Quận 8

Quận 8

16/08/2017 11:15
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Minh Khuê 1539 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0986592199
        2 Nhà thuốc Trâm Anh Số 14 Đường 152 Cao Lỗ, 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01688321627
        3 Nhà thuốc Thảo Minh 87 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0962050191
        4 Nhà thuốc Gia An 8 220-221 Lưu Hữu Phước, 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0986398586
        5 Nhà thuốc Hưng Tuấn 905 Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908835378
        6 Nhà thuốc An Bình 43A Trương Đình Hội, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0986398586
        7 Nhà thuốc Trường Sinh 2B Mễ Cốc, 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0986398586
        8 Nhà thuốc Phương Ngân 199 Đường số 41, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0933188415
        9 Nhà thuốc Anh Quân 64A An Dương Vương, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0909460620
      10 Nhà thuốc Nhân Hoàng 163 Đường 204, Cao Lỗ, 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908219177 01687884392
      11 Nhà thuốc Tâm Đức 75 Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0907534548
      12 Nhà thuốc Châu Hải 162 Nguyễn Chí Nghĩa, 12, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0934364374
      13 Nhà Thuốc Anh Khoa 113 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0838669088
      14 Nhà Thuốc Thùy Linh 267 Đường 204 (Số Cũ 167/204 Cao Lỗ), 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0933988399
      15 Nhà Thuốc Hiền Vương 20B Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01222225242 0909457866
      16 Nhà Thuốc Thanh Châu 427 Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0909391094
      17 Hiệu Thuốc Số 17 ( USAR) 273 Âu Dương Lân, , 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 02838511214
      18 Nhà Thuốc Ngọc Sơn 3325A Ba Tơ, 7, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01264639637
      19 Nhà Thuốc Tuyết Nhi 919 Hưng Phú, 10, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0903232160
      20 Nhà Thuốc Ngọc Hoa 668 Hưng Phú, 10, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0909460620
      21 Nhà Thuốc Mỹ Huệ 463 Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0988202505
      22 Nhà Thuốc Phạm Thể Hiển 2572 Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01658052971
      23 Nhà Thuốc Bảo Yến 193 Ba Tơ, 7, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0933668272
      24 Nhà thuốc Số 397 397 Quốc lộ 50, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0866732317
      25 Nhà Thuốc Minh Hiếu 2F Lương Văn Can, 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0938191933
      26 Nhà thuốc Tâm Khoa (Tên cũ: Hiệu Thuốc 55) 43/3/2 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0913879911
      27 Nhà Thuốc Tâm Khoa 1 (Tên cũ: Tân Phúc 9) Kios số 5 53 Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0913879911
      28 Nhà Thuốc Phú Định An 36D An Dương Vương, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0905707099
      29 Nhà Thuốc Số 4 1515 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0946403493: 0839823343
      30 Nhà Thuốc Ngân Hà 3 258 Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0862786020, 0988661456
      31 Nhà thuốc Hồng Ánh 90 Đường 1001 Phạm Thế Hiển, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0965224849
      32 Nhà thuốc Thanh Thanh 2192 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01216030433
      33 Nhà thuốc Dương Bá Trạc 77 Phạm Thế Hiển, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0913979178
      34 Nhà thuốc Trúc Đào 308 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0902321369
      35 Nhà thuốc Nhân Nghĩa 151 Đường số 8, 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01233919299
      36 Nhà thuốc Tuấn Hạnh 901 Tạ Quang Bửu, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0904345972
      37 Nhà thuốc Phương Yên 22D Rạch Cát, 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0987720879
      38 Nhà thuốc Phương Yên 79/53 Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0987720879
      39 Nhà thuốc Bảo Như 98 Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908690466
      40 Nhà thuốc Trang 1A Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0962050191
      41 Nhà thuốc Thảo Khoa 144 Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0913120673
      42 Nhà Thuốc Số 65 92  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0835014607 0937786779
      43 Nhà Thuốc Phúc Tâm 17  Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 866732317
      44 Nhà Thuốc Trung Sơn 254  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0919165325
      45 Nhà Thuốc Công Hiệu 1597  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908237348 0978766994
      46 Nhà Thuốc Minh Phương 127  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 908058244
      47 Nhà Thuốc Số 72 – USAR 2114  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 907185518
      48 Nhà Thuốc Phước An Đường 255  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01289771310
      49 Nhà Thuốc Thiện Chí 238  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0987009843
      50 Nhà Thuốc Ngọc My 668  Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0984134766
      51 Nhà Thuốc Mỹ Sơn 365  Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 083543157910919165325
      52 Nhà Thuốc Hồng Đức 102D  Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0862786020
      53 Nhà Thuốc Gia Khang 58  Dã Tượng, 9, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908525487
      54 Nhà Thuốc Lương Tâm 1939  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01694079119:0289815328
      55 Nhà Thuốc Cường Trang 53 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0907170964
      56 Nhà Thuốc Kim Ngân 125  Bùi Điền, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0933993283
      57 Nhà Thuốc Trung Nghĩa 18  Đông Hồ, 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908150734
      58 Nhà Thuốc Thúy Liễu 46  Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0932106733
      59 Nhà Thuốc Trung Tín 97  Hoài Thanh, 14, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0822128454
      60 Nhà Thuốc Thanh Hảo 74 Trương Đình Hội, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908316288
      61 Hiệu Thuốc Số 20 77  Xóm Củi, 11, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0935331878
      62 Phòng Y Học Cổ Truyền Thầy Khánh 11-266  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0937111587
      63 Phòng YHCT thầy Sáu Ân 332  Quốc lộ 50, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0909396489
      64 Nhà Thuốc Đức Anh 81  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908759499
      65 Nhà Thuốc Kiến Sanh 361  Tùng Thiện Vương, 12, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0838 554618 0903718429
      66 Nhà thuốc Yến Nhi 170  Âu Dương Lân, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0838517347 0912976508
      67 Nhà Thuốc Thiện Tâm 34A  Rạch Cát, 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 01634574667
      68 Nhà Thuốc Thanh Mai 2  Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0932090834
      69 Nhà Thuốc Ngọc Kiều 316  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0919069899 01212949479
      70 Nhà Thuốc Bảo Nghĩa Đường 307  Quốc Lộ 50, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0902700055
      71 Nhà Thuốc Đức Nguyên A11  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0966774376
      72 Nhà Thuốc Nguyễn Duy 47  Nguyễn Duy, 9, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0937294835
      73 Hiệu Thuốc 52 5  Cư xá Bình Đông, 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908671971
      74 Hiệu Thuốc Số 36 (USA) 2715A  Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0946282898
      75 Nhà thuốc Thái Ngân 961 Tạ Quang Bửu, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0944320234
      76 Nhà Thuốc Phan Hiền 274  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0938899335
      77 Nhà Thuốc Thanh Thảo 3022K  Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0977743839
      78 Phòng YHCT Long Phước 239  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0909126095
      79 Nhà Thuốc Hoàng Phương 287   Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0903194018
      80 Nhà thuốc Carina 1648  Võ Văn Kiệt, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0986978050
      81 Nhà thuốc 59 272  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0946787917
      82 Nhà thuốc Minh Quang 2023  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0908379616
      83 Nhà thuốc Diệu |Thư 364  Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0963198798
      84 Hoàng Ân 203  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0978023016
      85 Nhà thuốc Lam Phương 15A   Mai Hắc Đế, 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0939441147
      86 Nhà thuốc Anh Khôi 35B  Rạch Cát, 7, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0972053079
      87 Nhà thuốc Ngọc Ngân 226A  Lưu Hữu Phước, 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0909214911
      88 Nhà  thuốc Tân Mỹ 275  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0917132334 02838512803
      89 Nhà Thuốc 16 A 1283  Phạm Thế Hiển, 5, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0906929246
      90 Nhà Thuốc Đăng Khoa 1 64 Đường 44 Trương Đình Hội, Phường 16, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0907975895
      91 Nhà thuốc 725 725 Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0979889522
      92 Nhà thuốc Ngọc Phướng 20 Lương Văn Can, Phường 15, 8, Hồ Chí Minh Q08 Hồ Chí Minh 0918392376
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Phú Nhuận

  Phú Nhuận


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Tân

  Bình Tân


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 2

  Quận 2


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 3

  Quận 3

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y