Liên Chiểu

05/10/2017 22:56
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1NT Trường Sinh 2-92-Trường Chinh—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 811 339
2NT Trường Sinh 1-55-Trường Chinh—Liên Chiểu -Đà Nẵng988805414
3NT Minh Thiện-140-Nguyễn Lương Bằng—Liên Chiểu-Đà Nẵng944444595
4HT 602 (DS Uyên), Tên Mới: Daphaco 146-74-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 215 440
5HT 724 (DS Kiệm ),Tên Mới: Daphaco 87 -109-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng5112246613
6NT Thuận Thảo -318-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 741343
5113741343
7NT Hữu Thiện -281-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng5116282230
8NT Nhật Minh -54-Nguyễn Huy Tưởng —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 768 500
9NT Dapharco 119-DS Trang -316-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng0905 37047009
5370470
10NT Tân Dung Phong-400-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 765031
11HT 602 ( DS Hương ), Tên Mới: Daphaco 117-1-Ngô Thị Nhậm—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 739 309
12HT 629 ( DS Loan)Ten Mới: Daphaco 76-844-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng905635207
13HT 603 (DS Hoa), Tên Mới: Daphaco 75-864-Tôn Đức Thắng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 841 430
14NT Minh Tâm-28-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng05116 272 189
15NT Nhất Huy 1-Lô 52-Đường Hòa Minh 14—Liên Chiểu-Đà Nẵng5113767330
16NT Tố Trâm-Lô 130-Phan Đình Giot—Liên Chiểu-Đà Nãng935340726
17NT Daphaco 135 -9-Phan Đình Giot—Liên Chiểu-Đà Nẵng5113479234
18NT Tân Diệu-518-Âu Cơ —Liên Chiểu-Đà Nẵng905775728
19NT Nhân Tâm -Lô 47-Phùng Hưng—Liên Chiểu -Đà Nẵng1225598441
20NT Quang Minh-Kios 7-Chợ Hoà Khánh —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 736 207
21NT Thiện Phúc -2-Nguyễn Đình Trọng—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 731 520
0949 440 707
22NT Xuân Quang -86-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 842 312
23NT Lan Anh -42-Âu Cơ —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 731 520
24NT Thành Vinh 1-Tổ 39-Đa Phước 2—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 731 892
914212817
05113 731 892
25NT Daphaco 150–Chợ Thanh Vinh—Liên Chiểu-Đà Nẵng905289271
26NT Daphaco174-710-Âu Cơ —Liên Chiểu-Đà Nẵng913907545
27HT 644 (DS Quyên), tên Mới: Daphaco 122-45-Phạm Như Xương —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 272 576
28NT YHCT Đức Mậu Đường -19-Nguyễn Cảnh Chân —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 842 569
29HT BB Dapharco 6–Khu Dân Cư Bến Xe—Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 742 474
30NT Hưng Thịnh -40-Tôn Đản —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 660 685
0905 858 786
31HT 636 (DS Thuỷ), Tên Mới: Daphaco 80-62-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 476 081
32NT Nhất Huy 2-Kios 3-Chợ Hòa Mỹ—Liên Chiểu -Đà Nẵng905756663
33NT Đức Thịnh-Lô A1-Nam Trân—Liên Chiểu -Đà Nẵng903006061
34Đại Lý Thuốc-Tổ 12-Hoàng Văn Thái—Liên Chiểu -Đà Nẵng973257885
35HT 632-Tổ 10-Hoàng Văn Thái—Liên Chiểu-Đà Nẵng905207294
36NT Thành Vinh 2-167-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng906455616
37HT 637 (DS Thuý ), Tên Mới; Daphaco 78-200-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 842 697
38Nt Hoài Thương-727-Nguyễn Lương Bằng—Liên Chiểu -Đà Nẵng5116506526
39NT Mạnh -333-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 841 659
40NT Dapharco 165-863-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng972780373
41HT(DS Gái), Tên Mới: Daphaco 79-876-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng986272314
42NT Daphaco77 -892-Nguyễn Lương Bằng —Liên Chiểu-Đà Nẵng5113456782
43NT Hồng Nhung -83-Nguyễn Văn Cừ —Liên Chiểu -Đà Nẵng05113 772255
44NT Tuyết Trinh-35-Ngô Thị Nhậm-Liên Chiểu-Liên Chiểu-Đà Nẵng-914212817
45NT Thủy Tín-28-Âu Cơ -Liên Chiểu-Liên Chiểu-Đà Nẵng-05113 736549
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Hòa Vang

  Hòa Vang

 • Thanh Khê

  Thanh Khê

 • Cẩm Lệ

  Cẩm Lệ

 • Liên Chiểu

  Liên Chiểu

 • Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

  Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

 • Điều trị bệnh viêm xoang nhờ kết hợp nam dược “trong uống, ngoài thoa”

  Điều trị bệnh viêm xoang nhờ kết hợp nam dược “trong uống, ngoài thoa”

Mua ngay

Thông Xoang Tán