Thành phố Bảo Lộc

 Thành phố Bảo Lộc

17/04/2018 09:56
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Hoài Thiện 5  Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0633862289
        2 Nhà Thuốc Hồng Phúc (Quầy thuốc số 30) 23  Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0918395967
        3 Nhà thuốc Hải An Kiô 8-9 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0919853160
        4 Nhà thuốc Hồng Hải 56 Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0633864391
        5 Nhà thuốc Thiên Phước 4/2  Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0937376676
        6 Quầy thuốc số 58 (Phúc An) 2 Trần Phú, Lộc Tiến, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0633902010/ 0926417591
        7 Quầy Thuốc Số 41 (Quầy thuốc số 32 (Hà Phương)) 833 Trần Phú, Phường Blao, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0972613623
        8 Quầy thuốc  Thanh Đào 1395  Quốc Lộ 20, Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0976142445
        9 Quầy thuốc số 52 (Cô Trung) Thôn 1  Quốc Lộ 20, Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0633865045
      10 Quầy thuốc số 59 (Chú Thiệp) Thôn 1  Quốc Lộ 20, Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0908947686
      11 Quầy thuốc Minh Thuận 281  Blao Sre, Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 01692994990
      12 Nhà Thuốc Thiên Ân Số 7 Nguyễn Công Chứ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 01688360215
      13 Quầy Thuốc  Số 54  (Linh Duyên) 34  Nguyễn Văn Trổi, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 06371173001208550938
      14 Quầy thuốc số 15 191  Trần Phú, Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0633725020
      15 Nhà Thuốc Hoa Sen (Quầy thuốc số 16) 3  Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0633863680
      16 Quầy thuốc số 27 238  Hà Giang, Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0963161386
      17 Quầy Thuốc Số 25 240 Trần Phú, Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 01663904776
      18 Quầy Thuốc  Số 37 (Chi Linh) 179  Trần Phú, Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0633862693
      19 Nhà Thuốc Mạnh Quân(Quầy thuốc số 22 (Cô Linh)) 205  Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0984020249
      20 Quầy thuốc số 10 (Anh Cường) 247  Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0633717669
      21 Quầy thuốc số 45 (Gia Ân) 730  Trần Phú, 0, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0907572303
      22 Quầy thuốc Thanh Thanh Hoa Ninh, Di Linh, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0977334037
      23 Quầy thuốc số 15 ( Tuyết Mai) Gun Re, Di Linh, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0943913385
      24 Quầy thuốc số 9 (Chị Thùy) Gun Re, Di Linh, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 01674463437
      25 Quầy thuốc số 14 (Chị Chung) Tân Nghĩa, Di Linh, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0972683100
      26 Nhà thuốc Tế Dân 125  Phan Bội Châu, P1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0948175555
      27 Quầy thuốc  số 17 802Nguyen Văn Cừ, Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 977578516
      28 Quầy Thuốc Số 38 36 Nguyễn Thị Minh Khai, , Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0902 310 947
      29 Quầy thuốc số 12 1569  Quốc Lộ 20, Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 633865573
      30 Quầy Thuốc Sô  46 99 B Phan Châu Trinh, Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0989299639
      31 Quầy thuốc  số 31 24Đường 1Thang5, P.Blao, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 913484656
      32 Nhà Thuốc Bảo An 213 Phan Bội Châu, P1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 987666279
      33 Quầy thuốc số 29 970 Trần Phú, Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng Thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng 0978189656
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đơn Dương 

  Đơn Dương 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 •  Đạ Huoai 

   Đạ Huoai 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Di Linh 

  Di Linh 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đức Trọng

  Đức Trọng

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

  Thoát bệnh viêm xoang mạn tính nhờ kiên trì dùng thuốc thảo dược

 • Hết viêm xoang chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hết viêm xoang chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách