Hóc Môn

Hóc Môn

14/08/2017 14:32
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  PCT YHCT Thiên Phát 45/1  Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xuân Thế Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0937070229
2  Đại lý số 46 Kios1  Phan Văn Hớn, Chợ Nhị Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0984611151
3  Nhà thuốc Vũ Linh 10/3  Quốc Lộ 22, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0837108518
4  Nhà thuốc Vạn Nam Thảo 4/18  Phan Văn Hớn, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0918456493
5  Nhà thuốc Anh Phương 130/2  Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01667366639
6  Nhà thuốc Giáng Sinh 4 2/1B  Quốc Lộ 22, Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01222092093
7  Nhà thuốc Phương My 13/6A Trần Văn Mười, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0973605689
8  Nhà thuốc Lâm Anh 7/64 Quang Trung, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 38915014
9  Nhà thuốc Hoàng Oanh 306  Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0837101472
10  Nhà thuốc Hoàng Hà 8/1A  Quốc Lộ 22, Ấp Chánh 2, Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0909227941
11  Nhà thuốc Huỳnh Nga 8/73  Quang Trung, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0838915510
12  Nhà thuốc Gia Linh 304 Bùi Văn Ngữ, Ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0862034130962143457
13  Nhà thuốc Ngọc Trinh 40/2C  Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0909006780
14  Nhà thuốc Số 70 225/1107  Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0862595829 0984223533
15  Nhà thuốc Danh Phụng 2 4/43C  Quang Trung, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01653070909
16  Nhà thuốc An Bình 101/59D  Hương Lộ 80B, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0862798225 01663673711
17  Nhà thuốc Thu Anh 304B  Đặng Thúc Vịnh, Đông Thanh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0979427937
18  Nhà thuốc Sơn Hải Vân 6/3B  Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0909858086
19  Đại lý số 61 514  Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0988082747
20  Nhà thuốc Khánh Đan 91/9  Ấp Dân Thắng 2, Tân Sơn Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0903977130
21  Nhà thuốc Vân Khánh 94/2B  Tân Thới Nhất, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0974737739
22  Nhà thuốc My Châu 6 42  Trần Văn Mười, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0904452484
23  Nhà thuốc Bách Hợp 214  Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 08625185786
24  Nhà thuốc Minh Xuân 36/13  Ấp Đông, Thới Tam Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0836027913
25  Nhà thuốc Danh Phụng 28/8 Đặng Thúc Vịnh, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 1653070909
26  Nhà thuốc Minh Quang 61/2  Ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0938110671
27  Nhà thuốc Thái Tuấn 33/1A  Ấp Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01638635778
28  Nhà thuốc Thiên Phúc 5C  Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0919010801
29  Đại lý 39 Kios 6  Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0909359769
30  Nhà thuốc Việt Nga 32/4 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0972664268
31  Nhà thuốc Vân Khánh 77/4 Tân Tiến , Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0918599668
32  Nhà thuốc Long Châu 100/6  Dương Công Khí, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01292819024 0965843847
33  Nhà thuốc Quỳnh Thư 27/6  Đỗ Văn Dậy, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01678200237
34  Nhà thuốc Vân Khánh 1 46/1G  Ấp Thới Tứ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0918599668 01867111649
35  Nhà thuốc Dược Thảo 104/58F  Ấp 3, Đường XTT7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0933658385
36  Nhà thuốc Yến Châu 3 94/8  Trịnh Thị Miếng, Ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01299009959
37  Nhà thuốc Kim Dung 62/2A  Xuân Thới Thượng 7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0902505713
38  Nhà thuốc Ngọc Thảo 226  Tô Ký, Ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0966899584
39  Nhà thuốc Tân Châu 45/2B  Song Hành, Mỹ Hòa, Xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0904900409
40  Nhà thuốc Thuận Phát 13/1A  Trần Văn Mười, Xuân Thới Đông 2, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01267864866
41  Nhà thuốc Đăng Khoa 20/1  Lê Thị Hà, Hóc Môn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0985318770
42  Nhà thuốc Loan Thảo 203  Ấp Đình Tân Xuân, tân xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0902738238
43  Nhà thuốc My Châu 10 43/1A  Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0904452484
44  Nhà thuốc Lê Nguyễn 14/4  Song Hành, Quốc Lộ 22, Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0918599668
45  Nhà thuốc Tuấn Kiệt 9/1  Hương Lộ 80B, Ấp 4, Đông Thành, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0947716498
46  Nhà thuốc Kiều Nhi 38/4  Phan Văn Hớn, Ấp 5, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 097799453 0944620469
47  Nhà thuốc Hoàng Diệu 12/3A  Trịnh Thị Miếng, Ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0984737750
48  Nhà thuốc Kim Thương 194  Nguyễn Ảnh Thủ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0903977130
49  Nhà thuốc Thanh Nguyệt 279 279B  Đặng Thúc Vịnh, Ấp 2, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0862518448
50  Nhà thuốc Hiệp Thái 10  Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0837129539 0971713779
51  Nhà thuốc Tân Khang 17 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0966938947
52  Nhà thuốc Mi Châu 2/132  Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0944030779
53  Nhà thuốc Huyền Thanh 104/83A  XTT 72, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01655160255
54  Nhà thuốc Hiền Châu 42/3A  Ấp Mỹ Hòa, Trung Lũy Tân Xuân Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0914931100
55  Nhà thuốc Tấn Văn 3 56/1 Ấp Xuân Thới ĐÔng, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01672137184
56  Nhà thuốc Thanh Hiền 267/4  Đặng Thục Vịnh, Ấp 7, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0934185939
57  Nhà thuốc Bảo Minh 6 3/1  Phan Văn Hớn, Ấp Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0974309707
58  Nhà thuốc Huy Châu 64/6  Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0938110671
59  Nhà thuốc Trung Kiên 1/4A  Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01687563921
60  Nhà thuốc Thanh Xuân 8/5  Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0913376371
61  Nhà thuốc Quang Hy 59/3D Trần Văn Mười, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 908087829
62  Nhà thuốc Ý Châu 9 11/5 Ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0963864532
63  Nhà thuốc Medic 124/4  Phan Văn Hớn, Tây Lân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0974654226
64  Nhà thuốc Tài Lộc 2 107C  Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0984016344
65  Nhà thuốc Đức Phát (tên cũ: Đại Phát) 7/5  Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0909615879
66  Nhà thuốc Phương Quang 40/1 Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0913818718
67  Nhà thuốc Phan Thông 5/2  Ấp Đông, Thới Tam Thôn, Tô Ký, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0938200868
68  Nhà thuốc Thuận Phát 3 97B  Bùi Công Trường, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0972281638
69  Nhà thuốc Yến Châu 9 10/4B Đường Thới Tam Thôn 18, Ấp Tam Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0937583520
70  Nhà thuốc Phước Bình 36/1 Trung Mỹ, Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01629886578
71  Nhà thuốc Bách Tùng 41/1 Tô Ký, Tân Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0943578799
72  Nhà thuốc Ánh Tuyết 108/3 Ấp 6 Đường Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0907598049
73  Nhà thuốc Thiên Ngọc 4 (Tên cũ:Thiên Phú) 157/1 Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01665022889
74  Nhà thuốc Hưng Phát 45/54K Trần Văn Mười, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0903695767
75  Nhà thuốc Quỳnh Châu 3/148D Tân Thới 9, Ấp Nhị Tân, Tân Thới, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01687200237
76  Đại lý số 71 3/128 Nhị Tân 1, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0904430288
77  Nhà thuốc Hoàng Khánh Thư 8/72 Lý Thường Kiệt, KP2, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0906799286
78  Nhà thuốc Mộc An 44F Cư xá Bà Điểm, Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0986523175
79  Nhà thuốc Minh Khánh 43/2 Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0987694399
80  Nhà thuốc Bình Nhu 29/5B Ấp Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0939383824
81  Nhà thuốc Đức Lợi 8A Lê Lợi, Phường Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0907638389
82  Nhà thuốc Thuận Lợi 3/69A Ấp Nhị Tân, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01683659652
83  Nhà thuốc Hoa Châu 68/3 Đồng Tâm, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0984477827
84  Nhà thuốc Thới Tam 3/111D Trần Thị Bốc, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0968467878
85  Nhà thuốc Quang Thanh 60/2B Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0966764899
86  Nhà thuốc Mỹ Chậu 7 344 Trịnh Thị Miếng, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0978048149
87  Nhà thuốc Lâm Quyên G13 Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0938482857
88  Nhà thuốc Hoàng Phương 11/3 Trung Lân 4, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0937652160
89  Nhà Thuốc Bá Khang 37/3B XTT1 Ấp 1, Xuân Thới Thuận, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0936330483
90  Nhà thuốc Mộc Châu 84/1E Nguyễn Thị Thử, Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0909489389
91  Nhà thuốc Minh Khoa 39 Trịnh Thị Miếu, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0905300553
92  Nhà Thuốc Gia Sang 41/86/36 Nguyễn Thị Pha Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01698633877
93  Nhà Thuốc Ngọc Lam 189/5F Ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01686865644
94 32/10 Đường Số 6, Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 01227973336
95  Nhà Thuốc Ngọc Trâm Châu 2/10 Nguyễn Thị Sóc, Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0984488234
96  Nhà Thuốc Hồng Nhung 1/15 Ấp 2, Đường Trần Văn Mười, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0769466916
97  Nhà Thuốc Phương Khuê E12/1E Đường Lê Lợi, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0938639069
98  Nhà Thuốc Quỳnh Anh 4/5 Dương Công Khi, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh 0915066079

 

Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Bình Chánh

  Bình Chánh

 • Quận 1

  Quận 1

 • Thủ Đức

  Thủ Đức

 • Nhà Bè

  Nhà Bè

 • Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang

  Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

 • Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

  Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

 • Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

  Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam