Quận 9

Quận 9

16/08/2017 11:16
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà Thuốc Phước Thiện 355B Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0905406467
2  Nhà Thuốc Minh Phương 294 Lò Lu, Khu Phố Ích Thạnh, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh
3  Nhà thuốc Quan Tâm 7 Đường 154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0909040327
4  Nhà thuốc tây Phan Anh 40 Đường 475, KP5, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0906322568
5  Nhà thuốc Thanh Mai 445 Nguyễn Văn Tăng, KP Gò Công, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 0908606012
6  Nhà thuốc Tường Duyên 240A Dương ĐÌnh Hội, Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh 01688542382
7  Nhà thuốc Trường Giang 1/22A Lã Xuân Oai, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh 02868222433
8  Nhà thuốc Minh Phước 13  Đại Lộ 2, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh 0866864829 0903057881
9  Nhà thuốc Quang Minh 132 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 01284818133
10  Nhà thuốc Phước Long 305 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long, 9, Hồ Chí Minh 1684480612
11  Nhà thuốc Hùng Hạnh C2/2  Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh 0822196364
12  Nhà thuốc Hoàng Lê 543  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0934184648
13  Nhà thuốc Bảo Trâm 5  Đường số 7, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh 0906138399
14  Nhà thuốc Đức Hiền 100  Đại Lộ 2, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh 0837311404
15  Nhà thuốc Thanh Lan 62  Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0854091282
16  Nhà thuốc số 77 91  Đường số 18, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh 0903629968 01657606391
17  Nhà thuốc Bảo Khanh 161  Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0909431930
18  Nhà thuốc Đức Trọng 4  Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh 0972945345
19  Đại lý số 11 56 Tây Hòa, Phước Long, 9, Hồ Chí Minh 0937792322
20  Nhà thuốc Phương Thảo 330  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0838973375
21  Nhà thuốc Như ý 209 Lê Lợi, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0937792322
22  Nhà thuốc Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0983205060
23  Nhà thuốc Trần Minh Trí (Thầy Ba Xồi) 267/8 (Hẻm 265A)  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0838965819 0903946189
24  Nhà thuốc Đức Quý 279  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0907265568
25  Nhà thuốc Mỹ Anh 1  Đường 154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0837250287
26  Nhà thuốc Lan Anh 36 Đường 154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 01679395593
27  Nhà thuốc Ngọc Thịnh 182 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0854095667
28  Nhà thuốc Hồng Thắm 257  Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh 0902535786 01648209602
29  Nhà thuốc Hùng Việt 246  Tây Hòa, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 01263833056 0908850655
30  Nhà thuốc Tây Hòa 19 Tây Hòa, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 01653065165
31  Nhà thuốc Phúc Phương 121 Tây Hòa, 9, Hồ Chí Minh 0919041785
32  Nhà thuốc Phúc Đan 32  Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0837306770 01217427791
33  Nhà thuốc Thanh Tuyền 2 53 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 0942967256
34  Nhà thuốc Gia Lương 8 1  Dương Đình Hội, Phú Long B, 9, Hồ Chí Minh 0948749679
35  Nhà thuốc An Thanh 265  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0909729899
36  Nhà thuốc Tuyết Nhung 89 Tây Hòa, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 0988991833
37  Nhà thuốc Bình Thái 19   Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0837313555 01227779392
38  Nhà thuốc Phước An 35B Lã Xuân Oai, 9, Hồ Chí Minh 0918115067
39  Nhà thuốc số 62 139 Đỗ Xuân Hợp, 9, Hồ Chí Minh 0837361205 0903134089
40  Nhà thuốc Mỹ Linh 56D   Quang Trung, Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh 0985613823
41  Nhà thuốc Hải Đăng 1488 Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh 0984719581
42  Nhà thuốc Minh Châu 90   Trần Hưng Đạo, Hiệp Phước, 9, Hồ Chí Minh 0909990982
43  Nhà thuốc Chúc Triều 26 Tây Hòa, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 087313071
44  Nhà thuốc Kim Phương 8  Đường số 339, Khu phố 5, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0968616567
45  Nhà thuốc Long Trường 1318A   Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh 0988544305
46  Nhà thuốc An 39 Đường Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh 0837301205
47  Nhà thuốc Hoàng Trinh 106/1A Đường 109, Khu phố 5, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0836402993
48  Nhà thuốc Thanh Loan 80C  Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh 0986061239
49  Nhà thuốc Nguyễn Hà 89A   Đường 154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0989203243
50  Nhà thuốc Ái Nhi 101 Đường số 61, Phước Long, 9, Hồ Chí Minh 0987177473
51  Nhà thuốc Thanh Thanh Tâm 201F  Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh 0989355025
52  Nhà thuốc Hoàng Thông 1   Đường số 5, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 01202297179
53  Nhà thuốc Hoàng Anh 180 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh 0938698959
54  Nhà thuốc Thanh Trang 30   Đường Nam Cao, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 01686063647 0974636332
55  Nhà thuốc Vạn Hạnh 20 Đường Nam Cao, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh 0973375234
56  Nhà thuốc Kim Hồng 104   Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 0838973037 0903311065
57  Nhà thuốc Hải Phong 153 Đại Lộ 3, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh 0909150339
58  Nhà thuốc Bảo Toàn 66 Dương Đình Hội, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0909388539
59  Nhà thuốc Toàn Cầu 870A   Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, 9, Hồ Chí Minh 0837317823 0937416819
60  Nhà thuốc Ngọc Chi 21  Dương Đình Hội, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0866736980
61  Nhà thuốc An Tâm 5   Quang Trung, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0937875716
62  Nhà thuốc Cúc Phương 435C Hoàng Hữu Nam, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0913728751
63  Nhà thuốc Nguyễn Ngân 10 Đường số 61, khu phố 3, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 01284818133
64  Nhà thuốc Minh Dũng 32A  Đường 147, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0984465486
65  Nhà thuốc Phúc Thịnh 458  Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 0964906938
66  Nhà thuốc Hồng Nhung 28  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 02862718787
67  Nhà thuốc Duy Trinh 1508  Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh 0935138297
68  Nhà thuốc Hiệp Phú 28  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0905406467
69  Nhà thuốc Duy Hoàng 227  Hoàng Hữu Nam, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0862809164
70  Nhà thuốc Hồng Gấm 530  Lã Xuân Oai, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh 0993044393
71  Nhà thuốc Đặng Anh 169 Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh 0978709709
72  Nhà thuốc Anh Đức 18 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 0934069444
73  Nhà thuốc Sơn Nam 141  Đường 61, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0988541806
74  Nhà thuốc Chí Hào 62A Trương Văn Thành, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 02862723086
75  Nhà thuốc Anh Thư 420 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh 0836028313
76  Nhà thuốc Tâm Anh 43A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 0902450452
77  Nhà thuốc Nhân Tâm 45 Đường 385, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh
78  Nhà thuốc Quang Anh 754  Nguyễn Xiển, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh 0902726881 01684567477
79  Nhà thuốc Minh Nguyệt 361 Hoàng Hữu Nam, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0854364674
80  Nhà thuốc Tâm Phúc 880 Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, 9, Hồ Chí Minh 0988855532
81  Nhà thuốc Phượng Hoàng 667 Nguyễn Xiển, Ấp 1, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 0937445665
82  Nhà thuốc Mỹ Hoàn (Tên cũ: Như Mai) 243  Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh 0916244234
83  Nhà thuốc Phương Linh 12  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0988174245
84  Nhà thuốc Anh Tuấn 289  Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 0918515839
85  Nhà thuốc Bảo Trâm Khoa 216 Đỗ Xuân Hợp, An Khánh, 9, Hồ Chí Minh 0972945345
86  Nhà thuốc Khang Điền 111  Dương Đình Hội, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0902533578
87  Nhà thuốc An Triệu Đường 33  Đại Lộ 2, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh 0906182231
88  Nhà thuốc Phúc An Khang 7  Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh 01222688039
89  Nhà thuốc Hoàng Châu 1  Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh 01629196955
90  Nhà thuốc Xuân Phương 55  Đường 152, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0909981506
91  Nhà thuốc Phương Trang (Gia Định) 45  Man Thiện, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0972013344
92  Nhà thuốc Nam Phương 93  Đường 339, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0837441900
93  Nhà thuốc Thành Tín 100  Đường 61, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 09734996292
94  Nhà thuốc Anh 66  Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh 0837361205 0903134089
95  Nhà thuốc Phương Trang 205  Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 0862806357
96  Nhà thuốc Mỹ Dung 173  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0938861740
97  Nhà thuốc Thanh Vân 121  Đường 14, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh 0902751606
98  Nhà thuốc Khánh Đan 17  Làng Tăng Nhơn Phú, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh 0984669377
99  Nhà thuốc Khoa Nguyên 162 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0983322510
100  Nhà thuốc Hân Hạnh 296  Long Phước, Long Phước, 9, Hồ Chí Minh 0909814163
101  Nhà thuốc Anh Thảo 449C  Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh 0918445587
102  Nhà thuốc Ngọc Hân 18  Đường 147, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0972672623
103  Nhà thuốc Anh Thư 2 113  Man Thiện, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 01633965296
104  Nhà thuốc Gia Bảo 232  Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, 9, Hồ Chí Minh 01672881407
105  Nhà thuốc Minh Thanh 316   Xa Lộ Hà Nội, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0932780689
106  Nhà thuốc Tấn Phát 52   Quốc lộ 1A, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0985969890
107  Nhà thuốc Minh Hiền 207  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0906300181
108  Nhà thuốc Tuấn Minh 21  154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0936686691
109  Nhà thuốc Khang Anh 186  Đình Phong Phú, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0962212534
110  Nhà thuốc Tú Châu 204  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh 0909006645
111  Nhà thuốc Thanh Hằng 246 Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh 0822196364
112  Nhà thuốc Triều An Số 4   Đường D7, Khu Dân Cư Nam Long,, P. Phước Long b, Q9, 9, Hồ Chí Minh 0942925732
113  Nhà thuốc Thanh Ngân 149   Liên Phường,, P. Phước Long B, Q9, 9, Hồ Chí Minh 0909862441
114  Nhà thuốc Phong Phú 40  14, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh 01679421248
115  Nhà thuốc Thanh Hải 40 Đường 147 Phước Long B, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0822109391
116  Nhà thuốc Bích Hà 91  154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0903809607
117  Nhà thuốc Tâm Lan 39P3  138 KP2, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 01686440738
118  Nhà thuốc Thiện Tâm 45  385, Tân Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh 0932780689
119  Nhà thuốc Tâm Phúc 2 185  Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0917827341
120  Nhà thuốc Nhất Việt 63I Dương Đình Hội, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0938705505
121  Nhà thuốc Kim Phượng 1 120 Đường 339, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0984411649
122  Nhà thuốc Tam Đa 1557 Nguyễn Duy Trinh, Trường Thành, 9, Hồ Chí Minh 0977053559
123  Nhà thuốc Nhật Nam 12/1 Lã Xuân Oai, Lâm Trường, 9, Hồ Chí Minh 0979069399
124  Nhà thuốc Phương Minh 537A, Đổ Xuân Hợp,, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0937170046
125  Nhà Thuốc Thăng Long 377 Lê Văn Việt, Tân Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh 0902533578
126  Nhà Thuốc Phúc Nhân 635 Lê Văn Việt, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0909814163
127  Nhà thuốc Minh Huyền 61 Đường số 339, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 01663429309
128  Nhà thuốc Phương Hiền 493 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh 0908350788
129  Nhà thuốc Thanh Thủy 15 Đình Phong Phú, KP1, Phường Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh 0907646812
130  Nhà thuốc Đức Huy 2B Tân Hòa 2, Phường Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0909990982
131  Nhà thuốc Minh Thu 1 A.01.06 CC Bộ Công An, 83 Đường số 3, Phường Bình An, 2, Hồ Chí Minh 01669697075
132  Nhà Thuốc Nhất Thiên Phúc 674/1 Quốc Lộ 52,KP 1, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0903720566
133  Nhà Thuốc Quỳnh Chi 171D đường 185, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0919890433
134  Nhà Thuốc Tư Nhân Số 68 570 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, 2, Hồ Chí Minh 01214651129
135  Nhà Thuốc Nhất Sơn 7B Đường Số 2 Khu Phố 2, Phú Hữu, 9, Hồ Chí Minh 0898545816
136  Nhà Thuốc Gia Vũ 78B/5 Đường Số 15, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0866828767
137  Nhà thuốc Việt Thắng 1496 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, 9, Hồ Chí Minh 0931451478
138 164A Thân Văn Nhiếp, An Phú, 2, Hồ Chí Minh 0968.573.028
139  Nhà Thuốc Tư Nhân Ngọc Hiền 53 Trần Hưng Đạo, KP2, Phường Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0937792322
140  Nhà Thuốc Tây Mỹ Vân Thửa 20, Tổ 19 Trương Văn Thành, Phường Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh 0902506408
141  Nhà Thuốc Hạnh Phúc 135 Cầu Xây, Khu Phố 5, Phường Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh 0976215629
142  Nhà Thuốc Phúc Gia Hoà 525C Đỗ Xuân Hợp, Khu Phố 3, Phường Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh 0982185158
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Quận 12

  Quận 12

 • Củ Chi

  Củ Chi

 • Nhà Bè

  Nhà Bè

 • Quận 9

  Quận 9

 • Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học

  Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học

 • Hết viêm xoang chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hết viêm xoang chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

  Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

 • Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng

  Trị hiệu quả viêm xoang mạn tính 50 năm sau một đợt dùng