Tân Bình

Tân Bình

16/08/2017 11:20
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà thuốc Bảo Khang 203  Nguyễn Hồng Đào, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0938843526
2  Nhà thuốc Ngô Gia 129  Nguyễn Thái Bình, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 937613959
3  Nhà thuốc số 42 355  Hoàng Văn Thụ, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0903030709
4  Nhà thuốc số 41 1  Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 907746658
5  Nhà thuốc An Thái 30  Hoàng Hoa Thám, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838118365
6  Nhà thuốc Hải Phong 134  Trường Chinh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 983422647
7  Nhà thuốc số 9 502  Trường Chinh, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 902000314
8  Nhà thuốc Minh Đức 41  Thăng Long, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 909244266
9  Nhà thuốc Vũ 15  Chung cư Bàu Cát Đồng Đen, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838491486
10  Nhà thuốc Kim Tâm 147 Thành Mỹ, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1642063448
11  Nhà thuốc Tâm Như 163 Nguyễn Phúc Chu, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh
12  Nhà thuốc Minh Chi 373/218  Lý Thường Kiệt, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902010801
13  Nhà thuốc Trường Minh (Tên cũ: Trường Sinh) 291A  Lê Văn Sỹ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 972769761
14  Nhà thuốc Trung Cang 97   Đồng Đen, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0976450764
15  Nhà thuốc Mỹ Dung 37 Ngô Thị Thu Minh, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0908840959
16  Nhà thuốc Bình An 60 Văn Chung, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 931483772
17  Nhà thuốc Trường Huy 49 Nguyễn Chánh Sắt, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01249296198
18  Nhà thuốc Kim Dung 62  Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0932773786
19  Nhà thuốc Tùng Chinh 33  Đồng Đen, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 903696197
20  Nhà thuốc Trung Nghĩa 2b  Nguyễn Hiển Lê, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01692625269
21  Nhà thuốc Minh Huy 218  Hoàng Hoa Thám, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0907998651
22  Nhà thuốc Cúc 104  Bạch Đằng, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01297435813
23  Nhà thuốc Hồng Nhật 155  Bạch Đằng, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0938977626
24  Nhà thuốc Toàn Tâm 19/5  Nguyễn Phúc Chu, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0975997910
25  Nhà thuốc Nhật Minh 74Đồng Đen, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 906779607
26  Nhà thuốc Vy Lan 549  Trường Chinh, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 975839628
27  Nhà thuốc Quang Khánh 221 Âu Cơ, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 38600754
28  Nhà thuốc Thúy Hằng 474 Trường Chinh, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 937847342
29  Nhà thuốc Mỹ Hạnh 84  Lê Bình, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01667548624
30  Nhà thuốc Yến Hương 55  Thăng Long, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0903315790
31  Nhà thuốc Tân Châu 282Bàu Cát, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 909746507
32  Nhà thuốc Hồng Hà 373/48  Lý Thường Kiệt, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0906424875
33  Nhà thuốc Gia Huy 500/1A  Nguyễn Bặc, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0839916478
34  Nhà thuốc Phúc An 1/13/3Nghĩa Phát, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh 972769761
35  Nhà thuốc Tiến Trang 1D  Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 904499939
36  Nhà thuốc Phước An 2/23  Phan Huy ích, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0932027711
37  Nhà thuốc Nhân Phong Đường 57A  Bình Giã, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838465090
38  Nhà thuốc Nam Hải 21  Bình Giã, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh #REF!
39  Nhà thuốc Thùy Trâm Hoàng hoa Thám, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 987545179
40  Nhà thuốc Phương Chi 38B  Nguyễn Phúc Chu, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838153926
41  Nhà thuốc Minh Tâm 18  Cửu Long, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838488889
42  Nhà thuốc Tuyết Chi Nguyễn Hồng Đào, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1676574882
43  Nhà thuốc Nhật Tân 226  Nghĩa Phát, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838643572
44  Nhà thuốc Khánh Hoàng 27  Tân Tiến, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0983246132
45  Nhà thuốc An Khang 47 Nguyễn Bặc, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838451050
46  Nhà thuốc Minh Phúc 144  Nguyễn Phúc Chu, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0986186673
47  Hiệu thuốc số 21 276Bắc Hải, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh 903622175
48  Nhà thuốc Huyền Châu 52  Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0913005118
49  Nhà thuốc Song Ngọc 680  Cách Mạng Tháng 8, 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01223077500
50  Nhà thuốc Ông Tạ 227  Phạm Văn Hai, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0945555224
51  Nhà thuốc Ngọc Bích 4/4 (Số cũ 107/10)  Phạm Văn Hai, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0937175307
52  Công ty Cổ Phẩn Dược Phẩm Pha No 396-398  Cách Mạng Tháng 8, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 2838477222
53  Nhà thuốc Kim Chi 97  Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 838636254
54  Nhà thuốc Đức Tài 106  Bình Giã, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933061308
55  Nhà thuốc Bàu Cát Kios 19K1  Chợ Bàu Cát, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838490273
56  Nhà thuốc Thùy Trang 19  Trần Văn Quang, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0909634214
57  Nhà thuốc Nhật Mai 156 Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1683871220
58  Nhà thuốc Thùy Trâm 1 102  Phạm Văn Hai, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0913944243
59  Nhà thuốc Thảo Trang 117   Hoàng Hoa Thám, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0915526563
60  Nhà thuốc Hoàng Nam 17  Văn Chung, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0984586347
61  Nhà thuốc số 28 30/7  Hoàng Hoa Thám, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0903789385
62  Nhà thuốc Thiên Ân 48 Hoàng Hoa Thám, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1652310851
63  Nhà thuốc Trung Việt 1216 Cách Mạng Tháng 8, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933856863
64  Nhà thuốc Dương Châu 93/1  Trần Thái Tông, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0909075144
65  Nhà thuốc Tâm Phúc 373/87 Lý Thường Kiệt, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 909080682
66  Nhà thuốc Toàn Tâm 26  Nguyễn Quang Bích, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0938364345
67  Nhà thuốc Hòa Mai 2011  Hẻm 80 Ba Vân, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902790270
68  Nhà thuốc Ngọc Trang 63  Trần Văn Dư, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0938747379
69  Nhà thuốc Thùy Ngân 360  Trường Chinh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0938197532
70  Nhà thuốc Quốc Long 673Cách Mạng Tháng 8, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh 38652316
71  Nhà thuốc Thiện Thảo 38  Lê Bình, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0934023432
72  Nhà thuốc Lan Anh 354  Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0982119277
73  Nhà thuốc Kim Long 4  Vườn Lan, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0917183229
74  Nhà thuốc Hồng Hạnh 41  Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0862958224
75  Nhà thuốc số 2 462  Lê Văn Sỹ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 907098462
76  Nhà thuốc Quang Minh 5 82  Nguyễn Sỹ Sách, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0906136263
77  Nhà thuốc Bàu Cát 246  Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0937644689
78  CN Công Ty TNHH Dược Phẩm Long Life- Nhà thuốc Quốc Bình An 301  Lê Văn Sỹ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0939261749
79  Nhà thuốc Minh Phương 766/104 Cách Mạng Tháng 8, 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0949760711
80  Nhà thuốc Huy Tường 3  Cống Lỡ, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 903602608
81  Nhà thuốc Hồng Quang 2 56  Phổ Quang, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01693998080
82  Nhà thuốc Thanh Tâm 53 Trần Mai Ninh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0913373381
83  Nhà thuốc Tiến Cường 90  Trần Văn Quang, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0822181890
84  Nhà thuốc Thanh Quang 1023 Cách Mạng Tháng 8, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0908622774
85  Nhà thuốc Ngọc Anh SKV 10  Cù Chánh Lan, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0862937414
86  Nhà thuốc Nhân Việt 2 244  Bắc Hải, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0904930535
87  Nhà thuốc Hồng Hà 2 373/89  Lý Thường Kiệt, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0908559212
88  Nhà thuốc Thiên Phượng 2 167 Đồng Đen, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838493814
89  Nhà thuốc Đức An 43  Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0913944842
90  Nhà thuốc Việt Âu 231 Nguyễn Hồng Đào, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0838490216
91  Nhà thuốc Việt Hà 50/9Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 985866604
92  Nhà thuốc Nam Hải 2 54 Đông Hồ, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0982552072
93  Nhà thuốc Thùy Trâm 2 65  Phổ Quang, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0913944243
94  Nhà thuốc Lữ Gia 89  Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01227001690
95  Nhà thuốc Phú Đức 170 Nghĩa Phát, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902767782
96  Nhà thuốc Thiên Phúc 67  Đồng Đen, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0917376737
97  Nhà thuốc Hưng Phát 46 Trần Văn Hoàng, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 906664898
98  Nhà thuốc Trân Châu 107F  Phạm Văn Hai, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0903068456
99  Nhà thuốc Như Phương 169  Cống Lỡ, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 988606091
100  Nhà thuốc Huỳnh Liên 3  Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0983620218
101  Nhà thuốc Tâm Đức 250   Bàu Cát, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0862967425
102  Nhà thuốc Thanh Nhất 80/37  Hẻm 80 Ba Vân, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0916277461
103  Nhà thuốc Nhân Đức 108  Trần Mai Ninh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0908440622
104  CN Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO_ TP Hà Nội 148  Hoàng Hoa Thám, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902707378
105  Nhà thuốc Mỹ Anh 110 Ngô Thị Thu Minh, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0903898576
106  Nhà thuốc Kim Ngân 2 16 Nguyễn Minh Hoàng, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1684936952
107  Nhà thuốc Chi Bảo 50/4 Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0908978170
108  Nhà thuốc Hải Yến 300 Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0965029894
109  Nhà thuốc Nhi Châu 55 Cống Lỡ, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 906506809
110  Nhà thuốc Hòa Phát 47 Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01698676475
111  Nhà thuốc Tâm Đức 286 Hồng Lạc, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01282443897
112  Nhà thuốc Thiên Lộc 88 Vườn Lan, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 916400739
113  Nhà thuốc Vi Fa 80/12 Ba Vân, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1652760765
114  Nhà thuốc Hồng Ngân 159 Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01299017777
115  Nhà thuốc Trinh Châu 8 Thiên Phước, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 902620724
116  Nhà thuốc Lan Khánh 20 Nguyễn Chánh Sắt, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902550320
117  Nhà thuốc Tuấn Khanh 19A Đường C1, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 946020991
118  Nhà thuốc Hoàn Vũ 13/134 Trần Văn Hoàng, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01649017621
119  Nhà thuốc Ngọc Huệ 29 Trần Mai Ninh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0907216155
120  Nhà thuốc Đức Minh 1224 Cách Mạng Tháng 8, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0987198024
121  Thế Giới Di Động Lầu 5,Etown 2, 364 Cộng Hòa, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 38010326
122  Nhà thuốc Minh Khôi 128 Hồng Lạc, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 981654653
123  Nhà thuốc tây Sức Khỏe và Sắc Đẹp Sài Gòn 9 Quách Văn Tuấn, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0975850689
124  Nhà thuốc An Bình 365/52Nguyễn Hồng Đào, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 38426645
125  Nhà thuốc Thiên Phước 195 Võ Thành Trang, Phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0933918318
126  Nhà thuốc Thanh Tâm 2 75 Phan Sào Nam, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 979778377
127  Nhà thuốc Hồng Đào 270 Bắc Hải, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh 973564949
128  Nhà thuốc Thuận Đức 56 phạm văn bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 938305054
129  Nhà thuốc Phúc Châu 1097 Cách Mạng Tháng 8, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh 933105666
130  Nhà thuốc Tâm Trí 48 Phổ Quang, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 918095454
131  Nhà Thuốc Minh Duy 58 Nguyễn Hồng Đào, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0963953670
132  Nhà thuốc Minh Quang 38AĐường số A4, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0974396956
133  Nhà thuốc Lan 218Trần Mai Ninh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0979808882
134  Nhà thuốc Minh Hạnh 121 Cống Lở, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 903149143
135  Nhà Thuốc Hồng Nhung 41A Hồng Hà, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 974433519
136  Nhà Thuốc Chân Tú 521 Trường Chinh, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1272032997
137  Nhà Thuốc Nhật Minh 74  Đồng Đen, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 914143056
138  Nhà Thuốc Nhật Anh 40 Đặng Lộ , 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01222737731
139  Nhà Thuốc 252 27 Trương Công Định, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1668401079
140  Nhà thuốc Gia Khánh 13 Ngô Thị Thu Minh, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0905058406
141  Cty TNHH Kiến Tâm Group (Nhà Thuốc Kiến Tâm) 318 Âu Cơ, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 19002112 – 0901608161
142  Nhà Thuốc Phúc An 1/13/3Nghĩa Phát, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh 972769761
143  Nhà Thuốc Bích Trâm 575 Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 168758824
144  Nhà Thuốc Phú Đức 2 383 Lý Thường Kiệt, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0902632322
145  Nhà Thuốc Bảo Anh 112 Thiên Phước, Phường 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0915595715
146  Nhà thuốc Hồng Lam 23 Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01272212677
147  Nhà thuốc Xuân Hòa 2 Nguyễn Hiển Lê, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0917763459
148  Nhà Thuốc Minh Hồng 105 bàu cát 4, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0919262427
149  Nhà Thuốc Thiện Phúc 99 Cống Lỡ, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh
150  Nhà Thuốc  Trí Tâm 654/31 Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0967031055
151  Nhà Thuốc Gia Huy 133 Nguyễn Phú Chu, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0166.4855.691
152  Nhà thuốc Mai Châu 282 Bàu Cát, Phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01689333339
153  Nhà Thuốc Kiều Linh k1/13 chợ Bàu Cát 4, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh 909885447
154  Nhà Thuốc Quỳnh Phương 50 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 01648929492
155  Nhà Thuốc Toàn Tâm 6 46A Trần Thái Tông, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0975.997.910
156  Công Ty TNHH Dược Phẩm & Y Tế Tiện Lợi 619 Lạc Long Quân, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 1900633607
157  Nhà Thuốc Đoan Trang 68 Trần Văn Quang, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0934080279
158  Nhà thuốc Minh Ý (Tên cũ: An Thịnh) 64 Thân Nhân Trung, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh 989880373
159  Nhà thuốc Lương Thảo 6/10A Cống Lỗ, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh
160  Nhà Thuốc US Pharma 308 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 983322185
161  Nhà Thuốc Thiên Lộc 1569 Hồng Lạc, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 916400739
162  Nhà Thuốc Bảo Châu 106 A Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0977685190
163  Nhà Thuốc Thanh Thảo 303 Hồng Lạc, P.10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0939897926
164  Nhà thuốc Trung Khánh 373/113 Lý Thường Kiệt, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh 38685619
165  Nhà Thuốc Thanh Tùng 118/125/2K Phan Huy Ích, P.15, Tân Bình, Hồ Chí Minh 0372999116
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Gò Vấp

  Gò Vấp

 • Hóc Môn

  Hóc Môn

 • Quận 5

  Quận 5

 • Củ Chi

  Củ Chi

 • Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • Liệu pháp “trong uống – ngoài xịt” – khắc tinh của viêm xoang mũi!

  Liệu pháp “trong uống – ngoài xịt” – khắc tinh của viêm xoang mũi!

 • Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

  Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

 • Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang

  Hạnh phúc đã mỉm cười khi không còn viêm xoang