Quận 12

Quận 12

16/08/2017 11:19
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Mỹ Châu 9 508 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01868404163
        2 Nhà thuốc Quốc Hùng 113/2 TA32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0989299390
        3 Nhà thuốc Khánh Nam 552 Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0908.047.197
        4 Nhà thuốc Nguyễn Hoàng 119 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0984174319
        5 Nhà thuốc Ân Huy 46/3 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 1223216316
        6 Nhà thuốc Minh Phúc 239 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0933846799
        7 Nhà thuốc Hoàng Oanh D116 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 937891585
        8 Nhà thuốc Đại Phúc 4 307A Tân Chánh Hiệp 13, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0903938847
        9 Nhà thuốc Khôi Nguyên 252 Tân Thới Hiệp, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 988438979
      10 Nhà thuốc Minh Hải 88A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 2837170679
      11 Nhà thuốc Thiên Phước 17 TCH21, Phường Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0906800709
      12 Nhà thuốc Công Tâm 60/4 Tân Thới Nhất 01, Khu phố 6, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 903879811
      13 Nhà thuốc Minh Tiến 81/3A TTH22, Phường Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0904939372
      14 Nhà thuốc Minh Anh 1 100 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0933120886
      15 Nhà thuốc Phước Thành 2 704 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01298338899
      16 Nhà thuốc Hà Vy II 423/32A Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0903394055
      17 Nhà thuốc Văn Chương 41D HT23, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0961140357
      18 Nhà Thuốc Long Anh 43/19A Đường Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01693819535
      19 Nhà thuốc Thanh Vân 8/7B Huỳnh Thị Hai, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01208074186
      20 Nhà thuốc Yến Châu 2 500/141 Hương lộ 80B, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0962481307
      21 Nhà thuốc Nhân Nghĩa 100 KP3 TCH 25, Phường Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01267619666
      22 Nhà thuốc Toàn Tâm 10 35 TTN02, Phường Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0975997910
      23 Nhà thuốc Đông Quang 204 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0908008551
      24 Nhà thuốc Bảo Châu 91/3 TTH 22, Phường Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0964421004
      25 Nhà thuốc Đông Y 118 Nguyễn Thị Tiểu, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0983183917
      26 Nhà thuốc Phương Yến 105/1A  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0862552536
      27 Nhà thuốc 499 499  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0963140849
      28 Nhà thuốc Thanh Tuyền 2 705  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01626989199
      29 Nhà thuốc Ngọc Lan 569  Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0838911216
      30 Nhà thuốc Hồng Ngọc 157A  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0976378447
      31 Nhà thuốc Hồng Nhân 2M/L  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01684026367
      32 Nhà thuốc Hồng Đức 464  Tân Thới Hiệp, Khu phố 3, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 908971588
      33 Nhà thuốc Ngọc Ánh 238  Phan Văn Hớn, Khu phố 6, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0972826311
      34 Nhà thuốc Thiên Lộc 257  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0919969149
      35 Nhà thuốc Phương An 98/4A  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0939041007
      36 Nhà thuốc Minh Châu 58/6C  Tân Chánh Hiệp, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0902745527 0975895784
      37 Nhà thuốc Kiều Nhi 167/4  Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909798465
      38 Nhà thuốc Minh Phát 98  Tân Chánh Hiệp 21, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909007275
      39 Nhà  Thuốc Ngôi Sao 1180  Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0976263103
      40 Nhà thuốc Quỳnh Anh 1 146  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01223683610
      41 Nhà thuốc Ngọc Thủy 18/1  Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 904488203
      42 Nhà thuốc Đức Hải 15/4A  Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0918980564
      43 Nhà thuốc Nhân Hòa 24 I  Đường Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0908039015
      44 Nhà thuốc Thiện Phúc 1  Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0905110379
      45 Nhà thuốc Ngọc Diệp 7/1  Tân Thới Nhất, Khu phố 3, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0984861474
      46 Nhà thuốc Thiên Kim 414  Tân Chánh Hiệp 21, Khu phố 3, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0966472529
      47 Nhà thuốc Vũ Diệp 1E/1  Trung Mỹ Tây 13A, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0974968284
      48 Nhà thuốc Long Phụng 28B2  Hà Huy Giáp, Khu phố 3A, Thanh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0948555099
      49 Nhà thuốc Minh Diệu 5  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0907440822
      50 Hiệu thuốc số 39 138  Đông Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0986792407
      51 Nhà thuốc Đại Phương 71  Bùi Văn Ngữ, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0982157972
      52 Nhà thuốc Bảo Trân 68  Đông Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01222611415
      53 Nhà thuốc Phước Hiệp 2A  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01672661379
      54 Nhà thuốc Huyền Trinh 65D/97  Tân Thới Hiệp 20, Tổ 10, Khu phố 1A, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01208706108
      55 Nhà thuốc Yến Châu 46/6A  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0934502047
      56 Nhà thuốc Quảng Nam 5A  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0947669233
      57 Nhà thuốc Châu Linh 6 62/3  Tân Thới Hiệp 22, Tổ 13 KP4, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01659702066
      58 Nhà thuốc Minh Phước 105  Tân Thới Hiệp 07, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01203685560
      59 Nhà thuốc Hân Châu 32  Tân Thới Nhất 13C, Khu phố 3, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0934502047
      60 Nhà thuốc Đại Trường Sinh 106  Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0866847346
      61 Nhà thuốc Thành Phương 1061  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0837153672
      62 Nhà thuốc Kim Anh 10   Bùi Công Trừng, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0942599678
      63 Nhà thuốc Nhân Văn 257  Tân Thới Hiệp 22, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0974966812
      64 Nhà thuốc Tân Châu 40/7A
Bis  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh
 Q12 Hồ Chí Minh 0982382460
      65 Nhà thuốc Thuận Hưng 163  Đông Hưng Thuận 2, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0903748769
      66 Nhà thuốc Hà Châu 3 140  Bùi Văn Ngữ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0979789123
      67 Nhà thuốc Thành Công 194  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0937507898
      68 Nhà thuốc Phước Bình 240  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01644936409 01653719867
      69 Nhà thuốc Vườn Lài 0328/10  Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0977054694
      70 Nhà thuốc Băng Châu 65A  Đông Hưng Thuận 11, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909097284
      71 Nhà thuốc Long Châu 145  Khu phố 3, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0986351611
      72 Nhà thuốc Việt Quang 20/4B  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0837170404
      73 Nhà thuốc Minh Trọng 24  Tân Thới Nhất 13C, Khu phố 3, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 946450893
      74 Nhà thuốc Như Phúc C3  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0938678113
      75 Nhà thuốc Phước Châu 127/6  Tân Chánh Hiệp 35, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0902808977
      76 Nhà thuốc Ngọc Như 12  Hiệp Thành 45, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0974966812
      77 Nhà thuốc Phương Vy 314  Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0949069072
      78 Nhà thuốc Minh Châu 7 991  Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909536048
      79 Nhà thuốc Phương Anh 295B  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0982937645
      80 Nhà thuốc Hoàng Diễm 489 Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0906767657
      81 Nhà thuốc Minh Thư 8/4A  Thới An 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0987097826
      82 Nhà thuốc Song Phụng (Tên cũ: Huỳnh Kim) 132  Thới An 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01218740766
      83 Nhà thuốc Bách Hợp 531/134  Hiệp Thành 42, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0908246115
      84 Nhà thuốc An Phúc 738/2  Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909278018
      85 Nhà thuốc Huy Bảo 6 66  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01685661754
      86 Nhà thuốc Đăng Phúc 38  Đường DN5, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0985057007
      87 Nhà thuốc Minh Châu 9 195  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0945881780
      88 Nhà thuốc Thuận Đạt 71   TA 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0935060669
      89 Nhà thuốc Minh Khuê 434  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01655169786
      90 Nhà thuốc Hương Toàn 511/11  Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909324817
      91 Nhà thuốc Phú Châu 473 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0838833528
      92 Nhà thuốc Mỹ Châu 9 508 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01868404163
      93 Nhà thuốc Nguyễn Hoàng 119 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0984174319
      94 Nhà thuốc Minh Phúc 239 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0933846799
      95 Nhà thuốc Khôi Nguyên 252 Tân Thới Hiệp, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 988438979
      96 Nhà thuốc Công Tâm 60/4 Tân Thới Nhất 01, Khu phố 6, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 903879811
      97 Nhà thuốc Đăng Phúc 2 53 DHT 05, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0979735995
      98 Nhà thuốc Minh Anh 1 100 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0933120886
      99 Nhà thuốc Phước Thành 2 704 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01298338899
     100 Nhà thuốc Văn Chương 41D HT23, Phường Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0961140357
     101 Nhà thuốc Thanh Vân 8/7B Huỳnh Thị Hai, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01208074186
     102 Nhà thuốc Quỳnh Hương 73H  Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 904236608
     103 Nhà thuốc 499 499  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0963140849
     104 Nhà thuốc Phước Thanh 338  Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0935784179
     105 Nhà thuốc Nhiêu Lộc 585  Tô Ký, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909446545
     106 Nhà thuốc Trường An 450  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0862567847
     107 Nhà thuốc Thanh Tuyền 2 705  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01626989199
     108 Nhà thuốc Trí Thiện 646  Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01685999879
     109 Nhà thuốc Ngọc Lan 569  Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0838911216
     110 Nhà thuốc Hồng Ngọc 157A  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0976378447
     111 Nhà thuốc Hồng Nhân 2M/L  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01684026367
     112 Nhà thuốc Hồng Đức 464  Tân Thới Hiệp, Khu phố 3, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 908971588
     113 Nhà thuốc Mai Phương 510  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0903330339
     114 Nhà thuốc Ngọc Ánh 238  Phan Văn Hớn, Khu phố 6, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0972826311
     115 Nhà thuốc Phương Thảo 87  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0919030973
     116 Nhà thuốc ý Huyền 3/6  Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0838916676
     117 Nhà thuốc Minh Châu 58/6C  Tân Chánh Hiệp, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0902745527 0975895784
     118 Nhà thuốc Minh Trí 134/1  Tân Chánh Hiệp, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0908871368
     119 Nhà thuốc Minh Phát 98  Tân Chánh Hiệp 21, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909007275
     120 Nhà  Thuốc Ngôi Sao 1180  Nguyễn Văn Quá, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0976263103
     121 Nhà thuốc số 10 B111 Bis  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0838911997
     122 Nhà thuốc Hồng Thủy 125  Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0975568688
     123 Nhà thuốc Công Vinh 105A  Đường số 7 TTN, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0938640179
     124 Nhà thuốc Diệu Anh 37/6  Dương Thị Mười, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 09228362900986611883
     125 Nhà thuốc Đức Hải 15/4A  Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0918980564
     126 Nhà thuốc Thiện Phúc 1  Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0905110379
     127 Nhà thuốc Triệu Vy 103  Thới An, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0983220500
     128 Nhà thuốc Việt Hoa 28/5B  Tân Thới Hiệp 21, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0948757220
     129 Nhà thuốc Ngọc Diệp 7/1  Tân Thới Nhất, Khu phố 3, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0984861474
     130 Nhà thuốc Thiên Kim 414  Tân Chánh Hiệp 21, Khu phố 3, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0966472529
     131 Nhà thuốc Vũ Diệp 1E/1  Trung Mỹ Tây 13A, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0974968284
     132 Nhà thuốc Long Phụng 28B2  Hà Huy Giáp, Khu phố 3A, Thanh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0948555099
     133 Nhà thuốc Hương Toàn 1 534  Tô Ngọc Vân, Khu phố 3, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909324817
     134 Nhà thuốc Ngọc Huyền 5E/3  Hiệp Thành 27, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0905626564
     135 Nhà thuốc Ngọc Hà 108  Tô Ngọc Vân, Tổ 5, Khu phố 5, Thanh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 988307105
     136 Nhà thuốc Minh Diệu 5  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0907440822
     137 Nhà thuốc Đại Phương 71  Bùi Văn Ngữ, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0982157972
     138 Nhà thuốc Bảo Trân 68  Đông Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01222611415
     139 Nhà thuốc Phước Hiệp 2A  Trung Mỹ Tây, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01672661379
     140 Nhà thuốc An Khang 163/4  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01683342335
     141 Nhà thuốc Huyền Trinh 65D/97  Tân Thới Hiệp 20, Tổ 10, Khu phố 1A, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01208706108
     142 Nhà thuốc Yến Châu 46/6A  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0934502047
     143 Nhà thuốc Đăng Khoa 24/6B  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0903932014
     144 Nhà thuốc My Châu 5 46  Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Hiệp Chánh, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0984063520
     145 Nhà thuốc Hồng Nga 5C11  Hà Huy Giáp, Khu phố 3, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0987779029
     146 Nhà thuốc Quảng Nam 5A  Tân Thới Nhất, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0947669233
     147 Nhà thuốc Châu Linh 6 62/3  Tân Thới Hiệp 22, Tổ 13 KP4, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01659702066
     148 Nhà thuốc Minh Phước 105  Tân Thới Hiệp 07, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01203685560
     149 Nhà thuốc Hân Châu 32  Tân Thới Nhất 13C, Khu phố 3, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0934502047
     150 Nhà thuốc Đại Trường Sinh 106  Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0866847346
     151 Nhà thuốc Thành Phương 1061  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0837153672
     152 Nhà thuốc Nhân Ái 42/1  Thới An 21, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909453045
     153 Nhà thuốc Kim Anh 10   Bùi Công Trừng, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0942599678
     154 Nhà thuốc Thuận Hưng 163  Đông Hưng Thuận 2, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0903748769
     155 Nhà thuốc Thành Công 194  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0937507898
     156 Nhà thuốc Anh Tú 243  Trường Chinh, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 972617105
     157 Nhà thuốc Quỳnh Khôi 128  Tỉnh Lộ 17, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0903068895
     158 Nhà thuốc Vườn Lài 0328/10  Vườn Lài, An Phú Đông, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0977054694
     159 Nhà thuốc Băng Châu 65A  Đông Hưng Thuận 11, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909097284
     160 Nhà thuốc Long Châu 145  Khu phố 3, Thạnh Lộc, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0986351611
     161 Nhà thuốc Phước Châu 127/6  Tân Chánh Hiệp 35, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0902808977
     162 Nhà thuốc Kiều Anh 2 310  Thới An 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0984846411
     163 Nhà thuốc Ngọc Như 12  Hiệp Thành 45, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0974966812
     164 Nhà thuốc Đại Lộc 47A/4  Hiệp Thành 17, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 933442789
     165 Nhà thuốc Phương Vy 314  Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0949069072
     166 Nhà thuốc Nhật Anh 44/3B  TTH 21, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0985524786
     167 Nhà thuốc Hoàng Đạt 53B/1  Trung Mỹ Tây 18A, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0936277838
     168 Nhà thuốc Mỹ Dung 190  Tô Ngọc Vân, Thanh Xuân, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0989342178
     169 Nhà thuốc Minh Châu 7 991  Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909536048
     170 Nhà thuốc Phương Anh 295B  Hiệp Thành 13, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0982937645
     171 Nhà thuốc Hoàng Diễm 489 Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0906767657
     172 Nhà thuốc Thiện Nhân 29G2 DN5, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909784980
     173 Nhà thuốc Long Châu 18 17/1  Nguyễn Văn Quý, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0938987894
     174 Nhà thuốc Bách Hợp 531/134  Hiệp Thành 42, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0908246115
     175 Nhà thuốc An Phúc 738/2  Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909278018
     176 Nhà thuốc My Châu 6 37/4  Bùi Văn Ngữ, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0984063520
     177 Nhà thuốc Đăng Phúc 38  Đường DN5, Tân Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0985057007
     178 Nhà thuốc Minh Châu 9 195  Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0945881780
     179 Nhà thuốc Huy Hoàng 38  Hoàng Tăng Bí, Trung Mỹ Tây, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0985650803
     180 Nhà thuốc Minh Đức 2 239  Tân Chánh Hiệp 21, Tân Chánh Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0909041051
     181 Nhà thuốc Thuận Đạt 71   TA 32, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0935060669
     182 Nhà thuốc Minh Khuê 434  Lê Văn Khương, Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 01655169786
     183 Nhà thuốc Yên Châu 8 37/5  TT5D1, Tân Thới Nhất, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0987539533
     184 Nhà thuốc Thành Ngọc 104/106   Lê Văn Khương ,, Phường Thới An, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0986775695
     185 Nhà thuốc Tâm Đức 437  TCH21, Tân Thới Hiệp, 12, Hồ Chí Minh Q12 Hồ Chí Minh 0986499654
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 11

  Quận 11


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 6

  Quận 6


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 10

  Quận 10


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Phú Nhuận

  Phú Nhuận

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

 • Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

  Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • Chữa viêm xoang không khó

  Chữa viêm xoang không khó