Tân Uyên

Tân Uyên

05/10/2017 10:43
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Quâỳ Thuốc Số 471 Tổ 1 KP Tân Bình, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0988.934.368
        2 Nhà Thuốc Mai Thọ Đường 29  Chợ Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0906904285
        3 Quầy Thuốc Ngọc Nga Quầy 6  Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0909447444
        4 Quầy Thuốc Số 391 21  TỔ 1 THẮNG LỢI, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0938175779
        5 Quầy Thuốc Thanh Thúy 40  Tổ 3 Khánh Thạnh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 01684463373
        6 Quầy Thuốc Thùy Dương Chợ Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0978369238
        7 Quầy Thuốc Kim Oanh KIOT 14  Chợ Tân Uyên, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0907909417
        8 Nhà Thuốc Nguyên Cương SẠP 3  Chợ Tân Uyên, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0975447644/0916169785
        9 Quầy Thuốc Số 90 Ấp 2, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 06503640641/ 0947414188
      10 Đại Lý Phi Hùng Ấp1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 06506278910
      11 Quầy Thuốc Hồng Diễm Ấp Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0933797945
      12 Quầy Thuốc Thanh Hương Ấp Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0984234794
      13 Nhà Thuốc Mỹ Duyên 113 Lô A  Khu Thương Mại, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 06503611698
      14 Nhà Thuốc Dũng Hạnh 13/34  Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0913799414
      15 Quầy Thuốc Hòa Cúc 57  Tổ 2 – KP Thắng Lợi, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0988256618
      16 Quầy Thuốc Phúc Thọ 91  Tổ 3 KP Khánh Long, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0978816517
      17 Quầy Thuốc Lê Thị Ánh Ấp 1  Hội Nghĩa, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0974108106
      18 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Bảo Kp Tân Long, P.Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 01666833660
      19 Quầy Thuốc Số 131 391  Tổ 4, Ấp 2, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0972397272
      20 Quầy Thuốc Mạnh Hùng 67/B  Tổ 2 – Khu Phố 1, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 01683157776
      21 Quầy Thuốc Hoàng Anh KP Mỹ Hiệp, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0915820996
      22 Quầy Thuốc Số 543 tổ 2  KP Mỹ Hiệp, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0902790874
      23 Quầy Thuốc Số 71 1646  Đường ĐH 401 – KP Tân Mỹ, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0973852208
      24 Nhà Thuốc 146 KP 8,P Uyên Hưng, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0989165646
      25 Nhà Thuốc Minh Long Phú Trung, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0977.009.840
      26 Quầy Thuốc 290 Xã Phú Chánh, , Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 01696175350
      27 Nhà Thuốc Uyên Trang Tổ 1 Khu Phố Khánh Hội, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0976983611
      28 Nhà Thuốc 470 Ấp 1 Hội Nghĩa, , Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0868168355
      29 Quầy Thuốc Ngọc Nga Quầy 6  Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0909447444
      30 Quầy Thuốc Số 391 21  TỔ 1 THẮNG LỢI, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0938175779
      31 Quầy Thuốc Thùy Dương Chợ Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0978369238
      32 Quầy Thuốc Kim Oanh KIOT 14  Chợ Tân Uyên, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0907909417
      33 Nhà Thuốc Nguyên Cương SẠP 3  Chợ Tân Uyên, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0975447644/0916169785
      34 Quầy Thuốc Hồng Diễm Ấp Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0933797945
      35 Quầy Thuốc Thanh Hương Ấp Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0984234794
      36 Nhà Thuốc Dũng Hạnh 13/34  Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0913799414
      37 Đại Lý Song Phú Chợ Quang Vinh 1, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0975257191
      38 Quầy Thuốc Hồng Phước Ấp Phú Thọ, Xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 01652555968
      39 Quầy Thuốc Lê Thị Ánh Ấp 1  Hội Nghĩa, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0974108106
      40 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Bảo Kp Tân Long, P.Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 01666833660
      41 Quầy Thuốc Đại Dương Tổ 1 A – Ấp 1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 01653558859
      42 Quầy Thuốc Thiên Lý tổ 1  KP Mỹ Hiệp, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 01643983662
      43 Quầy Thuốc Số 71 1646  Đường ĐH 401 – KP Tân Mỹ, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0973852208
      44 Nhà Thuốc Minh Long Phú Trung, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0977.009.840
      45 Nhà Thuốc 261 223/A Tổ 1 Ấp 2, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0977786725
      46 Quầy Thuốc Thùy Trang Ấp 4 Chợ Vĩnh Tân, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0979571345
      47 Nhà Thuốc Tân Tiến 2024D Khu Phố Phước Hải, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0932063064
      48 Quầy Thuốc Số 10( Hải Yến) 2033D Khu Phố Phước Hải, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0918596387
      49 Quầy Thuốc 3460 Ấp 2, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 938746297
      50 Nhà Thuốc Bình Khánh Tổ 1 Khu Phố Ông Đông, Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0911551939
      51 Quầy Thuốc Tây Đan Nguyên Ấp 4 xã Vĩnh Tân, , Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0977586748
      52 Nhà thuốc Tuyết Minh 14B2 Chợ Tân Uyên, Uyên Hưng Thị Xã Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0937052456
      53 Quầy Thuốc 175 Tổ 6 Khu Phố 5, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0982208552
      54 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 43 Chợ Tân Uyên, Uyân Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Tân Uyên Bình Dương 0907124330
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Thuận An

  Thuận An


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Dầu Tiếng

  Dầu Tiếng


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bắc Tân Uyên

  Bắc Tân Uyên


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tân Uyên

  Tân Uyên

 • Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

  Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

  Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

 • Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng

  Cô giáo Ninh Bình chia sẻ bí kíp trị viêm mũi dị ứng chỉ sau 01 tháng