Quảng Ninh

Quảng Ninh

06/10/2017 22:23
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1NT Thế Dân-81-km 6-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh0945445182
2QT Doanh Nghiệp Chiến Nhung-Chợ km 9-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0936224055
3chị Chung-QT Cty Dược-169-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh989731742
4NT Tuấn Nhung-km 6-km 6-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh982864332
5NT Phương Tư-0-Nguyễn Văn Trỗi-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh973453421
6Cô Hằng-NT DN số 6 HT Cẩm phả-0-0-Địa Chất-Địa Chất-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 864.682
7Chị Huệ km 9-0-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0975818905
8Bác Mạo-QT Cẩm Thạch-0-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 710048
9NT Hoàng Cúc-km 4-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh0984466799
10Chị Thảo-Q7 cty Dược -km 6-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh094335899
0943358990
11NT Đức Mai-0-Trần Phú-Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh0902268333
12NT Viên Hồng-785-Trần Phú-Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 862.780
13Chị Quyên-Q39 cty Dược-0-ki ốt chợ Địa Chất-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 862.658
14Cô Thuỷ-Q2 hải Bình-km 7-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh01238455088
15Chị Hải-Q15 cty Bạch Đằng-0-Cẩm Trung-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0934266912
16QT Hồ Sen-km 12-Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0986204571
17Chị Hiền-Q15 cty Hạ Long-0-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0973. 244.246
18Chị Vân-Qt cty Dược-km 12-Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0985705807
19QT SỐ 12–Đặng Châu Tuệ-Q/Hanh-Q/Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh963819323
20Hoàng Thúy Ngoan—cẩm Thạch-cẩm Thạch-Cẩm Phả -Quảng Ninh01298391666
21NT Phương Liên–Trần Phú -Cẩm Thủy-Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh975455452
22NT Ngọc Anh-Tổ 9 khu 5-Đặng Châu Tuệ-Quang Hanh-Quang Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh01629085332
23NT Sơn Hải-863-Trần Phú -Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh0973842006
24NT Hoài Nam-941-Trần Phú-Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh983660858
25NT Bình Huê-579-Đặng Châu Tuệ-Quanh Hanh-Quanh Hanh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333,736,184
26NT Thanh Nhàn-291-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.502375
0984262898
27NT Thu Thuỷ (tên cũ Thu Hương)-295-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333866436
28NT Minh Hương-259-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.866.922
29Chị Phi-Q21 Cty Dược-340-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333865956
0936272469
30Chị Hoa-Qt Cty Hạ Long -Tổ 50B-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.867.533
0916305030
31Quầy 3Cty Dược-khu 7-Chị Giang-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0984229856
32NT Hiền Dịu-0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0904438731
33Chị Hương-Q Cty Dược-khu 7-Chị Hương-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0936962236
0904669448
34Cô Phương Q cty dược-0-Cô Phương-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0333874439
35Phạm Thị Xuân-0-0-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0979097399
36Chị Đảm-NTDN Hạ Long-112-Phố Mới-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.866.631
37Chị Tú-Q22 Cty Dược -0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0977976695
38NT Mai Hoa-0-Cầu 20-Cửa Ông-Cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0983564582
39Chị Định-Q9 Cty Bạch Đằng-Khu 7-Chị Định-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0333793924
0972623810
40Chị Hà-QT Hạ Long-Khu 4-Chị Hà-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0333874448
0904999766
41Chị Thuận-cty H-Dương-Khu 4-QT Kiên Thuận-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0978379682
42QT Doanh Nghiệp Bắc Ân-0-Đông Xá-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0975210728
0974406989
43Nguyễn Thị Thơm-0-cầu 20-cửa Ông-cửa Ông-Cẩm Phả-Quảng Ninh0934.308.100
44QT Minh Ngọc Cty BĐằng-Khu 4-0-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh0333874313
01665025668
45Chị Loan Cổng viện -0-Chị Loan-Cái Rồng-Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh936935081
01658276680
46NT Minh Nguyệt-0-Chợ Cọc 6-Cẩm Phú-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333866232
0936846688
47Qt Cty Dược—Mông Dương-Mông Dương-Cẩm Phả-Quảng Ninh0904701585
48—Mông Dương-Mông Dương-Cẩm Phả-Quảng Ninh0904068559
50Chị Hiền-Q37 Cty Dược-0-Cẩm Đông-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh
51NT Duyên Thùy-384-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 862.895
52Chị Chinh-Q38 cty Dược-0-Cẩm Bình-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh984565960
53Nt Thanh Nhàn 2-0- ki ốt chợ cẩm đông-Cẩm Đông-Cẩm Đông-cẩm Phả-Quảng Ninh0984262898
54NT Lâm Đoan-365-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 862.396
55chị Phượng-Q14Cty Dược-ki ốt-Chợ Cẩm Đồng-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 860.451
56Chị Huyền cao sơn-0-Cẩm Sơn-Cao Sơn-Cao Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh982185610
57NT Huệ Vinh-0-0-Cẩm Bình-Cẩm Bình-Cẩm Phả-Quảng Ninh0972820282
58Chị Loan-Qt Cty Dược-0-Chợ Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Phả-Quảng Ninh
59Chị Hương-QT DN số 11-369-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh926647278
60Chị Thúy Q28 cty Dược-0-Chợ Độc Lập-Cẩm Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh986825684
61NT Chinh Hương-17-Trần phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh
62Chị Hằng Cao Sơn-0-Cao Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Phả-Quảng Ninh0982802527
0336251982
63NT Hồng Đạt-Cọc 6-0-Cẩm Phú-Cẩm Phú-Cẩm Phả-Quảng Ninh976509269
64NT Hải Bình-0-Chợ Gốc Đa-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.270.188
0986.067.751
65NT Ngọc Hoa-0-Trần Phú-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333.611.210
0904275963
66NT Sinh Chuyên-275-Cọc 7-Cẩm Thịnh-Cẩm Thịnh-Cẩm Phả-Quảng Ninh0333. 865.311
67Bác Huệ-Qt cty Dược-ki ốt-Chợ Cẩm Đông-0-0-Cẩm Phả-Quảng Ninh0976532914
68NT Nguyệt Bích—–Cẩm Phả-Quảng Ninh0333728151
69Quầy Thuốc Minh Tâm-1139-Trần Phú -Cẩm Thạch-Cẩm Thạch-Cẩm Phả-Quảng Ninh985582296
70Trần Thu Hằng–Chơợ Cẩm đông-Cẩm Đông-Cẩm Đông-Cẩm Phả-Quảng Ninh1.682.389.661
72Cô Hải-QT Số 11 Cty Dược-0-Núi xẻ-Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh0333.827.533
73NT Phạm Thị Hồng Oanh-103-Núi xẻ-hà Lầm-hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh0915645818
74Chị Nhung-Q cty dược-493-hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh0913063669
01692624133
75NT Hương Trang-0-hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh0984530722
76NT Thanh Tùng-620-Hà Lầm-Hà Lầm-Hà Lầm-Hạ long-Quảng Ninh0333821153
0904879679
77NT Ngọc Diệp-0-Khu 5 Tầng-Hà lầm-Hà lầm-Hạ long-Quảng Ninh0973707082
78Cô Đông-HTTT Số 10-0-Hà Trung-Hà Trung-Hà Trung-Hạ long-Quảng Ninh0333621875
79NT Chu Kim Chung-603-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0333.836.181
80Cô Phúc-Q4 cty dược-Ki ốt 121-Chợ Hồng Hà-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0948414131
81Bác Dũng-Q32 cty dược-Ki ốt 122-Chợ Hồng Hà-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh01666.117.327
0936652040
82Ch.Phượng-QT Cty Dược-0-Chợ cột 8- Hồng Hải- Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0914600969
83NT Lan Anh-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0912558799
84Hiệu Thuốc Trung Tâm QT số 10-234-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh01236914826
85NT Thanh Bình-0-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh0333.835.537
86Chị Dung Q68 cty dược-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0973886898
87NT Mai Anh-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh012722491716
0945445182
88NT 191-191-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh
89NT Minh Trang-438-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0333.834.917
90NT Long Hiền-0-Vũ Văn Hiếu-Hà Tu-Hà Tu-Hạ long-Quảng Ninh0988300328
91NT Thái Dương-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0332.477.128
92NT Hợi liên-739-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0333.658.836
930-Tổ 10-khu 1-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0333.834.221
0333.839.909
95NT Mai Phương-206-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0913539990
96NT Lâm Phương-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0976175062
97Cô Thành-Qt 5Cty Dược-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0932660660
98NT Hùng Dũng-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0936613029
99Bác Tiện-NT 16 Cao Xanh-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0333825851
100NT Hà Huy-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh0932263386
101NT Hương Lý-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh0982293888
102NT Quang Minh-0-Yết kiêu-Yết Kiêu-Yết Kiêu-Hạ long-Quảng Ninh0333811093
103Cô Duyên-NT 262-262-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0915069162
104NT Nguyễn Huân-46-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh0333624373
105NT Lán Bè-565-Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh0333827171
106Cô Tâm-Cty Dược-703-Cô Tâm-Lê Thánh Tông-Trần Hưng Đạo-Trần Hưng Đạo-Hạ long-Quảng Ninh0936633808
107Bác Dung-Qt Cty Dược-90-Trần Hưng Đạo-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0333825679
108Cty Dược Phẩm Hạ Long-8-Hoàng Long-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0333825855
0906256688
109Cty Dược Phẩm Bạch Đằng-0-25/4-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0333827698
110Cty Hồng Dương-1-Trần Hưng Đạo-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0333826745
111NT Mai Huyền-0-Cao Xanh-Cao Xanh-Cao Xanh-Hạ long-Quảng Ninh0915361188
112NT Y Đức-0-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hà-Hồng Hà-Hạ long-Quảng Ninh0332221210
113Chú Mạnh-Q26 Cty Dược-15-Chú Mạnh-T.H.Đạo-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0948979986
114NT Thanh Hải-0-Chợ Hà phong-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0982461788
115Cô Quyên-NT Hạ Long-68-0-Phố Hàng Nồi-Phố Hàng Nồi-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 829.485
116NT Hương Giang-0-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0982.445.168
117Bác Hằng-Q 8 cty Dược-0-Chợ Hạ Long 2-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 825.851
118Cô Xoan-Q3 cty Dược-Ki ốt 13-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 821.002
119NT Hương Xuyên-36-chợ Hạ Long 1-Hồng Ngọc-Hồng Ngọc-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 826.549
120NT Kim Chi-Ki ốt 17-chợ Hạ Long 1-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh0333.826.580
121NT Hà Thu-0-Cao Thắng-0-0-Hạ Long-Quảng Ninh01686465167
122Chị Tú Cột 2-0-cột 2-0-0-Hạ long-Quảng Ninh9835.198.48
123NT Quý Kiên-0-Nguyễn Văn cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ Long-Quảng Ninh0127.5317.519
124NT Diệp Ngọc—–Hạ long-Quảng Ninh01687154870
125NT Thủy Ngân—Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh0333,822,199
126Q2 cty Dược—Hà Khánh -Hà Khánh -Hạ long-Quảng Ninh1673018460
127NT Huy Hiếu–chợ cột 3-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0947820289
128–Đường bao biển-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0169.696.3887
129NT Vũ Thị Nền-9-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 883.603
130NT Thắm Oanh-12-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 881.072
131NT Thúy Toản-42-Trần Phú—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 882.399
132NT Thanh Chương-90-Trần Trọng Bình—Hải Hà-Quảng Ninh0333. 761.250
133Quầy cty Dược–Chợ km 12—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 786.368
134NT Bảo Chinh–Đối diện Bxe M/Cái—Móng Cái-Quảng Ninh0333. 884.799
135QT Cô Lê–Hải Hà—Hải Hà-Quảng Ninh168.660.6008
136Quầy thuốc công ty dược Quảng Ninh–Hải Hà—Hải Hà-Quảng Ninh0973.615.438
137QT 42 công ty Bạch Đằng—–Tiên Yên-Quảng Ninh0936.998.319
138QT Công Ty Dược Quảng Ninh—–Tiên Yên-Quảng Ninh1665868968
139QT Diễm Thà–khu 7-Hải Yên-Hải Yên-Móng Cái-Quảng Ninh0915.049.607
140QT San Vĩnh–Hùng Vương-Ka Long-Ka Long-Móng Cái-Quảng Ninh0976.881.753
141QT 52 cty Dược—Trần Phú -Trần Phú -Cẩm Phả-Quảng Ninh
142QT 55 Hạ Long—Hạ Long-Hạ Long-Vân Đồn-Quảng Ninh
143QT45 B Đằng—tiên Yên-tiên Yên-tiên Yên-Quảng Ninh
144Cô Bình—Bình Liêu-Bình Liêu-Bình Liêu-Quảng Ninh
145NT Số 2—Hà Phong-Hà Phong-Hạ long-Quảng Ninh333836214
146chị Xuân—Cao Thắng-Cao Thắng-Hạ long-Quảng Ninh
148NT Cường Long-0-Kênh Liêm-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0333821308
149QT Số 4 Bạch Đằng-260-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0333.659.359
01646763586
150Cty Nam Việt-234-Nguyễn Văn Cừ-Hồng Hải-Hồng Hải-Hạ long-Quảng Ninh0333.825.483
0333.819.928
151NT Số 9-74-Kênh Liêm-0-0-Hạ long-Quảng Ninh0943736868
152Nhà thuốc Hà khẩu—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh01678839866
153QT 45 công ty dược quảng ninnh—Việt hưng-Việt hưng-Hạ Long-Quảng Ninh0333.859.547
154QT 34 công ty dược Quảng ninh–Khu 10 -Việt hưng-Việt hưng-Hạ long-Quảng Ninh01679600952
155QT công ty bạch Đằng—Việt hưng-Việt hưng-Hạ Long-Quảng Ninh1693467808
156QT 9 Công ty dược Quảng Ninh–khu 1-Trới-Trới-Hoành bồ-Quảng Ninh
157QT Hoà Liên—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0904910814
158QT công ty hạ Long—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0333.690.139
159QT Gia Chi–khu 10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0989322481
160QT Hùng Yến–khu 10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0984,280,536
161QT 32 công ty Bạch đằng–khu10-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh012648,341,985
01692621288
162QT Công ty Hồng dương—Trới-Trới-Hoành bồ-Quảng Ninh936690366
163HT Hoành Bồ—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0936.886.328
0913.071.982
164QT 39 Công ty Bạch Đằng–khu 5-Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0984532685
165QT 20 công ty hạ Long—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0945355558
166Quầy thuốc Thảo Hiền—Trới-Trới-Hoành Bồ-Quảng Ninh0962266460
167NT 8 Công ty Bạch đằng—Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0906. 025.866
168NT Minh Kết–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0333. 660.625
169NT Hùng Anh–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0333.856.552
170NT Hằng Ngọc–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0333.622.522
171NT Bảo Tín–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0333.854.154
172NT Hưng Hà–Tuệ Tĩnh-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0975.601.883
173NT Quốc sang—Thanh Sơn-Thanh Sơn-Uông Bí-Quảng Ninh0904.525.187
174QT Hương Liên–Cầu sến-Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh0976522662
175QT 6 công ty dược Quảng ninh–Cầu sến-Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh0333855717
176QT Bích Liên—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh0934206939
177QT 122công ty dược Quảng Ninh—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh01688.779.905
178QT 16 công ty Bạch Đằng—Phương Đông-Phương Đông-Uông Bí-Quảng Ninh0979069363
179HT 1–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0913.043.869
180QT công ty dược Quảng Ninh–Chợ Trung Tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0936410914
181Quầy thuốc 107—Phương Nam -Phương Nam -Uông Bí-Quảng Ninh01253516888
182Nhà Thuốc hồng Huy—–Uông Bí-Quảng Ninh0983839666
183HT 24—Vàng Danh-Vàng Danh-Uông Bí-Quảng Ninh0904. 557030
184NT Thanh Hải–Cột Đồng Hồ-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0168.693.5615
185Hiệu thuốc 55 công ty dược Quảng ninh—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0333. 851.993
186Nhà thuốc 5 công ty Bạch đằng—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh01689.066.778
187NT Đăng Quang—Quang Trung-Quang Trung-Uông bí-Quảng Ninh0904862616
188NT Thư Ngọc—Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0919.402.232
189QT Công ty dược Quảng Ninh–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0978.884.277
190Nhà thuốc Phạm thị Luồng–Chợ Trung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh01684.640.316
01684.648.316
191NT Hoa Anh–Chợ Chiều-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0915.911.982
192QT 48 công ty dược quảng ninh–Chợ Chiều-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0904. 281.265
193Hiệu thuốc 5 công ty dược Quảng ninh—Nam Khê-Nam Khê-Uông Bí-Quảng Ninh0945.095.026
194Hiệu Thuốc 21 công ty dược Quảng ninh—Nam Khê-Nam Khê-Uông Bí-Quảng Ninh0982113526
195Hiệu thuốc 64 công ty dược Quảng ninh—Trưng Vương-Trưng Vương-Uông bí-Quảng Ninh01655.375.008
196NT Thiện—Trưng Vương-Trưng Vương-Uông Bí-Quảng Ninh0333. 854.708
197Nhà Thuốc Hùng Loan—Đông Mai-Đông Mai-Uông Bí-Quảng Ninh0936686145
198Quầy thuốc hạnh liên—vàng danh-vàng danh-uông bí-quảng ninh0168224382
199Quuầy thuốc Hoài an—vàng danh-vàng danh-uông bí-quảng ninh01628614092
200Quầy thuốc công ty dược Hạ Long–Yên Thọ-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0986.818.141
201NT Tâm oanh—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0333. 675.028
202QT Thanh hà—Mạo khê-Mạo khê-Đông triều-Quảng Ninh0906.065.080
203QT 6 Công ty Bạch Đằng—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh01684.164.083
204NT Mai Hiếu—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh01663.401.366
205NT Tùng Nam–Vĩnh Thông-Mạo Khê-Mạo Khê-Đông Triều-Quảng Ninh0904.063.944
206Quầy thuốc 6 -48–Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0904. 182.321
207Quầy Thuốc 7—Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0973.033.922
208QT công ty Nam Việt-Vĩnh Quang–Mạo Khê-Mạo Khê-Đông triều-Quảng Ninh01288.399.798
209QT công ty Nam việt—Mạo khê-Mạo khê-Đông triều-Quảng Ninh1679227914
210NT Mai Hiên–Công Nông-Mạo Khê-Mạo Khê-Đông triều-Quảng Ninh0977.461.581
0977.461.518
211QT Phương Huyền–Công Nông-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0977100228
212QT Thảo Hiền—–Đông triều-Quảng Ninh01246,863,111
213QT Công ty dược Quảng Ninh–Ki ốt 9A-Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh0972.094.828
214QT Công Ty Dược Quảng Ninh—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh0934.407.997
215NT Kết Nam—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông triều-Quảng Ninh0986.335.889
216Hiệu Thuốc Đông Triều—Nguyễn Bình-Nguyễn Bình-Đông triều-Quảng Ninh0986827958
0934648759
217QT Hanh Xuân—Chợ Cột-Chợ Cột-Đông Triều-Quảng Ninh
218QT Thanh Ngọc—–Đông triều-Quảng Ninh01289.221.016
219Nhà thuốc Hùng Linh—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0934600586
220Quầy thuốc phượng yêng-thôn 4 –Đức Chính-Đức Chính-Đông Triều-Quảng Ninh0333870587
221Nhà thuốc Kiên Tuyền–Hoàng Hoa Thám-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh0947755718
222Nhà thuốc Phương Thùy—Nguyễn Bình-Nguyễn Bình-Đông triều-Quảng Ninh0948222247
223quầy thuốc Hải Bình—MỄ Xá-MỄ Xá-Đông triều-Quảng Ninh978284300
224Quầy thuốc Hồng Anh–Công Nông-Maọ Khê-Maọ Khê-Đông triều-Quảng Ninh01686143839
225Quầy thuốc 28 – —yên thọ-yên thọ-đông triều-quảng ninh0165208383
226quầy thuốc sô 89—công nông-công nông-đông triều-quảng ninh0977990556
227quầy thuốc số 3—hồng thái đông-hồng thái đông-đông triều-quảng ninh01682790270
228Quầy thuốc Ngọc Liên—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh01636844738
229QT công ty Dược Hạ Long—Đại yên-Đại yên-Hạ Long-Quảng Ninh972180655
230QT 66 công ty Dược Hạ Long–Minh thành-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0333. 873.67
01689026348
231QT 31 công ty Bạch Đằng—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0333.875.098
232QT 7 công ty Bạch Đằng –Đông Mai-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0936.779.733
233QT 4 công ty Nam việt–Cộng hòa-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0984368286
234HT 6 công ty dược quảng ninh–Giếng Tranh-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0333.875.257
235QT công ty Hải Bình—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0979. 875.388
236QT công ty dược Quảng Ninh—–Yên hưng-Quảng Ninh1679371168
237QT 30 công ty Bạch Đằng—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0333. 875.098
238QT Công ty Dược Hồng Dương—Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0912576759
239HT Thanh Huyên–Lê Lợi-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0982.701.686
240HT 16 công ty dược quảng ninh–Lê Lợi-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0982.913.156
241QT công ty dược Hạ Long—Hà nam-Hà nam-Yên hưng-Quảng Ninh914363212
242Quầy thuốc 36 công ty dược–Ngô Quyền-Quảng Yên-Quảng Yên-Yên hưng-Quảng Ninh0934.211.618
243HT 103Yên Hưng—–Yên hưng-Quảng Ninh0168.670.4337
244QT 69 công ty dược quảng ninh–Anh Đào-Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0123.812.5678
245NT Trọng Vinh—Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh090.231.522
246Quầy Thuốc 27–Anh Đào-Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 849.744
247Quầy Thuốc 42—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0982. 847.540
248Quầy thuốc 50—Hùng Thắng-Hùng Thắng-Hạ Long-Quảng Ninh0336.525.782
249NT Minh Anh—Cái Dăm-Cái Dăm-Hạ Long-Quảng Ninh0916.583.181
250Nhà thuốc Trường Thủy–Cái Dăm-Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0333.845.540
251Quầy thuốc 30 công ty dược Quảng Ninh—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 845.548
252NT Ngân Hà–Cái Dăm-Bãi cháy-Bãi cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0977821184
253Nhà thuốc Thuận Hưng—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0973132321
254Nhà thuốc Khánh Ngọc—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0944818055
255Quầy thuốc 32—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh01687.932.667
256Nhà thuốc Minh Hậu—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0982.106.535
257Quầy Thuốc 28—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh01276.218.368
258Dịch vụ tế—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 840.117
259Nhà thuốc Ngân Sơn—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh0973. 666.555
260Quầy Thuốc 17—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh0333. 840.572
261Quầy thuốc 16—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh0904. 471.196
262Nhà thuốc Minh Dũng—hà khẩu-hà khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh0985082231
263nhà thuốc thu huyền—giếng đáy -giếng đáy -Hạ Long-quảng ninh0982611057
264quầy thuốc quang minh—chợ cột -chợ cột -maọ khê-quảng ninh0936056832
265quầy thuốc 70—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh01662794476
266quầy thuốc hùng hường—mạo khê-mạo khê-đông triều-quảng ninh984356152
267quầy thuốc liên hạnh—bến than-bến than-quảng yên-đông triều0982080510
268nhà thuốc tuấn hòa—quang trung -quang trung -uông bí-quảng ninh01234139789
269nhà thuốc linh chi—cái dăm-cái dăm-bãi cháy-quảng ninh0979268662
270NT Thiệp Anh—Hà Khẩu-Hà Khẩu-Hạ Long-Quảng Ninh0936.835.388
271NT Xuân Thu–Chợ Tung tâm-Quang Trung-Quang Trung-Uông Bí-Quảng Ninh0983. 570.555
272Quầy thuốc 33—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0978. 608.280
273Quầy thuốc 35—Bãi Cháy-Bãi Cháy-Hạ Long-Quảng Ninh0904.325.828
274Quầy thuốc 51—Giếng Đáy-Giếng Đáy-Hạ Long-Quảng Ninh904600770
275Nhà thuốc Thắng Hạnh-104-nguyễn bình-Quảng Yên-Quảng Yên–Quảng Ninh0904174740
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Giang

  Bình Giang


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đoan Hùng

  Đoan Hùng


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Giao Thủy

  Giao Thủy


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Vân Đình

  Vân Đình

 • Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

  Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

 • Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

  Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

 • Dược sỹ Hà Nội chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng 10 năm dứt đến 90%

  Dược sỹ Hà Nội chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng 10 năm dứt đến 90%

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược