Hưng Yên

Hưng Yên

06/10/2017 22:20
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1QT Trung Tam Tien Lu–TT Tien Lu-Tien Lu-Tien Lu-Tiên Lữ-Hưng Yên0976367086
2QT Thanh Tâm–Minh Khai-TT Vương-TT Vương-Tiên Lữ-Hưng yên03213501079
3QT Hoàng Tùng Mai–Minh Khai-TT Vương-TT Vương-Tiên Lữ-Hưng Yên0984882446
0984100286
4Không Có Biển Hiệu–Lệ Xá-Hải Triều-Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên0985028818
5QT Số 3 –Phố xuôi-Hải Triều-Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên03213875452
6QT Thanh Thuỷ–Minh Khai-Minh Khai-Minh Khai-TT Vương-Hưng Yên0984298851
7QT Tân Dược–Tiên Tiến-La Tiến-La Tiến-Phù Cừ-Hưng yên03213983785
8Đại Lý Thuốc –Ngã 5-Đình Cao-Đình Cao-Phù Cừ-Hưng yên0979016892
9Qt Số 7–Ngã 5-Đình Cao-Đình Cao-Phù Cừ-Hưng yên01634567756
03213854944
10QT Số 4–Cầu Tràng-Trần Cao -Trần Cao -Phù Cừ-Hưng yên03213854119
11QT Quyết Thắng–Phố Cao-TT Trần Cao-TT Trần Cao-Phù Cừ-Hưng Yên0982879775
12NT Oanh Quý–Phố Cao-TT Trần Cao-TT Trần Cao-Phù Cừ-Hưng yên0979054860
0919585688
13QT Số 2 Hùng Lan–Phố Cao-TT Trần Cao-TT Trần Cao-Phù Cừ-Hưng Yên03213854034
14Không Có Biển Hiệu–Cầu Cáp-Đoàn Đào-Đoàn Đào-Phù Cừ-Hưng yên03213892087
15QT Thảo Linh–TT Vương-Tien Lu-Tien Lu-Tien Lu-Hung Yen0914035658
16QT Nguyễn Văn Quấn-Phố Xuôi-Phố Xuôi-Tiên Lữ-Tiên Lữ-Tiên Lữ-Hưng Yên0985509373
17QT Minh Anh–Minh Khai-TT Vương-TT Vương-Tiên LỮ-Hưng Yen01258753602
18Công Ty Vân Sơn–Bùi Thị Cúc-TT Ân Thi-TT Ân Thi-Ân Thi-Hưng yên03213837017
0904247935
19HTTT Ân Thi–Phạm Ngũ lão-TT Ân Thi-TT Ân Thi-Ân Thi-Hưng yên0985020971
20QT Khanh ngọc–cầu Đìa-Đặng Lễ-Đặng Lễ-Ân Thi-Hưng yên0975598388
21QT Số 4–Cầu Đìa-Đặng Lễ-Đặng Lễ-Ân Thi-Hưng yên0975621389
03213842119
22QT Tân Dược–Cầu Đìa-Đặng Lễ-Đặng Lễ-Ân Thi-Hưng yên03216288676
03216288767
23Hiệu Thuốc kim Động- -Bằng Ngang-TT Lương Bằng-TT Lương Bằng-Kim Động-Hưng yên0975237268
24QT Số 2—Đức Hợp-Đức Hợp-Kim Động-Hưng yên0983728959
25QT Số 10–Đường 39 cũ-TT Lương Bằng-TT Lương Bằng-Kim Động-Hưng yên03213504405
26QT Số 1–Đường 39 cũ-TT Lương Bằng-TT Lương Bằng-Kim Động-Hưng yên0982387148
27QT Hương Thảo–Cổng viện KĐ-TT Lương Bằng-TT Lương Bằng-Kim Động-Hưng yên0919641445
28Không Có Biển Hiệu–Chợ Hang -Thọ Vinh-Thọ Vinh-Kim Động-Hưng yên01256922131
29Hiệu Thuốc –Chợ Trương Xá-Trương Xá-Trương Xá-Kim Động-Hưng yên01262372030
30QT Thành Văn–Cậu Ngọc-An Thi-An Thi-An Thi-Hưng Yên0962859883
31QT Tân Dược –Tân Phúc-Ân Thi-Ân Thi-Ân Thi-Hưng Yên0983187529
32QT Hương Giang–Cầu Hầu-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yen0983508447
0983508547
33QT Tuấn Lan–Quốc Lộ 39 cũ-TT yên Mỹ-TT yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên0982964377
03213964377
34NT Thể Kiểm–Quốc Lộ 39 cũ-TT yên Mỹ-TT yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên03213964246
35Hiệu Thuốc-43-Quốc Lộ 39 cũ-TT yên Mỹ-TT yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên01268398828
36QT Lưu Thị Thu-Liêu xá-Liêu xá-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên0982366389
37QT số 11–Liêu Trung-Tân Lập-Tân Lập-Yên Mỹ-Hưng Yên0976226746
38QT Tan duoc –Quốc Lộ 39 cũ-TT YÊN MỸ-TT YÊN MỸ-yen my-Hưng Yên0986360570
39QT Nhất Vinh–Bao Bì-Phố Nối-Phố Nối-Mỹ Hào-Hưng Yên0902018019
0948345854
40NT Phương Linh–Bao Bì-Phố Nối-Phố Nối-Mỹ Hào-Hưng Yên0977694013
41QT Trường Sơn–Bao Bì-Phố Nối-Phố Nối-Mỹ Hào-Hưng Yên0937055689
42QT Tân Dược–Lỗ xá-Nhân Hòa-Nhân Hòa-Mỹ Hào-Hưng Yên0904004368
43QT Linh Giang–Chợ Thứa-Dị Sử-Dị Sử-Mỹ Hào-Hưng Yên03213944507
44Công Ty Vạn Phúc–Chợ Thứa-Dị Sử-Dị Sử-Mỹ Hào-Hưng Yên03213943311
45QT Việt Trang–Chợ Thứa-Dị Sử-Dị Sử-Mỹ Hào-Hưng Yên0974584054
46QT Bảo Chân-Liêu xá-Liêu xá-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên01683969608
47QT Trung Việt–Thịnh Vạn-Minh Đức-Minh Đức-Mỹ Hào-Hưng yên01682927820
48QT Tân Dược–Ngã Tư-Minh Đức-Minh Đức-Mỹ Hào-Hưng yên0986904751
49Hiệu Thuốc Trung Tâm–Đường 5-TT Mỹ hào-TT Mỹ hào-Mỹ Hào-Hưng Yên0985734055
50QT Đan Thắng–Thanh Long-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên0973361081
51QT 72 Hường Bần–Chợ Bần-TT Bần -TT Bần -Mỹ Hào-Hưng Yên0974255171
52QT Thu Thanh–đường 106-Giai Phạm-Giai Phạm-Yên Mỹ-Hưng Yên0975858328
53QT Số 2–đường 106-Giai Phạm-Giai Phạm-Yên Mỹ-Hưng Yên0986426267
54QT Tân Dược Y Nhân–Giai Phạm-Yen My-Yen My-Yên Mỹ-Hưng Yên0966682269
55QT Minh Ngọc-106-Giai Phạm-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên0978556985
56QT Phạm Thị Hằng-Thôn Hạ-Trung Hưng-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên0982169063
57Quầy Đại Lý–Dốc Lã-Bảo Khê-Bảo Khê-TP Hưng Yên-Hưng Yên01669349103
58QT Tân Dược–Chợ Đầu-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên01288339988
01202031767
59QT Tân Dược–Chợ Đầu-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng yên01636046015
60QT Số 7–Chợ Đầu-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên0968152000
016570362902
61NT Thanh Tâm-222-Nguyễn Văn Linh-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên032123862610
03213862160
62QT Thanh Huyền-125-Hải Thượng Lãn Ông-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên0987760858
03213550496
63NT Minh Thúy-97-Hải Thượng Lãn Ông-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên03213550754
64NT Hải Hà-85-Hải Thượng Lãn Ông-An Tảo-An Tảo-TP Hưng Yên-Hưng Yên01664337025
03213551459
65QT AN SINH–HỒNG CHÂU-CHỢ GiẦU-CHỢ GiẦU-TP Hưng Yên-Hưng yên01698448933
66Không có biển hiệu–Ba Hang-Tien Lu-Tien Lu-TP Hưng Yên-Hưng Yên0979572926
67QT Tân Dược-82-Điện Biên-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Hưng Yên-Hưng Yên0989293680
03213865193
68NT Thu Hiền-183-Điện Biên-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Hưng Yên-Hưng Yên0945796668
03213863036
69QT Tân Dược-8-Cổng Chợ Phố Hiến-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Hưng Yên-Hưng Yên0946172688
0976132941
70QT Số 10-223-Điện Biên-Lê Lợi-Lê Lợi-TP Hưng Yên-Hưng Yên03213862736
71QT Tan duoc–Dien bien-MINH KHAI-MINH KHAI-TP Hưng Yên-Hưng Yên0978844880
72Không có biển hiệu-31-Tây Thành-Quang Trung-Quang Trung-TP Hưng Yên-Hưng Yên01699156722
73Không có biển hiệu–Tiền Thắng-Bảo Khê-Bảo Khê-TP Hưng Yên-Hưng Yên01685877922
74QT Tân Dược–Ngã Tư Bô thời-Dân Tiến-Dân Tiến-Khoái Châu-Hưng Yên03213714459
0987458332
75không có biển hiệu–Chợ Bô Thời-Hồng Tiến-Hồng Tiến-Khoái Châu-Hưng Yên01659989565
76QT Bô Thời–Ngã Tư Bô thời-TT Bô Thời-TT Bô Thời-Khoái Châu-Hưng Yên03213920161
77QT Phương Thi–Ngã Tư Bô thời-TT Bô Thời-TT Bô Thời-Khoái Châu-Hưng Yên0984866855
78QT Tân Dược–Thành Công-Khoái châu-Khoái châu-Khoái Châu-Hưng Yên0985354315
79NT Mạnh Anh–An Vĩ-TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên03213910160
80QT Tân Dược–An Vĩ-TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên0976854062
81QT Nguyễn bảy–Dốc bái-Đông kết-Đông kết-Khoái Châu-Hưng Yên0986899209
82QT Đài Cúc–Dốc Bái-Đông Kết-Đông Kết-Khoái Châu-Hưng Yên0983677245
83QT Quỳnh Hoa–Dốc Bái-Đông Kết-Đông Kết-Khoái Châu-Hưng Yên0983677245
84QT Tân Dược–An Vĩ-TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên03213910874
85QT Oánh Hằng–TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-TT Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên01698596791
86QT Tân Dược–Dân Tiến-Khoái Châu-Khoái Châu-Khoái Châu-Hưng Yên0977781303
097781303
87QT Chí Vĩ–Chợ Nội-Thành Công-Thành Công-Khoái châu-Hưng Yên0979966675
88QT Trung Dũng–Chợ Hang-Thọ Vinh-Thọ Vinh-Kim Động-Hưng Yên0966274662
89QT Nguyễn Thị Hà–An Xá-Toàn Thắng-Toàn Thắng-Kim Động-Hưng Yên01698170288
90QT Tư nhân–từ Hồ-Yên Phú -Yên Phú -Yên Mỹ-Hưng Yên01698147451
91QT Bảo Lâm–Đại Hạnh-Hoàn Long-Hoàn Long-Yên Mỹ-Hưng Yên0983942933
92QT Tân Dược–ngân hạnh-Hoàn Long-Hoàn Long-Yên Mỹ-Hưng Yên0974743489
0986141642
93QT Tân Dược–Hòa bình -Tân Lập-Tân Lập-Văn Giang-Hưng Yên01665077968
94QT Số 7–Ngã tư-Long hưng-Long hưng-Văn Giang-Hưng Yên0979461298
95QT Tân Dược–Ngã tư-Long hưng-Long hưng-Văn Giang-Hưng Yên01667619170
96QT Tân Dược–Chợ đông tảo-khoái châu-khoái châu-khoái châu-Hương yên01635674085
97QT Số 9–TT Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Hưng Yên0972709988
98QT MINH TRANG–Chợ Đường Cái-Văn Lâm-Văn Lâm-Văn Lâm-Hưng Yên0968066181
99QT Số 4–Cửu Cao-Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Hưng Yên0982724069
0982724068
100QT KHÁNH NGUYÊT–Chợ Đường Cái-Văn Lâm-Văn Lâm-Văn Lâm-Hưng Yên0984429680
101QT Nam Khánh–TT NHƯ QuỲNH-NHƯ QuỲNH-NHƯ QuỲNH-Văn Lâm-Hương yên0913709117
102QT Số 3–Chợ Đường Cái-Văn Lâm-Văn Lâm-Văn Lâm-Hưng Yên01254355468
103Đại Lý Thuốc ánh Dương–Cầu Mới-Vĩnh Khúc-Vĩnh Khúc-Văn Giang-Hưng Yên01259141847
104QT Số 6–Văn Ổn-Đại Đồng-Đại Đồng-Văn Lâm-Hưng Yên0973999735
105QT Giai Phạm-106-Giai Phạm-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Yên Mỹ-Hưng Yên0973434052
106QTQuỳnh Chi–Chợ Châu-Tân Tiến-Tân Tiến-Văn Giang-Hưng Yen0982466236
107QT Giang Mạnh Khánh–Chợ Đông Tảo-Khoái Châu-Khoái Châu-Khoái châu-Hưng Yen0982339985
108QT Hoàng Thị Bền—Chùa Tổng-Chùa Tổng-Yên Mỹ-Hưng Yen0973538061
109QT SỐ 9 –Chợ phận -chính nghĩa-chính nghĩa-kim động-Hưng YEN0986819770
110QT TÂN DƯỢC–CHỢ SON-yên mỹ-yên mỹ-yên mỹ-Hưng YEN01648949070
111QT Tân Dược–Xuân Trúc-Ân Thi-Ân Thi-Ân Thi-Hưng Yên01685153540
112QT Nguyễn Đạt–Chợ Bần-TT Bần -TT Bần -Mỹ Hào-Hưng Yên01669517640
113QT Đỗ Thị Ngấm-Xuân Trúc-Xuân Trúc-Ân Thi-Ân Thi-Ân Thi-Hưng Yên0988531128
114QT Oxi xanh–TT Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Hưng Yên0947729297
115QT Trường Nhung–Nghĩa Trụ -Văn Giang-Văn Giang-Văn Giang-Hưng Yên0973122822
116QT TÂN DƯỢC–LIÊU TRUNG -yên mỹ-yên mỹ-yên mỹ-Hưng YEN0983851749
117QT số 2-phùng chí kiên-Dị Sử -Mỹ Hào-Mỹ Hào-Mỹ Hào-Hưng Yên0977317396
118QT Hồng Vân–196-Bao Bì-Bao Bì-Mỹ Hào-Hưng Yên0978119777
119QT Đại Nam-Thôn chùa-Minh Hải-Văn Lâm-Văn Lâm-Văn Lâm-Hưng Yên0969822993
120QT Đạt Phương–Tiên Tiến-La Tiến-La Tiến-Phù Cừ-Hưng yên0984679910
121QT SỐ 6 –XÓM 5 -XUÂN QUAN -XUÂN QUAN -VĂN LÂM -Hưng Yên0985132547
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Mỹ Hào

  Mỹ Hào


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Phù Cừ

  Phù Cừ


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Kim Động

  Kim Động


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Khoái Châu

  Khoái Châu

 • Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

  Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

 • Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

  Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

 • 01 bài thuốc hay – Trị xoang triệu người!

  01 bài thuốc hay – Trị xoang triệu người!

 • Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược