Thành phố Nha Trang 

Thành phố Nha Trang 

05/10/2017 22:01
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc Thanh Cường Thôn Phước Trung , Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 903582158
        2 Nhà thuốc Nhiên 8  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0976472479
        3 Nhà thuốc Mai Hân 118 đường 2/4, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 01296827411
        4 Nhà thuốc Hoàng Hiệp 48  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583506448
        5 Quầy thuốc 82 15  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02586251556
        6 Nhà thuốc Thiện Chí 19A  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0938877787
        7 Nhà thuốc Vỉnh Phước 252  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0986786753
        8 Nhà thuốc Khang An I 176A  Thống Nhất, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0905580463
        9 Nhà thuốc Hữu Nghĩa 28  Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0914770388
      10 Nhà thuốc Thanh Hảo 20  Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0905645090
      11 Nhà thuốc Trọng Tín 185  Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583836956 0935858836
      12 Nhà thuốc Minh Giang Kios 81  Chợ Vĩnh Hải, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 025837063540984766046
      13 Nhà thuốc Thanh Hải Kios 8  Chợ Đầm, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0913495292
      14 Nhà thuốc Dân Lợi 16  Thái Nguyên, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583561878 0917968368
      15 Quầy thuốc Út Hiền Tổ 23 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0916542253
      16 Quầy thuốc Tuấn Việt Thôn Đông, Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0977554064
      17 Quầy thuốc Bảo Phát 484  Đường 23/10, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583891486
      18 Nhà thuốc Vân Khánh 3/B  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0979827108
      19 Nhà thuốc Minh Hưng KM 5  Đường 23/10, Vĩnh Thành, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583894234 0905081778
      20 Quầy thuốc Trí Tuân 121 Giáp Văn Cương, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0935600038
      21 Quầy thuốc 29 38A  Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0935388797
      22 Quâỳ thuốc 55 405  Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583543380
      23 Quầy thuốc Ngọc Nga 1  Củ Chi, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 01264977326
      24 Quầy thuốc Tín Khôi Tổ 2 Phú Trung, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0942402598
      25 Nhà thuốc Quang Khánh 14  Phương Sài, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 025838214130935756585
      26 Quầy thuốc 81 124 Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583550134
      27 Quầy thuốc Vu Lan Tổ 9 Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 01287569197
      28 Quầy thuốc 22 91 Chính Hữu, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0912926045
      29 Quầy  thuốc Phương Ngân 106  Đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0984150489
      30 Quầy thuốc Gia Tuệ 97D  Đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0905197747
      31 Quầy thuốc Vĩnh Điềm Trung 328 đường 23/10, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583890076
      32 Nhà thuốc Hà Vy 28  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0932575725
      33 Nhà thuốc Tùng Thảo 460  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0935736188
      34 Quầy thuốc 59 Chợ Mới Ngọc Hiệp, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 01229055927
      35 Quầy thuốc Xuân Vinh Chợ Ga, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583893639
      36 Quầy thuốc Hy Vọng 1 Tổ 10 thôn Võ Tánh, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 02583728146
      37 Quầy thuốc Bảo Trân 10D Đường 19/5, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 01685753596
      38 Quầy thuốc Ngân Hà Tổ 4  Xã Thái Thông, Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0975353077
      39 Quầy thuốc Tuấn Tú Tổ 6  Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0914036498
      40 Nhà thuốc Hòa Hưng 16  Tăng Bạt Hổ, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0919999793
      41 Siêu Thị Ngọc Thạch 81  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0935073086
      42 Quầy thuốc Uyên Phú 101B đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0946830405
      43 Quầy thuốc Thành Phong Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 01223802858
      44 Quầy thuốc 5S 702 Đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0979388012
      45 Quầy thuốc Quyên Bình Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0976375987
      46 Quầy thuốc Huyền Trang 221 Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0906824029
      47 Quầy thuốc 51 84 Hương Lộ 45, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0905390155
      48 Nhà thuốc Hoàng Kim Lô 1 Lý Thái Tổ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0938780998
      49 Quầy thuốc Minh Sang Như Xuân, Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 01262634567
      50 Quầy thuốc 30 16 Lương Định Của, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0932420172
      51 Nhà thuốc Thiên Duy 25B Hai Bà Trưng, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0978190868
      52 Nhà thuốc Minh Khuê 76 Đồng Nai, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0979388012
      53 Quầy 42 24B   Nguyễn Thị Định, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583882553
      54 Đông Y Tế Sanh 76  Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583510754
      55 Nhà Thuốc Quang Trung 149  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583510402
      56 Nhà Thuốc Khánh An 145  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583511946
      57 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa 74  Thống Nhất, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583812897
      58 Nhà Thuốc Vạn Thắng 228  Thống Nhất, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583825681
      59 Shop 1001 70  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0914451001
      60 Nhà Thuốc Thiện Phương 119B  Lý Nam Đế, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583883545
      61 Nhà Thuốc Thái Bình 131  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0905945657
      62 Quầy Thuốc Nguyên Phúc Lô 1584  Nguyễn Xí, Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0905353907
      63 Quầy  38 59  Phước Long, Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0582210282
      64 Cửa Hàng Miền Đất Hứa 96A4  Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 09042807820961613761
      65 Cửa Hàng 1001 Long Phượng 4  Pasteur, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0973180521
      66 Nhà Thuốc Ngọc Hà 404b  Lê Hồng Phong, Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0914455188
      67 Nhà Thuốc Thiên Bình 1 11/8A  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583521060
      68 Nhà Thuốc Khánh Vân 48  Tô Hiến Thành, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583512578
      69 Nhà Thuốc Số 48 30  Lạc Long Quân, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583878534
      70 Nhà Thuốc Minh Thúy 140B   Nguyễn Trãi, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583872108
      71 Quầy 08 108  Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0918230517
      72 Quầy 24 256  Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0586283385
      73 Nhà Thuốc Lan Chi Lô 50  Đường Số 2 Kho Cảng Bình Tân, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583882563 0903553439
      74 Nhà Thuốc Hoa Thiên 68  Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583590194
      75 Nhà Thuốc Thuận Thảo 85  Đồng Nai, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 058387896
      76 Nhà Thuốc Kim Huệ Phước Điền, Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0583710437 0977304657
      77 Đông Y Tế Sanh 2 128  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0905810163
      78 Nhà Thuốc Tân Sinh 10  Ngô Thừa Nhiệm, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0974251659
      79 Cửa Hàng 777 110 Nguyễn Thiện Thuật, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 01228681102
      80 Nhà Thuốc Minh Vũ 4B Phước Long, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0932162136
      81 Nhà Thuốc Gia Đình 231 Đường số 2 Khóm Phúc Tuấn, Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0126273193
      82 Nhà Thuốc Vì Tâm 60B Đường Đồng Nai, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thành phố Nha Trang Khánh Hòa 0994315733
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Cam Ranh

  Cam Ranh


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Vạn Ninh

  Vạn Ninh


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Khánh Hòa

  Khánh Hòa


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Khánh Vĩnh 

  Khánh Vĩnh 

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

  Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

 • Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

  Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang