Tân Bình

Tân Bình

16/08/2017 11:20
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Trung Việt 1216 Cách Mạng Tháng 8, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 8111114
        2 Nhà thuốc Thanh Tâm 2 75 Phan Sào Nam, Phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0979778377
        3 Nhà thuốc số 9 502 Trường Chinh, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 902000314
        4 Nhà thuốc Nhật Minh 74Đồng Đen, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 906779607
        5 Nhà thuốc Hồng Đào 270 Bắc Hải, Phường 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0973564949
        6 Nhà thuốc Phúc Châu 1097 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0933105666
        7 Nhà thuốc Hải Phong 134 Trường Chinh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 919937647
        8 Nhà thuốc Minh Đức 41 Thăng Long, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 36010215
        9 Nhà thuốc Vũ 15 Chung cư Bàu Cát Đồng Đen, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38491486
      10 Nhà thuốc Minh Chi 373/218 Lý Thường Kiệt, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0902010801
      11 Nhà thuốc Trường Sinh 303 Lê Văn Sỹ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 39919195
      12 Nhà thuốc Trung Cang 97  Đồng Đen, , Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 976450764
      13 Nhà thuốc Mỹ Dung 130C/56 Phạm Văn Hai, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0908840959
      14 Nhà thuốc Bình An 60 Văn Chung, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0993343619
      15 Nhà thuốc Kim Dung 62 Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0838127571
0932773786
      16 Nhà thuốc Tùng Chinh 33 Đồng Đen, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0903696197
      17 Nhà thuốc Trung Nghĩa 38 Văn Chung, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 62869100
      18 Nhà thuốc Minh Huy 218Hoàng Hoa Thám, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 907998651
      19 Nhà thuốc Hồng Nhật 155 Bạch Đằng, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 938977626
      20 Nhà thuốc Toàn Tâm 19/5 Nguyễn Phúc Chu, , Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0975997910
      21 Nhà thuốc Vy Lan 549 Trường Chinh, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38121998
      22 Nhà thuốc Mỹ Hạnh 84Lê Bình, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 1667548624
      23 Nhà thuốc Yến Hương 55Thăng Long, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 903315790
      24 Nhà thuốc Tân Châu 282Bàu Cát, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 909746507
      25 Nhà thuốc Gia Huy 500/1ANguyễn Bặc, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 39916478
      26 Nhà thuốc Phúc An 1/13/3Nghĩa Phát, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 972769761
      27 Nhà thuốc Tiến Trang 1D Nguyễn Sỹ Sách, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 908864701
      28 Nhà thuốc Phước An 2/23 Phan Huy ích, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 932027711
      29 Nhà thuốc Nhân Phong Đường 57A Bình Giã, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 838465090
      30 Nhà thuốc Phương Chi 38B Nguyễn Phúc Chu, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 838153926
      31 Nhà thuốc Minh Tâm 18 Cửu Long, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38488889
      32 Nhà thuốc Nhật Tân 226 Nghĩa Phát, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38643572
      33 Nhà thuốc Linh Chi 56A Hồng Lạc, , Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 903902454
      34 Nhà thuốc An Khang 1C Chợ Phạm Văn Hai, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0838451050
      35 Nhà thuốc Minh Phúc 144Nguyễn Phúc Chu, , Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 986186673
      36 Hiệu thuốc số 21 276Bắc Hải, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 903622175
      37 Nhà thuốc Bảo Khang 203 Nguyễn Hồng Đào, , Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 938843526
      38 Nhà thuốc Đức Thịnh 704 Âu Cơ, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38492377
      39 Nhà thuốc Huyền Châu 52 Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 913005118
      40 Nhà thuốc Song Ngọc 680 Cách Mạng Tháng 8, 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 1223077500
      41 Nhà thuốc Ông Tạ 227 Phạm Văn Hai, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 945555224
      42 Nhà thuốc Ngọc Bích 4/4 Phạm Văn Hai, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0937175307
      43 Công ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Pha No 396-398 Cách Mạng Tháng 8, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0822449958
0909194624
      44 Nhà thuốc Kim Chi 97Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0838636254
      45 Nhà thuốc Đức Tài 106 Bình Giã, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 933061308
      46 Nhà thuốc Ngô Gia 129 Nguyễn Thái Bình, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38110397
      47 Nhà thuốc số 42 355 Hoàng Văn Thụ, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 903030709
      48 Nhà thuốc số 41 1 Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38600847
      49 Nhà thuốc Bàu Cát KIOS 19K1Chợ Bàu Cát, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38490273
      50 Nhà thuốc Thùy Trang 19 Trần Văn Quang, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0909634214
      51 Nhà thuốc Thùy Trâm 1 102Phạm Văn Hai, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 913944243
      52 Nhà thuốc Thảo Trang 117Hoàng Hoa Thám, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0915526563
      53 Nhà thuốc Hoàng Nam 17Văn Chung, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0984586347
      54 Nhà thuốc Dương Châu 93/1Trần Thái Tông, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 909075144
      55 Nhà thuốc Toàn Tâm 26Nguyễn Quang Bích, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 938364345
      56 Nhà thuốc Tuấn Tú 398 Cộng Hòa, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38429078
      57 Nhà thuốc Ngọc Trang 63Trần Văn Dư, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 938747379
      58 Nhà thuốc Thiện Thảo 38Lê Bình, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0934023432
      59 Nhà thuốc Lan Anh 354 Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0982119277
      60 Nhà thuốc Hồng Hạnh 41 Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 862958224
      61 Nhà thuốc số 2 462 Lê Văn Sỹ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 39916450
      62 Nhà thuốc Quang Minh 5 82 Nguyễn Sỹ Sách, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 906136263
      63 Nhà thuốc Bàu Cát 246 Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0937644689
      64 CN Công Ty TNHH Dược Phẩm Long Life- Nhà thuốc Quốc Bình An 301 Lê Văn Sĩ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0939261749
      65 Nhà thuốc Hồng Quang 2 56 Phổ Quang, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 01693998080
      66 Nhà thuốc Thanh Tâm 15 Trần Mai Ninh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0913373381
      67 Nhà thuốc Bảo Thu 015 Lô A, Chung Cư bàu Cát 2 Thái Thị Nhạn, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0931809197
      68 Nhà thuốc Tiến Cường 90 Trần Văn Quang, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 22181890
      69 Nhà thuốc Ngọc Anh SKV 10 Cù Chánh Lan, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0862937414
      70 Nhà thuốc Nhân Việt 2 244 Bắc Hải, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 904930535
      71 Nhà thuốc Hồng Hà 2 373/89 Lý Thường Kiệt, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0908559212
      72 Nhà thuốc Thiên Phượng 2 16 Chung cư Bàu Cát 1 Đồng Đen, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0838493814
      73 Nhà thuốc Đức An 43 Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0913944842
      74 Nhà thuốc Việt Âu 196 Nguyễn Hồng Đào, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38490216
      75 Nhà thuốc Thùy Trâm 2 65 Phổ Quang, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 913944243
      76 Nhà thuốc Lữ Gia 89 Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 1227001690
      77 Nhà thuốc Phú Đức 170 Nghĩa Phát, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 39778706
      78 Nhà thuốc Thiên Phúc 67 Đồng Đen, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 917376737
      79 Nhà thuốc Hưng Phát 46 Trần Văn Hoàng, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 1634548371
      80 Nhà thuốc Trân Châu 107F Phạm Văn Hai, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0903068456
      81 Nhà thuốc Huỳnh Liên 3 Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0983620218
      82 Nhà thuốc Thanh Nhất 80/37 Hẻm 80 Ba Vân, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0916277461
      83 Nhà thuốc Nhân Đức 108Trần Mai Ninh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0866767480
0908440622
      84 CN Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO_ TP Hà Nội 148 Hoàng Hoa Thám, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0902707378
      85 Nhà thuốc Minh Hạnh 216 Phạm Văn Bạch, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh
      86 Nhà thuốc Minh Phương 766/104 CMT8, 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0949760711
      87 Nhà thuốc Mỹ Anh 110 Ngô Thị Thu Minh, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0903898576
      88 Nhà thuốc Kim Ngân 2 16 Nguyễn Minh Hoàng, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 01684936952
      89 Nhà thuốc Thanh Quang 1023 Cách Mạng Tháng 8, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0908622774
      90 Nhà thuốc Việt Hà 50/9Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 985866604
      91 Nhà thuốc Nhật Mai 26 Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 093149143
      92 Nhà thuốc Vi Fa 80/12 Ba Vân, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 1652760765
      93 Nhà thuốc Trinh Châu 8 Thiên Phước, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 904088302
      94 Nhà thuốc Tuấn Khanh 19A Đường C1, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0963324587
      95 Nhà thuốc tây Sức Khỏe và Sắc Đẹp Sài Gòn 9 Quách Văn Tuấn, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0901493882
      96 Nhà thuốc Hoàn Vũ 13/134 Trần Văn Hoàng, Phường 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 01649017621
      97 Thế Giới Di Động Lầu 5 Etown 2, 364 Cộng Hòa, , Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38010326
      98 Nhà thuốc Minh Quang 38AĐường số A4, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 933846799
      99 Nhà thuốc An Bình 365/52Nguyễn Hồng Đào, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 38426645
     100 Nhà thuốc Lan 218Trần Mai Ninh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh Tân Bình Hồ Chí Minh 0979808882
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 1

  Quận 1


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Gò Vấp

  Gò Vấp


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Nhà Bè

  Nhà Bè


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 6

  Quận 6

 • Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

  Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

 • Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

  Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

 • Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

  Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

 • Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

  Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam