Quận 12

Quận 12

16/08/2017 11:19
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà Thuốc Hảo Hạnh Số 90, Đường TL17, Phường Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0989456721
2  Nhà Thuốc Quỳnh Anh 2 50A TL27, Phường Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0963859754
3  Nhà Thuốc Thiện Phúc 16A Đường TL 27, Phường Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0909846067
4  Nhà Thuốc Đức Phương 603/5B Vườn Lài, KP2, Phường An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 922287432
5  Nhà Thuốc Gia Hưng 549/5c Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 982526563
6  Nhà thuốc An Phú 549/5c Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 934709312
7  Nhà Thuốc Tây Hoàng Duy G13, Chung Cư Thạnh Lộc, Phường Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0937847488
8  Nhà thuốc Quốc Trọng 454 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0866708460
9  Nhà thuốc Minh Hoàng 29 Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 01267246789
10  Nhà thuốc Vườn Lài 0328/10  Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 0977054694
11  Nhà thuốc Long Châu 145  Khu phố 3, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0986351611
12  Nhà thuốc Chị Mai 1 24/1C Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 0905196578
13  Nhà thuốc Khánh Nam 552 Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 0908.047.197
14  Nhà thuốc Phương Vy 3/45 TL 41, Thành Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0905110379
15  Nhà Thuốc Long Anh 43/19A Đường Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 01693819535
16  Nhà Thuốc Bảo Anh Dược Hãng 82  Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh 0838547680 01215226655
17  Nhà thuốc Tân Hiệp Phát 6 174 APD 9, Phường An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 967765718
18  Nhà thuốc Tân Hiệp Phát 5 39/2 KP1, Phường An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 961900482
19  Nhà Thuốc Thanh Hằng 62 hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 2836840582
20  Nhà Thuốc Tây Kiên Trang TL 15, Khu Phố 3, Phường Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0366776685
21  Nhà Thuốc Bảo Trúc 014/1C Vườn Lài, KP4, Phường An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh 0908935405
22  Nhà thuốc Phương Mai 842 kp2 hà huy giáp, Phường Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 935492459
23  Nhà thuốc Ngọc Thủy 18/1  Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 904488203
24  Nhà thuốc Đức Hải 15/4A  Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0918980564
25  Nhà thuốc Mỹ Thuận 65 /1C Đông Bắc, Tân chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 01208478218
26  Nhà thuốc Nhân Hòa 24 I  Đường Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0908039015
27  Nhà thuốc Thiện Phúc 1  Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0905110379
28  Nhà thuốc Quỳnh Hương 73H  Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 904236608
29  Nhà thuốc Phương Yến 105/1A  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0862552536
30  Nhà thuốc 499 499  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0963140849
31  Nhà thuốc Nhiêu Lộc 585  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0909446545
32  Nhà thuốc Băng Tâm 207  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0907274525
33  Nhà thuốc Thanh Tuyền 368  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0975111227
34  Nhà thuốc Thanh Tuyền 2 705  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 01626989199
35  Nhà thuốc Trí Thiện 646  Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 01686561054
36  Nhà thuốc Ngọc Lan 569  Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0838911216
37  Nhà thuốc Minh Vy A53 Tô Ký, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0837150805
38  Nhà thuốc Hồng Ngọc 157A  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0976378447
39  Nhà thuốc Hồng Nhân 2M/L  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 01684026367
40  Nhà thuốc Phú Châu 473 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0838833528
41  Nhà thuốc Thanh Loan 285/4 Phan Văn Hớn, F1-1, 12, Hồ Chí Minh 0942347419
42  Nhà thuốc Hồng Đức 464  Tân Thới Hiệp, Khu phố 3, 12, Hồ Chí Minh 908971588
43  Nhà thuốc Mai Phương 510  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0903330339
44  Nhà thuốc Hàng Sao 22A  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0988530193 01234123779
45  Nhà thuốc Ngọc Ánh 238  Phan Văn Hớn, Khu phố 6, 12, Hồ Chí Minh 0972826311
46  Nhà thuốc Thiên Lộc 257  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0919969149
47  Nhà thuốc Phương An 98/4A  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0939041007
48  Nhà thuốc Minh Châu 58/6C  Tân Chánh Hiệp, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0902745527 0975895784
49  Nhà thuốc Minh Trí 134/1  Tân Chánh Hiệp, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0908871368
50  Nhà thuốc Kiều Nhi 167/4  Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0909798465
51  Nhà thuốc Minh Phát 98  Tân Chánh Hiệp 21, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0909007275
52  Nhà  Thuốc Ngôi Sao 1180  Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0976263103
53  Nhà thuốc Quỳnh Anh 1 146  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 01223683610
54  Nhà thuốc số 10 B111 Bis  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0838911997
55  Nhà thuốc Hồng Thủy 125  Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0975568688
56  Nhà thuốc Công Vinh 105A  Đường số 7 TTN, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0938640179
57  Nhà thuốc Khôi Nguyên 252 Tân Thới Hiệp, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 988438979
58  Nhà thuốc Thanh Duy 293  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0908246115
59  Nhà thuốc Việt Hoa 28/5B  Tân Thới Hiệp 21, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0948757220
60  Nhà thuốc Minh Hải 88A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 2837170679
61  Nhà thuốc Ngọc Diệp 7/1  Tân Thới Nhất, Khu phố 3, 12, Hồ Chí Minh 0984861474
62  Nhà thuốc Thiên Kim 414  Tân Chánh Hiệp 21, Khu phố 3, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0966472529
63  Nhà thuốc Nguyễn Triều 58/9B TTN 02, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 01696978764
64  Nhà thuốc Vũ Diệp 1E/1  Trung Mỹ Tây 13A, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0974968284
65  Nhà thuốc Long Phụng 28B2  Hà Huy Giáp, Khu phố 3A, Thanh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0948555099
66  Nhà thuốc Hương Toàn 1 534  Tô Ngọc Vân, Khu phố 3, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0909324817
67  Nhà thuốc Ngọc Huyền 5E/3  Hiệp Thành 27, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0905626564
68  Nhà thuốc Ngọc Hà 108  Tô Ngọc Vân, Tổ 5, Khu phố 5, Thanh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 988307105
69  Nhà thuốc Minh Diệu 5  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0907440822
70  Hiệu thuốc số 39 138  Đông Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0986792407
71  Nhà thuốc Đại Phương 71  Bùi Văn Ngữ, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0982157972
72  Nhà thuốc Mạnh Thắng 5/5  Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 01683668339
73  Nhà thuốc Bảo Trân 68  Đông Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 01222611415
74  Nhà thuốc Lý Đức 14/1B Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 1676150711
75  Nhà thuốc Phước Hiệp 2A  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 01672661379
76  Nhà thuốc Thiên Phước 17 TCH21, Phường Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0906800709
77  Nhà thuốc Vân Khánh 2 29/217  Song Hành, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0918122145
78  Nhà thuốc An Khang 163/4  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 01683342335
79  Nhà thuốc Huyền Trinh 65D/97  Tân Thới Hiệp 20, Tổ 10, Khu phố 1A, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 01208706108
80  Nhà thuốc Yến Châu 46/6A  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0934502047
81  Nhà thuốc Đăng Khoa 24/6B  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0903932014
82  Nhà thuốc My Châu 5 46  Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Hiệp Chánh, 12, Hồ Chí Minh 0984063520
83  Nhà thuốc Hồng Nga 5C11  Hà Huy Giáp, Khu phố 3, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0987779029
84  Nhà thuốc Tâm An 54L Hiệp Thành 06, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 01645456068
85  Nhà thuốc Nguyễn Hoàng 119 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0984174319
86  Nhà thuốc Quảng Nam 5A  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0947669233
87  Nhà thuốc Châu Linh 6 62/3  Tân Thới Hiệp 22, Tổ 13 KP4, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 01659702066
88  Nhà thuốc Công Tâm 60/4 Tân Thới Nhất 01, Khu phố 6, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 903879811
89  Nhà thuốc Minh Phước 105  Tân Thới Hiệp 07, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 01203685560
90  Nhà thuốc Hân Châu 32  Tân Thới Nhất 13C, Khu phố 3, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0934502047
91  Nhà thuốc Gia Bảo 165 Đường TA 19, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0938848207
92  Nhà thuốc Đại Trường Sinh 106  Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0866847346
93  Nhà thuốc Ân Huy 46/3 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 1223216316
94  Nhà thuốc Thành Phương 1061  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0837153672
95  Nhà thuốc Nhật Vy 378  Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0927797994
96  Nhà thuốc Nhân Ái 42/1  Thới An 21, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0909453045
97  Nhà thuốc Kim Anh 10   Bùi Công Trừng, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh 0942599678
98  Nhà thuốc Nhân Văn 257  Tân Thới Hiệp 22, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0974966812
99  Nhà thuốc Hồng Thiện 148  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0983689012
100  Nhà thuốc Minh Phúc 239 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0933846799
101  Nhà thuốc Tân Châu 40/7A
Bis  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh
0982382460
102  Nhà thuốc Thuận Hưng 163  Đông Hưng Thuận 2, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0903748769
103  Nhà thuốc Đặng Nguyên 285  Thới An 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0986439846
104  Nhà thuốc Hoàng Anh 24/8  Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0987147183
105  Nhà thuốc Hà Châu 3 140  Bùi Văn Ngữ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0979789123
106  Nhà thuốc Phương Anh 295B  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0982937645
107  Nhà thuốc Hoàng Diễm 489 Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0906767657
108  Nhà thuốc Việt Thy 572A  Nguyển An Ninh, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0933641025
109  Nhà thuốc Hoàng Oanh D116 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 937891585
110  Nhà thuốc Thiện Nhân 29G2 DN5, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0909784980
111  Nhà thuốc Minh Thư 8/4A  Thới An 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0987097826
112  Nhà thuốc Quốc Hùng 113/2 TA32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0989299390
113  Nhà thuốc Thu Hiền 8  Hiệp Thành 27, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0916278292
114  Nhà thuốc Thành Công 194  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0937507898
115  Nhà thuốc Anh Tú 243  Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 972617105
116  Nhà thuốc Quỳnh Anh 1 589 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 01669456889
117  Nhà thuốc Phước Bình 240  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 01644936409 01653719867
118  Nhà thuốc Băng Châu 65A  Đông Hưng Thuận 11, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0909097284
119  Nhà thuốc Phượng Hoàng 940/4A TCH 02 (HT 39), Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0902907738
120  Nhà thuốc Việt Quang 20/4B  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0837170404
121  Nhà thuốc Minh Trọng 24  Tân Thới Nhất 13C, Khu phố 3, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 946450893
122  Nhà thuốc Như Phúc C3  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0938678113
123  Nhà thuốc Phước Châu 127/6  Tân Chánh Hiệp 35, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0902808977
124  Nhà thuốc Kiều Anh 2 310  Thới An 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0984846411
125  Nhà thuốc Thùy Dương 1/62/A1  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0979987230
126  Nhà thuốc Ngọc Như 12  Hiệp Thành 45, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0974966812
127  Nhà thuốc Đại Lộc 47A/4  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 933442789
128  Nhà thuốc Phương Vy 314  Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0949069072
129  Nhà thuốc Nhật Anh 44/3B  TTH 21, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0985524786
130  Nhà thuốc Hoàng Đạt 53B/1  Trung Mỹ Tây 18A, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0936277838
131  Nhà thuốc Mỹ Dung 190  Tô Ngọc Vân, Thanh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0989342178
132  Nhà thuốc Minh Châu 7 991  Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0909536048
133  Nhà thuốc Song Phụng (Tên cũ: Huỳnh Kim) 132  Thới An 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 01218740766
134  Nhà thuốc Long Châu 18 17/1  Nguyễn Văn Quý, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0938987894
135  Nhà thuốc Minh Anh 146/1 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0933120886
136  Nhà thuốc Bách Hợp 531/134  Hiệp Thành 42, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0908246115
137  Nhà thuốc An Phúc 738/2  Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0909278018
138  Nhà thuốc Huy Bảo 6 66  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 01685661754
139  Nhà thuốc My Châu 6 37/4  Bùi Văn Ngữ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0984063520
140  Nhà thuốc Đăng Phúc 38  Đường DN5, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0985057007
141  Nhà thuốc Hưng Thịnh 2 16/1B  Tân Thới Nhất 01, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0906432415
142  Nhà thuốc Mỹ Châu 9 186/12 Đường ĐHT 02, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0969500599
143  Nhà thuốc Mỹ Châu 9 508 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 01868404163
144  Nhà thuốc Minh Châu 9 195  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0945881780
145  Nhà thuốc Huy Hoàng 38  Hoàng Tăng Bí, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0985650803
146  Nhà thuốc Minh Đức 2 239  Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0909041051
147  Nhà thuốc Đại Phúc 4 307A Tân Chánh Hiệp 13, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0903938847
148  Nhà thuốc Thuận Đạt 71   TA 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0935060669
149  Nhà thuốc Minh Khuê 434  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh 01655169786
150  Nhà thuốc Bảo Linh 112  Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0984223533
151  Nhà thuốc Nguyên Như 38  Đường DD6, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0972677414
152  Nhà thuốc Yên Châu 8 37/5  TT5D1, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0987539533
153  Nhà thuốc Thành Ngọc 104/106   Lê Văn Khương ,, Phường Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0986775695
154  Nhà thuốc Hương Toàn 511/11  Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0909324817
155  Nhà thuốc Tâm Đức 437  TCH21, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0986499654
156  Nhà thuốc Thanh Tâm 163B Đường HT05, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 01207419747
157  Nhà thuốc Lạc Viên 99M/2 KP3, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0984391266
158  Nhà thuốc Minh Tiến 81/3A TTH22, Phường Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0904939372
159  Nhà thuốc Minh Anh 1 100 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0933120886
160  Nhà thuốc Phước Thành 2 704 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 01298338899
161  Nhà thuốc Hà Vy II 423/32A Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0903394055
162  Nhà thuốc Thảo Trang 252 Hương lộ 80B (Bùi Văn Ngữ), Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0901406764
163  Nhà thuốc Văn Chương 41D HT23, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0961140357
164  Nhà thuốc Thanh Vân 8/7B Huỳnh Thị Hai, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 01208074186
165  Nhà thuốc Nhân Đạo 174 Nguyễn Thị Tràng, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0986239829
166  Nhà thuốc Yến Châu 2 500/133 Hương lộ 80B, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0962481307
167  Nhà thuốc Nhân Nghĩa 100 KP3 TCH 25, Phường Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 01267619666
168  Nhà thuốc Đông Quang 204 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0908008551
169  Nhà thuốc Bảo Châu 91/3 TTH 22, Phường Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0964421004
170  Nhà thuốc Toàn Tâm 10 35 TTN02, Phường Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0975997910
171  Nhà thuốc My Châu 9 18 TA16, Phường Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0982983789
172  Nhà thuốc Đông Y 118 Nguyễn Thị Tiểu, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0983183917
173  Nhà thuốc Hoàng Anh 2 105/4C Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0971673709
174  Nhà thuốc Thiên Ân 51/209 KP5, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0974069270
175  NhàThuốcGiangNguyệt 371 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 01693391241
176  Nhà Thuốc Nhật Anh 2 6/3A Lê Văn Khương, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0122393646
177  Nhà Thuốc Bảo Thanh 486 Lê Văn Khương, Thế An, 12, Hồ Chí Minh 01206252893
178  Nhà Thuốc Quang Minh 011 CC Hưng Ngân 48 Dương Thị Mười, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0961248925
179  Nhà Thuốc Anh Tuấn Số 4 Trung Mỹ Tây 2A, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 01656880288
180  Nhà Thuốc Nguyễn Nga 111/5A TTH20, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0983368509
181  Nhà Thuốc Đức Hương 2440/21 Quốc Lộ 1A ( Đường Song Hành) , Phương Trung Mỹ Tây , 12, Hồ Chí Minh 0909620677
182  Quầy Thuốc Mỹ Kim 86/6A TTH07 ,Phường Tân Thới Hiệp , 12, Hồ Chí Minh 01669056668
183  Nhà thuốc Tâm Chúc 500/141 Hương lộ 80B, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0906460794
184  Nhà Thuốc Minh Châu 189 74H1 Nguyễn Ảnh Thủ , Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0919492345
185  Nhà Thuốc Trương Giang 35C Quán Tre, Phường Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh 0932716641
186  Nhà thuốc Trâm Anh 45/5A Trần Thị Hà, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0933669872
187  Nhà Thuốc Hoàng Thiện 174A, Thị Xã 25, Phường Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0979096309
188  Nhà Thuốc Phúc An 118, TX 25, Phường Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0983419132
189  Nhà Thuốc Việt Nhật 54/4A HT13, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh 0966931688
190  Nhà Thuốc Mai Trâm 2 5/1 TX 25, Phường Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0911729829
191  Nhà Thuốc Thúy Tiến 180/2 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0979471795
192  Nhà Thuốc Hoàng Anh 29 ĐHT 06, Phường Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh 0906304330
193  Nhà Thuốc Hà Phương 71/4 Đường TX52, Phường Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0869856770
194  Nhà Thuốc Hồng Thắng 37/3, KP3, TX38, Phường Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0986154021
195  Nhà Thuốc Minh Phúc 2 224 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh 0909348822
196  Nhà Thuốc Minh Ngọc 347B Trấn Thị Bảy, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh sdt 0981022223
197  Nhà Thuốc Anh Huy 127 TTN08, Phường Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh 0985689088
198  Nhà Thuốc Ngọc Tài 66 TA32, Phường Thới An, 12, Hồ Chí Minh 0976660057
199  Nhà Thuốc Anna Trân 324/21 Tô Ngọc Vân, P. Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh 0909443040
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Bình Chánh

  Bình Chánh

 • Quận 7

  Quận 7

 • Quận 6

  Quận 6

 • Quận 5

  Quận 5

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

 • Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

  Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

 • “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

  “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

 • Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

  Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?