Hoài Nhơn

Hoài Nhơn

05/10/2017 15:25
 STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
               1  Nhà Thuốc Diễn Khánh Quốc Lộ 1A, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định 0933540456
               2  Quầy Thuốc Mỹ Yến Bình Chương, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định 0563861453
               3  Nhà Thuốc Mai Thảo Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0563861878
               4  Nhà Thuốc Mỹ Nga Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0563861408
               5  Nhà Thuốc Hoa Hồng Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0563861581
               6  Đông Y Đức An Đường Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0563861657
               7  Đông Y Nam Sanh Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0909059968
               8  Nhà Thuốc Ngọc Toàn Chợ Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0563861435
               9  Nhà Thuốc Phương Định Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0934847016
             10  Đông Y Châu Sanh Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0905239795
             11  Nhà Thuốc Hoa Hồng 2 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0563561629
             12  Quầy Thuốc Kim Liên Lương Thọ 2, Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định 0978447369
             13  Đại Lý Hoàng Thân Tài Lương, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định 0563864513 0905094622
             14  Nhà Thuốc Thiên Lý Quốc Lộ 1A, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 056863682
             15  Đại lý Thi Hoàng Tấn Thạnh, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 0563863173
             16  Đại lý Kim  Tuyến Tấn Thạnh, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 0563863064
             17  Đại lý Như Tuyết Phụng Du, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 0563865264
             18  ĐY Đức Sanh Quốc Lộ 1A, Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 0563865335/ 0935660909
             19  Nhà thuốc Mỹ Nhung Quốc Lộ 1A, Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 0563865015
             20  Đại lý Tường Vy Cửu Lợi Tây, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định 0935062429
             21  Nhà thuốc Thu Thảo Trần Phú, Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 0905306357
             22  Nhà thuốc Thanh Thúy Trần Phú, Chợ Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 0966814899
             23  Nhà thuốc Ngọc Yến Xuân Khánh, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định 0975728397
             24  Đại lý Hoàng Mai Trường Xuân, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 0563865472 01685332334
             25  Đại lý Minh Trầm Thiện Chánh, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 0563560380
             26  Đại lý Thuỳ Hương Chợ Tân Thành, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 0944603767
             27  Đông Y Hiệp Thành Tân Thành, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 0978039656
             28  Quầy Thuốc Liên Gia An Đông, Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 0563866204
             29  Quầy thuốc Hồng Tứ Chợ Hoài Châu, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định 0914830425
             30  Đại Lý Cô Hiền Chợ Bồng Sơn, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 0904907827
             31  Nhà thuốc Thùy Trang Thiện Đức, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định 0563868621
             32  Đại lý  Bé Ngọc Ca Công, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định 0563868714/ 0967234079
             33  Đại lý Thu Liễu Ca Công, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định 0563868387
             34  Đại lý Duy Linh Ca Công, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định 0563868382
             35  Nhà thuốc Quý Phượng Thạnh Xuân, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định 0563606660
             36  Đại lý Phương Vân Lâm Trúc, Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định 0563606315
             37  Quầy thuốc An Thịnh Tăng Long, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định 0976525586
             38  Đại lý Lê Thị Sử Tăng Long, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định 01287790005
             39  Đại lý Xuân Thái Tăng Long, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định 0563660180
             40  Nhà thuốc Mỹ Lộc Phụng Du 1, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 0919917628
             41  Nhà thuốc Diễm Thương Trần Hưng Đạo, Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 0905633388
             42  An Bình An Chợ Hoài Sơn, Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 01683049000
             43  Nhà thuốc Thiện Nhân Tân Thành 1, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 01699772529
             44  Nhà thuốc Thanh Tiến Gia An, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định 0982369233
             45  Nhà thuốc Diệu Linh Lương Thọ 2, Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định 0976750523
             46  Nhà thuốc Toàn Tín Khối 3, Thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 0973631556
             47  Nhà thuốc Bảo Trâm Chợ Trường, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định 0985027449
             48  Đại Lý Ngọc Diễm Lại Khánh, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định 0563562143
             49  Quầy Thuốc Mai Sơn Lương Thọ 2, Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định 0935.897.128
             50  Quầy Thuốc Thanh Bình Tam quan bắc, ., Hoài Nhơn, Bình Định 0913035197
             51  Nhà Thuốc Mỹ Trinh Tân Thành 1, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 0911263727
             52  Nhà Thuốc Xuân Hiến Cửu lợi nam, Tam quan nam, Hoài Nhơn, Bình Định 01692328917
             53  Quầy Thuốc Ánh Lượng Thôn Quy Thuận, Hoài châu bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 0983707013
             54  Nhà Thuốc Gia Vỹ Ca Công, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định 985935883
             55  Quầy Thuốc Thùy Trang 2 Thôn Kim Giao Nam, Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định 01232823950
             56  Quầy Thuốc Bình Minh Cửu Lợi Nam, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định 01693057928
             57  Quầy Thuốc Mỹ Dung Đệ Đức Ba, Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định 0977949646
             58  Quầy Thuốc Thảo Vi 248 Quốc Lộ 1A Thị Trấn Tam Quan, ., Hoài Nhơn, Bình Định 01682888059
             59  Quầy Thuốc Ngọc Biên Trường Xuân Tây, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định 0968900411
             60  Nhà thuốc Vy Nơ Chợ Tam Quan, TT Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định 0987876569
             61  Nhà thuốc Tâm Phúc Vĩnh Lợi, Mỹ Thành, Hoài Nhơn, Bình Định 0989270965
             62  Nhà thuốc An Phát Thạnh Xuân, Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định 01674674827
             63  Đại Lý Nguyễn Văn Hiệp chợ An Lương, Mỹ Chánh, Hoài Nhơn, Bình Định 0385802474
             64  Quầy Thuốc Tuyền Định Chợ Hoài Hải, ., Hoài Nhơn, Bình Định 01692782167
             65  Quầy Thuốc Số 21 Cự Lễ, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 0913367078
             66  Nhà Thuốc Hồng Ân Khối Thiết Đính Nam Thị Trấn Bồng Sơn, ., Hoài Nhơn, Bình Định 01676174979
             67  Quầy Thuốc Thu Thủy Xóm 1 Thôn An Sơn, Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định 01646729089
             68  Quầy Thuốc Cô Hà Bình Chương, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định 0933540456
             69  Quầy Thuốc Thanh Hiền Định Bình, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định 0973303448
             70  Quầy Thuốc Ngọc Thy Định Công, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định 0962012477
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Vĩnh Thạnh

  Vĩnh Thạnh

 • Tuy Phước

  Tuy Phước

 • Hoài Nhơn

  Hoài Nhơn

 • Hoài Ân

  Hoài Ân

 • Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • 03 nguyên tắc vàng giúp tôi phòng viêm xoang hiệu quả!

  03 nguyên tắc vàng giúp tôi phòng viêm xoang hiệu quả!

 • Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược

  Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược

 • “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

  “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