Tân Phú

Tân Phú

16/08/2017 11:20
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà thuốc Cửu Long 177 c Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0839616117
2  Nhà thuốc Minh Tuấn 219 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0908259235 0838100723
3  Nhà thuốc Văn Cao 87  Văn Cao, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 02822446911
4  Nhà thuốc Hải Châu 323  Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 902927789
5  Nhà thuốc Minh Hồng 96A  Trương Vĩnh Ký, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 1668401079
6  Nhà thuốc Mỹ Châu 635 Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906579087
7  Nhà thuốc Phương Lan 366 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906579087
8  Nhà thuốc Nguyên Thảo 152  Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 914183965
9  Nhà thuốc Minh Khang 252  Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 982449987
10  Nhà thuốc Hoàng Đức 190  Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 903335249
11  Nhà thuốc Thanh Phước 129A  Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 908855315
12  Nhà thuốc Tuấn Vũ 52  Cây Keo, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 1254258674
13  Nhà thuốc Lê Khanh 268  Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 909646530 01682993091
14  Nhà thuốc 252 354  Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 982115441
15  Nhà thuốc Thuận Hòa 303  Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0974747125 01659246745
16  Nhà thuốc Tuấn Thông 278 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0908375679
17  Nhà thuốc Thành Mỹ 131Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909698188
18  Nhà thuốc Ngọc Hoa 197 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 38470985
19  Nhà thuốc Khánh Quỳnh 152 Tây Thạnh, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01686581327
20  Nhà thuốc Thanh Loan 169 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
21  Nhà thuốc Ngọc Phúc 99  Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 862746069
22  Nhà thuốc Lan Anh 8 256 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903367372
23  Nhà thuốc Lâm Phương 121 Tây Thạnh, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903031636
24  Nhà thuốc Hữu Phúc 91D Cây Keo, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0908376632
25  Nhà thuốc Thế Huy 80  Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0936936357 0838104352
26  Nhà thuốc Thu Hiền 306 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0866536219
27  Nhà thuốc Hồng Thắm 27  Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 902346085
28  Nhà thuốc Mai Vân 350 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 083854658
29  Nhà thuốc Minh Quân 108  Vườn Lài, TÂN THÀNH, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
30  Nhà thuốc Quỳnh Dao 4  Phạm Vấn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 946198739
31  Nhà thuốc Bảo Tín 37 Thống Nhất, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 38493295
32  Nhà thuốc Tuyết Nhung 301 Thoại  Ngọc Hầu, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0902310691
33  Nhà thuốc Công Tâm 43  Lê Niệm, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 907950909
34  Nhà thuốc Bảo Nghi 121  Trịnh Đình Thảo, Tân Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 989019162
35  Nhà thuốc Minh Trang 142  Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 1237605691
36  Nhà thuốc Mai Phương 243   Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0838853097 0946451091
37  Nhà thuốc Hoàng Hà 98  Cầu Xéo, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903317264 0838472498
38  Nhà thuốc Hương Giang 36  Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0822458187 0977400025
39  Nhà thuốc Hồng Loan 18C/C  Chung cư Huỳnh Văn Chính, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0839742644 01238430069
40  Nhà thuốc Quốc Thịnh 240 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 62659008
41  Nhà thuốc Minh Nghĩa 342A  Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 903163016
42  Nhà thuốc Thanh Sương 55  Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 838124434
43  Nhà thuốc Như Lan 56  Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909698189
44  Nhà thuốc Mai Linh 213  Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 838426121
45  Nhà thuốc Thành Nhân 737 Lũy Bán Bích, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0937321101
46  Nhà thuốc Nam Phương 338  Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 936713465
47  Nhà thuốc Thanh An 57   Đường S11, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 909727835
48  Nhà thuốc Thanh Hiền 76/72  Lê Văn Phan, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 904968318
49  Nhà thuốc Hoa Sơn 77  Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 913655007
50  Nhà thuốc Phương Trúc 100 Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0907383013
51  Nhà thuốc An Nhiên 427B  Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 822458071
52  Nhà thuốc Thiên Phượng 40  Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 854085325
53  Hiệu thuốc 66 109 Văn Cao, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 38607153
