Hải Phòng

Hải Phòng

06/10/2017 22:15
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Hiệu Thuốc Hải Phòng-28-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0129 501 4568
2Hiệu Thuốc Hải Phòng-138-Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0974 403 999
3Hiệu Thuốc Hải Phòng-128-Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0904 454 530
4Hiệu Thuốc Hải Phòng-1A-Lô 7 Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng01282233 085
0128 2233 085
5Hiệu Thuốc Hải Phòng-310 (cu 269)-Lán Bè-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 857 211
6Nhà Thuốc 30-30-Tôn đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 717 119
7Hiệu Thuốc Hải Phòng-53-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0912 591 675
8Hiệu Thuốc Hải Phòng-69-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 857182
9Hiệu Thuốc Hải Phòng-186-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-Lê Chân-Lê Chân-Hải Phòng0922693868
10Hiệu Thuốc Hải Phòng-135-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0903260296
11Hiệu Thuốc Hải Phòng-250-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 500 931
12Hiệu Thuốc Hải Phòng-213-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0988 064 943
13Nha Thuoc 143-2-Vu Chi Thang-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0122 824 8258
14Nhà thuốc An Sinh-81-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng00313 783 329
15Hiệu Thuốc Hải Phòng-214-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 742 601
16Nhà Thuốc-393-Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng0912 587 229
17Hiệu Thuốc Hải Phòng-496-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0934 423 466
18Hiệu Thuốc Hải Phòng-504-Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng0312 677 172
19Nhà Thuốc Bình Minh-264-Thiên Lôi—Lê Chân-Hải PHòng0313 700054
20Hiệu Thuốc Hải Phòng-107A-Chợ Cột Đèn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0916 492 780
21Hiệu Thuốc Hải Phòng-34-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 739 018
22Hiệu Thuốc Hải Phòng-164-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 620 187
23Nhà Thuốc-147-Chợ Hàng-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0936 986 355
24Hiệu Thuốc Hải Phòng-231-Chợ Hàng-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0983 250 802
26CT TNHH Tram Anh-34-Nguyen Duc Canh-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 859 066
27Nhà Thuốc 351-0-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 950 202
28Cty TNHH Hai Bà Trưng-319-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 712 958
29Nhà thuốc Thăng Long-317-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313.854.628
30Nhà Thuốc Thành Thuỷ-301-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0913 344 123
31Nhà thuốc 295 B-295 B-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng01697273114
32Nhà Thuốc-293-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313.950.022
33Nhà Thuốc 291-291-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 853 799
34Nhà thuốc 289-289-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0976 485 956
35Nhà thuốc 285-285-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313.851.207
36Nha Thuoc so 5-1-Nhà Thương-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0904 416 098
37Nha Thuuoc so 3-0-Viet Tiep-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0912 759 688
38Nhà Thuốc 252-252-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 854 643
39Nhà Thuốc 204-204-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 511 135
40Hòa Hán-110-Cát Cụt-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng09123.014.44
41Hiệu Thuốc Hải Phòng-160-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng0913 059 333
42Nha Thuoc Thuy Linh-84-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0913.0214.75
43Nha Thuoc Minh Tam-159-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0904 087 086
44Hiệu Thuốc Hải Phòng-213-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0983 031 505
45Hiệu Thuốc Hải Phòng-181-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0313740512
46Hiệu Thuốc Hải Phòng-145-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0123.645.238.3
47Hiệu thuốc Hải Phòng-111-Đình Đông-Đình Đông-Đình Đông-Lê Chân-Hải Phòng016.980.49186
49Hiệu Thuốc Hải Phòng-10A/44-TT Xi Măng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 714 709
50Công Ty TNHH Việt Dũng-22-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 700 987
51Công Ty TNHH DP Hậu Vũ-261-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 856 404
52Hiệu Thuốc Hải Phòng-50-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0902 530 323
53Nhà Thuốc Trường Phúc-8-Nguyễn Công trứ-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0313851 078
54Hiệu Thuốc Hải Phòng-83-Hàng Kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0904822898
0904 822 898
55Nga Chi-287 B-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-Hải An-Hải Phòng0313.8827.85
56Hiệu Thuốc Hải Phòng-243-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng0313835816
57Nhà Thuốc-370-ton duc thang-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng934245666
0934245666
58Hiệu Thuốc Hải Phòng-5-Trang Quan-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng0313.913.500
0123 696 2447
59Nhà Thuốc 406-406-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng0313857018
60Hồng-734-Tôn Đức Thắng-An Đồng-An Đồng-An Dương-Hải Phòng0916.599.699
61Hùng-17-Tôn Đức Thắng-An Đồng-An Đồng-An Dương-Hải Phòng0936.886.080
62Trang-cai tat-An Đồng-0-0-An Dương-Hải Phòng09433.922.48
094.339.22.48
63Quay ThuocHoang My-cai tat-An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0934 457 886
64Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-50-Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 501 067
65Nhà Thuốc 76-247-Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0316.636.397
66Đại Lý Thuốc-Dương-Chợ Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0164 639 3629
67Đại Lý Thuốc-Huyền-Chợ Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0904.097.066
68Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-12-Phố Mới-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 873 698
69Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên-1-Bạch Đằng-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng0985 197 698
70Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-69A-Bạch Đằng-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 874 179
71Nhà Thuốc Phúc Vinh-99-Bạch Đằng-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 873 389
72Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 6-chợ An Lư-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng01699 426 978
73Quay thuoc Van Mai-0-chợ An Lư-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng0164 579 1981
74Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-xóm 6 -Thủy Sơn-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313 642 751
75Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 8 -Trịnh xá-Thiên Hương-Thiên Hương-Thủy Nguyên-Hải Phòng0313.776.415
76Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 91-Thôn 5 -Kiền Bái-Kiền Bái-Thủy Nguyên-Hải Phòng0318 841 131
77Nhà Thuốc Thu Hà-0-Ngã 4 trịnh Xá-Thiên Hương-Thiên Hương-Thủy Nguyên-Hải Phòng0947.099.065
78QT Thái an-0-Ngã tư Trịnh xá-0-0-Thuỷ Nguyên-00974 698 248
79Đại Lý Thuốc-Xóm chợ -Lam Động-0-0-Thủy Nguyên -Hải Phòng0122 820 2446
80Nhà Thuốc Minh Anh-Thôn 5-Hoa Động-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng0963 698 588
81Nhà Thuốc Hương Liên-15-Bạch Đằng—Thủy Nguyên-Hải Phòng0126 232 6998
82Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-thôn 12-Hoa Động-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng0978 663 464
83Thanh Lương-0-An Đồng-0-0-An Dương-Hải Phòng01697.112.599
01679.112.599
84Quay Thuoc Anh Ngoc-cho Vinh Khe-An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng01662 366 513
85Quay Thuoc Minh Tam-Van Tra -An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng01695 982 868
86Hiệu Thuốc Hải Phòng-tổ 2-Thị Trấn -An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0127 417 7850
87Hương Nam-22-Tổ 1, TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng01275.777.644
88Hiệu Thuốc Hải Phòng-25-TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng0914.483.622
89Quay Thuoc Hoang Tung-so 162-duong 208-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0163 532 5166
90Hiệu Thuốc Hải Phòng-tổ 2-Thị Trấn -An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0313 603 189
91Hiệu Thuốc Hải Phòng-101-TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng0122.256.860.6
92-cai tat-an đồng—An Dương-Hải PHòng01627853588
93–Chợ đặng cương—An Dương-Hải PHòng0934611 264
94Quay Thuoc Yen Nhi -Minh Kha-Hong Thai-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng0163 339 9741
95Nhà Thuốc Trang Thương-0-chợ Đặng Dương-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng01698 990 339
96Quay Thuoc Hung Huyen-xom moi-Hong Thai-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng01658 831 586
97Hiệu Thuốc Hải Phòng-85-Nguyễn Công Trứ-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 620 766
98Hiệu Thuốc Hải Phòng-96A-Nguyễn Văn Linh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0934 295 910
99Nhà Thuốc Sơn Tùng-30-Quán Nam-Lê Chân-Lê Chân-Hải Phòng-Hải Phòng0936 921 028
100Nhà Thuốc 431-431-Miếu 2 Xã-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng0123 562 9729
101Hiệu Thuốc Hải Phòng-222-Miếu 2 Xã-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0312.642.693
102Hiệu Thuốc Hải Phòng-240-Miếu 2 Xã-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 763 422
103Nhà Thuốc Nam Phương-khu 4-Thị Trấn-Tiên Lãng-Tiên Lãng-Tiên Lãng-Hải Phòng0988 441 065
104Hiệu Thuốc Hải Phòng-k2-TT Tiên Lãng-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng0934 471 799
105Hiệu Thuốc Hải Phòng-56-Khu 7 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng01697 324 721
106Hiệu Thuốc Hải Phòng-64-Khu 7 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng0983 303 891
107Quầy thuốc Linh chi-0-Khu 2 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng01659 243 173
108Hiệu Thuốc Hải Phòng-0-Khu 2 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng0313 883 822
109Đại Lý Thuốc-Chị Ngọc-Chợ Đoàn lập-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng01695503979
110Đại Lý Thuốc-0-0-Xã Quang Phục-Xã Quang Phục-Tiên Lãng-Hải Phòng0168 268 7387
111Nhà Thuốc Bảo Linh-1-Nhà Thương-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0904310316
112Hiệu thuốc Hải Phòng (Thanh)-114-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 846 902
113Hiệu Thuốc Hải Phòng-2-Tô Hiệu-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 611 075
114Hiệu Thuốc Hải Phòng-152-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 852 002
115Hiệu Thuốc 42-42-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0903 211 085
116Lương Tài-105-Chợ Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0123.6962.789
117Hiêu Thuốc Hải Phòng-45-Chùa Hàng—Lê Chân-Hải Phòng0904 143 269
118Nhà Thuốc Quang Minh-32-Quán Nam-0-0-Lê Chân-Hải Phòng0313 636 468
119Nhà thuốc Cường Mai–chợ Tân Dương—Thủy Nguyên-Hải Phòng01666867315
120Nha thuốc Phú Vinh–phố Mới—Thủy Nguyên-Hải Phòng0318840124
121Nhà Thuốc Thanh Nghĩa–Trịnh xá—Thủy Nguyên-Hải Phòng01216167329
122Quầy thuốc Hoa Lệ–chợ An Lư—Thủy Nguyên-Hải Phòng0988768462
123Hiệu Thuốc Thủy Nguyên–Thiên Hương-Thien hương-Thien hương-Thủy Nguyên-Hải Phồng
124Quâầy Thuốc Nam Phong–Mỹ Sơn-Ngũ Lão-Ngũ Lão-Thủy Nguyên-Hải Phòng947640579
125Đại Lý Thuốc Minh Dung–Hoàng Tôn-TT Minh Đức-TT Minh Đức-Thủy Nguyên-Hải Phòng313675344
126Quây Thuốc Tân Dược-Q75-chợ Tổng-Lưu Kiếm-Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng313975383
127Quầy Thuốc Tân Dược-Q 82-chọ Tổng-Lưu Kiếm-Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng1286694598
128Quầy Thuốc Thơ Hường–chợ Hòa Bình—Thủy Nguyên-Hải Phòng
129Công ty TNTM Hoàng Lê-63-Điện Biên Phủ—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 823 853
130Hiệu thuốc Hải Phòng-71-Điện Biên Phủ—Hồng Bàng-Hải Phòng0904.419.589
131Hiệu thuốc Hải Phòng-60-Hoàng Văn Thụ—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 210 701
132Nhà thuốc 32-32-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng01668.148.468
133Nhà thuốc 36-36-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 810 285
134Nhà thuốc Thiện-40-Trần Quang Khải—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.810.065
135Nhà thuốc Mai-48-Trần Quang Khải—Hồng Bàng -Hải Phòng0313.810.815
136Hiệu thuốc Hải Phòng-48-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 839 336
137công ty TNHH dược phẩm Lan Xuyên-53-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.839.069
138Hiệu thuốc Hải Phòng-97-Lý Thường Kiệt—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.975.252
139Nhà thuốc 141-141-Phan Bội Châu—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 530 705
140Hiệu thuốc Hải Phòng(ca 2)-48-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng0913.347.588
141Hiệu thuốc Hải Phòng-2-Tôn Thất Thuyết—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 520 468
142Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Việt Tiến-2-Ký Con—Hồng Bàng -Hải Phòng0313.831.422
143Nhà thuốc 20-20-Phạm Hồng Thái —Hồng Bàng-Hải Phòng0313.831.230
144Nhà thuốc Hải Thành-189-Quang Trung—Hồng Bàng-Hải Phòng0313 839 853
145Nhà thuốc 303A-295-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng0313.951.557
146Nhà Thuốc 303-303-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng0933.051.704
147Nhà Thuốc 307-307-Cát Dài—Lê Chân-Hải Phòng0913.57.59.57
148Hiệu thuốc Hải Phòng-36-Hạ Lý—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.820.269
149Hiệu thuôc Hải Phòng-14-Phạm Thú Thứ-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.650.453
150Nhà thuốc Thuỷ Tùng-2B-Bạch Đằng-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.533.596
151Hiệu thuốc Hải Phòng-quầy số 239-81-Bạch Đằng-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.820.009
152Nhà thuốc Đức Thịnh–Bạch Đằng—Hồng Bàng -Hải Phòng0912.587.229
153Hiệu thuốc Hải Phòng số 21-47-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 525 259
154Nhà thuốc-100-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng -Hải Phòng0943.391.688
155Nhà thuốc 102-102-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 525 774
156Hiệu thuốc Hải Bình-26-Đào Đô-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 539 972
157Hiệu thuốc Hải Phòng-40-Nguyễn Hồng Quân-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.824.855
158Nhà thuốc Tùng Linh-1T36-Đình Hạ-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0904 806 372
159Nhà thuốc Hải Phòng-quầy số 250-2-Nguyễn Hồng Quân-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 525 777
160Nhà thuốc 29-29-Nguyễn Hồng Quân-Thượng lý-Thượng lý-Hồng Bàng -Hải Phòng0976.640.396
161Hiệu thuốc hồng Hải Phòng số 251-110-Bạch Đằng-Thượng lý-Thượng lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0313 824 717
162Hiệu thuốc Hải Phòng-37-Hàm Nghi-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng0973.851.128
163Hiệu thuốc Hải Phòng-1C52-Trại Chuối-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng0906.151.598
164Hiệu thuốc Hải Phòng số 19-2C108-Trại Chuối-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng0983 138 872
165Hiệu thuốc Hải Phòng-976-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng0934.509.232
166Hiệu thuốc Hải Phòng–Sở Dầu-Sở Dầu-Sở Dầu-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.540.956
167Hiệu thuốc Hải Phòng-45-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng912233342
168Hiệu thuốc Hải Phòng-25-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng0313.527.190
169Nhà thuốc 41-41-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng0906.259.991
170Nhà thuốc Hân Hiếu-211-Sở Dầu—Hồng Bàng-Hải Phòng0976.640.396
171Hiệu thuốc Hải Phòng-114-Đường 5 cũ-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng0983.229.782
172-39D-Khu 5-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng0313.534.505
173Nhà thuốc 28-28-Hải Triều-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng0977.135.881
174-84-Nguyễn Trung Thành-Hùng vương-Hùng vương-Hồng Bàng -Hải Phòng0316.615.106
175Nhà thuốc Thu Trang-53-Trương văn lực-Hùng Vương-Hùng Vương-Hồng Bàng-Hải Phòng01687.175275
176công ty TNTM dược phẩm Vạn Xuân-150-Hùng Vương-Hùng Vương-Hùng Vương-Hồng Bàng-Hải Phòng0915.692.363
177Hiệu thuốc An Lão-633-An Tràng-Trường Sơn-Trường Sơn-An Lão-Hải Phòng0987.861.480
178Quầy thuốc 13-Ngã 3-An Tràng-An Tràng-An Tràng-An Lão-Hải Phòng0313 872 132
179Quầy thuốc Quang Thắng-421-Chợ Trường Sơn—An Lão-Hải Phòng0936.001.344
180Quầy thuốc Phương Linh-371-Thị trấn Trường sơn—An Lão-Hải Phòng0313.8916.31
181Hiệu thuốc an Lão—Trường Sơn-Trường Sơn-An Lão-Hải Phòng01652.963.969
182Quầy thuốc số 12–Chợ Tân Dân-Tân Dân-Tân Dân-An Lão-Hải Phòng0313.672.478
183Quầy trung tâm-13-Trần Tất Văn—An Lão-Hải Phòng0936.983.154
184Hiệu thuốc An Lão-13-Trần Tất Văn—An Lão-Hải Phòng0313.872.267
185Hiệu thuốc An Lão-162-Nguyễn Văn Trỗi-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng0313 872 773
186Hiệu thuốc số 14–Quyết Thắng-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng0313.772.235
187Hiệu thuôc An Lão-196-Nguyễn Văn trỗi-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng0977.309.975
188Hiệu thuốc An Lão-200-Hoàng Xá—An Lão-Hải Phòng0169.2588.189
189Hiệu thuốc An Lão–Ngô Quyền-Quốc Tuấn-Quốc Tuấn-An Lão-Hải Phòng01682066819
031.3762.623
190Hiệu thuốc An Lão–Chợ Kênh-Chợ Kênh-Chợ Kênh-An Lão-Hải Phòng0313.572.663
191Hiệu thuốc an Lão,quầy 128–Chợ Kênh-Chợ Kênh-Chợ Kênh-An Lão-Hải Phòng031.3872.619
192Hiệu thuốc an Lão–Chợ Tân Viên-Tân viên-Tân viên-An Lão-Hải Phòng0985.270.319
193Hiệu thuôc An Lão—Tân Viên-Tân Viên-An Lão-Hải Phòng0973.309.964
194Hiệu thuốc An Lão–Chợ Thái-Mỹ Đức-Mỹ Đức-An Lão-Hải Phòng0977.302.366
195Hiệu thuốc số 31–Xã Thái Sơn-Xã Thái Sơn-Xã Thái Sơn-An Lão-Hải Phòng0934.235.560
196Quầy thuốc An Trang-chợ Cóc–Xã Mỹ Đức-Xã Mỹ Đức-An Lão-Hải Phòng0915.522.638
197Hiệu thuốc Kiến An-28-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0978.5757.61
198Hiệu thuốc 106-106-trường chinh—Kiến An-Hải Phòng01696.912.190
199-140-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0168 532 6863
200Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 341-4-Chợ Lãm Hà-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0973.286.704
201Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 70-47-Lãm Hà-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0904.722.891
202Nhà thuốc Hà linh-156-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0904..806.372
203Hiệu thuốc 34-34-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng0313.790.388
204Nhà thuốc 31-31-Nhi Đức-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0936.696.695
205Hiệu thuốc số 15-15-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng0313.545.339
206Nhà thuốc 22-22-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng0313 877 429
207Hiệu thuốc 241-241-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0983.586.672
208Hiệu thuốc 73-73-Quán Trữ-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0168.9036.786
209Nhà thuốc 340-340-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0313.878.686
210Nhà thuốc 342-342-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0313.877.988
211Hiệu thuốc Kiến An–Trường Chinh-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng0914974898
212Hiệu thuốc 312-109-Đồng Hoà—Kiến An-Hải Phòng0966.772.886
213Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 308-53-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng0313.790.092
214Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 305-214-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng0313 790 154
215Nhà thuốc 258-258-Trần Thành Ngọ—Kiến An-Hải Phòng0313 876 750
216Nhà thuốc 340-340-Trần Thành Ngọ-Trần Thành Ngọ-Trần Thành Ngọ-Kiến An-Hải Phòng0313.548.061
217Hiệu thuốc Kiến An-82-Lê Quốc Uy—Kiến An-Hải Phòng0904.977.826
218Hiệu thuốc-Cổng Chợ-Chợ Bến Phà—Kiến An-Hải Phòng0313.878.740
219Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 3-5-Hoàng Thiết Tâm—Kiến An-Hải Phòng0948.560.982
220Nhà thuốc Vũ Tôn-951-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0312 610 305
221-826-Trường Chinh—Kiến An-Hải Phòng0165.972.7670
222Hiệu thuốc Kiến An-310-Lê Duẩn—Kiến An-Hải Phòng01685.109.568
223Hiệu thuốc Kiến An-113-Hoàng Quốc Việt—Kiến An-Hải Phòng01693.985.536
224Hiệu thuốc Kiến An-137-Hoàng Quốc Việt—Kiến An-Hải Phòng0904.224.709
225Hiệu thuốc Kiến An-84-khúc trì-Ngọc sơn-Ngọc sơn-Kiến An-Hải Phòng0313.549.868
226Hiệu thuốc -258-Phan Đăng Lưu—Kiến An-Hải Phòng0313.791.384
227Nhà thuốc 68-68-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng01236.949.659
228Nhà thuốc 307-307-Chợ Kiến An—Kiến An-Hải Phòng0973.906.297
229Hiệu thuốc số 35-564-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng0313.790.820
230Nhà thuốc kim dung-445-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng0313.790.676
231Hiệu thuốc kiến an- Quầy số 319-568-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng0313.691.514
232Hiệu thuốc 334-441-Trần Tất Văn—Kiến An-Hải Phòng0313.878.142
233Hiệu thuốc Kiến An-334-Cụm 7-Tràng Minh-Tràng Minh-Kiến An-Hải Phòng0934.292.329
234Quầy thuốc số 36-336-Cụm 3-Tràng Minh-Tràng Minh-Kiến An-Hải Phòng0934.270.329
235Quầy thuốc số 337-12-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng0914. 618.533
236-37-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng0904.827.762
237Quầy thuốc số 31-31-Nguyễn Lương Bằng—Kiến An-Hải Phòng031.3878.171
238Hiệu thuốc Kiến An-359-Nguyễn Lương Bằng-Văn Đẩu-Văn Đẩu-Kiến An-Hải Phòng0972.978.136
239Hiệu thuốc Kiến An-Tổ 3-Đẩu sơn-Văn Đẩu-Văn Đẩu-Kiến An-Hải Phòng01658.506.147
240Hiệu thuốc Kiến An-1180-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0934.351.318
241Hiệu thuốc Kiến An-1008-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0986.701.937
242Hiệu thuốc Kiến An-853-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0982 967 359
243Hiệu thuốc -527-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0972.123.357
244Hiệu thuốc Kiến An-19-Trần Nhân Tông—Kiến An-Hải Phòng0902.060.339
245Hiệu thuốc Hồi–Thị Tứ-Nam Am-Nam Am-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01669.668.086
246Hiệu thuốc Vĩnh Bảo-Đường 17a-Lạng Am-Xã Lý Học-Xã Lý Học-Vĩnh Bảo-Hải Phòng031.3928.354
247Đại lý thuốc tân dược-Đường 17a-Lạng Am-Xã Lý Học-Xã Lý Học-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01684.541.795
248Hiệu thuốc Vĩnh Bảo—Liên Am-Liên Am-Vĩnh bảo-Hải Phòng0972.474.268
249—Cộng Hiền-Cộng Hiền-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0934.518.538
250Hiệu thuốc Vĩnh Bảo–Thôn Đông-Xã Tam Đa-Xã Tam Đa-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01647.007.140
251Hiệu thuốc Vĩnh Bảo-246-Tân Hoà-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0933.279.505
252Đại lý thuốc tân dược-182-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng313885027
253Nhà thuốc Nam Hoàng-192-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0168.399.8807
254Hiệu thuốc-140-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0972.785.268
255Quầy thuốc tân dược-150-Tân Hoà-Thị trấn VB-Thị trấn VB-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0313.985.192
256Hiệu thuốc tân dược-30-khu Phố 1/5-Thị trấn VB-Thị trấn VB-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01262.316.888
257-205-Đông Thái-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0984.975.668
258Quầy thuốc Thanh Hằng–Thị Tứ Chợ Cầu-Vĩnh An-Vĩnh An-Vĩnh Bảo-Hải Phòng0936.691.864
259Hiệu thuốc-chợ Hoà Bình–xã Hoà Bình-xã Hoà Bình-Tiên Lãng-Hải Phòng01627.131.759
260–cụm 2 -Đồng Hoà-Đồng Hoà-Kiến an-Hải Phòng0978.576.542
261Quầy thuốc Phương Hoàn-103-Đông Thái—Vĩnh Bảo-Hải Phòng0975.532.455
262Hiệu thuốc 234-234-Trần Tất Văn-Phù Liễn -Phù Liễn -Kiến an-Hải Phòng01236.956.168
263Quầy thuốc Ngọc Hậu—Xã Hùng Tiến-Xã Hùng Tiến-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01668956818
264NT Tùng Linh-1T36-Đình Hạ-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng0904 806 372
265Quầy thuốc số 4-81-khu Phố 1/5-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng01692621588
266-243B-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 829 176
267Hiệu thuốc Hải Phòng-số 4-Điện Biên Phủ—Ngô Quyền-Hải Phòng3.686.234
268Hiệu thuốc Hải Phòng-2-Điện Biên Phủ—Ngô Quyền-Hải Phòng0989 313025
269Công ty dược phẩm Hải Phòng-17-Lương Khánh Thiện—Ngô Quyền-Hải Phòng0989.092.009
270Hiệu thuốc Hải Phòng-14-Nguyễn Khuyến—Ngô Quyền-Hải Phòng0902023099
271Hậu Vũ-11-Lê Chân-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 630 046
272-123-Nguyễn Đức Cảnh-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng0313 700 460
273Hiệu thuốc Hải Phòng-114-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng0313 846 902
274Hiệu thuốc Hải Phòng-160-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng0313 847 998
275-14-Điện Biên Phủ-Điện Biên Phủ-Điện Biên Phủ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.827.327
276-243A-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 731 292
277-322-Lạch Tray—Ngô Quyền-Hải Phòng0167.260.0316
278-11-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 729 903
279-30-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng0912.831.673
0313 736 833
280-199- lạch tray—ngô quyền-Hải Phòng0904.953.843
281-23-Nam pháp-lạch tray-lạch tray- ngô quyền-Hải Phòng0976.186.035
282-193-Văn cao—ngo quyền-Hải Phòng0973.184.062
283Hà phương-6-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng0904.589.168
284Hiệu thuốc Hải Phòng 115-110-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng0983.646.893
285Trung Minh-47-Trần văn lan—hải an-Hải Phòng0168.7736.439
286-169-Cát Bi—Hải An-Hải Phòng3.829.322
287-15-Hào Khê—Hải An-Hải Phòng093420217
093726086
288-16-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng
289-131-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng3.977.003
290-133-Lý Hồng Nhật—Hải An -Hải Phòng2.611.489
291Hiệu thuốc Hải Phòng 29-214-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng090223657
083628519
292Hiệu thuốc Hải Phòng 14-248-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng3.829.702
293Nhà thuốc 23/10-379-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng3.744.735
294Hiệu thuốc Hải Phòng 48-378-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng3.728.381
295Hiệu thuốc Hải Phòng 370-448-Ngô Gia Tự—Hải An-HảiPhòng0985.812.108
296Ngô Vũ-646-Ngô Gia Tự-Đằng Lâm-Đằng Lâm-Hải An-HảiPhòng3.729.428
297Hiệu thuốc Hải Phòng 149-876-Ngô Gia Tự-Đằng Lâm-Đằng Lâm-Hải An-HảiPhòng098792285
053615155
298Hà Dương-92-Chợ Lũng—Hải An-Hải Phòng0945.367.369
299Hiệu thuốc Hải Phòng 46-10-Hạ Lũng-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng3.744.248
300Gia Huy-83-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng0912.971.110
301-28-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng0972.356.426
302Hiệu thuốc Hải Phòng 284-16-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng3769071
303-41C -Hạ Đoạn—Hải An-Hải Phòng0936.924.929
304Hiệu thuốc Hải Phòng 269-32-Hạ Đoan 4-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.741.765
305Hiệu thuốc Hải Phòng 610–Lũng Bắc-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng0912.946.939
306-289b -Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng0914.572.572
307hieu thuoc Hien-209-Cát Bi—Hải An -Hải Phòng1288453916
308Nha thuoc Huy Linh-273-Phủ Thượng Đoạn—Hải An -Hải Phòng01672551432
309Hieu thuoc Hai Phong-519-Ngô Gia Tự—Hải An -Hải Phòng0906055844
310491 Bình Kiều- Hải An—–Hải An -hải phòng01233789055
311NHAÀ THUỐC HÒA AN-513-CÁT BI—HẢI AN-Hải Phòng0915323769
312NHÀ THUỐC SỐ 1-55-ĐÔNG PHONG—HẢI AN-Hải Phòng0983484862
313-Chợ Hải Thành 1–Hải Thành-Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng3.981.614
314Chị Sao-Chợ Đình Đoài–Vạn Sơn-Vạn Sơn-Đồ Sơn-Hải Phòng0972.353.786
315Hiệu thuốc Hải Phòng 276-Chợ Đình Đoài–Vạn Sơn-Vạn Sơn-Đồ Sơn-Hải Phòng0916.146.139
316Hiệu thuốc Hải Phòng Số 277-230 ( Ngã 3)-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng3.865.004
317Hiệu thuốc Hải Phòng số 2-Số 2–Sơn Hải-Sơn Hải-Đồ Sơn-Hải Phòng3.861.362
318Nhà Thuốc 88-88-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng3.862.088
319Quầy 280-69-Lý Thánh Tông—Đồ Sơn-Hải Phòng0979.287.356
320229 Ly Thanh Tong – do Son-229-Ly Thanh Tong—Đồ Sơn-Hải Phòng936615189
321Chợ Đình Đoài-73—-Đồ Sơn-Hải Phòng1228204206
322Quầy Chị Hương—Tân Thành-Tân Thành-Dương Kinh-Hải Phòng0904.065.068
323Hiệu thuốc Hải Phòng—Tân Thành-Tân Thành-Dương Kinh-Hải Phòng0984.363.368
324Hiệu thuốc Kiến Dương ( Ủy ban)—Hòa nghĩa-Hòa nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng0924.375.813
325Hiệu thuốc Kiến Dương 121—Hòa nghĩa-Hòa nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng0904.394.328
326Anh Bắc-Km1-Phạm Văn Đồng-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng3.880.116
327Hiệu thuốc Kiến Dương-Số 501-TDP 1-Hải Thành-Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng0906.126.996
328Hiệu thuốc Kiến Dương -Số 9-Phú Hải-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng0977.441.882
329Hiệu thuốc Kiến Dương 363–Trà Khê-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng0972.882.728
330Hiệu thuốc Kiến Dương 292–Trà Khê-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng0904.110.871
331Nhà thuốc Thịnh-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng0936.947.202
332Hiệu thuốc Kiến Dương 290-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng0906.292.358
333Hiệu thuốc Kiến Dương-Chợ Hương–Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng3.981.393
334Hiệu thuốc Kiến Dương 358-ngã 3 Đa Phúc–Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng3.981.877
335Hiệu thuốc Kiến Dương 356-ngã 3 Đa Phúc–Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng8.502.114
336–Ngã 3-Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng0943317045
3.580.250
337Hiệu thuốc hải phòng 274-1-Đồ Sơn—-Hải Phòng0163 6287669
338-14C-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng3.836.693
339Hiệu thuốc Hải Phòng-135-Đà Nẵng—Ngô Quyền-Hải Phòng0914.274.661
340-165-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng3.761.620
341-202-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng0936.830.708
342-5C22-Đà Nẵng-Cầu Tre-Cầu Tre-Ngô Quyền-Hải Phòng3.564.910
3437c13 —Đà Nẵng-Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng3.751238
344-1 /258-Đà Nẵng-Đà Nẵng-Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng0972.210.18
53.567.826
345-268- Đà Nẵng-Cầu Tre-Cầu Tre-Ngô Quyền-Hải Phòng3.826.492
346-103A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.752.647
347-107 a7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.752.617
348-113A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.825.194
349-118 A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.751.535
350-35D-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.752.045
351-Số2 -Chợ vạn mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng6.543.068
352Hải Phòng 39-44 /282-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng3.766.789
353-130-Phương Lưu-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.765.980
354Linh Linh-167-Phương Lưu-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.750.999
355Hiệu thuốc Hải Phòng 43-10-Phương lưu-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3765336
356Hải Phòng 47-482-Phủ Thượng Đoạn-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.828.844
357Ht – 67 Phu Thuong Doan-67-Phu Thuong Doan-Đông Hải-Đông Hải-Hai An-Hải Phòng0975375125
358Hải Phòng 51-305-Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.741.283
359-50-Thượng Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng3.978.252
360-39-doan xa-Ngô Quyền-Ngô Quyền-Ngô Quyền-Hải Phòng0943.406.986
361-16-vạn mỹ—Ngô Quyền-Hải Phòng0167.360.4666
362-24b -Tầng 1 A6-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng3.751.366
363-392-Lê Thánh Tông-Lê Thánh Tông-Lê Thánh Tông–Hải Phòng3.765.054
364quầy Số 41-101-Ngô Quyền—Ngô Quyền-Hải Phòng3.767.004
365NT BANG TAM–PHU THUONG DOAN—HAI AN-Hải Phòng3600806
366Duy Anh-231-Cầu Đen-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0916.507.656
367Hiệu thuốc Kiến Dương 100-19-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0166.962.0085
368Hiệu thuốc Kiến Thụy—Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0906.181.265
369Quầy 63-63-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0936.541.900
370Quầy Cô Bọc-69-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng3.812.419
371Hiệu thuốc Kiến Dương 112-64-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng3.881.641
372Đạt Mơ-81-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng0974.842.359
373Hiệu thuốc Kiến Dương 105–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng3.881.874
374Hà Trinh–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng0983.655.546
375Hiệu thuốc Kiến Dương 102–Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng8.881.156
376Hiệu thuốc Kiến Thụy—trà phương-trà phương-Kiến Thụy-Hải Phòng0936.983.426
377Tuân Thảo-Chợ Kiến Quốc—-Kiến Thụy-Hải Phòng0906.026.792
378Hiệu thuốc Kiến Dương 98-Chợ Kiến Quốc—-Kiến Thụy-Hải Phòng0167.619.5843
379Hiệu thuốc Kiến Dương 117-Chợ mõ –Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng3.881.528
380Xuân Điển-Thôn 4–Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng0939340769
381Phương Nhung-Quán Bơ–Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng3.981.146
382Song ngọc-Chợ Hòa Liễu–Thuận Thiên-Thuận Thiên-Kiến Thụy-Hải Phòng0904.983.276
383Kiến Dương–Vân Hòa-Hữu bằng-Hữu bằng-Kiến Thụy-Hải Phòng0126.615.7799
384Quầy số 9–Sân Linh-Minh Tân-Minh Tân-Kiến Thụy-Hải Phòng6.259.056
385Hiệu thuốc Kiến Dương 101—Minh Tân-Minh Tân-Kiến Thụy-Hải Phòng01229.320.320
386Hiệu thuốc Kiến Dương 294–Đường 402-Hòa Nghĩa-Hòa Nghĩa-Kiến Thụy-Hải Phòng0936.302.757
387kiến dương 105—–kiến thụy-hải phòng01695 385700
388Hiệu thuốc Tuân huyền–TRà Phương—Kiến Thụy-Hải Phòng01676195843
389HiỆU thuốc Tân dược–Tú sơn—Kiến Thụy-Hải Phòng0916803666
390HiỆU THUỐC NGUYỄN BẢO HÂN–CHỢ MÕ—KiẾN THỤY-Hải Phòng01636661590
391-68A-Kiều Sơn—Hải An-Hải Phòng0120.418.7569
392-8-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng3.735.966
393-21-Nguyễn Bình—Ngô Quyền-Hải Phòng3.736.756
394-118-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng3.730.215
395-131-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 731 688
396-155-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 372 268
397-53-Chợ Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng0127.681.6668
398-65-Chợ Đông Khê-Gia Viên-Gia Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng01282.141.178
399-273 A-Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng1228359882
400-82-An Đà—Ngô Quyền-Hải Phòng031 3 853 336
401-33-Đông Khê—Ngô Quyền-Hải Phòng0122 8355521
402-129-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 655 316
403-100-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng6.536.232
404-38-Phố Cấm—Ngô Quyền-Hải Phòng3.665.664
405-25-Lê Lợi—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 826 389
406-23-Lê Lợi—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 836 264
407-82-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 650 453
408-85-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng0945 720 933
409-336-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng0946935466
410-28-Nguyễn Trãi—Ngô Quyền-Hải Phòng0313 826 813
411NHÀ THUỐC ĐỊNH NỀN-16A4-ĐÀ NẴNG—NGÔ QUYỀN-Hải Phòng0976515755
412HIỆU THUỐC KIẾN DƯƠNG-KHU 1-Chợ Hải Thành—Dương Kinh-Hải Phòng0963266769
413Quầy thuốc Đức Đồng–Thanh Sơn—Kiến thụy-Hải Phòng0989254066
414-133-Lũng Đông—Hải An-Hải Phòng01253158611
415-85-Lê Lai—Ngô Quyền-Hải Phòng0316576773
0136576773
416Hiệu thuốc Hải Phòng-1299-Ngô Gia Tự—Hải An-Hải Phòng01266307057
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Cát Bà

  Cát Bà


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Thủy Nguyên

  Thủy Nguyên


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Vĩnh Bảo

  Vĩnh Bảo


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Hồng Bàng

  Hồng Bàng

 • Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

 • Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

  Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

 • Chữa viêm xoang không khó

  Chữa viêm xoang không khó