Mô học mũi xoang

Mô học mũi xoang

15/10/2016 14:13

Niêm mạc mũi xoang được cấu tạo bởi 3 thành phần:

  • Biểu mô

Lớp biểu mô nằm trên màng đệm và màng đấy. Trong hốc mũi có nhiều loại biểu mô lót. Có 3 loại biểu mô:

Biểu mô trụ giả tầng (niêm mạc hô hấp): được tạo bởi 4 loại tế bào chủ yếu: trụ có lông chuyển, trụ không lông chuyển, tế bào đài và tế bào đáy. Che phủ 2/ 3 lớp niêm mạc trong mũi.

Biểu mô lát và chuyển tiếp (trụ giả tầng xen lẫn với vuông có vi nhung mao). Biểu mô trụ đơn: lót bên trong các xoang.

  • Các tể bào biểu mô

Các tế bào biểu mô có chức năng bảo vệ đường hô hấp trên và dưới trực tiếp nhờ hệ thông dẫn lưu nhầy-lông chuyển do hoạt động của tế bào trụ có và không có lông chuyển, tế bào đài và tế bào đáy. Có đến 80% sô” tế bào biểu mô là tế bào trụ có lông chuyển. Tỉ lệ tế bào trụ/tế bào đài vào khoảng 5/1, trên tế bào trụ có nhiều lông chuyển làm nhiệm vụ cô” định tế bào. Nguyên sinh chất của các tế bào này chứa nhiều ty thể để cung câ”p năng lượng cho lông chuyển hoạt động. Kích thước lông chuyển là 0,3 pm đường kính là 7 – 10 pm; mỗi tế bào chứa khoảng 100 lông chuyển. Một lông chuyển câu tạo bởi một vòng nhẫn tạo bởi 9 cặp ông (doublet microtubule) xoay quanh hai ông đơn chính giữa, mỗi cặp ông có hai cánh sợi nhỏ.

Tế hào đài hay tế bào nhầy:

Tê bào đài tiết ra acidic mucin. Điều hòa sự bài tiết chất nhầy và bảo đảm độ nhớt dịch tiết, là yếu tô” quan trọng của hoạt động nhầy lông chuyển.

Tếbào đấy:

Là tê” bào nguồn sẽ biệt hóa thành các tế bào của niêm mạc nhầy lông chuyển. Trước đây, người ta nghĩ rằng các tế bào nằm tựa trên màng đáy; ngày nay qua nghiên cứu câu trúc vi thể niêm mạc trên nhiều câu trúc lát cắt, người ta phát hiện có nhiều lớp tế bào nằm chồng lên nhau.

Biểu mớ

Lớp đệm Lđp tuyến (nông)

 Lớp tuyến (sâu)

Mô học lớp đệm

Mô học niêm mạc hô hấp

Hình 1: mô học niêm mạc hổc mũi

Tầm quan trọng của hệ thống nhầy, lông chuyển:

Tốc độ di chuyển của lớp dịch nhầy trên bề mặt niêm mạc từ 5 mm/phút đến 20 mm/phút. Nhiều yếu tố” có thể ảnh hưởng đến hoạt động nhầy – lông chuyển.

Những bệnh bẩm sinh gây bất động các lông chuyển (tam chứng Kartagener, hội chứng Young).

Theo Proetz (1956), môi trường quá khô cũng ảnh hưởng đến hoạt động nhầy lông chuyển. Với độ ẩm dưới 50%, sau 8-10 phút lông chuyển bất động, nếu độ ẩm dưới 30%, lông chuyển bất động sau 3-5 phút. Nếu nhiệt độ giảm xuống còn từ 12°- 7° c thì hoạt động lông chuyển ngưng trệ. Một số yếu tố” khác như các thuốc dùng tại chỗ, khí hít vào, trong môi trường nhiều bụi gỗ và hơi crôm, thuốc lá hoặc tình trạng nhiễm khuẩn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nhầy lông chuyển.

  • Sự liên kết giữa các tế bào biểu mô

Có 3 kiểu liên kết giữa các tế bào biểu mô:

Liên kết dính: bao gồm liên kết vòng (zonula), liên kết điểm (macula) và liên kết bấn phần (hemidesmosomes) giữa tế bào và màng đáy.

Liên kết chặt: tạo thành một màng lưới giữa bề mặt các tế bào và tạo nên một màng thẩm thấu có chọn lọc qua khoảng gian bào với các ion, phân tử lớn và nước. Liên kết khe (gap – nexus): cho phép các lông chuyển của các tế bào hoạt động phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Tầm quan trọng của sự liên kết tế bào \

Lớp biểu mô điều hòa sự chuyển dịch của nước qua trung gian thẩm thâu các ion, đặc biệt là hấp thu Na+ và thải loại cr. Sự di chuyển của nước và các protein trong huyết thanh niêm mạc phụ thuộc vào sự toàn vẹn của bề mặt niêm mạc và độ thẩm thâu của khoảng gian bào giữa các lớp biểu mô với các phân tử này. Liên kết vòng (zonula occludens) đóng vai trồ như hàng rào ngăn chặn sự di chuyển của nước, ion và phân tử lớn qua khoảng gian bào.

  • Màng đáy

Màng đáy không chỉ cho các chất dịch mà còn cho một sô” chất đặc biệt thẩm thâu qua. Đây là một màng bán thấm, sự hấp thu các chẩt qua các mao mạch của màng đáy. Các chất dịch di chuyển trực tiếp qua các mao mạch tới bề mặt niêm mạc mà không qua màng đáy. Sự thẩm thâu qua niêm mạc của màng đáy chỉ xảy ra ở mũi.

  • Lớp đệm

Trong lớp đệm không chỉ bao gồm các tuyến mũi, mạch máu và thần kinh mà còn có các câu trúc khác góp phần vào hoạt động trao đổi chất giữa các loại niêm mạc của cơ thể.

thuoc dong y tri viem xoang

viêm mũi xoang dị ứng

viêm mũi xuất tiết

Tags

Có thể bạn quan tâm