54  Nhà thuốc Diệu Minh 68/2  Cây Keo, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 838606658
55  Nhà thuốc Hải Vân 214  Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0913191163 0908214869
56  Nhà thuốc Trường Khang 101 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 1226667625
57  Nhà thuốc Yến Chi 1 199 Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0838474026
58  Nhà thuốc Tâm Việt 491 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 122599650
59  Nhà thuốc Tâm Đức 262 Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
60  Nhà thuốc Xuân Mai 122  Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0979803953
61  Nhà thuốc Việt My 61  Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903859176
62  Nhà thuốc Anh Duy 35  Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0933045674
63  Nhà thuốc Kim Khánh 76 Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01223138900
64  Nhà thuốc Thùy Trang 49 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0972476770936059423
65  Nhà thuốc Gia An 2 84/86  Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0979928833 0986398586
66  Nhà thuốc Lăng Vân 41Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0822495352
67  Nhà thuốc Vy Lan 3 132 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
68  Nhà thuốc Mai Hương 88A  Lê Văn Phan, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0932191703
69  Nhà thuốc Trường Thịnh 42  Lương Thế Vinh, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0924242495
70  Nhà thuốc Thiên Ân 83  Đường số 27, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906527993 0862939718
71  Nhà thuốc Hồng Minh 219  Lý Thánh Tông, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903042872
72  Nhà thuốc Tân Phú 1 281  Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0938068178
73  Nhà thuốc Thành Hiếu 75 Thống Nhất, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 838497746
74  Nhà thuốc Vườn Lài 30 Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903986895
75  Nhà thuốc Á Châu 209  Độc Lập, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909157398 0944463883
76  Nhà thuốc Nguyễn Hoàng 270 Tân Kỳ Tân Quý, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 838237644
77  Nhà thuốc Hạnh Nguyên 6 Thống Nhất, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903601325
78  Nhà thuốc Kim Hải 242  Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0938023113
79  Nhà Thước Vi Khang 83  Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0944595799
80  Nhà thuốc Phúc Khang 370  Lũy Bán Bích, Hòa Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0838608185
81  Nhà thuốc Thanh Bình 96Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 987675050
82  Nhà thuốc Hoàng Trang 179  Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0838122424
83  Nhà thuốc Minh Phúc 225A  Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909718177
84  Nhà thuốc Bách Tường 193  Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0902600749
85  Nhà thuốc Phương Thảo 20  Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0944844098
86  Nhà thuốc Thanh Hằng 66  Diệp Minh Châu, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903040132
87  Nhà thuốc Thanh Thảo 270 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0932621386
88  Nhà thuốc Minh An 76/51  Lê Văn Phan, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01655196903
89  Nhà thuốc Trâm Anh 341  Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01242793707
90  Nhà thuốc Kim Hải (NT Lê Nam cũ) 24 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909896979
91  Nhà thuốc Lộc Ngân 15 122  Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0984352490
92  Nhà thuốc Bảo Ngọc 49  Nguyễn Quý Anh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01254576058
93  Nhà thuốc Gia An 27D  Sơn Kỳ, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0986398586
94  Nhà thuốc Thảo Phương 177  Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0862658654
95  Nhà thuốc Yến Châu 103-105  Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01299009959
96  Nhà thuốc An Phước 2 96  Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0830440570 0909041502
97  Nhà thuốc Anh Khoa 80  Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01652902905
98  Nhà thuốc Hà Ân 373  Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909055872
99  Nhà thuốc Tân Phú 2 113-115  Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0862659979
100  Nhà thuốc Gia An 6 218  Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0986398586
101  Nhà thuốc Toàn Tâm 9 72  Huỳnh Thiên Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0972422989
102  Nhà thuốc Thúy Hằng 106 Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906250950
103  Nhà thuốc Hoàng Nguyên 80/82  Đường D11, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906031933
104  Nhà thuốc Y Học Cổ Truyền An Khang 202  Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0919616035
105  Nhà thuốc Minh Khoa 27   Đường B, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903389710
106  Nhà thuốc Bảo Khang 61  Nguyễn Như Lãm, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0934026477
107  Nhà thuốc Sỹ Thái 74 Lê Trọng Tấn, Sơn kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 1692930727
108  Nhà thuốc Thiên Minh 107 Trương Vĩnh Ký, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 1693553594
109  Nhà thuốc Thanh Loan 86A Vườn Lài, Tân Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906951822
110  Nhà thuốc Ngọc Anh 10 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0989464634
111  Nhà thuốc Ngọc Hạnh 509 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903093189
112  Nhà thuốc Bảo Việt 62 Nguyễn Súy, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0901172176
113  Nhà thuốc Khang Phát 131 Độc Lập, Tân Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 02838107146
114  Nhà thuốc Đỗ Xuân 341 Khương Việt, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0989042567
115  Nhà thuốc Trương Khang 77 Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 1692930727
116  Nhà thuốc Mạnh Cường 81 Văn Cao, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 937758406
117  Nhà thuốc Kim Ngân 24A Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01633839012
118  Nhà thuốc Bảo Linh 42A Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0919885576
119  Nhà thuốc Minh Quang 9 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01694043771
120  Nhà thuốc Minh Đức 1A Phạm Quý Thích, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 22453946
121  Nhà thuốc Hùng Phương CVS 50 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
122  Nhà thuốc Thanh Hồng 5 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 1694043771
123  Nhà thuốc Thiên Ấn 583 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01686387239
124  Nhà thuốc Thiện 71 Đường D9, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0938091055
125  Nhà thuốc Kim Duyên 72 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 941687550
126  Nhà thuốc Hiền 14 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909523852
127  Công ty CP Dược phẩm KU.DOS 51 Đỗ Bí, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0902746303
128  Nhà thuốc Thuận An 12 Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906891886
129  Nhà thuốc Minh Anh 31 a Trương Vĩnh Ký, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 932347078
130  Nhà thuốc Nhân Hoà 17 Hồ Đắc Di, Tân Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 07 H? Ð?c Di
131  Nhà thuốc Sao Mai 15/21 Cầu Xéo, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
132  Nhà thuốc Anh Thu 152 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0233120150
133  Nhà thuốc Lê Khải 1 Thạch Lam, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01256376912
134  Nhà thuốc Trung Quân 325 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
135  Nhà thuốc Home Medicare 51 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0908768845
136  Nhà thuốc Duy Châu 19 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 93264479
137  Nhà thuốc Lê Na 116A Tân Hương, Phường Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01695695552
138  Nhà thuốc Thảo Anh 16 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
139  Nhà thuốc Nhâm Đức 1 74  phú thọ hòa, phú thọ hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0938534354
140  Nhà thuốc Mạnh Cường 77  Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
141  Nhà thuốc Kim Duyên 420 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903073148
142  Nhà thuốc Mai Văn 743 Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh
143  Nhà Thuốc Tấn Phát 67 Trần Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0963853535
144  Nhà thuốc Nhiêu Lộc 39C/002 Lê Nga, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906833471
145  Nhà thuốc Linh Phương 168 Độc Lập, Phường Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0913575254
146  Nhà thuốc Thanh Phương 27 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0977807958
147  Nhà thuốc Ngọc Á Châu 407  Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0932634479
148  Long Thuận Số 583   Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903040132
149  Nhà thuốc Phương Thi 142 Trần Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01682944290
150  Nhà Thuốc Ngọc Diễm 124 Trần Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0988019655
151  Nhà thuốc Thái Hà C020 Lô C Đường C4, CC Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0919732458
152  Nhà thuốc Hiền Lương 525 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903582053
153  Nhà thuốc Trọng Nhân 333 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0979267080
154  Nhà thuốc Quỳnh Anh 61 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0908877287
155  Nhà thuốc Hiền Diệu 5A Văn Cao, Phú Thạch, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01656.064.053
156  Nhà thuốc An Lộc 190 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 933465799
157  Nhà thuốc Mai Anh 173 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01677053759
158  Nhà thuốc Hiền Diệu 170 Trương Vĩnh Ký, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01694043771
159  Nhà thuốc Hiền 94  Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0941687550
160  Nhà thuốc Thanh Bình 96 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0987675050
161  Nhà thuốc Quang Châu 45 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0915192700
162  Nhà Thuốc Anh Vũ 26 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0945686468
163  Nhà thuốc Tân Thành 48 Nguyễn Văn Hiên, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 093516290
164  Nhà thuốc Phước Lộc 49 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0906317484
165  Nhà thuốc Thái Hà 94  Độc Lập, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0986398586
166  Nhà thuốc An Lộc 94 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01692930727
167  Nhà thuốc Phương Anh 148 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0975185369
168  Nhà Thuốc Trường Huy 328 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0932585028 – 01267836176
169  Nhà Thuốc Thiên Khoa 82 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0963853535
170  Nhà Thuốc Vạn An 86 Nguyễn Sơn , Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0932680159
171  Nhà Thuốc Phương Thủy 228 Tân Hương, Tân Quý , Tân Phú, Hồ Chí Minh 01207256574
172  Nhà thuốc Thanh Hồng 137A Đường Nguyễn Quý Ảnh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0973645017
173  Nhà Thuốc Sơn Kỳ Kios 25 Chợ Sơn Kỳ, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0939301094
174  Nhà Thuốc Hoàng Kim 83/10 Vườn Lài, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0907775378
175  Nhà thuốc Quỳnh Châu 391 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 02839755787
176  Nhà Thuốc Thiên Ngọc 510 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0944792412
177  Nhà thuốc Thùy dương 529 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0979987230
178  Nhà thuốc Ân Phúc 103 Trịnh Định Thảo, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01203737361
179  Nhà thuốc Nhật An 17 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0988309648
180  Nhà Thuốc Thanh Danh 32 Tân Kỳ Tân Qúy, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909039909
181  Quầy Thuốc Dụng Cụ Y Tế 368-370 Phú Thọ Hòa,  Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0976437801
182  Nhà Thuốc Nhật Khanh 69D Tân Hương, ., Tân Phú, Hồ Chí Minh 0908708748
183  Nhà Thuốc Hà Tiên 63/4 Gò Dầu, Tân Qúy, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01234825174
184  Nhà Thuốc An Phúc 35 Nguyễn Lý, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0949415472
185  Nhà Thuốc Ngọc Mai 17 Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0963065694
186  Nhà thuốc Kiều Anh 2 311 Phạm Ngọc Hầu, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0993836936
187  Nhà Thuốc Thành Dinh 147A Tân Hương, ., Tân Phú, Hồ Chí Minh 0975446627
188  Nhà Thuốc Tân Phú 3 257 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0938068178
189  Nhà Thuốc Thanh Danh 75 Lý Thánh Tông, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0908124493
190  Nhà Thuốc Nhât Quang E125 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0918510262
191  Nhà Thuốc Công Hiệu 2 184 Lê Thúc Hoạch, Tân Qúy, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0989110904
192  Nhà Thuốc Mỹ Hạnh 50 Đường D9, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0984863659
193  Nhà Thuốc Thanh Thủy Số 4 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0903163016
194  Nhà thuốc Minh Anh 278 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0913602160
195  Nhà thuốc Thanh Minh 286 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0933684859
196  Nhà Thuốc Thiên An 2 27 thoại ngọc hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0983197069
197  Nhà thuốc Tân Thành 48 Nguyễn Văn Huyên, Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0935162390
198  Nhà Thuốc Minh Anh 135 Lương Thế Vinh, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0933185579
199  Nhà Thuốc Phúc Thiện 80C Nguyễn Văn Sáng, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0909941577
200  Nhà Thuốc Hưng Phú 70 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0911718188
201  Nhà Thuốc Tư Nhân Thành Tín 06 CN1, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 01689830247
202  Nhà Thuốc Hương Thu 11A Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0934703479
203  Nhà Thuốc Cát Tường 252/23c Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0398251738
204  Nhà Thuốc Bảo Phúc 65 Hoàng Ngọc phách, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0995086083
205  Nhà Thuốc Hồng Phúc 208 Nguyễn Sơn,, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh 02838605075
206  Quầy Thuốc Hạnh 93 Hoàng Xuân Nhị, Phường Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0989789069
207  Nhà Thuốc Ánh Châu 35 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0971.071.239 – 0905.964.109
208  Nhà Thuốc Trọng Hiếu 35 Hoàng Xuân Hành, P. Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh 0947570909
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Bình Thạnh

  Bình Thạnh

 • Quận 9

  Quận 9

 • Gò Vấp

  Gò Vấp

 • Nhà Bè

  Nhà Bè

 • Dược sỹ Hà Nội mách bạn cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Hà Nội mách bạn cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

 • Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

  Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

 • Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

  Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam