Quảng Nam

Quảng Nam

06/10/2017 22:58
STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 NT Thái Châu-310-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ- 935134946
2 NT Đức Thành 18A-862-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103851889
3 HT số 27-854-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103.834695
4 QT Toàn Phát-1-Tôn Đức Thắng-An Sơn-An Sơn-Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 838686
0906 333361
5 NT Quỳnh Trân-528-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103851841
6 NT Minh Giàu-453-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103820859
7 HT 49 Nam Ngãi Tân-522-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103506239
8 NT Thanh Nhàn-97-Phan Đình Phùng—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103.858.043
9 QT Tân Kỳ-411-Phan Chu Trinh-Phước Hòa-Phước Hòa-Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 853239
0935 881950
10 QT Phương Lin-81-Trần Cao Vân-An Sơn-An Sơn-Tam Kỳ-Quảng Nam 0982 315717
11 NT Ngọc Liên-65-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103851565
12 HT số 52 Vườn Lài-364-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 0945501117
13 NT An Phước-450-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103856555
14 NT Đông Dược Ánh Minh-455-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103815799
15 NT An Phước 2-135-Tôn Đức Thắng—Tam Kỳ-Quảng Nam 0935131099
16 QT Hạnh Thông-114-Tôn Đức Thắng-An Sơn-An Sơn-Tam Kỳ-Quảng Nam 01649 905398
17 QT Phúc Hòa-119-Tôn Đức Thắng-An Sơn-An Sơn-Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 821277
0977 927619
18 TUYẾN THỨ 3: PHÚ NINH——
19 NT Trung Hiếu-547-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 01687887226
20 HT 45-Ngã 4-Trường Xuân—Tam Kỳ-Quảng Nam 5103859111
21 QT Thảo Quỳnh–Thôn Xuân Phú-Tam Thái-Tam Thái-Tam Kỳ-Quảng Nam 0988442695
22 QT Phú Thịnh–Chợ Tam Thái-Tam Thái-Tam Thái-Phú Ninh-Quảng Nam 01682 942493
23 QT Tâm Đức–Thôn Khánh Thọ-Tam Thái-Tam Thái-Phú Ninh-Quảng Nam 977304336
24 ĐLTT Thanh Phong–Chợ Tam Thái—Phú Ninh-Quảng Nam 905146465
25 HT Bích Tiên—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 05103855352
26 NT Phương Thanh—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 05103855402
27 HT số 53—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 05103855766
28 QT Sơn Uyên –DT 616-Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 01669 210964
29 NT Hoàng Mai—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 0908447416
30 QT Kim Thoa—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 0972429302
31 ĐL Hoàng Định—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 05106264734
32 THỨ4 THĂNG BÌNH——
33 QT Tuyết Mai–Ngã 3 Kỳ Lý-Tam Đàn-Tam Đàn-Phú Ninh- 5103652134
34 QT Tưởng Yên–Ngã 3 Kỳ Lý-Tam Đàn-Tam Đàn-Phú Ninh- 5103847429
35 HT 84–Quán Gò—Thăng Bình- 05103873113
36 QT Ngọc Lân–Quán Gò-Bình An-Bình An-Thăng Bình- 0964 846369
37 HT 91–Quán Gò—Thăng Bình- 935601919
38 HT Oanh Dung–Chợ Kế Xuyên—Thăng Bình-
39 QT Diễm Phước–Chợ Kế Xuyên-Bình An-Bình An-Thăng Bình- 0935 549922
40 QT Thu Tuyết–Chợ Kế Xuyên-Bình An-Bình An-Thăng Bình- 01646 435101
41 QT Yên Quyên–Chợ Kế Xuyên-Bình An-Bình An-Thăng Bình- 01202 559829
42 Q T Minh Tuyến–Ngọc Khô—Thăng Bình- 5106257646
01238990106
43 QT Y Sa—Bình Triều-Bình Triều-Thăng Bình- 1692650801
44 TT Thu Hương–Ngã Tư Hưng Mỹ-Bình Triều-Bình Triều-Thăng Bình- 1692650801
45 QT Mỹ Hạnh–Ngã Tư Hưng Mỹ-Bình Triều-Bình Triều-Thăng Bình- 1266560562
46 NT Thăng Hoa–QL 1A-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam 0913477593
47 QT Thanh Tỉnh-348-Trần Nhân Tông-TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 05103 867013
48 QT Trung Tâm–Khối 3-TT V Điện-TT V Điện-Điện Bàn-
49 QT178-210-Trần Nhân Tông-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-
50 Nhà Thuốc Phú Hội–Khối 3-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-
51 HT 173 –QL 1A-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam 05103867654
52 QT Minh Thông–Khối-TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 905010659
53 QT Nhân Đức-Lô 3 Khu A-Chợ Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 0935 674299
54 QT Hà Ngân-A2 Lô 3-Chợ Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 01692 786621
55 HT Tây —TT Vĩnh Điện-TT Vĩnh Điện-Điện Bàn- 5103714690
56 Đại Lý Thuốc Tây Chị Trân–Thôn 7B-Điện Nam Đông-Điện Nam Đông-Điện Bàn-
57 QT Tây Minh Loan–Thôn 7B-Điện Nam Đông-Điện Nam Đông-Điện Bàn-
58 HT Xuân–Chợ Bình Long—Điện Bàn-Quảng Nam
59 HT Tây (Anh Năm)–chợ Phong Thử -Điện Hồng-Điện Hồng-Điện Bàn-Quảng Nam 05103741579
60 HT Tân Dược( Mười Em)–chợ Phong Thử -Điện Hồng-Điện Hồng-Điện Bàn-Quảng Nam 05103741296
61 NT Châu Thu—Ái Nghĩa-Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 0985550111
62 HT 193 (chị Tâm)—Ái Nghĩa-Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 01695445668
63 HT 192—,-,-Đại Lộc-Quảng Nam 0510.3865865
64 HT 190—Chợ Ái Nghĩa-Chợ Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 05103865215
65 QT Ngọc Trâm–Hòa Nghĩa-Đại Nghĩa-Đại Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam
66 Hiệu thuốc Tây (Chị Lựu)—TT Ái Nghĩa-TT Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 0977425072
67 TUYẾN THỨ 7: NÚI THÀNH——
68 ĐL chị Phúc–Thôn 6, Tam xuân I-Tam Xuân I-Tam Xuân I-Núi Thành-Chị Phúc 902997551
69 DL Thuốc Tây (Chị Bình)—Tam Xuân I-Tam Xuân I-Núi Thành-Quảng Nam 0983544454
70 ĐL Ngọc ánh–Bà Bầu-Tam Xuân II-Tam Xuân II-Núi Thành-Cô Ánh 935464591
71 HT 14 Minh Yển–Chợ Bà Bầu-Tam Xuân II-Tam Xuân II-Núi Thành-Quảng Nam 0905972676
72 QT Y Đức–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0919117819
73 ĐL cô Thanh–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0905378439
01672791849
74 Quầy Thuỳ Trang–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0905059126
75 ĐL Kim Yến–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 01645606744
76 DL Thuốc Tây–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 01276706582
77 HT số 1 (chị Diễm)–Khối 1-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0908422655
78 NT Kim Linh–Chợ Tam Hiệp-Tam Hiệp-Tam Hiệp-Núi Thành-Quảng Nam 05106522600
79 HT số 6–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 05103871019
80 HT 456—Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 05103828400
81 HT 09 Hồng Tuyết–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 05103871578
0914167469
82 HT 12 Kim Phượng–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 5102216555
0914228222
83 HT 442–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0984331748
84 HT số 5–Khối 4-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 05103871189
85 NT Châu Ngọc—Tam Nghĩa-Tam Nghĩa-Núi Thành-Quảng Nam 0905748353
86 NT Thanh Thuý–Tam Nghĩa-Tam Nghĩa-Tam Nghĩa-Núi Thành- 5103871449
87 Quầy thuốc Xuân Qúy—Bình Đào-Bình Đào-Thăng Bình-Quảng Nam 01224474053
88 Quầy Thuốc Tây—Điện Phương-Điện Phương-Điện Bàn-Quảng Nam 01282616516
89 Thuốc Tây—Ngã 4 Điện Ngọc-Ngã 4 Điện Ngọc-Điện Bàn-Quảng Nam
90 Thuốc Tây—Điện Phương-Điện Phương-Điện Bàn-Quảng Nam 05103867420
91 DL Ngọc Thạch—Điện Ngọc-Điện Ngọc-Điện Bàn-Quảng Nam 0914776838
92 QT DĐức Thành 18B-6-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-
93 Nhà Thuốc Trung Kiên-Ngoc Bích–Tam Ngọc-Tam Ngọc-Tam Kỳ- 05103844677
94 Hiệu thuốc 314-Chợ Đại Hiệp—-Đại Lộc- 05103762279
95 Quầy thuốc cô Ánh—–TT Bắc Trà My- 01657057190
96 Quầy thuốc Hùng Ngân-Thôn 7 B-Điện Nam Đông—Điện Bàn- 0989636230
97 Hiệu thuốc tây Anh Tuân—Ngã tư Thị xã Điện Ngọc-Ngã tư Thị xã Điện Ngọc-Điện Bàn-Quảng Nam 0905247625
98 Quầy thuốc Diễm–Hà Bình-Bình Minh-Bình Minh-Thăng Bình- 0905527058
99 Quầy thuốc Mỹ Dung—Bình Tú-Bình Tú-Thăng Bình- 0933471105
100 Nhà thuốc Tuấn Anh 2–485-Trần Cao Vân-Trần Cao Vân-Tam Kỳ- 0913543444
101 Quầy thuốc 367–Khu Công nghiệp—Núi Thành- 0935088398
102 Quầy thuốc Cô Hội—Điện Nam Trung-Điện Nam Trung-Điện Bàn- 0935321414
103 Quầy thuốc Minh Phượng—Ngã tư Nghĩa Hoà-Ngã tư Nghĩa Hoà-Thăng Bình- 01689968558
104 Quầy thuốc 164–Khối 1-Điện Nam -Điện Nam -Điện Bàn- 0987256105
105 Quầy thuốc Kim Tuyến—TT Ái Nghĩa-TT Ái Nghĩa-Đại Lộc- 0905300757
106 Quầy thuốc Anh Hùng—–TT Bắc Trà My- 0905164227
107 Quầy thuốc Xuân Thuỷ–Hà Châu-Bình Phú-Bình Phú-Thăng Bình- 0984427471
108 Quầy thuốc 59—Thị trấn Trà My-Thị trấn Trà My-Huyện Bắc Trà My- 0982777036
109 YHDT Số 25-23-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103858059
0983770014
110 HT số 55 Đức Minh-295B-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 0905.748.774
111 HT YHDT số 42 Ánh Minh-31-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103852995
112 NT Thảo Tiên-9-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103820164
113 NT Mai Anh-15-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103851662
114 NT Nhân Ái-25-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103251077
115 HT 26 Y Học Dân Tộc -29-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103812504
116 HT 24-45-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103812446
117 NT Tuấn Anh -2-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 0971982969
118 HT 238-4-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103829562
119 NT Hoàng Phúc-4-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103810465
120 NT Ngọc Anh-9-Lê Lợi—Tam Kỳ-Quảng Nam 0902.729.837
121 Nhà Thuốc Ngọc Hà-85-Phan Bội Châu-Hoà Thuận-Hoà Thuận-Tam Kỳ-Quảng Nam 0907843880
122 HT 153 chị Lan-18-Nguyễn Văn Trỗi—Tam Kỳ-Quảng Nam 5103859415
123 HT 414 -203-Phan Bội Châu—Tam Kỳ-Quảng Nam 0987016177
124 HT 447-148-Phan Bội Châu—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103855352
125 QT Phương Nam–Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 810776
126 HT 261-251-Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914097024
127 HT 48-330-Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05102210487
128 NT Phúc Tin-9-Nguyễn Dục—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103829290
129 HT 132 ( Cô Thủy)-34-Nguyễn Dục—Tam Kỳ-Quảng Nam 0984430784
130 QT Quỳnh như-22-Nguyễn Trường Tộ-An Mỹ-An Mỹ-Tam Kỳ-Quảng Nam 05103 829781
131 HT 296–Chu Văn An—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914219976
132 QT Số 36-85-Lê Lợi-An Mỹ-An Mỹ-Tam Kỳ-Quảng Nam 01255 202082
133 QT số 458-105-Lý Thường Kiệt-An Mỹ-An Mỹ-Tam Kỳ-Quảng Nam 0904 373722
134 NT Đông Dược Ánh Minh-455-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103815799
135 HT 206-67-Hùng Vương—Hội An-Quảng Nam
136 HT213-128-Trần Hưng Đạo-Cẩm Phô-Cẩm Phô-Hội An-Quảng Nam 1686060148
137 NT Đức Trung-22-Trần Quý Cáp—Hội An-Quảng Nam 0906512102
138 NT An Phong-50-Nguyễn Huy Diệu—Hội An-Quảng Nam 0912861870
139 HT 210-4C-Trần Hưng Đạo—Hội An-Quảng Nam 05103861752
140 HT Tân Dược–Chợ Tân An—Hội An-Quảng Nam 05106541444
141 NT Hồng Phúc–Đinh Tiên Hoàng-Tân An-Tân An-Hội An-Chị Phúc 985011080
142 NT Huy Hoàng-268-Lý Thường Kiệt—Hội An-Quảng Nam 0510 3916312
143 HT YHDT-6-Hoàng Diệu—Hội An-Quảng Nam 05103861887
144 HT 291-144-Lê Hồng Phong-Tân An-Tân An-Hội An-Lê Thị Lý 905288954
145 HT Hạnh Chính—TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 0982173665
146 Đại Lý Cô Bê–TT Nam Phước—Duy xuyên-Cô Bê 1225450792
147 Quầy Chị Nguyệt–TT Nam Phước—Duy xuyên-Chị Nguyệt 51038775761
148 HT152–Khu Phố Long Xuyên-Nam Phước-Nam Phước-Duy Xuyên-Phùng Thị Mỹ 903585447
149 HT 153—TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 05103877458
150 HT 274 —TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 05103877104
151 HT 156–Long Xuyên-Nam Phước-Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 985681606
152 HT 100 –Chợ Bà Rén—Duy Xuyên-Quảng Nam 1215662645
153 HT 102 —Chợ Bà Rén-Chợ Bà Rén-Quế Sơn-Quảng Nam 05103886928
154 HT Kim Hiền—Chợ Bà Rén-Chợ Bà Rén-Quế Sơn-Quảng Nam 05103886767
155 HT Nhạn—Chợ Mộc Bài-Chợ Mộc Bài-Quế Sơn-Quảng Nam 0935235216
156 HT chị Mẫn–Hương An—Quế Sơn-Quảng Nam 5103689047
157 Quầy chị Hương–Hương An—Quế Sơn-Quảng Nam 5103886975
158 NT Thảo Chi—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103874397
159 HT 294—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 0905210059
160 HT Ngọc Dung—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103674149
161 HT 77—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103874184
162 HT Thu Hà—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103874405
163 QT Kim Loan—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 05103674228
164 QT 265 Hồng Nhung—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 01247822874
165 QT 400-41-Huỳnh Thúc Kháng-An Xuân-An Xuân-Tam Kỳ-Nguyễn Thị Thu Hà 05103 859873
166 QT Hồng Hà-214-Huỳnh Thúc Kháng-An Xuân-An Xuân-Tam Kỳ-Nguyễn Thị Ngọc Hà 05103 835214
167 HT YHDT Võ Văn Thọ-168-Huỳnh Thúc Kháng—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914146999
168 HT số 19-244-Huỳnh Thúc Kháng-An Xuân-An Xuân-Tam Kỳ-Quảng Nam 0912 535788
169 QT Phương Thảo-336-Huỳnh Thúc Kháng-An Xuân-An Xuân-Tam Kỳ-Quảng Nam 0935 600499
170 ĐL cô Ba 1—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 01686148957
171 ĐL cô Thanh—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 05102244777
172 HT cô Toàn—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 0935337185
173 HT 133 cô Ba—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam không dùng
174 Quầy Thuốc Việt Nga—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 0905021401
175 Quầy thuốc Ánh—TT Đông Phú-TT Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 05103685412
176 HT 111—BVĐK-BVĐK-Quế Sơn-Quảng Nam 01867109033
177 Chị Sương—BVĐK-BVĐK-Quế Sơn-Quảng Nam 09056210545
178 NT Kim Phi—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 01632021117
179 NT Nhân Tâm—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 05103885557
01216563524
180 NT Phước Tài—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 0167 455 747
181 HT Chị Nga—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 0935319479
182 HT Thu Thuỷ—Chợ Việt An-Chợ Việt An-Hiệp Đức-Quảng Nam 0982466725
183 HT Tân Dược—Chợ Việt An-Chợ Việt An-Hiệp Đức-Quảng Nam 05103895157
184 ĐL chị Vân—TT Tân An-TT Tân An-Hiệp Đức-Quảng Nam 0935941595
185 HT 237—TT Tân An-TT Tân An-Hiệp Đức-Quảng Nam 05103883072
186 HT205-5-Bạch Đằng-Minh An-Minh An-Hội An-Quảng Nam 1222182143
187 HT226-1-Bạch Đằng-Minh An-Minh An-Hội An-Quảng Nam 905071709
188 HT230-584-Cửa Đại-Cẩm Châu-Cẩm Châu-Hội An-Quảng Nam 5103862302
189 NT Thiện Tâm-356-Cửa Đại-Cửa Đại-Cửa Đại-Hội An-Quảng Nam 982553226
190 NT Minh Trung-199-Lê Thánh Tông-Cẩm Châu-Cẩm Châu-Hội An-Quảng Nam 935626628
191 HT216-3-Thái Phiên-Cẩm Phô-Cẩm Phô-Hội An-Quảng Nam 936702737
192 HT 209–Nguyễn Trường Tộ-Sơn Phong-Sơn Phong-Hội An-Quảng Nam 905812862
193 NT Mỹ Anh-40-Cửa Đại-Cửa Đại-Cửa Đại-Hội An-Quảng Nam 912016260
194 HT 18B Đức Thành -6-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 05103828934
195 YHDT Số 25-23-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam 0983770014
196 HT YHDT số 42 Ánh Minh-31-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam
197 NT Thanh Nhàn-97-Phan Đình Phùng—Tam Kỳ-Quảng Nam
198 HT số 55 Đức Minh-295B-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam 0905.748.774
199 HT YHDT Võ Văn Thọ-168-Huỳnh Thúc Kháng—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914146999
200 HT 18B Đức Thành -6-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
201 NT Thảo Tiên-9-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
202 NT Mai Anh-15-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
203 HT 26 Y Học Dân Tộc -29-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
204 HT 24-45-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
205 NT Tuấn Anh -2-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam 0971982969
206 HT 238-4-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
207 NT Hoàng Phúc-4-Nguyễn Du—Tam Kỳ-Quảng Nam
208 NT Ngọc Anh-9-Lê Lợi—Tam Kỳ-Quảng Nam 0902.729.837
209 HT 414 -203-Phan Bội Châu—Tam Kỳ-Quảng Nam 0987016177
210 HT 447-148-Phan Bội Châu—Tam Kỳ-Quảng Nam
211 HT 261-251-Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914097024
212 HT 48-330-Trưng Nữ Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam
213 HT 132 ( Cô Thủy)-34-Nguyễn Dục—Tam Kỳ-Quảng Nam 0984430784
214 NT Đông Dược Ánh Minh-455-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam
215 NT An Phước-450-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam
216 HT số 52 Vườn Lài-364-Hùng Vương—Tam Kỳ-Quảng Nam 0945501117
217 NT Ngọc Liên-65-Trần Cao Vân—Tam Kỳ-Quảng Nam
218 HT Tân Dược( Mười Em)–chợ Phong Thử -Điện Hồng-Điện Hồng-Điện Bàn-Quảng Nam
219 HT Tây (Anh Năm)–chợ Phong Thử -Điện Hồng-Điện Hồng-Điện Bàn-Quảng Nam
220 HT 173 –QL 1A-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam
221 HT 175–Khối 3-TT V Điện-TT V Điện-Điện Bàn-Quảng Nam 0988074763
222 NT Thăng Hoa–QL 1A-Vĩnh Điện-Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam 0913477593
