Tân Uyên

Tân Uyên

05/10/2017 10:43
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 43 Chợ Tân Uyên, Uyân Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0907124330
               2  Nhà Thuốc Mai Thọ Đường 29  Chợ Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0906904285
               3  Quầy Thuốc Ngọc Nga Quầy 6  Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0909447444
               4  Quầy Thuốc Số 391 21  TỔ 1 THẮNG LỢI, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0938175779
               5  Quầy Thuốc Thanh Thúy 40  Tổ 3 Khánh Thạnh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 01684463373
               6  Quầy Thuốc Thùy Dương Chợ Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương 0978369238
               7  Quầy Thuốc Kim Oanh KIOT 14  Chợ Tân Uyên, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0907909417
               8  Nhà Thuốc Nguyên Cương SẠP 3  Chợ Tân Uyên, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0975447644/0916169785
               9  Quầy Thuốc Số 90 Ấp 2, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 06503640641/ 0947414188
             10  Nhà Thuốc Hoàng Anh 12/3  Ngã 3 Xã Phú Chánh, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương 0908389699
             11  Đại Lý Số 2345 Đối Diện chợ Hội Nghĩa, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0969405070
             12  Quầy Thuốc Hồng Diễm Ấp Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 0933797945
             13  Quầy Thuốc Thanh Hương Ấp Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 0984234794
             14  Nhà Thuốc Mỹ Duyên 113 Lô A  Khu Thương Mại, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 06503611698
             15  Nhà Thuốc Dũng Hạnh 13/34  Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0913799414
             16  Đại Lý Song Phú Chợ Quang Vinh 1, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương 0975257191
             17  Quầy Thuốc Phúc Thọ 91  Tổ 3 KP Khánh Long, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0978816517
             18  Quầy Thuốc Hồng Phước Ấp Phú Thọ, Xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 01652555968
             19  Quầy Thuốc Lê Thị Ánh Ấp 1  Hội Nghĩa, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0974108106
             20  Quầy Thuốc Nguyễn Thị Bảo Kp Tân Long, P.Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 01666833660
             21  Quầy Thuốc Mạnh Hùng 67/B  Tổ 2 – Khu Phố 1, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 01683157776
             22  Quầy Thuốc Thiên Phúc Chợ Vĩnh Tân, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương 0972899360
             23  Quầy Thuốc Đại Dương Tổ 1 A – Ấp 1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 01653558859
             24  Quầy Thuốc Hoàng Anh KP Mỹ Hiệp, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 0915820996
             25  Quầy Thuốc Số 543 tổ 2  KP Mỹ Hiệp, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 0902790874
             26  Quầy Thuốc Thiên Lý tổ 1  KP Mỹ Hiệp, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 01643983662
             27  Quầy Thuốc Số 71 1646  Đường ĐH 401 – KP Tân Mỹ, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 0972780158
             28  Nhà Thuốc Công Định Ấp Hội Nghĩa, ., Tân Uyên, Bình Dương 0973.783.565
             29  Nhà Thuốc Minh Long Phú Trung, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 0977.009.840
             30  Nhà Thuốc Thu Dân Ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 0946760652
             31  Nhà Thuốc Bảo Gia Tổ 1 Khu Phố Thắng Lợi, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0918153937
             32  Nhà Thuốc Minh Nguyệt Tổ 1 Ấp Hóa Nhật, Tân phước khánh, Tân Uyên, Bình Dương 01682972632
             33  Quầy Thuốc Hà Vân 340 Tổ 1 Khu phố 6, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0988147661
             34  Quâỳ Thuốc Số 471 Tổ 1 KP Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0988.934.368
             35  Nhà Thuốc Uyên Trang Tổ 1 Khu Phố Khánh Hội, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0976983611
             36  Quầy Thuốc Trường Thọ Ấp 1 Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0967756041
             37  Nhà Thuốc 470 Ấp 1 Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0868168355
             38  Nhà Thuốc Mỹ Linh Tổ 2 30 Khu Phố Khánh Hòa, Tân Phước, Tân Uyên, Bình Dương 0973154712
             39  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 600 1606C Khu Phố Mỹ Hiệp, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 01688097577
             40  Quầy Thuốc số 178( Thùy Trâm) 976 Tổ 2 Ấp 5, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0937485591
             41  Nhà Thuốc 261 223/A Tổ 1 Ấp 2, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0977786725
             42  Quầy Thuốc Số 501 98 Tổ 5 Khu Phố Khánh Thạnh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0949277070
             43  Quầy Thuốc Thùy Trang Ấp 4 Chợ Vĩnh Tân, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương 0971338773
             44  Nhà Thuốc Tân Tiến 2024D Khu Phố Phước Hải, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 0932063064
             45  Quầy Thuốc Số 10( Hải Yến) 2033D Khu Phố Phước Hải, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 0918596387
             46  QT 989 Ấp1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0966894467
             47  QT 36 Tổ 3 Khánh Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0986563525
             48  Tuyết Ngọc Ấp 1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 01697311282
             49  Nhà Thuốc Ngọc Ánh 508/ Tồ 2 Đường ĐT747 Ấp 3, X.Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 0909466144
             50  Nhà Thuốc Bình Khánh Tổ 1 Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0911551939
             51  Quầy Thuốc Tây Đan Nguyên Ấp 4 xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương 0977586748
             52  Nhà thuốc Tuyết Minh 14B2 Chợ Tân Uyên, Uyên Hưng Thị Xã Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương 0937052456
             53  Quầy Thuốc Thùy Trâm Chợ Vĩnh Tân, ., Tân Uyên, Bình Dương 01664697048
             54  Quầy Thuốc Bạch Đằng Ấp Bình Hưng, Bạch Đằng, Tân Uyên, Bình Dương 0984963162
             55  Quầy Thuốc 175 Tổ 6 Khu Phố 5, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0982208552
             56  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 43 Chợ Tân Uyên, Uyân Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0907124330
             57  Quầy Thuốc 497 195 Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0987397603
             58  Nhà Thuốc 357 104 Khu Phố Khánh Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0913176384
             59  Quầy Thuốc 341 Ấp 1 Lạc An ( Đối diện Nhà Thờ Lập Điền), Tân Uyên, Bình Dương 0918644939
             60  Quầy Thuốc 187( Thiên Hương) Tổ 4 Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0986200789
             61  Quầy Thuốc 154 Ngã Tư Bà Chi, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0984469892
             62  Quầy Thuốc Anh Trang Khu Phố Khánh Tân, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương 0978961331
             63  Quầy Thuốc Anh Minh Tổ 3 Khu Phố Bà Tri, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0983308748
             64  Quầy Thuốc Thùy Linh Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương 0968781114
             65  Nhà Thuốc Tốt Phước Sơn Thửa đất số 679 Tờ bản đồ số 42 Tổ 1 Khu Phố 5, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0963997456
             66  Quầy Thuốc Thanh Thảo Khu Phố Vĩnh Phước , Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương 0967913899
             67  Cơ Sở Bán Lẻ Thuốc An Thảo Tổ 2 Khu Phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương 0388812089
             68  Quầy Thuốc Cẩm Đường Phú Chánh 33 Ấp Phú Trung, Xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương 0907542801
             69  Cơ Sở Bán Lẻ Dược Liệu Thuốc Dược Liệu Thuốc Cổ Truyền Bình An Thửa đất Số 69 Tờ Bản Đồ Số 24, Thị Trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 0903004355
             70  Quầy Thuốc Số 511 Chợ Khánh Bình  Khu Phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương 0977051879
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Tân Đông Hiệp

  Tân Đông Hiệp

 • An Bình

  An Bình

 • Dĩ An

  Dĩ An

 • Dầu Tiếng

  Dầu Tiếng

 • Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

  Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

 • Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

  Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

 • Thuốc trị viêm xoang được hàng nghìn nhà thuốc khuyên dùng

  Thuốc trị viêm xoang được hàng nghìn nhà thuốc khuyên dùng