Thành phố Buôn Ma Thuột 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

13/04/2018 14:20
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Số 06 199 Y Moan, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0914056363
        2 Nhà thuốc Bùi Tâm Minh 41/5B Lê Hồng Phong, Phường tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0975798818
        3 Nhà Thuốc  Huy Nghĩa 85  Nguyễn Công Trứ, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0905433031
        4 Thiên An Chợ  Phan Chu Trinh, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 2623977393
        5 Quầy Thuốc  Minh An 254  Phan Chu Trinh, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 02626290239
        6 Nhà Thuốc Doanh Nghiệp 45 74   Ama Khê, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0912684040
        7 Quầy Thuốc Số 42 395  Phan Chu Trinh, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 2623952835
        8 Hà Nam 59  Hùng Vương, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 2623813453
        9 Tuyết Nhung (Quầy Thuốc Dn Số 51) 34  Nguyễn Tất Thành, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 2622217304
      10 Nhà Thuốc  Đông Dương 184  Ngô Quyền, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0933977888
      11 Quầy Thuốc  Phúc An 418 Lê Duẩn, Quốc Lộ 14, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0978932398
      12 Quầy Thuốc  Số 82 119 Y Wang, 0, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0909474799
      13 Quầy Thuốc  Số 69 Y Wang, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 2623812751
      14 Quầy Thuốc  122 29 Trần Hưng Đạo, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0906715071
      15 Quầy Thuốc  Kiều Trang 128 Amakhe, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0976274567
      16 Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Tân An 39 Lý Tự Trọng, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 01635972038
      17 Đại lý Tân Thái Bình 18 Nơ Trang Long, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0905047000
      18 Quầy Thuốc 125 Xã Hòa Xuân, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 1695120109
      19 Quầy Thuốc Minh Tâm 465 Lê Duẩn, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 2623947999
      20 Quầy Thuốc 11 150 Hà Huy Tập, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 2623954129
      21 Quầy Thuốc 140 233 Hà Huy Tập, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 935156968
      22 Quầy Thuốc 131 Phan Huy Chú, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0944935334
      23 Nhà Thuốc Minh Trang 443 Phan Bội Châu, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0915477993
      24 Quầy Thuốc  Doanh Nghiệp 34 121 A  Lê Duẩn, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 02623850420
      25 Quầy Thuốc Số 21 57 Nguyễn Viết Xuân, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0945743131
      26 Nhà Thuốc Hà Phương 90A  Mai Hăc Đế, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 01238477377
      27 Quầy Thuốc Số 57 34A  Y Nuê, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0913314477
      28 Nhà Thuốc Phương Trang 1  Lý Thường Kiệt, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 05003857717
      29 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 5 63  Nguyễn Thị Minh Khai, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0914032479
      30 Quầy Thuốc Số 98 Thôn 2 Cư Bua, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0913023739
      31 Quầy Thuốc 105 199 MAI HẮC ĐẾ, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0943500769
      32 Quầy Thuốc Nguyên Khang Cư Bua, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0935471515
      33 Công Ty Cổ Phần Dược -Vật Tư Y Tế Đắk Lắk 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0983369741
      34 Nhà Thuốc Vinh Sơn 01 Quang Trung, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 02623775858
      35 Nhà Thuốc Thành Nhân 372 Lê Duẩn, Phường Etam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0976487815
      36 Nhà Thuốc Tâm Phúc 220 Phan Huy Chú, Phương Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0934919616
      37 Nhà Thuốc Bình Minh 133 Điện Biên Phủ, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0905414131
      38 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 22 132  Nguyễn Thái Bình, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 050038621971
      39 Quầy Thuốc Bắc Ninh 224  Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0987560278
      40 Quầy Thuốc Kim Ngân 122 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0906477747
      41 Nhà Thuốc An Tâm 50  Y Jút, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 05003853989 , 0984055709
      42 Nhà Thuốc Hòa Bình 104  Y Jút, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 05003853857
      43 Nhà thuốc Tây Sơn 88  Lê Hồng Phong, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 05003852454 ,0974046265
      44 Nhà Thuốc Kim Cúc (Nhà thuốc số 37 ) 101  Lê Hồng Phong, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 05003855011
      45 Quầy thuốc số 132 (Hoàng Trang) 55  Y Ngông, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 02623843579
      46 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 55 209  Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 05003865024
      47 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 30 176  Phạm Văn Đồng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 05003823410 , 0948136710
      48 Nhà Thuốc Hương Giang 193  Thôn 5 Xã Hòa Thuận Đạt Lý, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0935409900
      49 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 75 38  Thôn 2 Ea Tu Đạt Lý, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0968573052
      50 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 85 KM 9  Thôn 1 Ea Tu Đạt Lý, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 01678935040 0912777702
      51 Quầy Thuốc Cô Nguyên , Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 05003813692 ,0985139393
      52 Nhà Thuốc Anh Minh 20 Y jút, Thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0912203329
      53 Quầy Thuốc Hà Anh 99 Nguyễn Du, , Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 0984616947
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Krông Ana 

  Krông Ana 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Krông Buk 

  Krông Buk 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Ea Súp 

  Ea Súp 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Buôn Đôn 

  Buôn Đôn 

 • Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

  Viêm xoang trở nặng hơn chỉ vì nhậu quá nhiều

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

  Chia sẻ – trị viêm xoang từ Thực phẩm chức năng “thần thánh” Tiền mất – tật mang

 • Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ

  Chia sẻ cách trị viêm xoang ‘chuẩn đét’ của một Dược Sỹ