Thành phố Nha Trang 

Thành phố Nha Trang 

05/10/2017 22:01
 STT  Tên Nhà thuốc  Địa chỉ đầy đủ  Quận/Huyện  Tỉnh  SĐT
        1  Nhà Thuốc Thanh Cường  Thôn Phước Trung , Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  903582158
        2  Nhà thuốc Nhiên  8  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0976472479
        3  Nhà thuốc Mai Hân  118 đường 2/4, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  01296827411
        4  Nhà thuốc Hoàng Hiệp  48  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583506448
        5  Quầy thuốc 82  15  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02586251556
        6  Nhà thuốc Thiện Chí  19A  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0938877787
        7  Nhà thuốc Vỉnh Phước  252  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0986786753
        8  Nhà thuốc Khang An I  176A  Thống Nhất, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0905580463
        9  Nhà thuốc Hữu Nghĩa  28  Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0914770388
      10  Nhà thuốc Thanh Hảo  20  Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0905645090
      11  Nhà thuốc Trọng Tín  185  Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583836956 0935858836
      12  Nhà thuốc Minh Giang  Kios 81  Chợ Vĩnh Hải, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  025837063540984766046
      13  Nhà thuốc Thanh Hải  Kios 8  Chợ Đầm, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0913495292
      14  Nhà thuốc Dân Lợi  16  Thái Nguyên, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583561878 0917968368
      15  Quầy thuốc Út Hiền  Tổ 23 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0916542253
      16  Quầy thuốc Tuấn Việt  Thôn Đông, Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0977554064
      17  Quầy thuốc Bảo Phát  484  Đường 23/10, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583891486
      18  Nhà thuốc Vân Khánh  3/B  Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0979827108
      19  Nhà thuốc Minh Hưng  KM 5  Đường 23/10, Vĩnh Thành, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583894234 0905081778
      20  Quầy thuốc Trí Tuân  121 Giáp Văn Cương, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0935600038
      21  Quầy thuốc 29  38A  Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0935388797
      22  Quâỳ thuốc 55  405  Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583543380
      23  Quầy thuốc Ngọc Nga  1  Củ Chi, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  01264977326
      24  Quầy thuốc Tín Khôi  Tổ 2 Phú Trung, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0942402598
      25  Nhà thuốc Quang Khánh  14  Phương Sài, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  025838214130935756585
      26  Quầy thuốc 81  124 Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583550134
      27  Quầy thuốc Vu Lan  Tổ 9 Võ Cạnh, Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  01287569197
      28  Quầy thuốc 22  91 Chính Hữu, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0912926045
      29  Quầy  thuốc Phương Ngân  106  Đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0984150489
      30  Quầy thuốc Gia Tuệ  97D  Đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0905197747
      31  Quầy thuốc Vĩnh Điềm Trung  328 đường 23/10, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583890076
      32  Nhà thuốc Hà Vy  28  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0932575725
      33  Nhà thuốc Tùng Thảo  460  Đường 2/4, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0935736188
      34  Quầy thuốc 59  Chợ Mới Ngọc Hiệp, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  01229055927
      35  Quầy thuốc Xuân Vinh  Chợ Ga, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583893639
      36  Quầy thuốc Hy Vọng 1  Tổ 10 thôn Võ Tánh, Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  02583728146
      37  Quầy thuốc Bảo Trân  10D Đường 19/5, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  01685753596
      38  Quầy thuốc Ngân Hà  Tổ 4  Xã Thái Thông, Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0975353077
      39  Quầy thuốc Tuấn Tú  Tổ 6  Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0914036498
      40  Nhà thuốc Hòa Hưng  16  Tăng Bạt Hổ, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0919999793
      41  Siêu Thị Ngọc Thạch  81  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0935073086
      42  Quầy thuốc Uyên Phú  101B đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0946830405
      43  Quầy thuốc Thành Phong  Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  01223802858
      44  Quầy thuốc 5S  702 Đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0979388012
      45  Quầy thuốc Quyên Bình  Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0976375987
      46  Quầy thuốc Huyền Trang  221 Cầu Dứa Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0906824029
      47  Quầy thuốc 51  84 Hương Lộ 45, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0905390155
      48  Nhà thuốc Hoàng Kim  Lô 1 Lý Thái Tổ, Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0938780998
      49  Quầy thuốc Minh Sang  Như Xuân, Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  01262634567
      50  Quầy thuốc 30  16 Lương Định Của, Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0932420172
      51  Nhà thuốc Thiên Duy  25B Hai Bà Trưng, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0978190868
      52  Nhà thuốc Minh Khuê  76 Đồng Nai, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0979388012
      53  Quầy 42  24B   Nguyễn Thị Định, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583882553
      54  Đông Y Tế Sanh  76  Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583510754
      55  Nhà Thuốc Quang Trung  149  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583510402
      56  Nhà Thuốc Khánh An  145  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583511946
      57  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa  74  Thống Nhất, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583812897
      58  Nhà Thuốc Vạn Thắng  228  Thống Nhất, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583825681
      59  Shop 1001  70  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0914451001
      60  Nhà Thuốc Thiện Phương  119B  Lý Nam Đế, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583883545
      61  Nhà Thuốc Thái Bình  131  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0905945657
      62  Quầy Thuốc Nguyên Phúc  Lô 1584  Nguyễn Xí, Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0905353907
      63  Quầy  38  59  Phước Long, Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0582210282
      64  Cửa Hàng Miền Đất Hứa  96A4  Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  09042807820961613761
      65  Cửa Hàng 1001 Long Phượng  4  Pasteur, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0973180521
      66  Nhà Thuốc Ngọc Hà  404b  Lê Hồng Phong, Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0914455188
      67  Nhà Thuốc Thiên Bình 1  11/8A  Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583521060
      68  Nhà Thuốc Khánh Vân  48  Tô Hiến Thành, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583512578
      69  Nhà Thuốc Số 48  30  Lạc Long Quân, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583878534
      70  Nhà Thuốc Minh Thúy  140B   Nguyễn Trãi, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583872108
      71  Quầy 08  108  Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0918230517
      72  Quầy 24  256  Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0586283385
      73  Nhà Thuốc Lan Chi  Lô 50  Đường Số 2 Kho Cảng Bình Tân, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583882563 0903553439
      74  Nhà Thuốc Hoa Thiên  68  Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583590194
      75  Nhà Thuốc Thuận Thảo  85  Đồng Nai, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  058387896
      76  Nhà Thuốc Kim Huệ  Phước Điền, Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0583710437 0977304657
      77  Đông Y Tế Sanh 2  128  Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0905810163
      78  Nhà Thuốc Tân Sinh  10  Ngô Thừa Nhiệm, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0974251659
      79  Cửa Hàng 777  110 Nguyễn Thiện Thuật, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  01228681102
      80  Nhà Thuốc Minh Vũ  4B Phước Long, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0932162136
      81  Nhà Thuốc Gia Đình  231 Đường số 2 Khóm Phúc Tuấn, Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0126273193
      82  Nhà Thuốc Vì Tâm  60B Đường Đồng Nai, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa  Thành phố Nha Trang  Khánh Hòa  0994315733
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Vạn Ninh

  Vạn Ninh

 • Diên Khánh

  Diên Khánh

 • Suối Cát

  Suối Cát

 • Khánh Hòa

  Khánh Hòa

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

  “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

 • Giã từ 15 năm mắc bệnh “ác mộng” – viêm xoang

  Giã từ 15 năm mắc bệnh “ác mộng” – viêm xoang

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng