Quận 6

Quận 6

16/08/2017 11:14
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Việt Hương 56 Lô G Lý Chiêu Hoàng, 10, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 01696868455
        2 Nhà thuốc Thanh Châu 1A Tân Hóa, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0838012937
        3 Nhà thuốc Bửu Minh 34 Đường số 10, Cư xá Ra Đa, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0987234494
        4 Nhà thuốc Loan 89 Kinh Dương Vương, 12, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 09088908232
        5 Nhà thuốc Ngọc Ngân 5 Đường số 11, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0909366397
        6 Nhà thuốc Thanh Xuân 253 Bà Hom, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0907266068
        7 Nhà thuốc Thống Nhất 257 Bình Tiên, 12, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0838751863
        8 Nhà thuốc Quốc Trí 186 Phan Văn Khỏe, 1, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0838752412
        9 Nhà thuốc Phúc Anh 200B Hậu Giang, 9, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0839690220
      10 Nhà thuốc Ngọc Thảo 219F Phạm Phú Thứ, 4, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0939273952
      11 Nhà thuốc Thành Nguyên 34G Tân Hòa Đông, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0836753496
      12 Nhà thuốc Phú Tâm 276A Bà Hom, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0948756222
      13 Nhà thuốc Diệu Thảo 64   Đường số 26, 10, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0838769634 0909777896
      14 Nhà thuốc Kim Ngọc 40   Hậu Giang, 2, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0914863563
      15 Nhà thuốc Hòa An Đường 57   Lê Quang Sung, 2, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0839694726
      16 Nhà thuốc Lộc Sanh 830   Hậu Giang, 12, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0838752412
      17 Công Ty Bảo An 587  Hồng Bàng, 2, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 08622482841 0908362941
      18 Nhà thuốc Tân Hưng 95   Minh Phụng, 9, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0839691414
      19 Nhà thuốc Hiếu Thảo( Thảo Dung) 951  Lò Gốm, 8, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0966008225
      20 CH Thuốc YHCT Nhơn Hòa Dược Hãng 71   Nguyễn Thị Nhỏ, 2, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 01215930002 0909374886
      21 Nhà thuốc Thiện Tâm A4   Bà Hom, 14, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0938904804 0838751776
      22 Nhà thuốc Á Châu 67A   Hậu Giang, 5, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0938913193 0987983761
      23 Nhà thuốc Minh Anh 312   Bình Tiên, 4, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0908971359
      24 Nhà thuốc Ngọc Châu 14  Đường số 1, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 01688957209
      25 Nhà thuốc Khánh Sơn 687  Phạm Văn Chí, 7, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 01696693919
      26 Nhà thuốc Thiên Phú 76  Tân Hòa Đông, 14, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0909922064
      27 Nhà thuốc Tháp Mười 80  Tháp Mười, 2, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0909514026
      28 Nhà thuốc Phúc Lộc 143  Lý Chiêu Hoàng, 10, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0989984962
      29 Nhà thuốc Đăng Thư 944  An Dương Vương, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 01234937879
      30 Nhà thuốc Gia Nghi 230  Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0941753193
      31 Nhà thuốc Thái Minh 77A  Lê Quang Sung, 2, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0933300485
      32 Nhà thuốc Minh Vy 326  Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0935038972
      33 Nhà thuốc Thu Hiền 295  Phạm Văn Chí, 3, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0908821482
      34 Nhà thuốc Khánh Vân 247A  Đặng Nguyên Cẩn, 14, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0905167103
      35 Nhà thuốc Á Châu 6 168A  Minh Phụng, 6, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0908 213688
      36 Nhà thuốc Minh Phụng 180  Minh Phụng, 9, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0839691357 01229699698
      37 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171   Bình Phú, 11, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0838761506
      38 Nhà thuốc Bắc Minh Phụng 123  Minh Phụng, 9, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0839693815
      39 Nhà thuốc Phú Lâm 1019   Hồng Bàng, 12, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0838760318
      40 Nhà thuốc Tâm Ấn 31 C   Tân Hòa Đông, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0917116333
      41 Nhà thuốc Nguyên Bình 168 Phạm Phú Thứ, 4, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0905309418
      42 Nhà thuốc Tường Hy 402 Phạm Văn Chí, 4, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0836021780
      43 Nhà thuốc Liên Phương 201 Hậu Giang, 5, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0839600927
      44 Nhà thuốc Phạm Văn Chí 266  Phạm Văn Chí, 4, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 38542445
      45 Nhà thuốc Thủy 195 Trần Văn Kiểu, 10, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0989025152
      46 Nhà thuốc Mỹ Dung 186 Tân Hòa Đông, 14, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0909547484
      47 Nhà thuốc Thiên Mỹ 245A Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0908 897410
      48 Nhà thuốc Minh Phúc 468/9 Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0939180163
      49 Nhà thuốc Nguyễn Thanh (Tên cũ:Nguyễn Thành) 401  Nguyễn Văn Luông, 12, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0939180163
      50 Nhà thuốc Thúy Loan 204 Gia  Phú, 1, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0975408883
      51 Nhà thuốc Cúc Phương 349 Đặng Nguyên Cẩn, 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 028 38760860
      52 Nhà thuốc Thành Tâm 105B Bãi Sậy, 1, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0838564599
      53 Nhà thuốc Linh Chi 2 416 An Dương Vương, 10, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 028 37555644
      54 Nhà thuốc Bình Phú 33M Cư xá Phú Lâm D, 10, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 54061581
      55 Nhà thuốc Thủy Tiên 241 Bis Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 904962454
      56 Nhà thuốc Kim Lan 35A Tân Hòa Đông, Tân Hòa Đông, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0905309418
      57 Nhà Thuốc Mỹ Bình 59 Tân Hòa Đông, 19, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0904623181
      58 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường số 23, 11, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0919054580
      59 Nhà thuốc Bình Dân 249E Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0986020278
      60 Nhà thuốc Đức Huy 78A6 Cao Văn Lầu, 2, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 01207338895
      61 Nhà thuốc Ngọc Cẩm 240/141/12 Nguyễn Văn Luông, 11, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0908191600
      62 Nhà thuốc Bích Hạnh 907/2 Lò Gốm, 5, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 0908545455
      63 Nhà thuốc Minh Nhật 269/12/C2 Bà Hom, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh Q06 Hồ Chí Minh 01672247544
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 10

  Quận 10


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 5

  Quận 5


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 2

  Quận 2


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Chánh

  Bình Chánh

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

  Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

 • Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

  Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

 • Chữa viêm xoang không khó

  Chữa viêm xoang không khó