857182
9Hiệu Thuốc Hải Phòng-186-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-Lê Chân-Lê Chân-Hải Phòng0922693868
10Hiệu Thuốc Hải Phòng-135-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0903260296
11Hiệu Thuốc Hải Phòng-250-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 500 931
12Hiệu Thuốc Hải Phòng-213-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0988 064 943
13Nha Thuoc 143-2-Vu Chi Thang-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0122 824 8258
14Nhà thuốc An Sinh-81-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng00313 783 329
15Hiệu Thuốc Hải Phòng-214-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 742 601
16Nhà Thuốc-393-Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng0912 587 229
17Hiệu Thuốc Hải Phòng-496-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0934 423 466
18Hiệu Thuốc Hải Phòng-504-Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng0312 677 172
19Nhà Thuốc Bình Minh-264-Thiên Lôi—Lê Chân-Hải PHòng0313 700054
20Hiệu Thuốc Hải Phòng-107A-Chợ Cột Đèn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0916 492 780
21Hiệu Thuốc Hải Phòng-34-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 739 018
22Hiệu Thuốc Hải Phòng-164-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 620 187
23Nhà Thuốc-147-Chợ Hàng-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0936 986 355
24Hiệu Thuốc Hải Phòng-231-Chợ Hàng-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0983 250 802
26CT TNHH Tram Anh-34-Nguyen Duc Canh-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 859 066
27Nhà Thuốc 351-0-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 950 202
28Cty TNHH Hai Bà Trưng-319-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 712 958
29Nhà thuốc Thăng Long-317-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313.854.628
30Nhà Thuốc Thành Thuỷ-301-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0913 344 123
31Nhà thuốc 295 B-295 B-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng01697273114
32Nhà Thuốc-293-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313.950.022
33Nhà Thuốc 291-291-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 853 799
34Nhà thuốc 289-289-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0976 485 956
35Nhà thuốc 285-285-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313.851.207
36Nha Thuoc so 5-1-Nhà Thương-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0904 416 098
37Nha Thuuoc so 3-0-Viet Tiep-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0912 759 688
38Nhà Thuốc 252-252-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 854 643
39Nhà Thuốc 204-204-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 511 135
40Hòa Hán-110-Cát Cụt-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng09123.014.44
41Hiệu Thuốc Hải Phòng-160-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng0913 059 333
42Nha Thuoc Thuy Linh-84-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0913.0214.75
43Nha Thuoc Minh Tam-159-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0904 087 086
44Hiệu Thuốc Hải Phòng-213-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0983 031 505
45Hiệu Thuốc Hải Phòng-181-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0313740512
46Hiệu Thuốc Hải Phòng-145-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0123.645.238.3
47Hiệu thuốc Hải Phòng-111-Đình Đông-Đình Đông-Đình Đông-Lê Chân-Hải Phòng016.980.49186
49Hiệu Thuốc Hải Phòng-10A/44-TT Xi Măng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 714 709
50Công Ty TNHH Việt Dũng-22-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 700 987
51Công Ty TNHH DP Hậu Vũ-261-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 856 404
52Hiệu Thuốc Hải Phòng-50-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0902 530 323
53Nhà Thuốc Trường Phúc-8-Nguyễn Công trứ-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0313851 078
54Hiệu Thuốc Hải Phòng-83-Hàng Kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0904822898
0904 822 898
55Nga Chi-287 B-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-Hải An-Hải Phòng0313.8827.85
56Hiệu Thuốc Hải Phòng-243-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng0313835816
57Nhà Thuốc-370-ton duc thang-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng934245666
0934245666
58Hiệu Thuốc Hải Phòng-5-Trang Quan-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng0313.913.500
0123 696 2447
59Nhà Thuốc 406-406-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng0313857018
60Hồng-734-Tôn Đức Thắng-An Đồng-An Đồng-An Dương-Hải Phòng0916.599.699
61Hùng-17-Tôn Đức Thắng-An Đồng-An Đồng-An Dương-Hải Phòng0936.886.080
62Trang-cai tat-An Đồng-0-0-An Dương-Hải Phòng09433.922.48
094.339.22.48
63Quay ThuocHoang My-cai tat-An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0934 457 886
64Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-50-Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 501 067
65Nhà Thuốc 76-247-Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0316.636.397
66Đại Lý Thuốc-Dương-Chợ Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0164 639 3629
67Đại Lý Thuốc-Huyền-Chợ Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0904.097.066
68Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-12-Phố Mới-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 873 698
69Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên-1-Bạch Đằng-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng0985 197 698
70Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-69A-Bạch Đằng-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 874 179
71Nhà Thuốc Phúc Vinh-99-Bạch Đằng-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 873 389
72Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 6-chợ An Lư-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng01699 426 978
73Quay thuoc Van Mai-0-chợ An Lư-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng0164 579 1981
74Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-xóm 6 -Thủy Sơn-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 642 751
75Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 8 -Trịnh xá-Thiên Hương-Thiên Hương-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313.776.415
76Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 91-Thôn 5 -Kiền Bái-Kiền Bái-Thủy Nguyên-Hải Phòng0318 841 131
77Nhà Thuốc Thu Hà-0-Ngã 4 trịnh Xá-Thiên Hương-Thiên Hương-Thủy Nguyên-Hải Phòng0947.099.065
78QT Thái an-0-Ngã tư Trịnh xá-0-0-Thuỷ Nguyên-00974 698 248
79Đại Lý Thuốc-Xóm chợ -Lam Động-0-0-Thủy Nguyên -Hải Phòng0122 820 2446
80Nhà Thuốc Minh Anh-Thôn 5-Hoa Động-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng0963 698 588
81Nhà Thuốc Hương Liên-15-Bạch Đằng—Thủy Nguyên-Hải Phòng0126 232 6998
82Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-thôn 12-Hoa Động-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0978 663 464
83Thanh Lương-0-An Đồng-0-0-An Dương-Hải Phòng01697.112.599
01679.112.599
84Quay Thuoc Anh Ngoc-cho Vinh Khe-An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng01662 366 513
85Quay Thuoc Minh Tam-Van Tra -An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng01695 982 868
86Hiệu Thuốc Hải Phòng-tổ 2-Thị Trấn -An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0127 417 7850
87Hương Nam-22-Tổ 1, TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng01275.777.644
88Hiệu Thuốc Hải Phòng-25-TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng0914.483.622
89Quay Thuoc Hoang Tung-so 162-duong 208-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0163 532 5166
90Hiệu Thuốc Hải Phòng-tổ 2-Thị Trấn -An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0313 603 189
91Hiệu Thuốc Hải Phòng-101-TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng0122.256.860.6
92-cai tat-an đồng—An Dương-Hải PHòng01627853588
93–Chợ đặng cương—An Dương-Hải PHòng0934611 264
94Quay Thuoc Yen Nhi -Minh Kha-Hong Thai-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0163 339 9741
95Nhà Thuốc Trang Thương-0-chợ Đặng Dương-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng01698 990 339
96Quay Thuoc Hung Huyen-xom moi-Hong Thai-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng01658 831 586
97Hiệu Thuốc Hải Phòng-85-Nguyễn Công Trứ-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 620 766
98Hiệu Thuốc Hải Phòng-96A-Nguyễn Văn Linh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0934 295 910
99Nhà Thuốc Sơn Tùng-30-Quán Nam-Lê Chân-Lê Chân-Hải Phòng-Hải Phòng0936 921 028
100Nhà Thuốc 431-431-Miếu 2 Xã-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0123 562 9729
101Hiệu Thuốc Hải Phòng-222-Miếu 2 Xã-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0312.642.693
102Hiệu Thuốc Hải Phòng-240-Miếu 2 Xã-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 763 422
103Nhà Thuốc Nam Phương-khu 4-Thị Trấn-Tiên Lãng-Tiên Lãng-Tiên Lãng-Hải Phòng0988 441 065
104Hiệu Thuốc Hải Phòng-k2-TT Tiên Lãng-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng0934 471 799
105Hiệu Thuốc Hải Phòng-56-Khu 7 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng01697 324 721
106Hiệu Thuốc Hải Phòng-64-Khu 7 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng0983 303 891
107Quầy thuốc Linh chi-0-Khu 2 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng01659 243 173
108Hiệu Thuốc Hải Phòng-0-Khu 2 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng0313 883 822
109Đại Lý Thuốc-Chị Ngọc-Chợ Đoàn lập-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng01695503979
110Đại Lý Thuốc-0-0-Xã Quang Phục-Xã Quang Phục-Tiên Lãng-Hải Phòng0168 268 7387
111Nhà Thuốc Bảo Linh-1-Nhà Thương-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0904310316
112Hiệu thuốc Hải Phòng (Thanh)-114-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 846 902
113Hiệu Thuốc Hải Phòng-2-Tô Hiệu-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 611 075
114Hiệu Thuốc Hải Phòng-152-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 852 002
115Hiệu Thuốc 42-42-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0903 211 085
116Lương Tài-105-Chợ Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0123.6962.789
117Hiêu Thuốc Hải Phòng-45-Chùa Hàng—Lê Chân-Hải Phòng0904 143 269
118Nhà Thuốc Quang Minh-32-Quán Nam-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 636 468
119Nhà thuốc Cường Mai–chợ Tân Dương—Thủy Nguyên-Hải Phòng01666867315
120Nha thuốc Phú Vinh–phố Mới—Thủy Nguyên-Hải Phòng0318840124
121Nhà Thuốc Thanh Nghĩa–Trịnh xá—Thủy Nguyên-Hải Phòng01216167329
122Quầy thuốc Hoa Lệ–chợ An Lư—Thủy Nguyên-Hải Phòng0988768462
123Hiệu Thuốc Thủy Nguyên–Thiên Hương-Thien hương-Thien hương-Thủy Nguyên-Hải Phồng
124Quâầy Thuốc Nam Phong–Mỹ Sơn-Ngũ Lão-Ngũ Lão-Thủy Nguyên-Hải Phòng947640579
125Đại Lý Thuốc Minh Dung–Hoàng Tôn-TT Minh Đức-TT Minh Đức-Thủy Nguyên-Hải Phòng313675344
126Quây Thuốc Tân Dược-Q75-chợ Tổng-Lưu Kiếm-Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng313975383
127Quầy Thuốc Tân Dược-Q 82-chọ Tổng-Lưu Kiếm-Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng1286694598
128Quầy Thuốc Thơ Hường–chợ Hòa Bình—Thủy Nguyên-Hải Phòng
129Công ty TNTM Hoàng Lê-63-Điện Biên Phủ—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 823 853
130Hiệu thuốc Hải Phòng-71-Điện Biên Phủ—Hồng Bàng-Hải Phòng0904.419.589
131Hiệu thuốc Hải Phòng-60-Hoàng Văn Thụ—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 210 701
132Nhà thuốc 32-32-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng01668.148.468
133Nhà thuốc 36-36-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 810 285
134Nhà thuốc Thiện-40-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.810.065
135Nhà thuốc Mai-48-Trần Quang Khải—Hồng Bàng -Hải Phòng0313.810.815
136Hiệu thuốc Hải Phòng-48-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 839 336
137công ty TNHH dược phẩm Lan Xuyên-53-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.839.069
138Hiệu thuốc Hải Phòng-97-Lý Thường Kiệt—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.975.252
139Nhà thuốc 141-141-Phan Bội Châu—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 530 705
140Hiệu thuốc Hải Phòng(ca 2)-48-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng0913.347.588
141Hiệu thuốc Hải Phòng-2-Tôn Thất Thuyết—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 520 468
142Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Việt Tiến-2-Ký Con—Hồng Bàng -Hải Phòng0313.831.422
143Nhà thuốc 20-20-Phạm Hồng Thái —Hồng Bàng-Hải Phòng0313.831.230
144Nhà thuốc Hải Thành-189-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 839 853
145Nhà thuốc 303A-295-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng0313.951.557
146Nhà Thuốc 303-303-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng0933.051.704
147Nhà Thuốc 307-307-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng0913.57.59.57
148Hiệu thuốc Hải Phòng-36-Hạ Lý—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.820.269
149Hiệu thuôc Hải Phòng-14-Phạm Thú Thứ-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.650.453
150Nhà thuốc Thuỷ Tùng-2B-Bạch Đằng-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.533.596
151Hiệu thuốc Hải Phòng-quầy số 239-81-Bạch Đằng-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.820.009
152Nhà thuốc Đức Thịnh–Bạch Đằng—Hồng Bàng -Hải Phòng0912.587.229
153Hiệu thuốc Hải Phòng số 21-47-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 525 259
154Nhà thuốc-100-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng -Hải Phòng0943.391.688
155Nhà thuốc 102-102-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 525 774
156Hiệu thuốc Hải Bình-26-Đào Đô-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 539 972
157Hiệu thuốc Hải Phòng-40-Nguyễn Hồng Quân-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.824.855
158Nhà thuốc Tùng Linh-1T36-Đình Hạ-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0904 806 372
159Nhà thuốc Hải Phòng-quầy số 250-2-Nguyễn Hồng Quân-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 525 777
160Nhà thuốc 29-29-Nguyễn Hồng Quân-Thượng lý-Thượng lý-Hồng Bàng -Hải Phòng0976.640.396
161Hiệu thuốc hồng Hải Phòng số 251-110-Bạch Đằng-Thượng lý-Thượng lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 824 717
162Hiệu thuốc Hải Phòng-37-Hàm Nghi-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng0973.851.128
163Hiệu thuốc Hải Phòng-1C52-Trại Chuối-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng0906.151.598
164Hiệu thuốc Hải Phòng số 19-2C108-Trại Chuối-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng0983 138 872
165Hiệu thuốc Hải Phòng-976-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng0934.509.232
166Hiệu thuốc Hải Phòng–Sở Dầu-Sở Dầu-Sở Dầu-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.540.956
167Hiệu thuốc Hải Phòng-45-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng912233342
168Hiệu thuốc Hải Phòng-25-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.527.190
169Nhà thuốc 41-41-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng0906.259.991
170Nhà thuốc Hân Hiếu-211-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng0976.640.396
171Hiệu thuốc Hải Phòng-114-Đường 5 cũ-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng0983.229.782
172-39D-Khu 5-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.534.505
173Nhà thuốc 28-28-Hải Triều-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng0977.135.881
174-84-Nguyễn Trung Thành-Hùng vương-Hùng vương-Hồng Bàng -Hải Phòng0316.615.106
175Nhà thuốc Thu Trang-53-Trương văn lực-Hùng Vương-Hùng Vương-Hồng Bàng-Hải Phòng01687.175275
176công ty TNTM dược phẩm Vạn Xuân-150-Hùng Vương-Hùng Vương-Hùng Vương-Hồng Bàng-Hải Phòng0915.692.363
177Hiệu thuốc An Lão-633-An Tràng-Trường Sơn-Trường Sơn-An Lão-Hải Phòng0987.861.480
178Quầy thuốc 13-Ngã 3-An Tràng-An Tràng-An Tràng-An Lão-Hải Phòng0313 872 132
179Quầy thuốc Quang Thắng-421-Chợ Trường Sơn—An Lão-Hải Phòng0936.001.344
180Quầy thuốc Phương Linh-371-Thị trấn Trường sơn—An Lão-Hải Phòng0313.8916.31
181Hiệu thuốc an Lão—Trường Sơn-Trường Sơn-An Lão-Hải Phòng01652.963.969
182Quầy thuốc số 12–Chợ Tân Dân-Tân Dân-Tân Dân-An Lão-Hải Phòng0313.672.478
183Quầy trung tâm-13-Trần Tất Văn—An Lão-Hải Phòng0936.983.154
184Hiệu thuốc An Lão-13-Trần Tất Văn—An Lão-Hải Phòng0313.872.267
185Hiệu thuốc An Lão-162-Nguyễn Văn Trỗi-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng0313 872 773
186Hiệu thuốc số 14–Quyết Thắng-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng0313.772.235
187Hiệu thuôc An Lão-196-Nguyễn Văn trỗi-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng0977.309.975
188Hiệu thuốc An Lão-200-Hoàng Xá—An Lão-Hải Phòng0169.2588.189
189Hiệu thuốc An Lão–Ngô Quyền-Quốc Tuấn-Quốc Tuấn-An Lão-Hải Phòng01682066819
031.3762.623
190Hiệu thuốc An Lão–Chợ Kênh-Chợ Kênh-Chợ Kênh-An Lão-Hải Phòng0313.572.663
191Hiệu thuốc an Lão,quầy 128–Chợ Kênh-Chợ Kênh-Chợ Kênh-An Lão-Hải Phòng031.3872.619
192Hiệu thuốc an Lão–Chợ Tân Viên-Tân viên-Tân viên-An Lão-Hải Phòng0985.270.319
193Hiệu thuôc An Lão—Tân Viên-Tân Viên-An Lão-Hải Phòng0973.309.964
194Hiệu thuốc An Lão–Chợ Thái-Mỹ Đức-Mỹ Đức-An Lão-Hải Phòng0977.302.366
195Hiệu thuốc số 31–Xã Thái Sơn-Xã Thái Sơn-Xã Thái Sơn-An Lão-Hải Phòng0934.235.560
196Quầy thuốc An Trang-chợ Cóc–Xã Mỹ Đức-Xã Mỹ Đức-An Lão-Hải Phòng0915.522.638
197Hiệu thuốc Kiến An-28-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0978.5757.61
198Hiệu thuốc 106-106-trường chinh—Kiến An-Hải Phòng01696.912.190
199-140-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0168 532 6863
200Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 341-4-Chợ Lãm Hà-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0973.286.704
201Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 70-47-Lãm Hà-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0904.722.891
202Nhà thuốc Hà linh-156-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0904..806.372
203Hiệu thuốc 34-34-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng0313.790.388
204Nhà thuốc 31-31-Nhi Đức-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0936.696.695
205Hiệu thuốc số 15-15-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng0313.545.339
206Nhà thuốc 22-22-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng0313 877 429
207Hiệu thuốc 241-241-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0983.586.672
208Hiệu thuốc 73-73-Quán Trữ-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0168.9036.786
209Nhà thuốc 340-340-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0313.878.686
210Nhà thuốc 342-342-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0313.877.988
211Hiệu thuốc Kiến An–Trường Chinh-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0914974898
212Hiệu thuốc 312-109-Đồng Hoà—Kiến An-Hải Phòng0966.772.886
213Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 308-53-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng0313.790.092
214Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 305-214-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng0313 790 154
215Nhà thuốc 258-258-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng0313 876 750
216Nhà thuốc 340-340-Trần Thành Ngọ-Trần Thành Ngọ-Trần Thành Ngọ-Kiến An-Hải Phòng0313.548.061
217Hiệu thuốc Kiến An-82-Lê Quốc Uy—Kiến An-Hải Phòng0904.977.826
218Hiệu thuốc-Cổng Chợ-Chợ Bến Phà—Kiến An-Hải Phòng0313.878.740
219Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 3-5-Hoàng Thiết Tâm—Kiến An-Hải Phòng0948.560.982
220Nhà thuốc Vũ Tôn-951-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0312 610 305
221-826-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0165.972.7670
222Hiệu thuốc Kiến An-310-Lê Duẩn—Kiến An-Hải Phòng01685.109.568
223Hiệu thuốc Kiến An-113-Hoàng Quốc Việt—Kiến An-Hải Phòng01693.985.536
224Hiệu thuốc Kiến An-137-Hoàng Quốc Việt—Kiến An-Hải Phòng0904.224.709
225Hiệu thuốc Kiến An-84-khúc trì-Ngọc sơn-Ngọc sơn-Kiến An-Hải Phòng0313.549.868
226Hiệu thuốc -258-Phan Đăng Lưu—Kiến An-Hải Phòng0313.791.384
227Nhà thuốc 68-68-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng01236.949.659
228Nhà thuốc 307-307-Chợ Kiến An—Kiến An-Hải Phòng0973.906.297
229Hiệu thuốc số 35-564-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng0313.790.820
230Nhà thuốc kim dung-445-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng0313.790.676
231Hiệu thuốc kiến an- Quầy số 319-568-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng0313.691.514
232Hiệu thuốc 334-441-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng0313.878.142
233Hiệu thuốc Kiến An-334-Cụm 7-Tràng Minh-Tràng Minh-Kiến An-Hải Phòng0934.292.329
234Quầy thuốc số 36-336-Cụm 3-Tràng Minh-Tràng Minh-Kiến An-Hải Phòng0934.270.329
235Quầy thuốc số 337-12-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng0914. 618.533
236-37-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng0904.827.762
237Quầy thuốc số 31-31-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng031.3878.171
238Hiệu thuốc Kiến An-359-Nguyễn Lương Bằng-Văn Đẩu-Văn Đẩu-Kiến An-Hải Phòng0972.978.136
239Hiệu thuốc Kiến An-Tổ 3-Đẩu sơn-Văn Đẩu-Văn Đẩu-Kiến An-Hải Phòng01658.506.147
240Hiệu thuốc Kiến An-1180-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0934.351.318
241Hiệu thuốc Kiến An-1008-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0986.701.937
242Hiệu thuốc Kiến An-853-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0982 967 359
243Hiệu thuốc -527-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0972.123.357
244Hiệu thuốc Kiến An-19-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0902.060.339
245Hiệu thuốc Hồi–Thị Tứ-Nam Am-Nam Am-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01669.668.086
246Hiệu thuốc Vĩnh Bảo-Đường 17a-Lạng Am-Xã Lý Học-Xã Lý Học-Vĩnh Bảo-Hải Phòng031.3928.354
247Đại lý thuốc tân dược-Đường 17a-Lạng Am-Xã Lý Học-Xã Lý Học-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01684.541.795
248Hiệu thuốc Vĩnh Bảo—Liên Am-Liên Am-Vĩnh bảo-Hải Phòng0972.474.268
249—Cộng Hiền-Cộng Hiền-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0934.518.538
250Hiệu thuốc Vĩnh Bảo–Thôn Đông-Xã Tam Đa-Xã Tam Đa-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01647.007.140
251Hiệu thuốc Vĩnh Bảo-246-Tân Hoà-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0933.279.505
252Đại lý thuốc tân dược-182-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng313885027
253Nhà thuốc Nam Hoàng-192-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0168.399.8807
254Hiệu thuốc-140-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0972.785.268
255Quầy thuốc tân dược-150-Tân Hoà-Thị trấn VB-Thị trấn VB-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0313.985.192
256Hiệu thuốc tân dược-30-khu Phố 1/5-Thị trấn VB-Thị trấn VB-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01262.316.888
257-205-Đông Thái-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0984.975.668
258Quầy thuốc Thanh Hằng–Thị Tứ Chợ Cầu-Vĩnh An-Vĩnh An-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0936.691.864
259Hiệu thuốc-chợ Hoà Bình–xã Hoà Bình-xã Hoà Bình-Tiên Lãng-Hải Phòng01627.131.759
260–cụm 2 -Đồng Hoà-Đồng Hoà-Kiến an-Hải Phòng0978.576.542
261Quầy thuốc Phương Hoàn-103-Đông Thái—Vĩnh Bảo-Hải Phòng0975.532.455
262Hiệu thuốc 234-234-Trần Tất Văn-Phù Liễn -Phù Liễn -Kiến an-Hải Phòng01236.956.168
263Quầy thuốc Ngọc Hậu—Xã Hùng Tiến-Xã Hùng Tiến-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01668956818
264NT Tùng Linh-1T36-Đình Hạ-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0904 806 372
265Quầy thuốc số 4-81-khu Phố 1/5-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01692621588
266-243B-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 829 176
267Hiệu thuốc Hải Phòng-số 4-Điện Biên Phủ—Ngô Quyền-Hải Phòng3.686.234
268Hiệu thuốc Hải Phòng-2-Điện Biên Phủ—Ngô Quyền-Hải Phòng0989 313025
269Công ty dược phẩm Hải Phòng-17-Lương Khánh Thiện—Ngô Quyền-Hải Phòng0989.092.009
270Hiệu thuốc Hải Phòng-14-Nguyễn Khuyến—Ngô Quyền-Hải Phòng0902023099
271Hậu Vũ-11-Lê Chân-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 630 046
272-123-Nguyễn Đức Cảnh-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 700 460
273Hiệu thuốc Hải Phòng-114-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng0313 846 902
274Hiệu thuốc Hải Phòng-160-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng0313 847 998
275-14-Điện Biên Phủ-Điện Biên Phủ-Điện Biên Phủ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.827.327
276-243A-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 731 292
277-322-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng0167.260.0316
278-11-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 729 903
279-30-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng0912.831.673
0313 736 833
280-199- lạch tray—ngô quyền-Hải Phòng0904.953.843
281-23-Nam pháp-lạch tray-lạch tray- ngô quyền-Hải Phòng0976.186.035
282-193-Văn cao—ngo quyền-Hải Phòng0973.184.062
283Hà phương-6-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng0904.589.168
284Hiệu thuốc Hải Phòng 115-110-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng0983.646.893
285Trung Minh-47-Trần văn lan—hải an-Hải Phòng0168.7736.439
286-169-Cát Bi—Hải An-Hải Phòng3.829.322
287-15-Hào Khê—Hải An-Hải Phòng093420217
093726086
288-16-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng
289-131-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng3.977.003
290-133-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng2.611.489
291Hiệu thuốc Hải Phòng 29-214-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng090223657
083628519
292Hiệu thuốc Hải Phòng 14-248-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng3.829.702
293Nhà thuốc 23/10-379-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng3.744.735
294Hiệu thuốc Hải Phòng 48-378-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng3.728.381
295Hiệu thuốc Hải Phòng 370-448-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng0985.812.108
296Ngô Vũ-646-Ngô Gia Tự-Đằng Lâm-Đằng Lâm-Hải An-HảiPhòng3.729.428
297Hiệu thuốc Hải Phòng 149-876-Ngô Gia Tự-Đằng Lâm-Đằng Lâm-Hải An-HảiPhòng098792285
053615155
298Hà Dương-92-Chợ Lũng—Hải An-Hải Phòng0945.367.369
299Hiệu thuốc Hải Phòng 46-10-Hạ Lũng-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng3.744.248
300Gia Huy-83-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng0912.971.110
301-28-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng0972.356.426
302Hiệu thuốc Hải Phòng 284-16-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng3769071
303-41C -Hạ Đoạn—Hải An-Hải Phòng0936.924.929
304Hiệu thuốc Hải Phòng 269-32-Hạ Đoan 4-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.741.765
305Hiệu thuốc Hải Phòng 610–Lũng Bắc-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng0912.946.939
306-289b -Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng0914.572.572
307hieu thuoc Hien-209-Cát Bi—Hải An -Hải Phòng1288453916
308Nha thuoc Huy Linh-273-Phủ Thượng Đoạn—Hải An -Hải Phòng01672551432
309Hieu thuoc Hai Phong-519-Ngô Gia Tự—Hải An -Hải Phòng0906055844
310491 Bình Kiều- Hải An—–Hải An -hải phòng01233789055
311NHAÀ THUỐC HÒA AN-513-CÁT BI—HẢI AN-Hải Phòng0915323769
312NHÀ THUỐC SỐ 1-55-ĐÔNG PHONG—HẢI AN-Hải Phòng0983484862
313-Chợ Hải Thành 1–Hải Thành-Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng3.981.614
314Chị Sao-Chợ Đình Đoài–Vạn Sơn-Vạn Sơn-Đồ Sơn-Hải Phòng0972.353.786
315Hiệu thuốc Hải Phòng 276-Chợ Đình Đoài–Vạn Sơn-Vạn Sơn-Đồ Sơn-Hải Phòng0916.146.139
316Hiệu thuốc Hải Phòng Số 277-230 ( Ngã 3)-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng3.865.004
317Hiệu thuốc Hải Phòng số 2-Số 2–Sơn Hải-Sơn Hải-Đồ Sơn-Hải Phòng3.861.362
318Nhà Thuốc 88-88-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng3.862.088
319Quầy 280-69-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng0979.287.356
320229 Ly Thanh Tong – do Son-229-Ly Thanh Tong—Đồ Sơn-Hải Phòng936615189
321Chợ Đình Đoài-73—-Đồ Sơn-Hải Phòng1228204206
322Quầy Chị Hương—Tân Thành-Tân Thành-Dương Kinh-Hải Phòng0904.065.068
323Hiệu thuốc Hải Phòng—Tân Thành-Tân Thành-Dương Kinh-Hải Phòng0984.363.368
324Hiệu thuốc Kiến Dương ( Ủy ban)—Hòa nghĩa-Hòa nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng0924.375.813
325Hiệu thuốc Kiến Dương 121—Hòa nghĩa-Hòa nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng0904.394.328
326Anh Bắc-Km1-Phạm Văn Đồng-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng3.880.116
327Hiệu thuốc Kiến Dương-Số 501-TDP 1-Hải Thành-Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng0906.126.996
328Hiệu thuốc Kiến Dương -Số 9-Phú Hải-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng0977.441.882
329Hiệu thuốc Kiến Dương 363–Trà Khê-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng0972.882.728
330Hiệu thuốc Kiến Dương 292–Trà Khê-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng0904.110.871
331Nhà thuốc Thịnh-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng0936.947.202
332Hiệu thuốc Kiến Dương 290-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng0906.292.358
333Hiệu thuốc Kiến Dương-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng3.981.393
334Hiệu thuốc Kiến Dương 358-ngã 3 Đa Phúc–Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng3.981.877
335Hiệu thuốc Kiến Dương 356-ngã 3 Đa Phúc–Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng8.502.114
336–Ngã 3-Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng0943317045
3.580.250
337Hiệu thuốc hải phòng 274-1-Đồ Sơn—-Hải Phòng0163 6287669
338-14C-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng3.836.693
339Hiệu thuốc Hải Phòng-135-Đà Nẵng—Ngô Quyền-Hải Phòng0914.274.661
340-165-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng3.761.620
341-202-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng0936.830.708
342-5C22-Đà Nẵng-Cầu Tre-Cầu Tre-Ngô Quyền-Hải Phòng3.564.910
3437c13 —Đà Nẵng-Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng3.751238
344-1 /258-Đà Nẵng-Đà Nẵng-Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng0972.210.18
53.567.826
345-268- Đà Nẵng-Cầu Tre-Cầu Tre-Ngô Quyền-Hải Phòng3.826.492
346-103A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.752.647
347-107 a7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.752.617
348-113A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.825.194
349-118 A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.751.535
350-35D-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.752.045
351-Số2 -Chợ vạn mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng6.543.068
352Hải Phòng 39-44 /282-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng3.766.789
353-130-Phương Lưu-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.765.980
354Linh Linh-167-Phương Lưu-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.750.999
355Hiệu thuốc Hải Phòng 43-10-Phương lưu-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3765336
356Hải Phòng 47-482-Phủ Thượng Đoạn-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.828.844
357Ht – 67 Phu Thuong Doan-67-Phu Thuong Doan-Đông Hải-Đông Hải-Hai An-Hải Phòng0975375125
358Hải Phòng 51-305-Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.741.283
359-50-Thượng Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.978.252
360-39-doan xa-Ngô Quyền-Ngô Quyền-Ngô Quyền-Hải Phòng0943.406.986
361-16-vạn mỹ—Ngô Quyền-Hải Phòng0167.360.4666
362-24b -Tầng 1 A6-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.751.366
363-392-Lê Thánh Tông-Lê Thánh Tông-Lê Thánh Tông–Hải Phòng3.765.054
364quầy Số 41-101-Ngô Quyền—Ngô Quyền-Hải Phòng3.767.004
365NT BANG TAM–PHU THUONG DOAN—HAI AN-Hải Phòng3600806
366Duy Anh-231-Cầu Đen-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0916.507.656
367Hiệu thuốc Kiến Dương 100-19-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0166.962.0085
368Hiệu thuốc Kiến Thụy—Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0906.181.265
369Quầy 63-63-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0936.541.900
370Quầy Cô Bọc-69-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng3.812.419
371Hiệu thuốc Kiến Dương 112-64-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng3.881.641
372Đạt Mơ-81-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0974.842.359
373Hiệu thuốc Kiến Dương 105–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng3.881.874
374Hà Trinh–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng0983.655.546
375Hiệu thuốc Kiến Dương 102–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng8.881.156
376Hiệu thuốc Kiến Thụy—trà phương-trà phương-Kiến Thụy-Hải Phòng0936.983.426
377Tuân Thảo-Chợ Kiến Quốc—-Kiến Thụy-Hải Phòng0906.026.792
378Hiệu thuốc Kiến Dương 98-Chợ Kiến Quốc—-Kiến Thụy-Hải Phòng0167.619.5843
379Hiệu thuốc Kiến Dương 117-Chợ mõ –Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng3.881.528
380Xuân Điển-Thôn 4–Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng0939340769
381Phương Nhung-Quán Bơ–Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng3.981.146
382Song ngọc-Chợ Hòa Liễu–Thuận Thiên-Thuận Thiên-Kiến Thụy-Hải Phòng0904.983.276
383Kiến Dương–Vân Hòa-Hữu bằng-Hữu bằng-Kiến Thụy-Hải Phòng0126.615.7799
384Quầy số 9–Sân Linh-Minh Tân-Minh Tân-Kiến Thụy-Hải Phòng6.259.056
385Hiệu thuốc Kiến Dương 101—Minh Tân-Minh Tân-Kiến Thụy-Hải Phòng01229.320.320
386Hiệu thuốc Kiến Dương 294–Đường 402-Hòa Nghĩa-Hòa Nghĩa-Kiến Thụy-Hải Phòng0936.302.757
387kiến dương 105—–kiến thụy-hải phòng01695 385700
388Hiệu thuốc Tuân huyền–TRà Phương—Kiến Thụy-Hải Phòng01676195843
389HiỆU thuốc Tân dược–Tú sơn—Kiến Thụy-Hải Phòng0916803666
390HiỆU THUỐC NGUYỄN BẢO HÂN–CHỢ MÕ—KiẾN THỤY-Hải Phòng01636661590
391-68A-Kiều Sơn—Hải An-Hải Phòng0120.418.7569
392-8-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng3.735.966
393-21-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng3.736.756
394-118-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng3.730.215
395-131-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 731 688
396-155-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 372 268
397-53-Chợ Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng0127.681.6668
398-65-Chợ Đông Khê-Gia Viên-Gia Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng01282.141.178
399-273 A-Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng1228359882
400-82-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng031 3 853 336
401-33-Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng0122 8355521
402-129-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 655 316
403-100-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng6.536.232
404-38-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng3.665.664
405-25-Lê Lợi—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 826 389
406-23-Lê Lợi—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 836 264
407-82-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 650 453
408-85-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng0945 720 933
409-336-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng0946935466
410-28-Nguyễn Trãi—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 826 813
411NHÀ THUỐC ĐỊNH NỀN-16A4-ĐÀ NẴNG—NGÔ QUYỀN-Hải Phòng0976515755
412HIỆU THUỐC KIẾN DƯƠNG-KHU 1-Chợ Hải Thành—Dương Kinh-Hải Phòng0963266769
413Quầy thuốc Đức Đồng–Thanh Sơn—Kiến thụy-Hải Phòng0989254066
414-133-Lũng Đông—Hải An-Hải Phòng01253158611
415-85-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng0316576773
0136576773
416Hiệu thuốc Hải Phòng-1299-Ngô Gia Tự—Hải An-Hải Phòng01266307057
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Hải Phòng

  Hải Phòng

 • Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết ngăn ngừa viêm mũi xoang mạn tính tái phát

  Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết ngăn ngừa viêm mũi xoang mạn tính tái phát

 • “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

  “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

 • Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

  Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

Mua ngay

Thông Xoang Tán