Quận 7

Quận 7

16/08/2017 11:15
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà thuốc tây số 6 94 Bùi Văn Ba, KP2, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0938881656
2  Nhà thuốc Minh Châu 58  Đường 17, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 0983174486 0938167159
3  Nhà Thuốc Nam Hưng 6A  Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 0908353929
4  Nhà thuốc Hoàng Gia 57B  Mai Văn Vĩnh, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh 0983562122 0862774278
5  NHà Thuốc Nhật Thủy 75  Lê Văn Lương, 4, 7, Hồ Chí Minh 0936435839 0993273387
6  Nhà Thuốc Vân Trí 94  Lâm Văn Bền, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0917468790
7  Nhà Thuốc Ngân Châu 105 Đường số 17, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh 0837714435
8  Nhà Thuốc Hữu Tâm 178 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 909996139
9  Nhà Thuốc Bảo Tín 33  Tân Mỹ, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 0917610360
10  Nhà Thuốc Từ Phương 2 74 Tân Mỹ, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 0918686387
11  Nhà Thuốc Phong Châu 51/54  Mai Văn Vĩnh, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 0919104968
12  Nhà thuốc Hữu Châu 781  Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận Hòa, 7, Hồ Chí Minh 0835393703
13  Nhà thuốc Ngọc Hân 73  Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 01283813833
14  NHà Thuốc Nhân Hòa 169  Lê Văn Lương, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 0837716932
15  Nhà Thuốc Khánh Phương 16G  Lâm Văn Bền, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 01692399790 0903304800
16  Nhà Thuốc Thảo 6 Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 0933771357
17  Nhà Thuốc Ngọc Minh 41/9B  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 0838938198 01284896492
18  Nhà Thuốc Hữu Nghị 21/6  Lâm Văn Bền, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh 0908616261
19  Nhà Thuốc Thái Thanh 966  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 083731290
20  Nhà thuốc Liên Phương 48 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 0908932011
21  Nhà Thuốc Tường Châu C1/1   Lâm Văn Bền, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh 0932163506 0902838506
22  Nhà Thuốc Bảo  Duy 649  Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 0973498353
23  Nhà Thuốc Hy Vọng 58  Đường số 10, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 0903479425
24  Nhà Thuốc Từ Phương 15 Phú Thuận, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0909008856
25  Nhà Thuốc Phương Hiếu 642  Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 01698466767
26  Nhà Thuốc Phương Hồng 334  Lê Văn Lương, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0903620747
27  Nhà Thuốc Từ Phương (Tên cũ: Nam Long) 20/3B Gò Ô Môi, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 837710344 0918686387
28  Nhà Thuốc Phú Mỹ 1483 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 937852350
29  Nhà Thuốc Tân Phú 51  Tân Mỹ, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 0912777963
30  Nhà Thuốc Khai Tâm 36  Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 0936168772
31  Nhà Thuốc Khánh Hòa 70  Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 01677430616 0986601638
32  Nhà Thuốc Huỳnh Lê 36/6  Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 0916360301
33  Nhà Thuốc Nhân Tâm 491  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0866604024 01654858646
34  Nhà Thuốc Hoàng Thành 135 Bùi văn ba, Phú thuận, 7, Hồ Chí Minh 976221965
35  Nhà Thuốc Tuệ Sinh 409  Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0838724176 0903720566
36  Nhà Thuốc Phú Châu 30/28  Lâm Văn Bền, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0919104968
37  Nhà Thuốc Khánh Vân 78  Lý Phục Man, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 01294545045
38  Nhà thuốc Thanh Tuyền 861/53 Trần Xuân Soạn, KP4, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0948060346
39  Nhà Thuốc Duy Khương 1 (Duy Khang cũ) 529A Lê Văn Lương, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 837760986
40  Nhà Thuốc Phú Thịnh 1 (Tên cũ: Phú Thịnh) 538  Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0937260430
41  Nhà Thuốc Mai Anh 2F  Đường số 10, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh 0907688450
42  Nhà Thuốc Bích Ngọc 2 408  Lê Văn Lương, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0906534523
43  Nhà Thuốc Bảo Đức Đường 9-11L  Nguyễn Thị Thập, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0913623930
44  Nhà Thuốc Thiên Long 12  Lý Phúc Mạn, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0913961310
45  Nhà thuốc Nhật Phương 8 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 0906200661
46  Nhà Thuốc Phương Anh 87  Mai Văn Vĩnh, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh 0908185624
47  Nhà thuốc Khánh Dư 1561 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 01689502540
48  Nhà Thuốc Huỳnh Trí 675  Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0909982080
49  Nhà Thuốc Minh Thi 125   Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 0838722902 01696943144
50  Nhà Thuốc Ngân Hà 10 SD-06 Khu phố Mỹ Đức, Nguyễn Đức Cảnh, phú mỹ hưng, 7, Hồ Chí Minh 975123995
51  Nhà Thuốc Hoàng Gia 101 Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 906333491
52  Nhà Thuốc Nguyên Khang (Hoàng Nguyên cũ) 294 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, 7, Hồ Chí Minh 913225135
53  Nhà Thuốc Số 100 100 Đường số 15, Tân kiểng, 7, Hồ Chí Minh 903338918
54  Nhà Thuốc Đông Á 487/7  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0837738198 0908135024
55  Nhà Thuốc Thái An K10-K11  Chợ Phước Long Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 02836204833
56  Nhà Thuốc Thuận Pharm 248A  Lê Văn Lương, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0909486472
57  Nhà Thuốc Hậu Lộc 726  Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 0862623259 0983995370
58  Nhà Thuốc Thiện Nhân 165  Trần Xuân Soạn, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 909645644
59  Nhà Thuốc Phước An 79/1  Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 947760983
60  Nhà Thuốc Tân Thuận 40  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 838726348 0933771357
61  Nhà thuốc Liên Chi 1252 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 0909727657
62  Nhà Thuốc Nhật An 3 1041/72  Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 908979689
63  Nhà Thuốc Tân Mỹ 2 42  Tân Mỹ, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 906946633
64  Nhà thuốc Minh Thiện 428 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0915307327
65  Nhà Thuốc Thiện Nhân 2 867  Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 909645644
66  Nhà thuốc Ngọc Minh 286  Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1 Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 0838938199 01284896492
67  Nhà Thuốc Nam Long 124  Đường số 8, KDC Nam Long Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 1654858646
68  Nhà Thuốc Mỹ An 2 86  Đường số 9, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 909556655
69  Nhà Thuốc Hà Vinh 1269  Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 909870164
70  Nhà Thuốc Minh Thi 2 169  Pham Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 837853050 0902676008
71  Nhà Thuốc Hưng Phú Số 01   Đường Số 1, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0968663316
72  Nhà thuốc Huỳnh Quý 92A  Đường số 15, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 918685908
73  Nhà thuốc Hoàng Quân 1062  Huỳnh tấn phát, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 0976633236
74  Nhà thuốc Hiếu Nghĩa Số 6 Lô G1 Đường 65, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh 934061660
75  Nhà thuốc Hoàng Trang 498  Lê Văn Lương, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh 909332478
76  Nhà thuốc Tâm An 418A  Lê Văn Lương, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh 964586747
77  Nhà thuốc Hồng Ngọc 167  Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 0918075007
78  Nhà thuốc Mỹ An 3 3G Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh 0909556655
79  Nhà thuốc Nhân Hưng 487/35 Khu phố 1, Đường Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0933973323
80  CTy CP DP An Đông (Nhà thuốc FVP) (Cũ FVC) 26 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0822530156 0912726029
81  Nhà thuốc Phước Long 166A Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 0909575006
82  Nhà thuốc Hiếu Nghĩa 79 138 Đường số 79, Tân Quy, 7, Hồ Chí Minh 0934061660
83  Nhà thuốc SC Pharma B009 khu Hưng Vượng, Phú Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh 0901407127
84  Nhà thuốc Thủy Châu 923 Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0932124818/0979860499
85  Nhà thuốc Phật Linh 2 861/73A Đường Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 01262341992
86  Nhà thuốc Trâm Nguyên 27B Lâm Văn Bền, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0948260055
87  Hiệu thuốc số 57 380 Lê Văn Lương, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0936444801
88  Nhà Thuốc Thiên Kim 2 EA4 -01-03 CC ERA TOWN (CC Đức Khải) Đường 15B, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 0908525189
89  Nhà thuốc Xuân Tùng Lô B2 KDC Kỷ Nguyên, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 0927889989
90  Nhà thuốc Anh Thư 104B  Lý Phục Man, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0909843390
91  Nhà thuốc Kim Hoa C12 Hoàng Quốc Việt, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0901369234
92  Nhà thuốc Gia Hân 159 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 0888395123
93  Nhà thuốc Nhân Hùng 749 Huỳnh Tấn Phát, 7, Hồ Chí Minh 0985969146
94  Nhà thuốc Kỷ Nguyên ea2-01-03 Tầng trệt, CC Kỷ Nguyên, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 0918911899
95  Nhà thuốc Ngọc Hân 2 C23 Hoàng Quốc Việt, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0938446910
96  Công ty TNHH Vũ Phúc Thành A5 Đường D4, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 02837715777
97  Nhà thuốc Khánh Linh 1 76A Lâm Văn Bền, Phường Tân Quy, 7, Hồ Chí Minh 0972188410
98  Nhà thuốc Nguyễn Lữ 5/8 Đường số 9, Tan Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 02837712921
99  Công ty TNHH Dịch vụ Chăm sóc Sức Khỏe Smart Care Lô B Khu Trung Tâm Thương Mại Him Lam Riverside, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 01227392980
100  Nhà thuốc Phương Han 26 Đường số 15, Phường Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 02862762412
101  Nhà thuốc Ngân Hà 7 793/60C Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0906221675
102  Nhà thuốc Mai Ngọc 793/29 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0977946403
103  Nhà thuốc Hải Đăng E 73 Phú Thuận, Phường Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0902442195
104  Công ty CPDP An Đông FVP B2-20 Mỹ Thái 2, Đường số 17, Phường Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 0903757090
105  Nhà Thuốc Huyền Ân 10 Đường 65, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh 0909241245
106  Nhà thuốc Hảo Hảo 43/12B Đường số 15, Tổ 5, KP.2, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh 0984688457
107  Quầy Thuốc Linh Châu 65 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0908004320
108  Nhà Thuốc Bảo Qúy 88/79 Nguyễn Văn Qùy, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 01224092665
109  Nhà thuốc Phúc Thịnh 2 28/10 Phú Thuận Khu Phố 2, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0988756245
110  Nhà Thuốc Tư Nhân Thiện Minh 576 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh 0968222189
111  Nhà Thuốc Bảo Duy 3 298 Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh 0979891769
112  Nhà Thuốc Phú Mỹ 2 1344 A Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ , 7, Hồ Chí Minh 0938977077
113  Nhà thuốc Minh Tiến 863 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0933026978
114  Nhà thuốc Phong Phú 79 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh 0913915748
115  Nhà thuốc Ngọc Thông 803 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh 0903181789
116  Nhà thuốc Từ Phương Phú Mỹ 84/3 Tổ 3, KP1, Phường Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh 02836254830
117  Nhà thuốc Minh Khang 22 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh 0932723313
118  Nhà thuốc Minh Tâm 2 171 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0903817144
119  Nhà thuốc Cá Sấu Vàng 3 525 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh 0936387911
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Phú Nhuận

  Phú Nhuận

 • Quận 5

  Quận 5

 • Nhà Bè

  Nhà Bè

 • Quận 1

  Quận 1

 • “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

  “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

 • Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

  Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược