Quận 9

Quận 9

16/08/2017 11:16
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Hiệu thuốc số 56 30 Đường số 1, KP Ông Nhiêu, Phường Long Trường , 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0975027356
        2 Nhà thuốc Quang Minh 132 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01284818133
        3 Nhà thuốc Nhất Việt 63I Dương Đình Hội, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0938705505
        4 Nhà thuốc Kim Phượng 1 120 Đường 339, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0984411649
        5 Nhà thuốc Tây Hòa 19 Tây Hòa, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01653065165
        6 Nhà thuốc Như ý 209 Lê Lợi, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0937792322
        7 Nhà thuốc Lan Anh 36 Đường 154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01679395593
        8 Nhà thuốc Ngọc Thịnh 182 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0854095667
        9 Nhà thuốc Thanh Tuyền 2 53 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0942967256
      10 Nhà thuốc Chúc Triều 26 Tây Hòa, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 087313071
      11 Nhà thuốc Ái Nhi 101 Đường số 61, Phước Long, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0987177473
      12 Nhà thuốc Hải Phong 153 Đại Lộ 3, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909150339
      13 Nhà thuốc Nguyễn Ngân 10 Đường số 61, khu phố 3, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01284818133
      14 Nhà thuốc Anh Đức 18 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0934069444
      15 Nhà thuốc Nhất Nhất 432 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0902726881
      16 Nhà thuốc Nhân Tâm 45 Đường 385, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0932780689
      17 Nhà thuốc Minh Nguyệt 361 Hoàng Hữu Nam, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0854364674
      18 Nhà thuốc Thanh Hằng 246 Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0822196364
      19 Nhà thuốc Thanh Hải 40 Đường 147 Phước Long B, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0822109391
      20 Nhà thuốc Phương Minh 537A, Đổ Xuân Hợp,, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0937170046
      21 Nhà thuốc Phúc Phương 121 Tây Hòa, , 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0919041785
      22 Đại lý số 11 56 Tây Hòa, Phước Long, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0937792322
      23 Nhà thuốc Tâm Anh 43A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0902450452
      24 Nhà thuốc Bảo Trâm Khoa 216 Đỗ Xuân Hợp, An Khánh, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0972945345
      25 Nhà thuốc Khoa Nguyên 162 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0983322510
      26 Nhà thuốc Tuyết Nhung 89 Tây Hòa, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0988991833
      27 Nhà Thuốc Thăng Long 377 Lê Văn Việt, Tân Nhơn Phú A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0902533578
      28 Nhà Thuốc Phúc Nhân 635 Lê Văn Việt, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909814163
      29 Nhà thuốc Trường Giang 1/22A Lã Xuân Oai, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 02868222433
      30 Nhà thuốc Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0983205060
      31 Nhà thuốc Thanh Mai 445 Nguyễn Văn Tăng, KP Gò Công, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0908606012
      32 Nhà thuốc Quan Tâm 7 Đường 154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909040327
      33 Nhà thuốc tây Phan Anh 40 Đường 475, KP5, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0906322568
      34 Nhà thuốc Thanh Thủy 15 Đình Phong Phú, KP1, Phường Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0907646812
      35 Nhà thuốc Minh Phước 13  Đại Lộ 2, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0866864829 0903057881
      36 Nhà thuốc Hoàng Lê 543  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0934184648
      37 Nhà thuốc Bảo Trâm 5  Đường số 7, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0906138399
      38 Nhà thuốc Thanh Lan 62  Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0854091282
      39 Nhà thuốc số 77 91  Đường số 18, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0903629968 01657606391
      40 Nhà thuốc Bảo Khanh 161  Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909431930
      41 Nhà thuốc Phương Thảo 330  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0838973375
      42 Nhà thuốc Thanh Tuyền 35  Man Thiện, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0907628614
      43 Nhà thuốc Trần Minh Trí (Thầy Ba Xồi) 267/8 (Hẻm 265A)  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0838965819 0903946189
      44 Nhà thuốc Mỹ Anh 1  Đường 154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0837250287
      45 Nhà thuốc Hồng Thắm 257  Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0902535786 01648209602
      46 Nhà thuốc Phúc Đan 32  Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0837306770 01217427791
      47 Nhà thuốc Gia Lương 8 1  Dương Đình Hội, Phú Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0948749679
      48 Nhà thuốc An Thanh 265  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909729899
      49 Nhà thuốc Bình Thái 19   Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0837313555 01227779392
      50 Nhà thuốc Mỹ Linh 56D   Quang Trung, Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0985613823
      51 Nhà thuốc Minh Châu 90   Trần Hưng Đạo, Hiệp Phước, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909990982
      52 Nhà thuốc Kim Phương 8  Đường số 339, Khu phố 5, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0968616567
      53 Nhà thuốc Long Trường 1318A   Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0988544305
      54 Nhà thuốc An 39 Đường Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0837301205
      55 Nhà thuốc Nguyễn Hà 89A   Đường 154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0989203243
      56 Nhà thuốc Thanh Thanh Tâm 201F  Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0989355025
      57 Nhà thuốc Hoàng Thông 1   Đường số 5, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01202297179
      58 Nhà thuốc Nguyên Vũ 2 131   Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0933525939
      59 Nhà thuốc Thanh Trang 30   Đường Nam Cao, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01686063647 0974636332
      60 Nhà thuốc Kim Hồng 104   Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0838973037 0903311065
      61 Nhà thuốc Toàn Cầu 870A   Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0837317823 0937416819
      62 Nhà thuốc Ngọc Chi 21  Dương Đình Hội, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0866736980
      63 Nhà thuốc An Tâm 5   Quang Trung, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0937875716
      64 Nhà thuốc Phúc Thịnh 458  Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0964906938
      65 Nhà thuốc Duy Trinh 1508  Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0935138297
      66 Nhà thuốc Hiệp Phú 28  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0905406467
      67 Nhà thuốc Sơn Nam 141  Đường 61, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0988541806
      68 Nhà thuốc Khang Điền 111  Dương Đình Hội, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0902533578
      69 Nhà thuốc An Triệu Đường 33  Đại Lộ 2, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0906182231
      70 Nhà thuốc Phúc An Khang 7  Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01222688039
      71 Nhà thuốc Hoàng Châu 1  Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01629196955
      72 Nhà thuốc Xuân Phương 55  Đường 152, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909981506
      73 Nhà thuốc Phương Trang (Gia Định) 45  Man Thiện, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0972013344
      74 Nhà thuốc Nam Phương 93  Đường 339, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0837441900
      75 Nhà thuốc Thành Tín 100  Đường 61, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 09734996292
      76 Nhà thuốc An Lành 83  Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01679421248
      77 Nhà thuốc Anh 66  Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0837361205 0903134089
      78 Nhà thuốc Phương Trang 205  Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0862806357
      79 Nhà thuốc Mỹ Dung 173  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0938861740
      80 Nhà thuốc Nguyên An 47  Lò Lu, Trường Thạnh, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0937445665
      81 Nhà thuốc Thanh Vân 121  Đường 14, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0902751606
      82 Nhà thuốc Khánh Đan 17  Làng Tăng Nhơn Phú, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0984669377
      83 Nhà thuốc Anh Thảo 449C  Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0918445587
      84 Nhà thuốc Ngọc Hân 18  Đường 147, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0972672623
      85 Nhà thuốc Anh Thư 2 113  Man Thiện, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01633965296
      86 Nhà thuốc Gia Bảo 232  Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01672881407
      87 Nhà thuốc Minh Thanh 316   Xa Lộ Hà Nội, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0932780689
      88 Nhà thuốc Chí Hào 62A Trương Văn Thành, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 02862723086
      89 Nhà thuốc Quang Anh 754  Nguyễn Xiển, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0902726881 01684567477
      90 Nhà thuốc Phước Thành 1234A  Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01212322117
      91 Nhà thuốc Phương Linh 12  Lê Văn Việt, Hiệp Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0988174245
      92 Nhà thuốc Anh Tuấn 289  Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0918515839
      93 Nhà thuốc Minh Hiền 207  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0906300181
      94 Nhà thuốc Tuấn Minh 21  154, Tân Phú, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0936686691
      95 Nhà thuốc Tú Châu 204  Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909006645
      96 Nhà thuốc Thanh Ngân 149   Liên Phường,, P. Phước Long B, Q9, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0909862441
      97 Nhà thuốc Phong Phú 40  14, Phước Bình, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 01679421248
      98 Nhà thuốc Tâm Phúc 2 185  Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, 9, Hồ Chí Minh Q09 Hồ Chí Minh 0917827341
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 4

  Quận 4


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 6

  Quận 6


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Nhà Bè

  Nhà Bè


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Thạnh

  Bình Thạnh

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

 • Thuốc trị viêm xoang được hàng nghìn nhà thuốc khuyên dùng

  Thuốc trị viêm xoang được hàng nghìn nhà thuốc khuyên dùng

 • Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

  Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

 • Điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả nhờ kết hợp liệu pháp “trong uống, ngoài xịt”

  Điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả nhờ kết hợp liệu pháp “trong uống, ngoài xịt”