Hóc Môn

Hóc Môn

14/08/2017 14:32
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 PCT YHCT Thiên Phát 45/1  Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xuân Thế Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0937070229
        2 Nhà thuốc Giáng Sinh 4 2/1B  Quốc Lộ 22, Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 01222092093
        3 Nhà thuốc Phương My 13/6A Trần Văn Mười, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0973605689
        4 Nhà thuốc Hoàng Linh 1/2  Quang Trung, Thị Trấn Hóc Môn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0838914402
        5 Nhà thuốc Hoàng Oanh 306  Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0837101472
        6 Nhà thuốc Hoàng Hà 8/1A  Quốc Lộ 22, Ấp Chánh 2, Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0909227941
        7 Nhà thuốc Huỳnh Nga 8/73  Quang Trung, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0838915510
        8 Nhà thuốc Gia Linh 304 Bùi Văn Ngữ, Ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0862034130962143457
        9 Đại lý số 46 Kios1  Phan Văn Hớn, Chợ Nhị Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0984611151
      10 Nhà thuốc Vũ Linh 10/3  Quốc Lộ 22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0837108518
      11 Nhà thuốc Vạn Nam Thảo 4/18  Phan Văn Hớn, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0918456493
      12 Nhà thuốc Ngọc Trinh 40/2C  Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0909006780
      13 Nhà thuốc Số 70 225/1107  Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0862595829 0984223533
      14 Nhà thuốc Danh Phụng 2 4/43C  Quang Trung, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 01653070909
      15 Nhà thuốc An Bình 101/59D  Hương Lộ 80B, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0862798225 01663673711
      16 Nhà thuốc Thu Anh 304B  Đặng Thúc Vịnh, Đông Thanh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0979427937
      17 Nhà thuốc Sơn Hải Vân 6/3B  Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0909858086
      18 Nhà thuốc Thuận Phát 3 97B  Bùi Công Trường, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0972281638
      19 Nhà thuốc Khánh Đan 91/9  Ấp Dân Thắng 2, Tân Sơn Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0903977130
      20 Nhà thuốc My Châu 6 42  Trần Văn Mười, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0904452484
      21 Nhà thuốc Minh Xuân 36/13  Ấp Đông, Thới Tam Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0836027913
      22 Nhà thuốc Minh Quang 61/2  Ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0938110671
      23 Nhà thuốc Thái Tuấn 33/1A  Ấp Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 01638635778
      24 Nhà thuốc Thiên Phúc 5C  Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0919010801
      25 Đại lý 39 Kios 6  Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0909359769
      26 Nhà thuốc Quỳnh Thư 27/6  Đỗ Văn Dậy, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 01678200237
      27 Nhà thuốc Dược Thảo 104/6H  Ấp 3, Đường XT7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0933658385
      28 Nhà thuốc Kim Dung 62/2A  Xuân Thới Thượng 7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0902505713
      29 Nhà thuốc Ngọc Thảo 226  Tô Ký, Ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0966899584
      30 Nhà thuốc Loan Thảo 203  Ấp Đình Tân Xuân, tân xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0902738238
      31 Nhà thuốc Kiều Nhi 38/4  Phan Văn Hớn, Ấp 5, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 097799453 0944620469
      32 Nhà thuốc Hoàng Diệu 12/3A  Trịnh Thị Miếng, Ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0984737750
      33 Nhà thuốc Thanh Nguyệt 279 279B  Đặng Thúc Vịnh, Ấp 2, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0862518448
      34 Nhà thuốc Minh Phúc 41/1L  Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0909435800
      35 Nhà thuốc Hiệp Thái 10  Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0837129539 0971713779
      36 Nhà thuốc Mi Châu 2/132  Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0944030779
      37 Nhà thuốc Hiền Châu 42/3A  Ấp Mỹ Hòa, Trung Lũy Tân Xuân Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0914931100
      38 Nhà thuốc Thanh Hiền 267/4  Đặng Thục Vịnh, Ấp 7, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0934185939
      39 Nhà thuốc Bảo Minh 6 3/1  Phan Văn Hớn, Ấp Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0974309707
      40 Nhà thuốc Huy Châu 64/6  Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0938110671
      41 Nhà thuốc Thanh Xuân 8/5  Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0913376371
      42 Nhà thuốc Medic 124/4  Phan Văn Hớn, Tây Lân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0974654226
      43 Nhà thuốc Nhất Linh (tến cũ: Bảo Linh 2) 102  Phan Văn Hờn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0984223533
      44 Nhà thuốc Phan Thông 5/2  Ấp Đông, Thới Tam Thôn, Tô Ký, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0938200868
      45 Nhà thuốc Lâm Anh 7/64 Quang Trung, , Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 38915014
      46 Nhà thuốc Danh Phụng 28/8 Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 1653070909
      47 Nhà thuốc Phương Quang 40/1 Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0913818718
      48 Nhà thuốc Bách Tùng 41/1 Tô Ký, Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0943578799
      49 Nhà thuốc Thiên Ngọc 4 (Tên cũ:Thiên Phú) 157/1 Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 01665022889
      50 Nhà thuốc Quang Hy 59/3D Trần Văn Mười, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 908087829
      51 Nhà thuốc Hưng Phát 45/54K Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0903695767
      52 Nhà thuốc Ý Châu 9 11/5 Ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0963864532
      53 Nhà thuốc Minh Khánh 43/2 Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0987694399
      54 Đại lý số 71 3/128 Nhị Tân 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0904430288
      55 Nhà thuốc Mộc An 44F Cư xá Bà Điểm, Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0986523175
      56 Nhà thuốc Bình Nhu 29/5B Ấp Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0939383824
      57 Nhà thuốc Danh Phụng 3 8/1 Trưng Nữ Vương, 10, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 01653070909
      58 Nhà thuốc My Châu 2 65D Ấp 4 Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0988014171
      59 Nhà thuốc Đức Lợi 8A Lê Lợi, Phường Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0907638389
      60 Nhà thuốc Thuận Lợi 3/69A Ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 01683659652
      61 Nhà thuốc Hoa Châu 68/3 Đồng Tâm, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0984477827
      62 Nhà thuốc Thới Tam 3/111D Trần Thị Bốc, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0968467878
      63 Nhà thuốc Quang Thanh 60/2B Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0966764899
      64 Nhà thuốc Lâm Quyên G13 Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0938482857
      65 Nhà thuốc Hoàng Phương 11/3 Trung Lân 4, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh Hóc Môn Hồ Chí Minh 0937652160
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tân Bình

  Tân Bình


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 11

  Quận 11


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Tân

  Bình Tân


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 9

  Quận 9

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

 • Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

  Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

 • Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học

  Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học