Thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt

17/04/2018 09:56
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc Hồng Vân 313 Trại Mát, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 02633814571
        2 Nhà Thuốc Minh Châu 48 Thông Thiên Ngọc , Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0912040083
        3 Nhà thuốc Kim Thái 33  Quang Trung, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 902929
        4 Nhà thuốc Minh Đức 63  Nguyễn Công Trứ, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 821199
        5 Nhà thuốc Tâm Đức 32   Ngô Quyền, 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 970553
        6 Nhà thuốc Chi Lăng 9  Mê Linh, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 811646
        7 Nhà thuốc Dược sỹ Phúc 69  Đường 3 tháng 2, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 822118
        8 Nhà thuốc Túy Hà 3B  Phù Đổng Thiên Vương, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 970870
        9 Nhà thuốc Đà Lạt 4  Đường 3 tháng 2, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 821649
      10 Nhà thuốc Hòa Bình 1  Hòa Bình, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 825911
      11 Nhà thuốc Hoàng Long 18C  Hai Bà Trưng, 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 817149
      12 Quầy thuốc số 10 Trại Mát B1-B2  Chợ Trại Mát, 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 826938
      13 Nhà thuốc Lạc Hồng 25B  Phan Đình Phùng, 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 510575
      14 Nhà thuốc Lương Hoa 15B  Nguyễn Thị Minh Khai, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 822869
      15 Nhà thuốc Mai Hắc Đế 7  Mai Hắc Đế, 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 970891
      16 Nhà thuốc Toàn Khang 32  Nguyễn Thị Minh Khai, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 824533
      17 Nhà thuốc Ngọc Dung Lô A2  KQH Sương Mai – Quang Trung, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 829704
      18 Nhà thuốc Nhân Hòa 10  Nguyễn Thị Minh Khai, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 824827
      19 Nhà thuốc Thiện Nhân 72A/2  Bùi Thị Xuân, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 830527
      20 Nhà Thuốc Nhã Phương (Quầy thuốc số 12) 30  Trần Hưng Đạo, 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 811819
      21 Quầy thuốc số 7 Đà Lạt 320/19   Nguyên Tử Lực, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 554799
      22 Nhà Thuốc Hoàng Phương (cũ Quầy thuốc số 4) 10  Chi Lăng, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 830193
      23 Nhà thuốc Minh Nhật 4C  Yersin, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 970969
      24 Nhà thuốc Tâm Đức 32  Ngô Quyền, 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 970553
      25 Nhà thuốc Hoa Sen Kios 1-B 356-357-358  Chợ Đà Lạt, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 705668
      26 Đại lý Lạc Xuân 2  Lạc Xuân, Đơn Dương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0975 246343
      27 Đại lý Huyền 504  Lạc Viên, Đơn Dương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633 633024
      28 Quầy Thuốc Số 41 (Quầy Thuốc  Kim Hằng) Liên Khương, Đức Trọng, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0975214101
      29 Quầy thuốc Quốc Lộc Triệu Việt Vương, 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0965498969
      30 Quầy thuốc Xuân An xuân an, 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0919 856846
      31 Nhà Thuốc Quỳnh Mai ( cũ Quầy thuốc số 23) Hoàng Văn Thụ, 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 063 2211504
      32 Nhà Thuốc Quý Bảo 269 Phan Đình Phùng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 02633835684
      33 Nhà Thuốc Vạn Tâm 280 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633535968
      34 Nhà Thuốc Minh Sơn 46 Bà Triệu, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633828249
      35 Quầy Thuốc 40 Thôn 5, Xã Tà Nung, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0982849863
      36 Nhà Thuốc Lân Hà 250 Bùi Thị Xuân, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0936 280284
      37 Nhà Thuốc Khánh Nguyên 351/2 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 02633755225
      38 Nhà Thuốc An Sinh 118 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0961232435
      39 Nhà Thuốc Ngân Hà 129 Nguyên Tử Lực, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0983969112
      40 Nhà Thuốc Thảo Nguyên 35 Xô Viết Nghệ Tỉnh Phường 7, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0916232309
      41 Nhà Thuốc Nhân Tâm 44 Trần Phú, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0918650202
      42 Nhà Thuốc Minh Hằng 122 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 02633552801
      43 Nhà Thuốc Hồng Hoa 8/9 Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0964 474224
      44 Quầy Thuốc Ngọc Hà 4/9 Ngô Gia Tự, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0908664105
      45 Quầy Thuốc Nhân Tâm Tổ 2 Thôn Phát Chi , Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 0945189292
      46 Quầy Thuốc Trạm Hành Trạm Hành, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Thành phố Đà Lạt Lâm Đồng 098 3364477
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đơn Dương 

  Đơn Dương 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đức Trọng

  Đức Trọng


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Lâm Hà 

  Lâm Hà 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bảo Lâm 

  Bảo Lâm 

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

 • Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

  Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

 • Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học

  Bí quyết điều trị viêm mũi, xoang thành công của một Giảng viên Đại Học