223 NT Đức Trung-22-Trần Quý Cáp—Hội An-Quảng Nam 0906512102
224 NT An Phong-50-Nguyễn Huy Diệu—Hội An-Quảng Nam 0912861870
225 HT Tân Dược–Chợ Tân An—Hội An-Quảng Nam
226 NT Huy Hoàng-268-Lý Thường Kiệt—Hội An-Quảng Nam
227 HT 210-4C-Trần Hưng Đạo—Hội An-Quảng Nam
228 HT YHDT-6-Hoàng Diệu—Hội An-Quảng Nam
229 HT 206-67-Hùng Vương—Hội An-Quảng Nam
230 NT Châu Thu—Ái Nghĩa-Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 0985550111
231 HT 193 (chị Tâm)—Ái Nghĩa-Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 01695445668
232 HT 192—Chợ Ái Nghĩa-Chợ Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam
233 Hiệu thuốc Tây (Chị Lựu)—TT Ái Nghĩa-TT Ái Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam 0977425072
234 DL Thuốc Tây (Chị Bình)—Tam Xuân I-Tam Xuân I-Núi Thành-Quảng Nam 0983544454
235 HT 14 Minh Yển–Chợ Bà Bầu-Tam Xuân II-Tam Xuân II-Núi Thành-Quảng Nam 0905972676
236 Quầy Thuỳ Trang–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0905059126
237 ĐL cô Thanh–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0905378439
01672791849
238 ĐL Kim Yến–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 01645606744
239 QT Y Đức–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 0919117819
240 DL Thuốc Tây–Chợ mới-Tam Anh-Tam Anh-Núi Thành-Quảng Nam 01276706582
241 NT Kim Linh–Chợ Tam Hiệp-Tam Hiệp-Tam Hiệp-Núi Thành-Quảng Nam
242 HT số 1 (chị Diễm)–Khối 1-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0908422655
243 HT số 6–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam
244 HT 456—Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam
245 HT 09 Hồng Tuyết–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0914167469
246 HT 12 Kim Phượng–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam
247 HT 442–Khối 2-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam 0984331748
248 HT số 5–Khối 4-Thị Trấn-Thị Trấn-Núi Thành-Quảng Nam
249 NT Thành Lợi—Tam Nghĩa-Tam Nghĩa-Núi Thành-Quảng Nam 0905748353
250 HT Hạnh Chính—TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 0982173665
251 HT 274 —TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam
252 HT 153—TT Nam Phước-TT Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam 05103877458
253 HT Kim Hiền—Chợ Bà Rén-Chợ Bà Rén-Quế Sơn-Quảng Nam
254 HT 102 —Chợ Bà Rén-Chợ Bà Rén-Quế Sơn-Quảng Nam
255 HT Nhạn—Chợ Mộc Bài-Chợ Mộc Bài-Quế Sơn-Quảng Nam 0935235216
256 DL Thuốc Tây—Hương An-Hương An-Quế Sơn-Quảng Nam
257 HT Đăng Diễm—Hương An-Hương An-Quế Sơn-Quảng Nam
258 NT Thảo Chi—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
259 HT 294—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 0905210059
260 HT Ngọc Dung—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
261 HT 77—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
262 HT Thu Hà—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
263 QT Kim Loan—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam
264 QT 265 Hồng Nhung—Hà Lam-Hà Lam-Thăng Bình-Quảng Nam 01247822874
265 HT Ngọc Trang—Tam Đàn-Tam Đàn-Phú Ninh-Quảng Nam 0905108692
266 QT Đoan Hải—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam 0935781337
267 NT Phương Thanh—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam
268 HT số 53—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam
269 HT Bích Tiên—Tam Dân-Tam Dân-Phú Ninh-Quảng Nam
270 HT 19-224-Huỳnh Thúc Kháng—Tam Kỳ-Quảng Nam
271 NT Đức Thành 18A-862-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
272 HT số 27-854-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
273 NT An Phước 2-135-Tôn Đức Thắng—Tam Kỳ-Quảng Nam 0935131099
274 NT Quỳnh Trân-528-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
275 NT Minh Giàu-453-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
276 HT 49 Nam Ngãi Tân-522-Phan Chu Trinh—Tam Kỳ-Quảng Nam
277 HT 296–Chu Văn An—Tam Kỳ-Quảng Nam 0914219976
278 NT Phúc Tin-9-Nguyễn Dục—Tam Kỳ-Quảng Nam
279 NT Hoàng Mai—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 0908447416
280 QT Kim Thoa—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam 0935941598
281 ĐL Hoàng Định—Tiên Kỳ-Tiên Kỳ-Tiên Phước-Quảng Nam
282 ĐL cô Ba 1—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 01686148957
283 ĐL cô Thanh—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam
284 HT cô Toàn—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 0935337185
285 HT 133 cô Ba—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam
286 HT 131 (Chị Lan)—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam
287 Quầy Thuốc Việt Nga—Chợ Đông Phú-Chợ Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam 0905021401
288 Quầy thuốc Ánh—TT Đông Phú-TT Đông Phú-Quế Sơn-Quảng Nam
289 NT Nhân Tâm—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 01216563524
290 NT Phước Tài—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 0167 455 747
291 HT Chị Nga—Chợ Đàn-Chợ Đàn-Quế Sơn-Quảng Nam 0935319479
292 HT Thu Thuỷ—Chợ Việt An-Chợ Việt An-Hiệp Đức-Quảng Nam 0982466725
293 HT Tân Dược—Chợ Việt An-Chợ Việt An-Hiệp Đức-Quảng Nam
294 HT 237—TT Tân An-TT Tân An-Hiệp Đức-Quảng Nam
295 HT YHDT Ngọc Thiện—Chợ Thơm-Chợ Thơm-Nông Sơn-Quảng Nam 01697011579
296 Nhà Thuốc Ngọc Hà-85-Phan Bội Châu-Hoà Thuận-Hoà Thuận-Tam Kỳ-Quảng Nam 907843880
297 NT Thanh Huy–thôn bầu ốc hạ-cẩm hà-cẩm hà-hội an-Quảng Nam 0935505452
298 QT Bình Thuận-115-Trần Hưng Đạo-Cẩm Phô-Cẩm Phô-Hội An-Quảng Nam 0916894258
299 QT Thiện Nhân–Thôn an thọ-xã tam an-xã tam an-phú ninh-Quảng Nam 0973279675
300 HT 19 —Sa Huỳnh-Sa Huỳnh-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.860403
301 ĐL Mỹ Lệ —Sa Huỳnh-Sa Huỳnh-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.860628
302 DL Kiều Oanh—Phổ Văn-Phổ Văn-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553989229
303 ĐL Thủy Kết—Phổ Cường-Phổ Cường-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0982565687
304 ĐL Tuyết Sương—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 553859209
305 ĐLThắng Liên—Phổ Cường-Phổ Cường-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553970105
306 ĐL Bích Thuận—Phổ Thuận-Phổ Thuận-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0972619974
307 ĐL Tuyết Nhung—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.859336
308 HT Xuân —TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.859388
309 ĐL Hải Yến —TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.858310
310 ĐL Hồng Hoa —TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0982 514 485
311 ĐL Việt Úc—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.859389
312 NT Hải Yến—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.859799
313 ĐL Tuyết Nhung 2—TT Đức Phổ-TT Đức Phổ-Đức Phổ-Quảng Ngãi 01233952444
314 ĐL Tuyết Mai—Phổ Văn-Phổ Văn-Đức Phổ-Quảng Ngãi 01234666456
315 ĐL Cô Ry —Phổ Văn-Phổ Văn-Đức Phổ-Quảng Ngãi 01294479875
316 ĐL Lộc—Phổ Văn-Phổ Văn-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0553.984387
317 ĐL Nguyên Hoa—Thạch Trụ-Thạch Trụ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0553.855893
318 ĐL Anh Hương—Thạch Trụ-Thạch Trụ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0553.857566
319 ĐL Khang Thịnh—Thạch Trụ-Thạch Trụ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 01206423717
320 ĐL Ngọc Tuấn—Phổ an-Phổ an-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0932595879
321 ĐL Ngọc Thạch—Phổ Quang-Phổ Quang-Đức Phổ-Quảng Ngãi 0932182911
322 ĐL Văn Khoa—Thạch Trụ-Thạch Trụ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0913427728
323 ĐL Vũ Đạt—Bình Hiệp-Bình Hiệp-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.850303
324 ĐL Hương Lan—Bình Hiệp-Bình Hiệp-Bình Sơn-Quảng Ngãi 01288601111
325 ĐL Thu Vân—Bình Hiệp-Bình Hiệp-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.850339
326 ĐL Nguyên—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851318
327 ĐL Trinh—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553510681
328 ĐL Nguyệt—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0909509149
329 NT Quỳnh Thủy—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851823
330 NT Ngọc Ba—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.850696
0976960365
331 ĐL Hoa Tím—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851460
332 ĐL Hoanh—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.512031
333 ĐL Hương—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851296
334 ĐL Trung Việt (Cô Hoa)—Chợ Nước Mặn-Chợ Nước Mặn-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553.851048
335 ĐL Hoàng Anh—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553511548
336 ĐL Duy Dũng—Chợ Nước Mặn-Chợ Nước Mặn-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553852236
337 ĐL Tuyết Hồng—TT Châu Ổ-TT Châu Ổ-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0553846952
338 ĐL Thành Đạt—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0984884838
339 ĐL Trà Giang—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0128277935
340 NT Quỳnh Như—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0905290183
341 NT Thảo Thúy—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 01686660784
342 ĐL Như Phúc—Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi 01669788977
343 ĐL Lan Viên—Bình Hòa-Bình Hòa-Bình Sơn-Quảng Ngãi 0905299357
344 ĐL Anh Đào—TT Sông Vệ-TT Sông Vệ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.848250
345 ĐL Phi Yến—Thi Phổ-Thi Phổ-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0553.857073
346 ĐL Thúy Phượng—Đức Lân-Đức Lân-Mộ Đức-Quảng Ngãi 0553.855843
347 ĐL Minh Tuấn—Quán Lát-Quán Lát-Mộ Đức-Quảng Ngãi 01688536810
348 ĐL Anh Hưng—TT Sông Vệ-TT Sông Vệ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553848494
0918431969
349 PCTĐY Tế Sinh Đường—Sông Vệ-Sông Vệ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553848981
350 DL Liên—Nghĩa Trung -Nghĩa Trung -Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.845877
351 ĐL Hồng Yến—Nghĩa An -Nghĩa An -Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553628182
352 ĐL Quỳnh Vân—Nghĩa An -Nghĩa An -Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553849179
353 ĐL Thùy Côi—Phú Thọ-Phú Thọ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.846979
354 ĐL Cô Sâm—Phú Thọ-Phú Thọ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.849700
355 ĐL Anh Ba—Phú Thọ-Phú Thọ-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0553.846982
356 ĐLTuyết Mai—Nghĩa Hòa-Nghĩa Hòa-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0986.334045
357 ĐL Mỹ Hòa—Nghĩa Giõng-Nghĩa Giõng-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 0987923954
358 ĐL Minh Nguyệt—Nghĩa Giõng-Nghĩa Giõng-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 01698518159
359 NT Hồng Hà–Nguyễn Thụy-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0972655788
360 NT Trường Khang–Nguyễn Thụy-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553812382
361 NT Nam Thành-441-Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.710019
362 NT Anh Khoa -2-Nguyễn Thụy-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.826844
363 NT Hưng Phát -236-Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.820603
364 NT Tường Vy-75-Trương Định-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.712745
365 NT Thịnh Phát-297-Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.822194
366 NT Ngọc Loan (Chị Loan)–Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0905810330
367 NT Thanh Thanh–Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553823372
368 NT Thu Thành -8-Hùng Vương-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.827182
369 NT Thuộc Đường -394-Quang Trung-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.823990
370 NT Phương Uyên –Quang Trung-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553823778
371 NT Hữu Quang–Lê Trung Đình-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.822846
372 NT Đường (Cô Ý)-371-Quang Trung-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0972.378.990
373 NT Dũng Loan -243-Lê Trung Đình-Trần Phú-Trần Phú-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.825669
374 PCTDY Tô Đăng Tỵ –Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 055.3823778
375 NT Hưng Nguyên-305-Hùng Vương-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0935505119
376 HT 40 (NT Việt Phương)-331-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0556271257
377 NT Mỹ Ngọc-315-Nguyễn Tự Tân-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553822139
378 NT Thanh Bình-213-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.826035
379 NTPhương Đông—nguyễn nghiêm-nguyễn nghiêm-tp quảng ngãi -Quảng Ngãi 0918089470
380 NT Bảo Quỳnh—Ngô Quỳnh-Ngô Quỳnh-tp quảng ngãi -Quảng Ngãi 0
381 NT Kim Liên–Quang Trung-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553827604
382 NT Thanh Hiền–Quang Trung-Nghĩa Chánh -Nghĩa Chánh -TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.826372
383 NT Kim Dung–Lê Thánh Tôn-Nghĩa Chánh -Nghĩa Chánh -TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.823658
384 NT Tạ Ninh –Ngô Quyền-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.823389
385 NT Thanh Nguyên–Lê Lợi-Nghĩa Lộ-Nghĩa Lộ-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.823362
386 PCTDY Phúc Tâm–Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.822195
387 NT Thanh Hà-Khu Chợ Tạm-Phạm Văn Đồng-Nghĩa Chánh -Nghĩa Chánh -TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553717721
388 NT Kim Nguyên-790-Quang Trung-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.825348
389 NT Gia Bảo (Bác Luyện)–Nguyễn Trãi-Nghĩa Chánh -Nghĩa Chánh -TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.821983
390 NT Gia Hân–Nguyễn Trãi-Quang Trung-Quang Trung-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.502348
391 NT Thủy Kiên—Phan Đình Phùng-Phan Đình Phùng-TP Quảng ngãi-Quảng Ngãi 0558511688
392 NT Thuận Phát—Hùng Vương-Hùng Vương-TP Quảng ngãi-Quảng Ngãi 0553815251
393 NT Anh Khoa 2-122-Chu Văn An-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.716330
394 NT Minh Nguyên–Nguyễn Nghiêm-Nguyên Nghiêm-Nguyên Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0553.824045
395 NT Phương Thảo-481-Nguyễn Trãi-TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0905051108
396 NT Thủy Toàn—Hoàng Hoa Thám-Hoàng Hoa Thám-Trần Phú-Quảng Ngãi 0553811404
397 ĐL Kim Liên—Hoàng Hoa Thám-Hoàng Hoa Thám-Trần Phú-Quảng Ngãi 01655323584
398 NT Thanh Thúy—Nghĩa Thắng-Nghĩa Thắng-Tư Nghĩa-Quảng Ngãi 01652.841094
399 ĐL Thanh Thịnh—Tịnh thọ-Tịnh thọ-Sơn tịnh-Quảng Ngãi 0938382252
400 ĐL Ngọc Ánh—Tịnh Châu-Tịnh Châu-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 0553.683038
401 ĐL Gia Hân —Tịnh Khê-Tịnh Khê-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 0985554846
402 Dl Thanh Tâm—Tịnh Sơn-Tịnh Sơn-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 01689261881
403 ĐL Minh Tâm—TT Sơn Tịnh-TT Sơn Tịnh-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 0973844924
404 ĐL Hồng Hạnh—TT Chợ Chùa-TT Chợ Chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 01655811877
405 ĐL Cẩm Duy—TT Chợ Chùa-TT Chợ Chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 0933717894
406 ĐL Cô Hằng—TT Chợ Chùa-TT Chợ Chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi
407 ĐL Hồng Nam—TT chọ chùa-TT chọ chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 0553960089
408 ĐL Bích hạnh—TT chọ chùa-TT chọ chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 0978801593
409 NT Mai Anh—Quang trung-Quang trung-TP Quảng ngãi-Quảng ngãi 0947765007
410 NT Miinh Trí–1-Nguyễn Chánh-Nguyễn Chánh-TP Quảng ngãi-Quảng ngãi 0972229977
411 NT Thanh bình 2-313-Nguyễn Nghiêm-Nguyên Nghiêm-Nguyên Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 0914740157
412 NT Trạm Y Tế-110-Nguyễn Công -TP Q Ngãi-TP Q Ngãi-TP Quảng Ngãi-Quảng Ngãi 01259400070
413 ĐL Số 11 Tài Thịnh—TT Sơn Tịnh-TT Sơn Tịnh-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi 01283.503078
414 ĐL Hoài Thương —Bình Đông-Bình Đông-Bình Sơn-Quảng Ngãi
415 ĐL DLý Quí Tuyến—Tịnh hòa-Tịnh hòa-Sơn tịnh-Quảng Ngãi 0553686828
416 ĐLý Thanh Tâm —TT chợ chùa-TT chợ chùa-Nghĩa hành-Quảng Ngãi 0914783742
417 Đlý Hoàng Thịnh—Nghĩa kỳ-Nghĩa kỳ-Tư nghĩa-Quảng Ngãi
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Hòa Tiến

  Hòa Tiến

 • Thành phố Quảng Ngãi

  Thành phố Quảng Ngãi

 • Thanh Chương

  Thanh Chương

 • Vĩnh Linh

  Vĩnh Linh

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

 • Điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả nhờ kết hợp liệu pháp “trong uống, ngoài xịt”

  Điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả nhờ kết hợp liệu pháp “trong uống, ngoài xịt”

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

 • Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

  Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam