Quận 5

Quận 5

15/08/2017 17:01
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc An Đông 47 An Dương Vương, 8, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838391124
        2 Nhà thuốc Vĩnh Lộc 130 Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838592306
        3 Nhà thuốc Cúc Phương 18B   Trần Bình Trọng, 1, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0909485999
        4 Nhà thuốc Đông Hoàng 133   Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838593939
        5 Hiệu thuốc số 27 73c   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0903345249
        6 Nhà thuốc Tiến Hải 203b   Nguyễn Chí Thanh, 12, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0822450854
        7 Nhà thuốc Cửu Long 1 (Tên cũ: Cửu Long) 158   Nguyễn Trãi, 3, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0908407701
        8 Nhà thuốc Vũ Tùng 196   Lê Hồng Phong, 4, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838322460
        9 Nhà thuốc Hòa Phong 738   Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838573929 0993880193
      10 Nhà thuốc Hồng Lan 171   Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839241321
      11 Nhà thuốc Khoa Khang 33   Bùi Hữu Nghĩa, 5, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839240965
      12 Nhà thuốc Giác Luận 43   Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0862710908 0909139662
      13 Nhà thuốc Tân Trường Hưng 816  Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0908484854
      14 Nhà thuốc Phùng Hưng Hãng 492   Trần Hưng Đạo B, 14, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838556004
      15 Nhà thuốc Hùng Vương 136   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839506548 0908484854
      16 Nhà thuốc Vạn Phát 200   Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0906376757
      17 Nhà thuốc Vĩnh Huê 821   Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838556486
      18 Nhà thuốc Minh Loan 3   Chung cư Phan Văn Trị, 3, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839232916
      19 Nhà thuốc Quảng Hạnh Lâm 400   Trần Hưng Đạo, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838536363
      20 Hiệu thuốc số 6 (XNK YT TP HCM) 65   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838562314
      21 Nhà thuốc Xuân Thành 64B   Nguyễn Thị Nhỏ, 14, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0918271388
      22 Nhà thuốc Hạnh Đức Đường 826   Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838560288 0988383298
      23 Nhà thuốc Thành Thái 441   An Dương Vương, 3, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838391024
      24 Nhà thuốc Ngọc Tuyết 39   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839561671 0903008200
      25 Nhà thuốc Vinh Phát 61   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839509958 0909595498
      26 Nhà thuốc Kim Sa 322/5   An Dương Vương, 4, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838321806
      27 Hiệu thuốc số 39 170   Lê Hồng Phong, 3, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0918981531
      28 Nhà thuốc An Thùy 17   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0909655572
      29 Nhà thuốc Long Diên 206   Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838366028 0916088770
      30 Nhà thuốc Bạch Liên 35   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0908291107
      31 Nhà thuốc Minh Khang 57A   Trần Bình Trọng, 1, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0907406779
      32 Nhà thuốc An Thái 153   Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0913605368 0913979178
      33 Nhà thuốc Gia Phát 116   Triệu Quang Phục, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0906393421 0938752173
      34 Hiệu thuốc số 1 42-44   Nguyễn Trãi, 2, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0918065464
      35 Nhà thuốc Thuận An 107   Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0919694018
      36 Cửa hàng số 99 99  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0918585441
      37 Nhà thuốc Đại Khánh 75  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0907498953
      38 Nhà thuốc Phúc Khang 171  Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0913464758
      39 Nhà thuốc Lộc Phát 690  Nguyễn Trãi, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0978002747
      40 Nhà thuốc Thành Đạt 328  Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0908581615
      41 Nhà thuốc Thu Hà 143  Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0909828742
      42 Nhà thuốc Phước Hưng 110A   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838559888
      43 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0971417536
      44 Nhà thuốc Lai  An 101   Triệu Quang Phục, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838550829
      45 Nhà thuốc Nam Phát 78   Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0906718671
      46 Nhà thuốc Minh Phát Đại Lộc 73B   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838571622 0933761622
      47 Nhà thuốc Thành Phát 95  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0902577869
      48 Nhà thuốc Hằng Thái 65  Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838562956
      49 Nhà thuốc Vĩnh Xuân 313  Nguyễn Trãi, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839236123
      50 Nhà thuốc Vĩnh Khang 85  Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838554584
      51 Nhà thuốc Vạn Hưng 25   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838556406
      52 Nhà thuốc Đông Phương 146  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0906363747
      53 Nhà thuốc Hải Phong 144   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0938093335
      54 Nhà thuốc Mỹ Anh 37  Thuận kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839550886
      55 Hiệu thuốc số 19 373 An Dương Vương, 3, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0908132910
      56 Nhà thuốc Vân Minh 107 Lê Hồng Phong, 2, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 01223930629
      57 Nhà thuốc Ngọc Yến 88  Kỳ Hòa, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0862610226
      58 Nhà thuốc Đức Nhân 40  Bùi Hữu Nghĩa, 5, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0909502465
      59 Nhà thuốc Phương Vy (Tên cũ: Hiệu thuốc số 18) 461  Phan Văn Trị, 7, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0839231329
      60 Nhà thuốc Trường Thịnh 1047  Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0838536318
      61 Nhà thuốc Thái Hà 139  Bùi Hữu Nghĩa, 7, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0949214242
      62 Nhà thuốc Kim Tiền Thảo 6  Huỳnh Mẫn Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0862219289
      63 Nhà thuốc Phước An 202  Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 01679102939
      64 Nhà thuốc Nguyễn Văn 69  Nguyễn Biểu, 1, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0973387272
      65 Nhà thuốc An Đông 47  An Dương Vương, , 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0908228572
      66 Nhà thuốc Tâm Hưng 142 Triệu Quang Phục, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0937964028
      67 Nhà Thuốc An Khương 167 Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0906955545
      68 Nhà thuốc Thảo Loan 112 Trần Tuấn Khải, 5, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0917721209
      69 Nhà thuốc An Minh 2 610 Nguyễn Trãi, 8, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0938809887
      70 Nhà thuốc Minh Hương 177 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 02866798707
      71 Nhà thuốc Diệu Thọ 1 Thuận Kiều, Phường 12, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 0934153338
      72 Nhà thuốc Trường Hưng 816 nguyễn trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh Q05 Hồ Chí Minh 978206887
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Hóc Môn

  Hóc Môn


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 6

  Quận 6


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Tân

  Bình Tân


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tân Phú

  Tân Phú

 • Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

  Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

 • Chữa viêm xoang không khó

  Chữa viêm xoang không khó

 • Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

  Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

 • Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

  Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng