Lâm Hà 

Lâm Hà 

17/04/2018 09:54
 STT  Tên Nhà thuốc  Địa chỉ đầy đủ  Quận/Huyện  Tỉnh  SĐT
        1  Quầy Thuốc Số 70  120 Tân Tiến , , Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01637777958
        2  Nhà thuốc Nhân Hòa Lâm Hà  194  Hùng Vương, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0633 850494
        3  Nhà thuốc Lan Chi  422  Hùng Vương, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0633 538678
        4  Hiệu thuốc số 4  128  Tân Trung, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0633 854035
        5  Đại lý Vinh  Xã Tân Văn, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01689 018956
        6  Đại lý Đoàn Thị Thúy  Liên Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0984 429414
        7  Đại lý Thái Thị Hương  65  Tân Lập, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01663 837808
        8  Nhà thuốc Thanh Luyến  94  Tân Trung, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01684 213349
        9  Quầy thuốc số 3 Tân Hà  177  Tân Trung, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0633 854050
      10  Quầy thuốc số 89  Tân Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0164 7923379
      11  Quầy thuốc số 52  Tân lập, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01666 010687
      12  Quầy Thuốc Số 68  Thôn Tân Hiệp, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0946291389
      13  Nhà Thuốc Chí Thành  423 Tiên Bình,, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0918218658
      14  Nhà Thuốc Hồng Nghĩa  42 Thôn Tân Lập , , Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0968 024317
      15  Quầy Thuốc Tân Hà  Tân Hà , , Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0972 935441
      16  Quầy Thuốc Số 54  164 Thôn 2, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0972 399883
      17  Quầy Thuốc 69  Chợ Nam Ban, , Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0165 2247117
Tags

Có thể bạn quan tâm

 •  Đạ Tẻh 

   Đạ Tẻh 

 • Lâm Hà 

  Lâm Hà 

 • Đức Trọng

  Đức Trọng

 • Thành phố Đà Lạt

  Thành phố Đà Lạt

 • Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang

  Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang

 • Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

  Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang