Lâm Hà 

Lâm Hà 

17/04/2018 09:54
 STT  Tên Nhà thuốc  Địa chỉ đầy đủ  Quận/Huyện  Tỉnh  SĐT
        1  Quầy Thuốc Số 70  120 Tân Tiến , , Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01637777958
        2  Nhà thuốc Nhân Hòa Lâm Hà  194  Hùng Vương, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0633 850494
        3  Nhà thuốc Lan Chi  422  Hùng Vương, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0633 538678
        4  Hiệu thuốc số 4  128  Tân Trung, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0633 854035
        5  Đại lý Vinh  Xã Tân Văn, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01689 018956
        6  Đại lý Đoàn Thị Thúy  Liên Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0984 429414
        7  Đại lý Thái Thị Hương  65  Tân Lập, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01663 837808
        8  Nhà thuốc Thanh Luyến  94  Tân Trung, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01684 213349
        9  Quầy thuốc số 3 Tân Hà  177  Tân Trung, Xã Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0633 854050
      10  Quầy thuốc số 89  Tân Trung, Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0164 7923379
      11  Quầy thuốc số 52  Tân lập, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  01666 010687
      12  Quầy Thuốc Số 68  Thôn Tân Hiệp, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0946291389
      13  Nhà Thuốc Chí Thành  423 Tiên Bình,, Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0918218658
      14  Nhà Thuốc Hồng Nghĩa  42 Thôn Tân Lập , , Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0968 024317
      15  Quầy Thuốc Tân Hà  Tân Hà , , Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0972 935441
      16  Quầy Thuốc Số 54  164 Thôn 2, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0972 399883
      17  Quầy Thuốc 69  Chợ Nam Ban, , Lâm Hà, Lâm Đồng  Lâm Hà  Lâm Đồng  0165 2247117
Tags

Có thể bạn quan tâm

 •  Thành phố Bảo Lộc

   Thành phố Bảo Lộc

 • Lâm Hà 

  Lâm Hà 

 • Thành phố Đà Lạt

  Thành phố Đà Lạt

 •  Đạ Tẻh 

   Đạ Tẻh 

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

 • Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

  Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

 • Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

  Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

 • “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

  “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”