Long Biên

11/08/2017 14:57
STT ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN SỐ ĐIỆN THOẠI
1Tuấn Hưng-29 ngõ 66 Ngọc Lâm-Ngọc Lâm-Long Biên-Hà NộiLong Biên0912753040
2NTTN-73/670 Ngô Gia Tự-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên01666832120
3Nguyễn Lâm-42 Sài Đồng-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0438750848
4NT Dương Điệp-264-Ngọc Thụy-Long Biên-Hà NộiLong Biên0966700165
5Vân Khánh-87b Đức Giang-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên01694766061
6NT Tân Việt-82-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên01232898258
7Thiện-103 Ngọc Lâm-Ngọc Lâm-Long Biên-Hà NộiLong Biên0979553593
8Thuộc Đường-1 Đức Giang-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên0989564468
9NT Trường An-104 tổ 4 Bồ Đề-Bồ Đề-Long Biên-Hà NộiLong Biên0946011685
10Chương Dương-245 Nguyễn Văn Cừ-Ngọc Lâm-Long Biên-Hà NộiLong Biên0986090388
11Thanh Huyền-4/44 Đức Giang-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên01688795565
12NTTN-10/44 Đức Giang-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên0978194932
13Nhà Thuốc số 2-2/96 Thượng Thanh-Thượng Thanh-Long Biên-Hà NộiLong Biên0943660660
14Việt Hưng-122/528 Ngô Gia Tự-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên0904690296
15Minh Hiếu-24 tổ 18 Đức Giang-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên0948277843
16Hoàng Thanh-189 Bắc Cầu-Bắc Cầu-Long Biên-Hà NộiLong Biên0976114495
17Nam Vy-kiot 1 chợ Gia Quất-Gia Quất-Long Biên-Hà NộiLong Biên01675496892
18NT Lệ Mật-28 tổ 8 Lệ Mật-Việt Hưng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0979907985
19Thu Trang-64 tổ 25 Thanh Am-Thanh Am-Long Biên-Hà NộiLong Biên01652375127
20Quang Ly-26/56 tổ 2 Thạch Cầu-Thạch Cầu-Long Biên-Hà NộiLong Biên0988862205
21Minh Hiếu-2a/264 Ngọc Thụy-Gia Thượng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0912753040
22Khánh Linh-8/85 Sài Đồng-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0978840869
23Thanh Huyền-151 tổ 23 Thanh Am-Thanh Am-Long Biên-Hà NộiLong Biên01688607676
24NT Đức Doanh-52 phố Kẻ Tạnh-Giang Biên-Long Biên-Hà NộiLong Biên0912456662
25An Phúc-số 21 khu biệt thự N02B khu ĐTM Sài Đồng-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0933216858
26An Khanh-76 ngõ 765 Nguyễn Văn Linh-Thạch Cầu-Long Biên-Hà NộiLong Biên01232898258
27Hồng Thịnh-27/100 Sài Đồng-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0968193363
28Hải Nam-6/96 Thượng Thanh-Thượng Thanh-Long Biên-Hà NộiLong Biên0967284259
29Nhà Thuốc Phi-54 Thạch Bàn-Thạch Bàn-Long Biên-Hà NộiLong Biên0985375555
30NT Thảo Giang-328 tổ 13 Chợ Đồng Dinh-Thạch Bàn-Long Biên-Hà NộiLong Biên0947885005
31NT 24h-40 Vũ Xuân Thiều-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0984556235
32NT 39 tổ 6-39 tổ 6 Sài Đồng-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0462917914
33Hà Anh-Tầng 1 kiot B tòa nhà chung cư N0171 KĐT Sài Đồng-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0969502686
34NT Thiên An-10 tổ 5-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên01688254998
35Hải Dương-12 tổ 2 Bồ Đề-Bồ Đề-Long Biên-Hà NộiLong Biên0914811983
36Quanh Anh-65/481/69 Ngọc Lâm-Thượng Thanh-Long Biên-Hà NộiLong Biên01698114418
37Nguyễn Khánh-166 Nguyễn Văn Cừ-Bồ Đề-Long Biên-Hà NộiLong Biên0986319009
38Tùng Lộc-67/481 Ngọc Lâm-Ngọc Lâm-Long Biên-Hà NộiLong Biên0916056559
39Chúc Hòa-11B Trường Lâm-Kim Quan-Long Biên-Hà NộiLong Biên0978521215
40Hồ Sài Đồng-4 Hồ Sài Đồng-Phúc Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0933225669
41Thoa Thủy-11/528 Ngô Gia Tự-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên01683544870
42Quang Anh-59/528 Ngô Gia Tự-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên01698114418
43Hải Phương-28/640 Nguyễn Văn Cừ-Gia Thụy-Long Biên-Hà NộiLong Biên0989191345
44Hải Phương-83 Mai Phúc-Phúc Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0989191345
45Quang Lý-43 tổ 9-Phúc Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên01669475513
46Minh Tín-317 Ngọc Lâm-Ngọc Lâm-Long Biên-Hà NộiLong Biên0966715661
47Kim Đồng-Chợ Phúc Đồng-Phúc Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0914568828
48Hải Phương-35 Phú Viên-Bồ Đề-Long Biên-Hà NộiLong Biên0989191345
49Hải Phương-50 Hoa Lâm-Ô Cách-Long Biên-Hà NộiLong Biên0989191345
50NTTN-tổ 11 Phúc Đồng-Phúc Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên01235259677
51Nhà Thuốc 600-2 ngách 37/564 Nguyễn Văn Cừ-Gia Thụy-Long Biên-Hà NộiLong Biên01689904094
52Tuấn Anh-47 Tư Đình-Tư Đình-Long Biên-Hà NộiLong Biên0912957429
53Hồng Ngọc-52 Ngô Gia Khảm-Ngọc Lâm-Long Biên-Hà NộiLong Biên0983556323
54Diễm Quỳnh-tổ 9 Phúc Lợi-Phúc Lợi-Long Biên-Hà NộiLong Biên0973995416
55Cộng Đồng-187 Ngọc Thụy-Gia Thượng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0968365434
56Minh Tâm-68 tổ 44 Tư Đình-Tư Đình-Long Biên-Hà NộiLong Biên0984091424
57Thu Thủy-40 Thượng Thanh-Thượng Thanh-Long Biên-Hà NộiLong Biên0987816605
58Phương Thảo-170E Sài Đồng-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0989191345
59Quý Dương-Chợ Phúc Lợi-Phúc Lợi-Long Biên-Hà NộiLong Biên0986034924
60NT Hùng-Kiot 01-CT2B-Thạch Bàn-Long Biên-Hà NộiLong Biên0913753040
61NT Long Giang-94-Vũ Xuân Thiều-Long Biên-Hà NộiLong Biên0422135266
62An Tâm-76 Phú Viên-Bồ Đề-Long Biên-Hà NộiLong Biên0915087630
63NT Cát Phượng-Số 15 tổ 8-Phúc Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0976552347
64Thanh Hoa-31/95 Vũ Xuân Thiều-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0986034924
65NT Bắc Cầu-171-Bắc Cầu-Long Biên-Hà NộiLong Biên0987211761
66NT Anh Bằng-34/94/14 Mai Phúc-Phúc Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên
67NT Hưng Nhung-37-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0917754689
68NT Đăng Thành-259-Bồ Đề-Long Biên-Hà NộiLong Biên0915099973
69NT Nam Hải-Số 55 ngõ 44-Đức Giang-Long Biên-Hà NộiLong Biên0986774160
70NT Đức Oanh-Số 83 tổ 13-Thạch Bàn-Long Biên-Hà NộiLong Biên0974198424
71Tâm Đức-70 tổ 7 Sài Đồng-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên0912860246
72NT Hương Thủy-72 tổ 4 chợ May 10-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên01663028320
73NT Phúc Hải-Số 163-Ngọc Lâm-Long Biên-Hà NộiLong Biên0975506527
74NT Thành Dung-Số 99-Sài Đồng-Long Biên-Hà NộiLong Biên01655613797
75NT Phúc Hải-Số 26 Ngọc Thủy–Long Biên-Hà NộiLong Biên0968241289
76NT Hương Long-Số 22 Ngách 99/119 Đường Đức Giang-Ngọc Thụy-Long Biên-Hà NộiLong Biên0976937079

 

Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Sóc Sơn

  Sóc Sơn

 • Long Biên

  Long Biên

 • Thạch Thất

  Thạch Thất

 • Ba Đình

  Ba Đình

 • Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

  Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

 • Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

  Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

 • Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

  Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

 • Chữa viêm xoang không khó

  Chữa viêm xoang không khó

Mua ngay

Thông Xoang Tán