Quận 6

Quận 6

16/08/2017 11:14
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà thuốc Minh Phụng 180  Minh Phụng, 9, 6, Hồ Chí Minh 0839691357 01229699698
2  Nhà thuốc Nguyên Bình 168 Phạm Phú Thứ, 4, 6, Hồ Chí Minh 0919781518
3  Nhà thuốc Hoàng Chinh 171   Bình Phú, 11, 6, Hồ Chí Minh 0838761506
4  Nhà thuốc Khánh Tâm 125 Minh Phụng, 9, 6, Hồ Chí Minh 0839603984
5  Nhà thuốc Bắc Minh Phụng 123  Minh Phụng, 9, 6, Hồ Chí Minh 0839693815
6  Nhà thuốc Phạm Văn Chí 266  Phạm Văn Chí, 4, 6, Hồ Chí Minh 38542445
7  Nhà thuốc Phú Lâm 1019   Hồng Bàng, 12, 6, Hồ Chí Minh 0838760318
8  Nhà thuốc Thanh Châu 1A Tân Hóa, 13, 6, Hồ Chí Minh 0838012937
9  Nhà thuốc Tâm Ấn 31 C   Tân Hòa Đông, 13, 6, Hồ Chí Minh 0917116333
10  Nhà thuốc Diệu Thảo 64   Đường số 26, 10, 6, Hồ Chí Minh 0838769634 0909777896
11  Nhà thuốc Kim Ngọc 40   Hậu Giang, 2, 6, Hồ Chí Minh 0914863563
12  Nhà thuốc Hòa An Đường 57   Lê Quang Sung, 2, 6, Hồ Chí Minh 0839694726
13  Nhà thuốc Lộc Sanh 830   Hậu Giang, 12, 6, Hồ Chí Minh 0838752412
14  Công Ty Bảo An 587  Hồng Bàng, 2, 6, Hồ Chí Minh 08622482841 0908362941
15  Nhà thuốc Bửu Minh 34 Đường số 10, Cư xá Ra Đa, 13, 6, Hồ Chí Minh 01255574559
16  Nhà thuốc Tân Hưng 95   Minh Phụng, 9, 6, Hồ Chí Minh 0839691414
17  Nhà thuốc Thủy 195 Trần Văn Kiểu, 10, 6, Hồ Chí Minh 0989025152
18  Nhà thuốc Hiếu Thảo( Thảo Dung) 951  Lò Gốm, 8, 6, Hồ Chí Minh 0966008225
19  Nhà thuốc Ánh Thu 1030 Hậu Giang, 12, 6, Hồ Chí Minh 0838776877
20  Nhà thuốc Phúc Anh 200B Hậu Giang, 9, 6, Hồ Chí Minh 0839690220
21  Nhà thuốc Việt Hương 56 Lô G Lý Chiêu Hoàng, 10, 6, Hồ Chí Minh 01696868455
22  Nhà thuốc Liên Phương 201 Hậu Giang, 5, 6, Hồ Chí Minh 0839600927
23  CH Thuốc YHCT Nhơn Hòa Dược Hãng 71   Nguyễn Thị Nhỏ, 2, 6, Hồ Chí Minh 01215930002 0909374886
24  Nhà thuốc Mỹ Dung 186 Tân Hòa Đông, 14, 6, Hồ Chí Minh 0909547484
25  Nhà thuốc Phú Tâm 276A Bà Hom, 13, 6, Hồ Chí Minh 0937204567
26  Nhà thuốc Thiện Tâm A4   Bà Hom, 14, 6, Hồ Chí Minh 0938904804 0838751776  0979.209.439
27  Nhà thuốc Ngọc Thảo 219F Phạm Phú Thứ, 4, 6, Hồ Chí Minh 0939273952
28  Nhà thuốc Á Châu 67A   Hậu Giang, 5, 6, Hồ Chí Minh 0938913193 0987983761
29  Nhà thuốc Phú Định 581 Hậu Giang, 2, 6, Hồ Chí Minh 38751332
30  Nhà thuốc Thiên Mỹ 245A Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh 0908 897410
31  Nhà thuốc Minh Phúc 468/9 Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh 0939180163
32  Nhà thuốc Nguyễn Thanh (Tên cũ:Nguyễn Thành) 401  Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh 0939180163
33  Nhà thuốc Minh Anh 312   Bình Tiên, 4, 6, Hồ Chí Minh 0908971359
34  Nhà thuốc Thúy Loan 204 Gia  Phú, 1, 6, Hồ Chí Minh 0975408883
35  Nhà thuốc Nhân Tâm 222B   Bà Hom, 13, 6, Hồ Chí Minh 0964745957
36  Nhà thuốc Lê Nguyễn 4 Minh Phụng, 5, 6, Hồ Chí Minh 90995595
37  Nhà thuốc Tường Hy 402 Phạm Văn Chí, 4, 6, Hồ Chí Minh 0836021780
38  Nhà thuốc Thanh Xuân 253 Bà Hom, 13, 6, Hồ Chí Minh 01683912680
39  Nhà thuốc Ngọc Châu 15  Đường số 1, 13, 6, Hồ Chí Minh 01688957209
40  Nhà thuốc Khải Lộc 344 An Dương Vương, 10, 6, Hồ Chí Minh 62679032
41  Nhà thuốc Khánh Sơn 687  Phạm Văn Chí, 7, 6, Hồ Chí Minh 01696693919
42  Nhà thuốc Loan 89 Kinh Dương Vương, 12, 6, Hồ Chí Minh 09088908232
43  Nhà thuốc Thống Nhất 257 Bình Tiên, 12, 6, Hồ Chí Minh 0838751863
44  Nhà thuốc Bảo Ngọc 174 Hậu Giang, 6, 6, Hồ Chí Minh 0907 913 079
45  Nhà thuốc Cúc Phương 349 Đặng Nguyên Cẩn, 13, 6, Hồ Chí Minh 028 38760860
46  Nhà thuốc Thành Tâm 105B Bãi Sậy, 1, 6, Hồ Chí Minh 0838564599
47  Nhà thuốc Kim Oanh 306 Phan Văn Khỏe, 5, 6, Hồ Chí Minh 02839602668
48  Nhà thuốc Quốc Trí 186 Phan Văn Khỏe, 1, 6, Hồ Chí Minh 0838752412
49  Nhà thuốc Thiên Phú 76  Tân Hòa Đông, 14, 6, Hồ Chí Minh 0902737233
50  Nhà thuốc Ngọc Hân (tên cũ: Nemo) D2A   Cư xá Phú Lâm B, 13, 6, Hồ Chí Minh 0909001329
51  Nhà thuốc Tháp Mười 80  Tháp Mười, 2, 6, Hồ Chí Minh 0909514026
52  Nhà thuốc Ngọc Ngân 5 Đường số 11, 13, 6, Hồ Chí Minh 0909366397
53  Nhà thuốc Thành Nguyên 31G Tân Hòa Đông, 13, 6, Hồ Chí Minh 0836753496
54  Nhà thuốc Phúc Lộc 143  Lý Chiêu Hoàng, 10, 6, Hồ Chí Minh 0986148675
55  Nhà thuốc Linh Chi 2 416 An Dương Vương, 10, 6, Hồ Chí Minh 028 37555644
56  Nhà thuốc Bình Phú 33M Cư xá Phú Lâm D, 10, 6, Hồ Chí Minh 54061581
57  Nhà thuốc Tấn Huy 240B Minh Phụng, 6, 6, Hồ Chí Minh 0918140618
58  Nhà thuốc Thủy Tiên 241 Bis Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh 904962454
59  Nhà thuốc Đăng Thư 944  An Dương Vương, 13, 6, Hồ Chí Minh 01234937879
60  Nhà thuốc Kim Lan 35A Tân Hòa Đông, Tân Hòa Đông, 6, Hồ Chí Minh 0905309418
61  Nhà thuốc Bảo Lộc 87 Tân Hòa Dông, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh 0908769376
62  Nhà thuốc Gia Nghi 230  Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh 0941753193
63  Nhà thuốc Thái Minh 77A  Lê Quang Sung, 2, 6, Hồ Chí Minh 0933300485
64  Nhà thuốc Thanh Giang 889 Hậu Giang, 11, 6, Hồ Chí Minh 0983 745 422
65  Nhà thuốc Thảo Trinh 163  Văn Thân, 8, 6, Hồ Chí Minh 0938168879
66  Nhà thuốc Minh Vy 326  Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh 0935038972
67  Nhà thuốc Trang Châu 2 Lô A Lý Chiêu Hoàng, 10, 6, Hồ Chí Minh 0908562245
68  Nhà thuốc Thu Hiền 295  Phạm Văn Chí, 3, 6, Hồ Chí Minh 0908821482
69  Nhà thuốc Y Dược 14  Minh Phụng, 5, 6, Hồ Chí Minh 028 66861009
70  Nhà thuốc Khánh Vân 247A  Đặng Nguyên Cẩn, 14, 6, Hồ Chí Minh 0933368568
71  Nhà thuốc Á Châu 6 168A  Minh Phụng, 6, 6, Hồ Chí Minh 0908 213688
72  Nhà thuốc Bình Dân 249E Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh 0986020278
73  Nhà Thuốc Mỹ Bình 59 Tân Hòa Đông, 19, 6, Hồ Chí Minh 0904623181
74  Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường số 23, 11, 6, Hồ Chí Minh 0919054580
75  Nhà thuốc Đức Huy 78A6 Cao Văn Lầu, 2, 6, Hồ Chí Minh 01207338895
76  Nhà thuốc Ngọc Cẩm 240/141/12 Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh 0908191600
77  Nhà thuốc Bích Hạnh 907/2 Lò Gốm, 5, 6, Hồ Chí Minh 0908545455
78  Nhà thuốc Phúc Châu 76B Văn Thân, 8, 6, Hồ Chí Minh 0909174199
79  Nhà thuốc Minh Nhật 269/12/C2 Bà Hom, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh 01672247544
80  Nhà thuốc Tâm Giao 125C Văn Thân, Phường 8, 6, Hồ Chí Minh 0931404230
81  Nhà thuốc Phan Nhân 18 Đường 11, Cư xã Ra Đa, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh 0974857086
82  Nhà thuốc Carina 42 An Dương Vương, 10, 6, Hồ Chí Minh 0938126461
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Bình Tân

  Bình Tân

 • Bình Chánh

  Bình Chánh

 • Hóc Môn

  Hóc Môn

 • Phú Nhuận

  Phú Nhuận

 • Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

  Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

 • Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

  Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

 • Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược

  Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược