Quận 5

Quận 5

15/08/2017 17:01
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà thuốc Đại Khánh 75  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh 0907498953
2  Nhà thuốc Cúc Phương 18B   Trần Bình Trọng, 1, 5, Hồ Chí Minh 0909485999
3  Nhà thuốc Nam Phát 78   Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh 0906718671
4  Nhà thuốc Minh Phát Đại Lộc 73B   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh 0838571622 0933761622
5  Nhà thuốc Thăng Long 67   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh 0839555691
6  Nhà thuốc Việt Hải 452   Nguyễn Trãi, 8, 5, Hồ Chí Minh 0862612195
7  Nhà thuốc Đông Hoàng 133   Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh 0838593939
8  Nhà thuốc Phùng Hưng Hãng 492   Trần Hưng Đạo B, 14, 5, Hồ Chí Minh 0838556004
9  Nhà thuốc Hùng Vương 136   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh 0839506548 0908484854
10  Nhà thuốc Vạn Phát 200   Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh 0906376757
11  Nhà thuốc Thiện Nhân 96   Lê Hồng Phong, 2, 5, Hồ Chí Minh 0839235938
12  Nhà thuốc Vĩnh Huê 821   Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh 0838556486
13  Nhà thuốc Minh Loan 3   Chung cư Phan Văn Trị, 3, 5, Hồ Chí Minh 0839232916
14  Nhà thuốc Quảng Hạnh Lâm 400   Trần Hưng Đạo, 11, 5, Hồ Chí Minh 0838536363
15  Hiệu thuốc số 6 (XNK YT TP HCM) 65   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh 0838562314
16  Nhà thuốc Xuân Thành 64B   Nguyễn Thị Nhỏ, 14, 5, Hồ Chí Minh 0918271388
17  Nhà thuốc Thuận Hưng 180   Phùng Hưng, 14, 5, Hồ Chí Minh 0838537525
18  Hiệu thuốc số 27 73c   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh 0903345249
19  Nhà thuốc Thành Thái 441   An Dương Vương, 3, 5, Hồ Chí Minh 0838391024
20  Nhà thuốc Ngọc Tuyết 39   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh 0839561671 0903008200
21  Nhà thuốc Tiến Hải 203b   Nguyễn Chí Thanh, 12, 5, Hồ Chí Minh 0822450854
22  Nhà thuốc Cửu Long 1 (Tên cũ: Cửu Long) 158   Nguyễn Trãi, 3, 5, Hồ Chí Minh 0908407701
23  Nhà thuốc Vinh Phát 61   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh 0839509958 0909595498
24  Nhà thuốc Kim Sa 322/5   An Dương Vương, 4, 5, Hồ Chí Minh 0838321806
25  Nhà thuốc Ngọc Quang 180   Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh 0839236910
26  Nhà thuốc Hòa Phong 738   Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh 0838573929 0993880193
27  Hiệu thuốc số 39 170   Lê Hồng Phong, 3, 5, Hồ Chí Minh 0918981531
28  Nhà thuốc Hồng Lan 171   Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh 0839241321
29  Nhà thuốc Khoa Khang 33   Bùi Hữu Nghĩa, 5, 5, Hồ Chí Minh 0839240965
30  Nhà thuốc An Thùy 17   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh 0909655572
31  Nhà thuốc Ngọc Yến 88  Kỳ Hòa, 11, 5, Hồ Chí Minh 0862610226
32  Nhà thuốc Long Diên 206   Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh 0838366028 0916088770
33  Nhà thuốc Bạch Liên 35   Thuận Kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh 0908291107
34  Nhà thuốc Đức Nhân 40  Bùi Hữu Nghĩa, 5, 5, Hồ Chí Minh 0909502465
35  Hiệu thuốc số 19 373 An Dương Vương, 3, 5, Hồ Chí Minh 0908132910
36  Hiệu thuốc Trung Tâm (Cty Chợ Lớn) 27   Châu Văn Liêm, 14, 5, Hồ Chí Minh 0839505930 0933015609
37  Nhà thuốc Trường Thịnh 1047  Nguyễn Trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh 0838536318
38  Nhà thuốc Minh Khang 57A   Trần Bình Trọng, 1, 5, Hồ Chí Minh 0907406779
39  Nhà thuốc Lý Dung 136  Huỳnh Mẫn Đạt, 3, 5, Hồ Chí Minh 0839236438
40  Nhà thuốc An Thái 153   Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh 0913605368 0913979178
41  Nhà thuốc Thái Hà 139  Bùi Hữu Nghĩa, 7, 5, Hồ Chí Minh 0949214242
42  Nhà thuốc Thuận An 107   Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh 0919694018
43  Cửa hàng số 99 99  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh 0918585441
44  Nhà thuốc Bạch Vân 41  Bạch Vân, 5, 5, Hồ Chí Minh 0964173002
45  Nhà thuốc Phúc Khang 171  Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh 0913464758
46  Nhà thuốc Lộc Phát 690  Nguyễn Trãi, 11, 5, Hồ Chí Minh 0978002747
47  Nhà thuốc Thành Đạt 328  Cao Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh 0908581615
48  Nhà thuốc Thu Hà 143  Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh 0909828742
49  Nhà thuốc Kim Tiền Thảo 6  Huỳnh Mẫn Đạt, 1, 5, Hồ Chí Minh 0862219289
50  Nhà thuốc Phước Hưng 110A   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh 0838559888
51  Nhà thuốc Phước An 202  Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh 01679102939
52  Nhà thuốc Nguyễn Văn 69  Nguyễn Biểu, 1, 5, Hồ Chí Minh 0973387272
53  Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh 0971417536
54  Nhà thuốc Thành Phát 95  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh 0902577869
55  Nhà thuốc Trường An 69  Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh 0866584861
56  Nhà thuốc Hằng Thái 65  Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh 0838562956
57  Nhà thuốc Vĩnh Xuân 313  Nguyễn Trãi, 10, 5, Hồ Chí Minh 0839236123
58  Nhà thuốc Vĩnh Khang 85  Triệu Quang Phục, 10, 5, Hồ Chí Minh 0838554584
59  Nhà thuốc Vạn Hưng 25   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh 0838556406
60  Nhà thuốc Đông Phương 146  Lương Nhữ Học, 10, 5, Hồ Chí Minh 0906363747
61  Nhà thuốc Hải Phong 144   Hải Thượng Lãn Ông, 10, 5, Hồ Chí Minh 0938093335
62  Nhà thuốc Thiên Kim 97f  Nguyễn Duy Dương, 9, 5, Hồ Chí Minh 0901442919
63  Nhà thuốc Mỹ Anh 37  Thuận kiều, 12, 5, Hồ Chí Minh 0839550886
64  Nhà thuốc Vĩnh Lộc 130 Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh 0838592306
65  Nhà thuốc Hoàng Anh 673 Nguyễn Trãi, 11, 5, Hồ Chí Minh 01207296287
66  Nhà thuốc Vân Minh 107 Lê Hồng Phong, 2, 5, Hồ Chí Minh 01223930629
67  Nhà thuốc Tâm Hưng 142 Triệu Quang Phục, 11, 5, Hồ Chí Minh 0937964028
68  Hiệu thuốc số Hải Bình 257e  Nguyễn Biểu, 2, 5, Hồ Chí Minh 0822045440
69  Nhà thuốc An Minh 2 610 Nguyễn Trãi, 8, 5, Hồ Chí Minh 0938809887
70  Nhà Thuốc An Khương 167 Lương Nhữ Học, 11, 5, Hồ Chí Minh 0906955545
71  Nhà thuốc Thảo Loan 112 Trần Tuấn Khải, 5, 5, Hồ Chí Minh 0917721209
72  Nhà thuốc Minh Hương 177 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, 5, Hồ Chí Minh 02866798707
73  Nhà thuốc Diệu Thọ 1 Thuận Kiều, Phường 12, 5, Hồ Chí Minh 0934153338
74  Nhà thuốc Trường Hưng 816 nguyễn trãi, 14, 5, Hồ Chí Minh 978206887
75  Nhà thuốc An Đông 47 An Dương Vương, 8, 5, Hồ Chí Minh 0838391124
76  Nhà thuốc Nguyễn Hoàng 230 Trân Phú, 9, 5, Hồ Chí Minh 0838345345
77  Nhà Thuốc Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học , 10, 5, Hồ Chí Minh 0934140557
78  Nhà Thuốc An Minh 2 610 Nguyễn Trãi, 8, 5, Hồ Chí Minh 0937864867
79  Nhà thuốc Tuyết Nhung 4 Kios số 8 Nguyễn Duy Dương, 11, 5, Hồ Chí Minh 984345479
80  Nhà Thuốc Công Vinh 5/7 Huỳnh Mẫn Đạt, 5, 5, Hồ Chí Minh 932046710
81  Nhà Thuốc Hải Phong Đường 112 Hải Thượng Lãn Ông, 5, Hồ Chí Minh 093809335
82  Nhà thuốc Phú Cường 267A Nguyễn Chí Thanh, 12, 5, Hồ Chí Minh 2838572630
83  Nhà thuốc Thanh Hương 36A Ngô Quyền, 6, 5, Hồ Chí Minh 0906624966
84  Nhà Thuốc Gia Hưng 63   Phù Đổng Thiên Vương, 11, 5, Hồ Chí Minh 0838553745
85  Nhà Thuốc Nhung Thành 87  Nguyễn Văn Đừng, 6, 5, Hồ Chí Minh 0838366101
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Phú Nhuận

  Phú Nhuận

 • Quận 8

  Quận 8

 • Bình Tân

  Bình Tân

 • Quận 6

  Quận 6

 • Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • Điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả nhờ kết hợp liệu pháp “trong uống, ngoài xịt”

  Điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả nhờ kết hợp liệu pháp “trong uống, ngoài xịt”

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang