Quảng Ninh

Quảng Ninh

06/10/2017 22:23
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1NT Thế Dân-81-km 6-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh0945445182
2QT Doanh Nghiệp Chiến Nhung-Chợ km 9-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0936224055
3chị Chung-QT Cty Dược-169-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh989731742
4NT Tuấn Nhung-km 6-km 6-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh982864332
5NT Phương Tư-0-Nguyễn Văn Trỗi-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh973453421
6Cô Hằng-NT DN số 6 HT Cẩm phả-0-0-Địa Chất-Địa Chất-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 864.682
7Chị Huệ km 9-0-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0975818905
8Bác Mạo-QT Cẩm Thạch-0-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 710048
9NT Hoàng Cúc-km 4-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh0984466799
10Chị Thảo-Q7 cty Dược -km 6-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh094335899
0943358990
11NT Đức Mai-0-Trần Phú-Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh0902268333
12NT Viên Hồng-785-Trần Phú-Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 862.780
13Chị Quyên-Q39 cty Dược-0-ki ốt chợ Địa Chất-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 862.658
14Cô Thuỷ-Q2 hải Bình-km 7-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh01238455088
15Chị Hải-Q15 cty Bạch Đằng-0-Cẩm Trung-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0934266912
16QT Hồ Sen-km 12-Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0986204571
17Chị Hiền-Q15 cty Hạ Long-0-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0973. 244.246
18Chị Vân-Qt cty Dược-km 12-Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0985705807
19QT SỐ 12–Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh963819323
20Hoàng Thúy Ngoan—cẩm Thạch-cẩm Thạch-Cẩm Phả -Quảng Ninh01298391666
21NT Phương Liên–Trần Phú -Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh975455452
22NT Ngọc Anh-Tổ 9 khu 5-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh01629085332
23NT Sơn Hải-863-Trần Phú -Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh0973842006
24NT Hoài Nam-941-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh983660858
25NT Bình Huê-579-Đặng Châu Tuệ-Quanh Hanh-Quanh Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333,736,184
26NT Thanh Nhàn-291-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.502375
0984262898
27NT Thu Thuỷ (tên cũ Thu Hương)-295-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333866436
28NT Minh Hương-259-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.866.922
29Chị Phi-Q21 Cty Dược-340-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333865956
0936272469
30Chị Hoa-Qt Cty Hạ Long -Tổ 50B-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.867.533
0916305030
31Quầy 3Cty Dược-khu 7-Chị Giang-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0984229856
32NT Hiền Dịu-0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0904438731
33Chị Hương-Q Cty Dược-khu 7-Chị Hương-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0936962236
0904669448
34Cô Phương Q cty dược-0-Cô Phương-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0333874439
35Phạm Thị Xuân-0-0-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0979097399
36Chị Đảm-NTDN Hạ Long-112-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.866.631
37Chị Tú-Q22 Cty Dược -0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0977976695
38NT Mai Hoa-0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0983564582
39Chị Định-Q9 Cty Bạch Đằng-Khu 7-Chị Định-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0333793924
0972623810
40Chị Hà-QT Hạ Long-Khu 4-Chị Hà-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0333874448
0904999766
41Chị Thuận-cty H-Dương-Khu 4-QT Kiên Thuận-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0978379682
42QT Doanh Nghiệp Bắc Ân-0-Đông Xá-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0975210728
0974406989
43Nguyễn Thị Thơm-0-cầu 20-cửa Ông-cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0934.308.100
44QT Minh Ngọc Cty BĐằng-Khu 4-0-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0333874313
01665025668
45Chị Loan Cổng viện -0-Chị Loan-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh936935081
01658276680
46NT Minh Nguyệt-0-Chợ Cọc 6-Cẩm Phú-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333866232
0936846688
47Qt Cty Dược—Mông Dương-Mông Dương-Cẩm Phả-Quảng Ninh0904701585
48—Mông Dương-Mông Dương-Cẩm Phả-Quảng Ninh0904068559
50Chị Hiền-Q37 Cty Dược-0-Cẩm Đông-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh
51NT Duyên Thùy-384-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 862.895
52Chị Chinh-Q38 cty Dược-0-Cẩm Bình-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh984565960
53Nt Thanh Nhàn 2-0- ki ốt chợ cẩm đông-Cẩm Đông-Cẩm Đông-cẩm Phả-Quảng Ninh0984262898
54NT Lâm Đoan-365-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 862.396
55chị Phượng-Q14Cty Dược-ki ốt-Chợ Cẩm Đồng-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 860.451
56Chị Huyền cao sơn-0-Cẩm Sơn-Cao Sơn-Cao Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh982185610
57NT Huệ Vinh-0-0-Cẩm Bình-Cẩm Bình-Cẩm Phả-Quảng Ninh0972820282
58Chị Loan-Qt Cty Dược-0-Chợ Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Phả-Quảng Ninh
59Chị Hương-QT DN số 11-369-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh926647278
60Chị Thúy Q28 cty Dược-0-Chợ Độc Lập-Cẩm Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh986825684
61NT Chinh Hương-17-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh
62Chị Hằng Cao Sơn-0-Cao Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh0982802527
0336251982
63NT Hồng Đạt-Cọc 6-0-Cẩm Phú-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh976509269
64NT Hải Bình-0-Chợ Gốc Đa-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.270.188
0986.067.751
65NT Ngọc Hoa-0-Trần Phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.611.210
0904275963
66NT Sinh Chuyên-275-Cọc 7-Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 865.311
67Bác Huệ-Qt cty Dược-ki ốt-Chợ Cẩm Đông-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0976532914
68NT Nguyệt Bích—–Cẩm Phả-Quảng Ninh0333728151
69Quầy Thuốc Minh Tâm-1139-Trần Phú -Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh985582296
70Trần Thu Hằng–Chơợ Cẩm đông-Cẩm Đông-Cẩm Đông-Cẩm Phả-Quảng Ninh1.682.389.661
72Cô Hải-QT Số 11 Cty Dược-0-Núi xẻ-Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh0333.827.533
73NT Phạm Thị Hồng Oanh-103-Núi xẻ-hà Lầm-hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh0915645818
74Chị Nhung-Q cty dược-493-hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh0913063669
01692624133
75NT Hương Trang-0-hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh0984530722
76NT Thanh Tùng-620-Hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh0333821153
0904879679
77NT Ngọc Diệp-0-Khu 5 Tầng-Hà lầm-Hà lầm-Hạ long-Quảng Ninh0973707082
78Cô Đông-HTTT Số 10-0-Hà Trung-Hà Trung-Hà Trung-Hạ long-Quảng Ninh0333621875
79NT Chu Kim Chung-603-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0333.836.181
80Cô Phúc-Q4 cty dược-Ki ốt 121-Chợ Hồng Hà-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0948414131
81Bác Dũng-Q32 cty dược-Ki ốt 122-Chợ Hồng Hà-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh01666.117.327
0936652040
82Ch.Phượng-QT Cty Dược-0-Chợ cột 8- Hồng Hải- Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0914600969
83NT Lan Anh-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0912558799
84Hiệu Thuốc Trung Tâm QT số 10-234-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh01236914826
85NT Thanh Bình-0-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh0333.835.537
86Chị Dung Q68 cty dược-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0973886898
87NT Mai Anh-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh012722491716
0945445182
88NT 191-191-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh
89NT Minh Trang-438-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0333.834.917
90NT Long Hiền-0-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh0988300328
91NT Thái Dương-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0332.477.128
92NT Hợi liên-739-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0333.658.836
930-Tổ 10-khu 1-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0333.834.221
0333.839.909
95NT Mai Phương-206-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0913539990
96NT Lâm Phương-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0976175062
97Cô Thành-Qt 5Cty Dược-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0932660660
98NT Hùng Dũng-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0936613029
99Bác Tiện-NT 16 Cao Xanh-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0333825851
100NT Hà Huy-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh0932263386
101NT Hương Lý-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh0982293888
102NT Quang Minh-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh0333811093
103Cô Duyên-NT 262-262-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0915069162
104NT Nguyễn Huân-46-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh0333624373
105NT Lán Bè-565-Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh0333827171
106Cô Tâm-Cty Dược-703-Cô Tâm-Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh0936633808
107Bác Dung-Qt Cty Dược-90-Trần Hưng Đạo-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0333825679
108Cty Dược Phẩm Hạ Long-8-Hoàng Long-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0333825855
0906256688
109Cty Dược Phẩm Bạch Đằng-0-25/4-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0333827698
110Cty Hồng Dương-1-Trần Hưng Đạo-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0333826745
111NT Mai Huyền-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0915361188
112NT Y Đức-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0332221210
113Chú Mạnh-Q26 Cty Dược-15-Chú Mạnh-T.H.Đạo-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0948979986
114NT Thanh Hải-0-Chợ Hà phong-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0982461788
115Cô Quyên-NT Hạ Long-68-0-Phố Hàng Nồi-Phố Hàng Nồi-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 829.485
116NT Hương Giang-0-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0982.445.168
117Bác Hằng-Q 8 cty Dược-0-Chợ Hạ Long 2-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 825.851
118Cô Xoan-Q3 cty Dược-Ki ốt 13-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 821.002
119NT Hương Xuyên-36-chợ Hạ Long 1-Hồng Ngọc-Hồng Ngọc-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 826.549
120NT Kim Chi-Ki ốt 17-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0333.826.580
121NT Hà Thu-0-Cao Thắng-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh01686465167
122Chị Tú Cột 2-0-cột 2-0-0-Hạ long-Quảng Ninh9835.198.48
123NT Quý Kiên-0-Nguyễn Văn cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ Long-Quảng Ninh0127.5317.519
124NT Diệp Ngọc—–Hạ long-Quảng Ninh01687154870
125NT Thủy Ngân—Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh0333,822,199
126Q2 cty Dược—Hà Khánh -Hà Khánh -Hạ long-Quảng Ninh1673018460
127NT Huy Hiếu–chợ cột 3-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0947820289
128–Đường bao biển-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0169.696.3887
129NT Vũ Thị Nền-9-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 883.603
130NT Thắm Oanh-12-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 881.072
131NT Thúy Toản-42-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 882.399
132NT Thanh Chương-90-Trần Trọng Bình—Hải Hà-Quảng Ninh0333. 761.250
133Quầy cty Dược–Chợ km 12—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 786.368
134NT Bảo Chinh–Đối diện Bxe M/Cái—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 884.799
135QT Cô Lê–Hải Hà—Hải Hà-Quảng Ninh168.660.6008
136Quầy thuốc công ty dược Quảng Ninh–Hải Hà—Hải Hà-Quảng Ninh0973.615.438
137QT 42 công ty Bạch Đằng—–Tiên Yên-Quảng Ninh0936.998.319
138QT Công Ty Dược Quảng Ninh—–Tiên Yên-Quảng Ninh1665868968
139QT Diễm Thà–khu 7-Hải Yên-Hải Yên-Móng Cái-Quảng Ninh0915.049.607
140QT San Vĩnh–Hùng Vương-Ka Long-Ka Long-Móng Cái-Quảng Ninh0976.881.753
141QT 52 cty Dược—Trần Phú -Trần Phú -Cẩm Phả-Quảng Ninh
142QT 55 Hạ Long—Hạ Long-Hạ Long-Vân Đồn-Quảng Ninh
143QT45 B Đằng—tiên Yên-tiên Yên-tiên Yên-Quảng Ninh
144Cô Bình—Bình Liêu-Bình Liêu-Bình Liêu-Quảng Ninh
145NT Số 2—Hà Phong-Hà Phong-Hạ long-Quảng Ninh333836214
146chị Xuân—Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh
148NT Cường Long-0-Kênh Liêm-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0333821308
149QT Số 4 Bạch Đằng-260-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0333.659.359
01646763586
150Cty Nam Việt-234-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0333.825.483
0333.819.928
151NT Số 9-74-Kênh Liêm-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0943736868
152Nhà thuốc Hà khẩu—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh01678839866
153QT 45 công ty dược quảng ninnh—Việt hưng-Việt hưng-Hạ Long-Quảng Ninh0333.859.547
154QT 34 công ty dược Quảng ninh–Khu 10 -Việt hưng-Việt hưng-Hạ long-Quảng Ninh01679600952
155QT công ty bạch Đằng—Việt hưng-Việt hưng-Hạ Long-Quảng Ninh1693467808
156QT 9 Công ty dược Quảng Ninh–khu 1-Trới-Trới-Hoành bồ-Quảng Ninh
157QT Hoà Liên—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0904910814
158QT công ty hạ Long—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0333.690.139
159QT Gia Chi–khu 10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0989322481
160QT Hùng Yến–khu 10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0984,280,536
161QT 32 công ty Bạch đằng–khu10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh012648,341,985
01692621288
162QT Công ty Hồng dương—Trới-Trới-Hoành bồ-Quảng Ninh936690366
163HT Hoành Bồ—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0936.886.328
0913.071.982
164QT 39 Công ty Bạch Đằng–khu 5-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0984532685
165QT 20 công ty hạ Long—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0945355558
166Quầy thuốc Thảo Hiền—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0962266460
167NT 8 Công ty Bạch đằng—Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0906. 025.866
168NT Minh Kết–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0333. 660.625
169NT Hùng Anh–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0333.856.552
170NT Hằng Ngọc–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0333.622.522
171NT Bảo Tín–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0333.854.154
172NT Hưng Hà–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0975.601.883
173NT Quốc sang—Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0904.525.187
174QT Hương Liên–Cầu sến-Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh0976522662
175QT 6 công ty dược Quảng ninh–Cầu sến-Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh0333855717
176QT Bích Liên—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh0934206939
177QT 122công ty dược Quảng Ninh—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh01688.779.905
178QT 16 công ty Bạch Đằng—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh0979069363
179HT 1–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0913.043.869
180QT công ty dược Quảng Ninh–Chợ Trung Tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0936410914
181Quầy thuốc 107—Phương Nam -Phương Nam -Uông Bí-Quảng Ninh01253516888
182Nhà Thuốc hồng Huy—–Uông Bí-Quảng Ninh0983839666
183HT 24—Vàng Danh-Vàng Danh-Uông Bí-Quảng Ninh0904. 557030
184NT Thanh Hải–Cột Đồng Hồ-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0168.693.5615
185Hiệu thuốc 55 công ty dược Quảng ninh—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0333. 851.993
186Nhà thuốc 5 công ty Bạch đằng—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh01689.066.778
187NT Đăng Quang—Quang Trung-Quang Trung-Uông bí-Quảng Ninh0904862616
188NT Thư Ngọc—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0919.402.232
189QT Công ty dược Quảng Ninh–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0978.884.277
190Nhà thuốc Phạm thị Luồng–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh01684.640.316
01684.648.316
191NT Hoa Anh–Chợ Chiều-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0915.911.982
192QT 48 công ty dược quảng ninh–Chợ Chiều-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0904. 281.265
193Hiệu thuốc 5 công ty dược Quảng ninh—Nam Khê-Nam Khê-Uông Bí-Quảng Ninh0945.095.026
194Hiệu Thuốc 21 công ty dược Quảng ninh—Nam Khê-Nam Khê-Uông Bí-Quảng Ninh0982113526
195Hiệu thuốc 64 công ty dược Quảng ninh—Trưng Vương-Trưng Vương-Uông bí-Quảng Ninh01655.375.008
196NT Thiện—Trưng Vương-Trưng Vương-Uông Bí-Quảng Ninh0333. 854.708
197Nhà Thuốc Hùng Loan—Đông Mai-Đông Mai-Uông Bí-Quảng Ninh0936686145
198Quầy thuốc hạnh liên—vàng danh-vàng danh-uông bí-quảng ninh0168224382
199Quuầy thuốc Hoài an—vàng danh-vàng danh-uông bí-quảng ninh01628614092
200Quầy thuốc công ty dược Hạ Long–Yên Thọ-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0986.818.141
201NT Tâm oanh—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0333. 675.028
202QT Thanh hà—Mạo khê-Mạo khê-Đông triều-Quảng Ninh0906.065.080
203QT 6 Công ty Bạch Đằng—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh01684.164.083
204NT Mai Hiếu—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh01663.401.366
205NT Tùng Nam–Vĩnh Thông-Mạo Khê-Mạo Khê-Đông Triều-Quảng Ninh0904.063.944
206Quầy thuốc 6 -48–Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0904. 182.321
207Quầy Thuốc 7—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0973.033.922
208QT công ty Nam Việt-Vĩnh Quang–Mạo Khê-Mạo Khê-Đông triều-Quảng Ninh01288.399.798
209QT công ty Nam việt—Mạo khê-Mạo khê-Đông triều-Quảng Ninh1679227914
210NT Mai Hiên–Công Nông-Mạo Khê-Mạo Khê-Đông triều-Quảng Ninh0977.461.581
0977.461.518
211QT Phương Huyền–Công Nông-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0977100228
212QT Thảo Hiền—–Đông triều-Quảng Ninh01246,863,111
213QT Công ty dược Quảng Ninh–Ki ốt 9A-Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh0972.094.828
214QT Công Ty Dược Quảng Ninh—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh0934.407.997
215NT Kết Nam—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh0986.335.889
216Hiệu Thuốc Đông Triều—Nguyễn Bình-Nguyễn Bình-Đông triều-Quảng Ninh0986827958
0934648759
217QT Hanh Xuân—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông Triều-Quảng Ninh
218QT Thanh Ngọc—–Đông triều-Quảng Ninh01289.221.016
219Nhà thuốc Hùng Linh—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0934600586
220Quầy thuốc phượng yêng-thôn 4 –Đức Chính-Đức Chính-Đông Triều-Quảng Ninh0333870587
221Nhà thuốc Kiên Tuyền–Hoàng Hoa Thám-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0947755718
222Nhà thuốc Phương Thùy—Nguyễn Bình-Nguyễn Bình-Đông triều-Quảng Ninh0948222247
223quầy thuốc Hải Bình—MỄ Xá-MỄ Xá-Đông triều-Quảng Ninh978284300
224Quầy thuốc Hồng Anh–Công Nông-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh01686143839
225Quầy thuốc 28 – —yên thọ-yên thọ-đông triều-quảng ninh0165208383
226quầy thuốc sô 89—công nông-công nông-đông triều-quảng ninh0977990556
227quầy thuốc số 3—hồng thái đông-hồng thái đông-đông triều-quảng ninh01682790270
228Quầy thuốc Ngọc Liên—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh01636844738
229QT công ty Dược Hạ Long—Đại yên-Đại yên-Hạ Long-Quảng Ninh972180655
230QT 66 công ty Dược Hạ Long–Minh thành-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0333. 873.67
01689026348
231QT 31 công ty Bạch Đằng—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0333.875.098
232QT 7 công ty Bạch Đằng –Đông Mai-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0936.779.733
233QT 4 công ty Nam việt–Cộng hòa-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0984368286
234HT 6 công ty dược quảng ninh–Giếng Tranh-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0333.875.257
235QT công ty Hải Bình—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0979. 875.388
236QT công ty dược Quảng Ninh—–Yên hưng-Quảng Ninh1679371168
237QT 30 công ty Bạch Đằng—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0333. 875.098
238QT Công ty Dược Hồng Dương—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0912576759
239HT Thanh Huyên–Lê Lợi-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0982.701.686
240HT 16 công ty dược quảng ninh–Lê Lợi-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0982.913.156
241QT công ty dược Hạ Long—Hà nam-Hà nam-Yên hưng-Quảng Ninh914363212
242Quầy thuốc 36 công ty dược–Ngô Quyền-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0934.211.618
243HT 103Yên Hưng—–Yên hưng-Quảng Ninh0168.670.4337
244QT 69 công ty dược quảng ninh–Anh Đào-Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0123.812.5678
245NT Trọng Vinh—Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh090.231.522
246Quầy Thuốc 27–Anh Đào-Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 849.744
247Quầy Thuốc 42—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0982. 847.540
248Quầy thuốc 50—Hùng Thắng-Hùng Thắng-Hạ Long-Quảng Ninh0336.525.782
249NT Minh Anh—Cái Dăm-Cái Dăm-Hạ Long-Quảng Ninh0916.583.181
250Nhà thuốc Trường Thủy–Cái Dăm-Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0333.845.540
251Quầy thuốc 30 công ty dược Quảng Ninh—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 845.548
252NT Ngân Hà–Cái Dăm-Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0977821184
253Nhà thuốc Thuận Hưng—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0973132321
254Nhà thuốc Khánh Ngọc—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0944818055
255Quầy thuốc 32—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh01687.932.667
256Nhà thuốc Minh Hậu—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0982.106.535
257Quầy Thuốc 28—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh01276.218.368
258Dịch vụ tế—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 840.117
259Nhà thuốc Ngân Sơn—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0973. 666.555
260Quầy Thuốc 17—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 840.572
261Quầy thuốc 16—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh0904. 471.196
262Nhà thuốc Minh Dũng—hà khẩu-hà khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh0985082231
263nhà thuốc thu huyền—giếng đáy -giếng đáy -Hạ Long-quảng ninh0982611057
264quầy thuốc quang minh—chợ cột -chợ cột -maọ khê-quảng ninh0936056832
265quầy thuốc 70—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh01662794476
266quầy thuốc hùng hường—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh984356152
267quầy thuốc liên hạnh—bến than-bến than-quảng yên-đông triều0982080510
268nhà thuốc tuấn hòa—quang trung -quang trung -uông bí-quảng ninh01234139789
269nhà thuốc linh chi—cái dăm-cái dăm-bãi cháy-quảng ninh0979268662
270NT Thiệp Anh—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh0936.835.388
271NT Xuân Thu–Chợ Tung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0983. 570.555
272Quầy thuốc 33—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0978. 608.280
273Quầy thuốc 35—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0904.325.828
274Quầy thuốc 51—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh904600770
275Nhà thuốc Thắng Hạnh-104-nguyễn bình-Quảng Yên-Quảng Yên–Quảng Ninh0904174740
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Thành phố Vĩnh Yên

  Thành phố Vĩnh Yên


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Nam Trực

  Nam Trực


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Ngô Quyền

  Ngô Quyền


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Liêu

  Bình Liêu

 • Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

  Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

  Tạm biệt cuộc sống “lay lắt” vì viêm xoang!

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”