Thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt

17/04/2018 09:56
 STT  Tên Nhà thuốc  Địa chỉ đầy đủ  Quận/Huyện  Tỉnh  SĐT
        1  Nhà Thuốc Hồng Vân  313 Trại Mát, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  02633814571
        2  Nhà Thuốc Minh Châu  48 Thông Thiên Ngọc , Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0912040083
        3  Nhà thuốc Kim Thái  33  Quang Trung, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 902929
        4  Nhà thuốc Minh Đức  63  Nguyễn Công Trứ, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 821199
        5  Nhà thuốc Tâm Đức  32   Ngô Quyền, 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 970553
        6  Nhà thuốc Chi Lăng  9  Mê Linh, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 811646
        7  Nhà thuốc Dược sỹ Phúc  69  Đường 3 tháng 2, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 822118
        8  Nhà thuốc Túy Hà  3B  Phù Đổng Thiên Vương, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 970870
        9  Nhà thuốc Đà Lạt  4  Đường 3 tháng 2, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 821649
      10  Nhà thuốc Hòa Bình  1  Hòa Bình, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 825911
      11  Nhà thuốc Hoàng Long  18C  Hai Bà Trưng, 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 817149
      12  Quầy thuốc số 10 Trại Mát  B1-B2  Chợ Trại Mát, 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 826938
      13  Nhà thuốc Lạc Hồng  25B  Phan Đình Phùng, 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 510575
      14  Nhà thuốc Lương Hoa  15B  Nguyễn Thị Minh Khai, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 822869
      15  Nhà thuốc Mai Hắc Đế  7  Mai Hắc Đế, 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 970891
      16  Nhà thuốc Toàn Khang  32  Nguyễn Thị Minh Khai, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 824533
      17  Nhà thuốc Ngọc Dung  Lô A2  KQH Sương Mai – Quang Trung, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 829704
      18  Nhà thuốc Nhân Hòa  10  Nguyễn Thị Minh Khai, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 824827
      19  Nhà thuốc Thiện Nhân  72A/2  Bùi Thị Xuân, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 830527
      20  Nhà Thuốc Nhã Phương (Quầy thuốc số 12)  30  Trần Hưng Đạo, 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 811819
      21  Quầy thuốc số 7 Đà Lạt  320/19   Nguyên Tử Lực, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 554799
      22  Nhà Thuốc Hoàng Phương (cũ Quầy thuốc số 4)  10  Chi Lăng, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 830193
      23  Nhà thuốc Minh Nhật  4C  Yersin, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 970969
      24  Nhà thuốc Tâm Đức  32  Ngô Quyền, 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 970553
      25  Nhà thuốc Hoa Sen  Kios 1-B 356-357-358  Chợ Đà Lạt, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 705668
      26  Đại lý Lạc Xuân  2  Lạc Xuân, Đơn Dương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0975 246343
      27  Đại lý Huyền  504  Lạc Viên, Đơn Dương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633 633024
      28  Quầy Thuốc Số 41 (Quầy Thuốc  Kim Hằng)  Liên Khương, Đức Trọng, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0975214101
      29  Quầy thuốc Quốc Lộc  Triệu Việt Vương, 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0965498969
      30  Quầy thuốc Xuân An  xuân an, 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0919 856846
      31  Nhà Thuốc Quỳnh Mai ( cũ Quầy thuốc số 23)  Hoàng Văn Thụ, 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  063 2211504
      32  Nhà Thuốc Quý Bảo  269 Phan Đình Phùng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  02633835684
      33  Nhà Thuốc Vạn Tâm  280 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633535968
      34  Nhà Thuốc Minh Sơn  46 Bà Triệu, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0633828249
      35  Quầy Thuốc 40  Thôn 5, Xã Tà Nung, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0982849863
      36  Nhà Thuốc Lân Hà  250 Bùi Thị Xuân, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0936 280284
      37  Nhà Thuốc Khánh Nguyên  351/2 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  02633755225
      38  Nhà Thuốc An Sinh  118 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0961232435
      39  Nhà Thuốc Ngân Hà  129 Nguyên Tử Lực, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0983969112
      40  Nhà Thuốc Thảo Nguyên  35 Xô Viết Nghệ Tỉnh Phường 7, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0916232309
      41  Nhà Thuốc Nhân Tâm  44 Trần Phú, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0918650202
      42  Nhà Thuốc Minh Hằng  122 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  02633552801
      43  Nhà Thuốc Hồng Hoa  8/9 Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0964 474224
      44  Quầy Thuốc Ngọc Hà  4/9 Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0908664105
      45  Quầy Thuốc Nhân Tâm  Tổ 2 Thôn Phát Chi , Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  0945189292
      46  Quầy Thuốc Trạm Hành  Trạm Hành, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  Thành phố Đà Lạt  Lâm Đồng  098 3364477
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Đơn Dương 

  Đơn Dương 

 • Thành phố Đà Lạt

  Thành phố Đà Lạt

 • Đức Trọng

  Đức Trọng

 •  Thành phố Bảo Lộc

   Thành phố Bảo Lộc

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

  Hết nghẹt mũi, chảy dịch mũi do viêm xoang nhờ điều trị đúng cách

 • Giã từ 15 năm mắc bệnh “ác mộng” – viêm xoang

  Giã từ 15 năm mắc bệnh “ác mộng” – viêm xoang

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược