Krông Năng 

Krông Năng 

13/04/2018 14:13
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Quầy Thuốc Hồ Thụy Thị Trấn Krông Năng, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0978554515
        2 Quầy Thuốcdn Số 21 Xã EaTan, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0982281861
        3 Quầy Thuốc Vinh Thúy E Hồ, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0963147647
        4 Quầy Thuốc Huỳnh Ngọc E Tó, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0989884701
        5 Quầy Thuốc Thủy Hiền Dlieya, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0975611742
        6 Quầy Thuốc Hoàng Phi Dlieya, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 1667930925
        7 Quầy Thuốc Hoàn Tú Bãi Bằng Xã EaTân, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 01249767379
        8 Quầy Thuốc Thủy Chung TT Krông Năng, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 01298227799
        9 Quầy Thuốc Trần Nam Quốc Phú Lộc, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0989319313
      10 Quầy Thuốcdn Số 21 E Tó, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0911330979
      11 Quầy Thuốc Thiên Lý 01 Trần Phú, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0973965151
      12 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Huế Ea Tóh, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0977667288
      13 Quầy Thuốc Thu An Bãi Bằng, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0917816979
      14 Quầy Thuốc Dn Số 10 Ea Tóh, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 02623672169
      15 Quầy Thuốc Lộc Hương dlya, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 05003672065
      16 Quầy Thuốc Thị Hoa Thôn Tân Lập- Etó, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0911330979
      17 Quầy Thuốc Bình An 7 Lê  Duẫn, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0974896456
      18 Quầy Thuốc Huưng , Ea Tó, Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0966550441
      19 Quầy Thuốc Ngọc Thịnh Xã Ea Tóh, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0935272732
      20 Quầy Thuốc Bích Hà Thôn Thành Xuân, Xã Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0982095493
      21 Quầy Thuốc Hồng Ân Khối 5, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 0947838591
      22 Quầy Thuốc Hoa Hồng Ngã 4 Ea Tóh, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 01667 201345
      23 Quầy Thuốc Tâm An Ea tân, , Krông Năng, Đắk Lắk Krông Năng Đắk Lắk 01239505060
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Krông Bông 

  Krông Bông 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Buôn Hồ 

  Buôn Hồ 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • M`Đrăk 

  M`Đrăk 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Krông Buk 

  Krông Buk 

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

 • “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

  “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y