Quận 10

Quận 10

16/08/2017 11:17
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Thanh Hải 31/2 Hoàng Dư Khương, Phường 12, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0938473406
        2 P14 Chị Chức (Tên cũ: P14 A Ty) Chợ Sỉ, 0, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0985445758
        3 Quầy B10 – Chị Hương 134/1  Tô Hiến Thành, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903003866
        4 Quầy E19 – Chị Son (Quầy E19 – Cô Nga cũ) 134  Tô Hiến Thành, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 01285688699
        5 Quầy D24 (Quầy Chị Tâm) Chợ Sỉ, 0, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0917768309
        6 Nhà thuốc Trường Sinh 42/2 Nguyễn Giản Thanh, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 01692930727
        7 Nhà thuốc Nhân Văn 286A Lý Thái Tổ, 9, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0838348123
        8 Nhà thuốc số 15 31Sư Vạn Hạnh, 3, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 38308615
        9 Nhà thuốc Trường Sinh (Tên cũ:Hồng Ân) 233 Ngô Quyền, 6, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0939095801
      10 Nhà thuốc Ngôi Sao 1 541 Bà Hạt, 8, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903760599
      11 Nhà thuốc Cẩm Tú 19 Hồ Bá Kiện, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 02838625387
      12 Nhà thuốc Gia Hân 284/43 Lý Thường Kiệt, Phường 14, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0902777354
      13 Nhà thuốc Lý Phúc 64 Trần Minh Quyền, Phường 11, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0913154613
      14 Nhà thuốc số 5 77 Ngô Quyền, Phường 6, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0919602123
      15 Nhà thuốc Mai Trang 031 Lô S CC Ngô Gia Tự, 2, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0938944245
      16 Nhà thuốc Thiên Phát 690 Đường 3/2, Phường 14, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 01886118195
      17 Nhà thuốc Phúc Thiện 192 Nguyễn Lâm, Phường 6, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0907212131
      18 Nhà thuốc Khang Phúc 77  Thành Thái, 14, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0838669088
      19 Nhà thuốc Ngôi Sao 382   Bà Hạt, 8, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 08339573775 0903760599
      20 Nhà thuốc Khang Phúc 571B  Cách Mạng Tháng 8, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 01285868088
      21 Nhà thuốc Sức Khỏe Vàng 199  Bà Hạt, 8, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 083834567
      22 Công ty CP Y Dược Thực Hành TPHCM(Tên cũ: CTy Sức Khỏe Vàng) 7A/35  Thành Thái, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 02838687767 0907741614
      23 Nhà thuốc số 3 583  Cách Mạng Tháng 8, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0937692939
      24 Nhà thuốc Thiên Lộc 6   Lô C Chung cư Ấn Quang, 9, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 903988033
      25 Nhà thuốc Kim Châu 2 12  Hồ Bá Kiện, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 907840977
      26 Nhà thuốc Khánh Thu 606/103  3/2, 14, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 914924228
      27 Nhà thuốc Năm Tốt 134/1  Tô Hiến Thành, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 978775396
      28 Nhà thuốc Vân Linh 198  Bà Hạt, 9, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 909768083
      29 Nhà thuốc Hồng Phúc 533   Sư Vạn Hạnh, 12, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0838622504
      30 Nhà thuốc Trường Sinh 42/2 Nguyễn Giản Thanh, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 01692930727
      31 Nhà thuốc Kỹ Tuyền 629 Bà Hạt, 6, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 38532703
      32 Nhà thuốc Minh Hoa 244 Hòa Hưng, , 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 98723598
      33 Nhà thuốc Thu Minh 53 Tô Hiến Thành, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 38643073
      34 Nhà thuốc Trường Sinh (Tên cũ:Hồng Ân) 233 Ngô Quyền, 6, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0939095801
      35 Nhà thuốc Nguyên Minh 308 Bà Hạt, 9, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0909888528
      36 Nhà thuốc SKV Hoàng Phương 35/8 Đồng Nai, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903306356
      37 Nhà thuốc Mai Khanh 362 Ngô Gia Tự, Phường 4, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903038845
      38 Nhà thuốc số 39 366 Ngô Gia Tự, Phường 4, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903038845
      39 Nhà thuốc Hoàng Ân 244 Hòa Hảo, Phường 4, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903038845
      40 Nhà thuốc Thái Hiền 253 Hòa Hảo, Phường 4, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903038845
      41 Nhà thuốc số 9 257 Hòa Hảo, Phường 4, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903038845
      42 Nhà thuốc số 62 228 Nguyễn Duy Dương, Phường 4, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903038845
      43 Nhà thuốc Minh Trí 451/8  Tô Hiến Thành, 14, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0917437780
      44 Nhà thuốc Trung Hiếu 118   Đồng Nai, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0907637172
      45 Nhà thuốc Ngôi Sao 382   Bà Hạt, 8, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 08339573775 0903760599
      46 Nhà thuốc Ngọc Bích 225   Nguyễn Duy  Dương, 4, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0906365115
      47 Nhà thuốc Khang Phúc 571B  Cách Mạng Tháng 8, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 01285868088
      48 Nhà thuốc Sức Khỏe Vàng 199  Bà Hạt, 8, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 083834567
      49 Công ty CP Y Dược Thực Hành TPHCM(Tên cũ: CTy Sức Khỏe Vàng) 7A/35  Thành Thái, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 02838687767 0907741614
      50 Nhà thuốc Đồng Tiến 7A/29   Thành Thái, 17, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0901497978
      51 Nhà thuốc Hải Minh 47   Cửu Long, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 0903042872 0995188857
      52 Nhà thuốc Kim Châu 2 12  Hồ Bá Kiện, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 907840977
      53 Nhà thuốc Phương Đông 7A/25  Thành Thái, 14, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 934070506
      54 Nhà thuốc Đăng Châu 285/93  Cách Mạng Tháng 8, 12, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 989909428
      55 Nhà thuốc Năm Tốt 134/1  Tô Hiến Thành, 15, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 978775396
      56 Nhà thuốc Vân Linh 198  Bà Hạt, 9, 10, Hồ Chí Minh Q10 Hồ Chí Minh 909768083
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 3

  Quận 3


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Củ Chi

  Củ Chi


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 9

  Quận 9


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Cần Giờ

  Cần Giờ

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

 • Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

  Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

 • Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

  Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng