Quận 7

Quận 7

16/08/2017 11:15
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc Ngọc Thịnh 360  Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0906688872 0907262772
        2 Nhà thuốc Mỹ An 3 3G Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0909556655
        3 CTy CP DP An Đông (Nhà thuốc FVP) (Cũ FVC) 26 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0822530156 0912726029
        4 Nhà thuốc Phước Long 166A Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0909575006
        5 Nhà thuốc Bảo Tín 2 35 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0933048171
        6 Nhà thuốc Hiếu Nghĩa 79 138 Đường số 79, Tân Quy, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0934061660
        7 Nhà thuốc SC Pharma B009 khu Hưng Vượng, Phú Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0901407127
        8 Nhà thuốc Nhật Phương 8 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0906200661
        9 Nhà thuốc Liên Chi 1252 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0909727657
      10 Nhà thuốc Liên Phương 48 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0908932011
      11 Nhà Thuốc Từ Phương 15 Phú Thuận, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0909008856
      12 Nhà Thuốc Từ Phương (Tên cũ: Nam Long) 20/3B Gò Ô Môi, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 837710344 0918686387
      13 Nhà Thuốc Phú Mỹ 1483 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 937852350
      14 Nhà Thuốc Duy Khương 1 (Duy Khang cũ) 529A Lê Văn Lương, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 837760986
      15 Nhà Thuốc Quỳnh Anh S41/1 Bùi bằng đoàn, phú mỹ hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 908226135
      16 Nhà Thuốc Hoàng Gia 101 Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 906333491
      17 Nhà Thuốc Quỳnh Anh 146 Bùi Văn Ba, Tân Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 975345669
      18 Nhà thuốc Minh Thiện 428 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0915307327
      19 Nhà thuốc Minh Châu 58  Đường 17, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0983174486 0938167159
      20 Nhà Thuốc Nam Hưng 6A  Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0908353929
      21 Nhà thuốc Hoàng Gia 57B  Mai Văn Vĩnh, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0983562122 0862774278
      22 NHà Thuốc Nhật Thủy 75  Lê Văn Lương, 4, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0936435839 0993273387
      23 Nhà Thuốc Vân Trí 94  Lâm Văn Bền, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0917468790
      24 Nhà Thuốc Ngân Châu 105 Đường số 17, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0837714435
      25 Nhà Thuốc Bảo Tín 33  Tân Mỹ, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0917610360
      26 Nhà Thuốc Từ Phương 2 74 Tân Mỹ, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0918686387
      27 Nhà Thuốc Phong Châu 51/54  Mai Văn Vĩnh, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0919104968
      28 Nhà thuốc Hữu Châu 781  Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận Hòa, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0835393703
      29 Nhà thuốc Ngọc Hân 73  Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 01283813833
      30 NHà Thuốc Nhân Hòa 169  Lê Văn Lương, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0837716932
      31 Nhà Thuốc Khánh Phương 16G  Lâm Văn Bền, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 01692399790 0903304800
      32 Nhà Thuốc Phương Anh 87  Mai Văn Vĩnh, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0908185624
      33 Nhà Thuốc Thảo 6 Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0933771357
      34 Nhà Thuốc Ngọc Minh 41/9B  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0838938198 01284896492
      35 Nhà Thuốc Thái Thanh 966  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 083731290
      36 Nhà Thuốc Tường Châu C1/1   Lâm Văn Bền, Tân Quý, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0932163506 0902838506
      37 Nhà Thuốc Bảo  Duy 649  Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0973498353
      38 Nhà Thuốc Hy Vọng 58  Đường số 10, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0903479425
      39 Nhà Thuốc Ngân Hà 10 SD-06 Khu phố Mỹ Đức, Nguyễn Đức Cảnh, phú mỹ hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 975123995
      40 Nhà Thuốc Phương Hiếu 642  Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 01698466767
      41 Nhà Thuốc Nguyên Khang (Hoàng Nguyên cũ) 294 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 913225135
      42 Nhà Thuốc Tân Phú 51  Tân Mỹ, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0912777963
      43 Nhà Thuốc Khánh Hòa 70  Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 01677430616 0986601638
      44 Nhà Thuốc Huỳnh Lê 36/6  Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0916360301
      45 Nhà Thuốc Tuệ Sinh 409  Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0838724176 0903720566
      46 Nhà Thuốc Phú Châu 30/28  Lâm Văn Bền, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0919104968
      47 Nhà Thuốc Khánh Vân 78  Lý Phục Man, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 01294545045
      48 Nhà Thuốc Phú Thịnh 1 (Tên cũ: Phú Thịnh) 538  Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0937260430
      49 Nhà Thuốc Bích Ngọc 2 408  Lê Văn Lương, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0906534523
      50 Nhà Thuốc Bảo Đức Đường 9-11L  Nguyễn Thị Thập, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0913623930
      51 Nhà Thuốc Thiên Long 12  Lý Phúc Mạn, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0913961310
      52 Nhà Thuốc Huỳnh Trí 675  Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0909982080
      53 Nhà Thuốc Minh Thi 125   Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0838722902 01696943144
      54 Nhà Thuốc Đông Á 487/7  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0837738198 0908135024
      55 Nhà Thuốc Thái An K10-K11  Chợ Phước Long Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 02836204833
      56 Nhà Thuốc Thuận Pharm 248A  Lê Văn Lương, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0909486472
      57 Nhà Thuốc Hậu Lộc 726  Huỳnh Tấn Phát, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0862623259 0983995370
      58 Nhà Thuốc Thiện Nhân 165  Trần Xuân Soạn, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 909645644
      59 Nhà Thuốc Số 100 100 Đường số 15, Tân kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 903338918
      60 Nhà Thuốc Tân Thuận 40  Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 838726348 0933771357
      61 Nhà Thuốc Nhật An 3 1041/72  Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 908979689
      62 Nhà thuốc Ngọc Minh 286  Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1 Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0838938199 01284896492
      63 Nhà Thuốc Nam Long 124  Đường số 8, KDC Nam Long Tân Thuận Tây, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 1654858646
      64 Nhà Thuốc Huệ Phong 940  Lê Văn Lương, Khu phố 2 Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 1695618234
      65 Nhà Thuốc Mỹ An 2 86  Đường số 9, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 909556655
      66 Nhà Thuốc Hoàn Châu 149E  Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 933946949
      67 Nhà Thuốc Hà Vinh 1269  Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 909870164
      68 Nhà Thuốc Minh Thi 2 169  Pham Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 837853050 0902676008
      69 Nhà thuốc Huỳnh Quý 92A  Đường số 15, Tân Kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 918685908
      70 Nhà thuốc Hoàng Quân 1062  Huỳnh tấn phát, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0976633236
      71 Nhà thuốc Hiếu Nghĩa Số 6 Lô G1 Đường 65, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 934061660
      72 Nhà thuốc Hoàng Trang 498  Lê Văn Lương, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 909332478
      73 Nhà thuốc Tâm An 418A  Lê Văn Lương, Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 964586747
      74 Nhà thuốc Hồng Ngọc 167  Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0918075007
      75 Nhà thuốc Khánh Dư 1561 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 01689502540
      76 Nhà thuốc Nhân Hưng 487/35 Khu phố 1, Đường Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0933973323
      77 Hiệu thuốc số 57 380 Lê Văn Lương, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0936444801
      78 Nhà thuốc Thuận An 2 174A Lê Văn Lương, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0913342004
      79 Nhà Thuốc Thiên Kim 2 EA4 -01-03 CC ERA TOWN (CC Đức Khải) Đường 15B, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0908525189
      80 Nhà thuốc Nhân Hùng 749 Huỳnh Tấn Phát, , 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0985969146
      81 Nhà thuốc Xuân Tùng Lô B2 KDC Kỷ Nguyên, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0927889989
      82 Nhà thuốc Nguyễn Lữ 5/8 Đường số 9, Tan Kiểng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 02837712921
      83 Nhà thuốc Anh Thư 104B  Lý Phục Man, Bình Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0909843390
      84 Nhà thuốc Mai Ngọc 793/29 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0977946403
      85 Nhà thuốc tây số 6 94 Bùi Văn Ba, KP2, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0938881656
      86 Nhà thuốc Ngọc Hân 2 C23 Hoàng Quốc Việt, Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0938446910
      87 Nhà thuốc Khánh Linh 1 76A Lâm Văn Bền, Phường Tân Quy, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0972188410
      88 Nhà thuốc Gia Vinh B21 Đường D4, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 02836207380
      89 Nhà thuốc Ngân Hà 7 793/60C Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0906221675
      90 Nhà thuốc Hải Đăng E 73 Phú Thuận, Phường Phú Thuận, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0902442195
      91 Công ty CPDP An Đông FVP B2-20 Mỹ Thái 2, Đường số 17, Phường Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0903757090
      92 Nhà thuốc Từ Phương Phú Mỹ 84/3 Tổ 3, KP1, Phường Phú Mỹ, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 02836254830
      93 Nhà thuốc Minh Khang 22 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0932723313
      94 Nhà thuốc Minh Tâm 2 171 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, 7, Hồ Chí Minh Q07 Hồ Chí Minh 0903817144
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Nhà Bè

  Nhà Bè


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tân Bình

  Tân Bình


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 9

  Quận 9


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Phú Nhuận

  Phú Nhuận

 • Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

  Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

 • Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

  Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

 • Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

  Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

 • Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

  Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!