Thái Nguyên

Thái Nguyên

06/10/2017 22:18
 STT  ĐỊA CHỈ  PHƯỜNG  QUẬN  TỈNH  CHỦ NT  SĐT
1 Nt Hằng Hải -Cô Ngần,213 Lưu Nhân Chú, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hương Sơn Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đinh Thúy Ngần 0912456783
2 Nt 57- Anh Thiện,Số Nhà 57 Đường Gang Thép, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Vũ Nguyên Thiện 02803832151
3 Nt Sơn Ka,Số Nhà B1 Đường Gang Thép, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Thị Đạt 02803832089
4 Nt Lan Đức,Đường Phố Hương, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Dương Thị Mai Lan 0975123890
5 Nt Hương Tính,Tổ 15  Quốc Lộ 37, Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Hương Tính 0984354312
6 Nt Hiếu Hường,Tổ 2 Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hương Sơn Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Hường 01689078851
7 Nt Hiệp Thúy,19/1 -Tổ 2 Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hương Sơn Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Thúy 01668261266
8 Http Số 11 – Chị Linh,Tổ 17 Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hương Sơn Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Hoài Linh 0942181228
9 Cty CP DP Hoàng Lan,SN 3 tổ 3 đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Dương Thị Lan 0912700699
10 Nt Hà Vinh,Tổ 17, Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quán Triều Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Trần Thị Hà 0917334124
11 NT Số 14 Nguyễn Thị Tú Uyên,626  Dương Tự  Minh, Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quán Triều Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Tú Uyên 0977008245
12 Nt Hải Yến,679 Dương Tự  Minh, Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quán Triều Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Vi Hải Yến 01645136898
13 Nt Bách Khang,832 A Dương Tự  Minh, Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quang Vinh Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Minh Thi 0912450045
14 Cty CP Dược và VTYT Thái Nguyên,477 đường Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phạm Thị Thu Hiền 0976208101
15 Nt Huế Trang,469 Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Quỳnh Trang 0936736086
16 Nt Phượng Lê,Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Trần Minh Dương 02803846324
17 Nt Thư Thái,Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đỗ Thị Thái 02803646502
18 Qt Mai Tuyến,Xóm Nam Đồng, Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Cương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Mai Thị Tuyến 01689319266
19 NT Thúy Nga,Kiot 04 Chợ Phú Thái-Tổ 10, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Ngô Thị Thúy Nga 0989512700
20 Phan Thùy,Tổ 10, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quyết Thắng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Thùy 0976485622
21 NT số 16-Hải Dung,280 Tổ 4, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Hoàng Thị Kim Toan 0972751638
22 Nt Hải Bắc,Sn 121  Cách Mạng Tháng 8, Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hương Sơn Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đào Thị Hàng Hải 0981005009
23 Nhà thuốc Lương Hiền,Tổ 10, Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Long Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Trần Thị Thu Huyền 01689984360
24 NT Uy Vũ,Xóm Đức Cường, Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Thịnh Đức Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phạm Thị Kim Ngân 0973342000
25 NT Phương Nhung, Tổ 18 Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Phương Nhung 01692997603
26 QT Số 6, Tổ 10, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Ngô Thị Hải 0982034987
27 Nt Minh Cầu,20Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Thúy 0974058068
28 Nt Thùy Mỵ,304 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Thùy Mỵ 02803856082
29 Nt Thành Lịch,306 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Vi Thị Nhân 02803854281
30 Nt Hữu Yến,965 Dương Tự Minh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Thị Yến 0973783880
31 Nt Hà Tuyên,334 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Huyền 0972998068
32 NT Duy Tân,605_Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Khánh Ly 02803859378
33 NT Bảo Trà,Số 5 Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đặng Bảo Trà 0974923999
34 NT Hoàng Hiền,185 Bến Oánh, Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Hoàng Hiền 0985896213
35 NT Huyền Trang,759 lương ngọc quyến, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Huyền Trang 0944404000
36 NT Phương Hòa,434 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Vũ Phương Hòa 0904012662
37 Cty Phương Bắc,312a, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên hoàng quốc thịnh 0913099083
38 Cty Tuyên Thân,tổ 13, Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thanh Tuyên 01233603388
39 NT Linh Linh,Ki ốt chợ T3 Nhất, Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tích Lương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Vũ Hiền Linh 0982682794
40 NT Việt Trang,SN 106 Tổ 3, Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tích Lương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đàm Hương Trang 01689307609
41 NT Ba Hạnh,Ki ốt chợ T3 Nhất, Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tích Lương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thúy Hạnh 0943653814
42 QT Trạm Y Tế Gia Sàng,Tổ 2, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Hường 01699670286
43 NT Trang Huân,Ki ốt  chợ Bờ Hồ_ Tổ11, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Lập Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Huân 01237776398
44 NT Hồng Tuyến,414A_thống Nhất, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Thịnh Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đoàn Thị Hoa 0977651440
45 NT Phương Huy,167  Thống Nhất, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Lập Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Phương 0983523283
46 NT Sơn Hằng,282_Đường Ga, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quang Trung Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Vũ Thúy Hằng 0911239003
47 NT Hiền Linh,392_Đương Ga, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quang Trung Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Vân Anh 0912368204
48 NT Phú Hưng,254_Đường Ga, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quang Trung Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đào Thị Hằng 0976177037
49 NT Chung Linh,3 Lương Thế Vinh, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Quang Trung Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Hòa 0984597464
50 HT TP Số 1,447 _Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Mai Nga 0977337553
51 NT Trần Hưng,1145 tổ 11, Phương Phú, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Phương Phú Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Tươi 0978378606
52 Nt Hoàng Giang,Sn 364 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phùng Thị Kim Hoàn 0915216028
53 NT Ngọc Nhung,264, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Phan Đình Phùng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Nhung 0988199099
54 NT Xuân Hòa 8,Đường Xuân Hòa, Xuân Hòa, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Xuân Hòa Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Thị Hiền 0914960069
55 NT Hoài An,284 Quốc Lộ 3, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Tân Lập Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Bích Hòa 0985328886
56 NT Yến Tú,559 Cách Mạng Tháng 8, Tổ 4, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Hoàng Hải Yến 0979881009
57 NT Bình An,197 đường Bến Oánh, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Trưng Vương Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Hường 0914436000
58 NT Chi Duệ,Kiot chợ Gia Sàng, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Lê Thị Minh 01652048528
59 NT Hải Hoa,944 đường Cách mạng tháng 8, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Trung Thành Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Thị Hoa 01663477559
60 NT Đức Thiện,15d tổ 22, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Hoàng Thị Chi 0987930859
61 NT Ngọc Hà,590 Đường CMT8, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Trần Thị Thu Hà 0868987828
62 NT Gia Sàng,708 đường Cách mạng tháng 8, tổ 9, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Đinh Thị Thu Ngân 0976311115
63 NT Giang Châu,25A1 đường Phủ Liễn, tổ 19, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Phạm Thị Thanh Tâm 0973539836
64 QT Lan Hoa,Xóm Ao Voi, Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đồng Bẩm Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Lê Thị Lan Hoa 0975333696
65 NT Hương Dung, 536 đường cách mạng tháng 8, Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Gia Sàng Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Nguyễn Hương Dung 0904374661
66 Hiệu thuốc số 18, số 2,tổ 6 , Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Đồng Quang Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên Hoàng Thị Sim 0968803299

 

Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Hai Bà Trưng

  Hai Bà Trưng

 • Kiến An

  Kiến An

 • Nam Sách

  Nam Sách

 • Na Rì

  Na Rì

 • Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

  Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

 • Dược sỹ Hà Nội mách bạn cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Hà Nội mách bạn cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

  Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh