Quận 8

Quận 8

16/08/2017 11:15
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Phòng Y Học Cổ Truyền Thầy Khánh 11-266  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh 0937111587
2  Phòng YHCT thầy Sáu Ân 332  Quốc lộ 50, 6, 8, Hồ Chí Minh 0909396489
3  Nhà thuốc Số 397 397 Quốc lộ 50, 5, 8, Hồ Chí Minh 0866732317
4  Nhà Thuốc Đức Anh 81  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh 0908759499
5  Nhà Thuốc Kiến Sanh 361  Tùng Thiện Vương, 12, 8, Hồ Chí Minh 0838 554618 0903718429
6  Nhà thuốc Yến Nhi 170  Âu Dương Lân, 2, 8, Hồ Chí Minh 0838517347 0912976508
7  Hiệu thuốc Số 11 835  Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh 0838511214 01262126980
8  Nhà Thuốc Số 65 92  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh 0835014607 0937786779
9  Nhà thuốc Hữu Nghị 152A  Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh 949826306
10  Nhà Thuốc Số 6 310  Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh 932096906
11  Hiệu Thuốc Số 17 ( USAR) 273 Âu Dương Lân, 8, Hồ Chí Minh 02838511214
12  Nhà Thuốc Trung Sơn 254  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh 0919165325
13  Nhà Thuốc Công Hiệu 1597  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 0908237348 0978766994
14  Nhà Thuốc Ngọc Sơn 3325A Ba Tơ, 7, 8, Hồ Chí Minh 01264679637
15  Nhà Thuốc Minh Phương 127  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh 908058244
16  Nhà Thuốc Số 72 – USAR 2114  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 907185518
17  Nhà Thuốc Phước An Đường 255  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh 01289771310
18  Nhà Thuốc Tuyết Nhi 919 Hưng Phú, 10, 8, Hồ Chí Minh 0903232160
19  Nhà Thuốc Thiện Chí 238  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh 0987009843
20  Nhà Thuốc Ngọc Hoa 668 Hưng Phú, 10, 8, Hồ Chí Minh 0909460620
21  Nhà Thuốc Mỹ Huệ 463 Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh 0988202505
22  Nhà Thuốc Ngọc My 668  Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh 0984134766
23  Nhà Thuốc Anh Khoa 113 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh 0838669088
24  Nhà Thuốc Số 2 327 Tùng Thiện Vương, 11, 8, Hồ Chí Minh 0934898018
25  Nhà Thuốc Mỹ Sơn 365  Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh 083543157910919165325
26  Nhà Thuốc Hồng Đức 102D  Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh 0862786020
27  Nhà Thuốc Hưng Phú 491  Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh 0838598483
28  Nhà Thuốc Gia Khang 58  Dã Tượng, 9, 8, Hồ Chí Minh 0908525487
29  Nhà Thuốc Lương Tâm 1939  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 01694079119:0289815328
30  Nhà Thuốc Cường Trang 53 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh 0907170964
31  Nhà Thuốc Phạm Thể Hiển 2572 Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh 01658052971
32  Nhà thuốc Tâm Đức 75 Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh 0907534548
33  Nhà Thuốc Số 4 1515 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 0946403493: 0839823343
34  Nhà Thuốc Thùy Linh 267 Đường 204 (Số Cũ 167/204 Cao Lỗ), 4, 8, Hồ Chí Minh 0933988399
35  Nhà Thuốc Kim Ngân 125  Bùi Điền, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh 0933993283
36  Nhà Thuốc Trung Nghĩa 18  Đông Hồ, 4, 8, Hồ Chí Minh 0908150734
37  Nhà Thuốc Thúy Liễu 46  Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh 0932106733
38  Nhà Thuốc Trung Tín 97  Hoài Thanh, 14, 8, Hồ Chí Minh 0822128454
39  Nhà Thuốc Hiền Vương 20B Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh 01222225242 0909457866
40  Nhà Thuốc Hữu Lý 1A  An Dương Vương, 16, 8, Hồ Chí Minh 0903611282
41  Nhà thuốc Thảo Minh 87 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh 0962050191
42  Nhà Thuốc Thanh Hảo 74 Trương Đình Hội, 16, 8, Hồ Chí Minh 0908316288
43  Hiệu Thuốc Số 20 77  Xóm Củi, 11, 8, Hồ Chí Minh 0935331878
44  Nhà Thuốc Số 14 11  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh 0977058464
45  Nhà Thuốc Thiện Châu 158A  Ba Tơ, 7, 8, Hồ Chí Minh 0906701498
46  Nhà Thuốc Thiện Tâm 34A  Rạch Cát, 15, 8, Hồ Chí Minh 01634574667
47  Nhà Thuốc 301 Trung Hưng 51  Hoài Thanh, 14, 8, Hồ Chí Minh 0935654954
48  Nhà Thuốc Ngọc Kiều 316  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh 0919069899 01212949479
49  Nhà Thuốc Ngân Hà 3 258 Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh 0862786020, 0988661456
50  Nhà Thuốc Ngân Hạnh 1461  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 0839814882
51  Nhà Thuốc Bảo Nghĩa Đường 307  Quốc Lộ 50, 5, 8, Hồ Chí Minh 0902700055
52  Nhà Thuốc Nguyễn Duy 47  Nguyễn Duy, 9, 8, Hồ Chí Minh 0937294835
53  Nhà Thuốc Bảo Yến 193 Ba Tơ, 7, 8, Hồ Chí Minh 0933668272
54  Hiệu Thuốc 52 5  Cư xá Bình Đông, 15, 8, Hồ Chí Minh 0908671971
55  Nhà Thuốc Hữu Nghị 5 6 Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh 0981128278
56  Hiệu Thuốc Số 36 (USA) 2715A  Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh 0946282898
57  Nhà Thuốc Minh Hiếu 2F Lương Văn Can, 15, 8, Hồ Chí Minh 0938191933
58  Nhà Thuốc Nguyễn Hiền 125  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh 0918144841: 0973580930
59  Nhà thuốc Tâm Khoa (Tên cũ: Hiệu Thuốc 55) 43/3/2 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh 0913879911
60  Nhà Thuốc Tâm Khoa 1 (Tên cũ: Tân Phúc 9) Kios số 5 53 Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh 0913879911
61  Nhà Thuốc Phan Hiền 274  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh 0938899335
62  Nhà Thuốc Thanh Thảo 3022K  Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh 0977743839
63  Phòng YHCT Long Phước 239  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh 0909126095
64  Nhà Thuốc Hoàng Phương 287   Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh 0903194018
65  Nhà thuốc Carina 1648  Võ Văn Kiệt, 16, 8, Hồ Chí Minh 0986978050
66  Nhà thuốc 59 272  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh 0946787917
67  Nhà thuốc Minh Quang 2023  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 0908379616
68  Nhà thuốc Diệu |Thư 364  Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh 0963198798
69  Hoàng Ân 203  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 0978023016
70  Nhà thuốc Anh Khôi 35B  Rạch Cát, 7, 8, Hồ Chí Minh 0972053079
71  Nhà thuốc Ngọc Ngân 226A  Lưu Hữu Phước, 15, 8, Hồ Chí Minh 0909214911
72  Nhà  thuốc Tân Mỹ 275  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh 0917132334 02838512803
73  Nhà Thuốc 16 A 1283  Phạm Thế Hiển, 5, 8, Hồ Chí Minh 0906929246
74  Nhà thuốc Minh Khuê 1539 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 0986592199
75  Nhà thuốc Dương Bá Trạc 77 Phạm Thế Hiển, 2, 8, Hồ Chí Minh 0913979178
76  Nhà thuốc Gia An 8 220-221 Lưu Hữu Phước, 15, 8, Hồ Chí Minh 0986398586
77  Nhà thuốc Hưng Tuấn 905 Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh 0908835378
78  Nhà thuốc Phương Ngân 199 Đường số 41, 16, 8, Hồ Chí Minh 0933188415
79  Nhà thuốc An Bình 43A Trương Đình Hội, 16, 8, Hồ Chí Minh 0986398586
80  Nhà thuốc Trường Sinh 2B Mễ Cốc, 15, 8, Hồ Chí Minh 0986398586
81  Nhà thuốc Anh Quân 64A An Dương Vương, 16, 8, Hồ Chí Minh 0909460620
82  Nhà thuốc Nhân Hoàng 163 Đường 204, Cao Lỗ, 4, 8, Hồ Chí Minh 0908219177 01687884392
83  Nhà thuốc Châu Hải 162 Nguyễn Chí Nghĩa, 12, 8, Hồ Chí Minh 0934364374
84  Nhà thuốc Hồng Ánh 70 Dương Quang Đông, 5, 8, Hồ Chí Minh 0975645489
85  Nhà thuốc Cẩm Hồng 221 Tạ Quang Bửu, 3, 8, Hồ Chí Minh 0903976137
86  Nhà thuốc Thanh Thanh 2192 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 01216030433
87  Nhà thuốc Trúc Đào 308 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh 0902321369
88  Nhà thuốc Nhân Nghĩa 151 Đường số 8, 4, 8, Hồ Chí Minh 01233919299
89  Nhà thuốc Phương Yên 22D Rạch Cát, 15, 8, Hồ Chí Minh 0987720879
90  Nhà thuốc Phương Yên 79/53 Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh 0987720879
91  Nhà thuốc Bảo Như 98 Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh 0908690466
92  Nhà thuốc Trang 404 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh 0962050191
93  Nhà thuốc Thảo Khoa 144 Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh 0913120673
94  Nhà Thuốc Đăng Khoa 1 64 Đường 44 Trương Đình Hội, Phường 16, 8, Hồ Chí Minh 0907975895
95  Nhà thuốc Ngọc Phướng 20 Lương Văn Can, Phường 15, 8, Hồ Chí Minh 0918392376
96  Nhà thuốc Thanh Thư 1497  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh 0979731537
97  Nhà thuốc Thiện Nhân 877A Tạ Quang Bửu, Phường 5, 8, Hồ Chí Minh 0978670994
98  Nhà thuốc Dược Thảo 148 Cao Lỗ , 4, 8, Hồ Chí Minh 0919319159
99  Nhà Thuốc Mộc An 24 Lương Văn Can, 15, 8, Hồ Chí Minh 01277861555
100  Nhà Thuốc Lam Phượng 15A Mai Hắc Đế, Phường 15, 8, Hồ Chí Minh 0939441147
101  NhàThuốcMaiKhôi 229 Bông Sao, 5, 8, Hồ Chí Minh 0986447384
102  Nhà thuốc Minh Quân 2 11A Phạm Hùng, Phường 5, 8, Hồ Chí Minh 0908724604
103  Nhà Thuốc Thanh Huyền 42 An Dương Vương, 16, 8, Hồ Chí Minh 0908704751
104  Quầy Thuốc Tây Ngọc Mai 42 Đường Phạm Thị Tánh, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh 0933126512 – 0926555033
105  Nhà Thuốc Thiên Ý 78 Cao Lỗ, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh
106  Nhà Thuốc Thái Hà 168 Bùi Trung Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh 0283 66758667
107  Nhà Thuốc Nghi Châu 1887 Phạm thế Hiển, Phường 6, 8, Hồ Chí Minh 0908576279
108  Nhà Thuốc Vũ Hải 154/100 Âu Dương Lân, Phường 3, 8, Hồ Chí Minh
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Quận 7

  Quận 7

 • Củ Chi

  Củ Chi

 • Quận 4

  Quận 4

 • Bình Tân

  Bình Tân

 • Dược sỹ Hà Nội chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng 10 năm dứt đến 90%

  Dược sỹ Hà Nội chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng 10 năm dứt đến 90%

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

 • Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang

  Thoát khỏi cảnh “Tiền mất – Tật mang” viêm mũi, xoang