Thành Phố Pleiku

Thành Phố Pleiku

16/08/2017 11:53

 

 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc Trung Tâm 4, Quang Trung, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0979126903
        2 Quầy Thuốc Hoàng Anh 43,Phan Kế Bích, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01668009091
        3 Nhà Thuốc Quang Trung 7  Quang Trung, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593824782
        4 Nhà Thuốc Kim Phát 36   Nguyễn Thiện Thuật, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01677666778
        5 Nhà Thuốc Hoàng 76  Hoàng Văn Thụ, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0906418515
        6 Nhà Thuốc Số 4 76  Cách Mạng T8, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593821023
        7 Quầy Thuốc Số 04 308  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0905411061
        8 Nhà Thuốc Minh Sang 184  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593820515
        9 Nhà Thuốc Quang Hiếu 206  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01228567568
      10 Quầy Thuốc Đình Quyên 710  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593820596
      11 Quầy Thuốc An Tâm 402  TrườNg Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0984185316
      12 Nhà Thuốc Xuân Thủy 5  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593826763
      13 Quầy Thuốc Ngọc Cảnh 558   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0909828675
      14 Nhà Thuốc  Hòa 362   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01687644909
      15 Quầy Thuốc Tú Trinh 264   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593759816
      16 Nhà Thuốc Huyền Trân 204  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0935096779
      17 Quầy Thuốc Đức Lâm 99 Cách Mạng T8, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01676763545
      18 Quầy Thuốc  Linh 10 Phù Đổng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593714848
      19 Nhà Thuốc Trần Huy TrườNg Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0979820406
      20 Nhà Thuốc Thiệu Khánh 15  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0983045249
      21 Quầy Thuốc Gia Hân 29 Lê Lai, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0934941511
      22 Nhà Thuốc Phương Trinh 524 Hùng Vương, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0979706858
      23 Quầy Thuốc Hải Yến 49 Trần Kiên, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 973934893
      24 Nhà Thuốc Thu Ba Chợ Phù Đổng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0975075599
      25 Quầy Thuốc  Số 11 An Phú, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0974530095
      26 Quầy Thuốc Thu Thủy 656 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0971525358
      27 Nhà Thuốc Trang 76  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 02693824162
      28 Nhà Thuốc Kim Chi 64  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593826709
      29 Nhà Thuốc Tế Phước Đường 42B  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0948440303
      30 Nhà Thuốc Nga 24  Hoàng Văn Thụ, Iakring, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593822220
      31 Đại Lý Thủy Tiên 3  Nguyễn Viết Xuân, Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01886346697
      32 Quầy Thuốc Số 02 97  Lê Lợi, Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 02693871910
      33 Nhà Thuốc Anh Huy Lô43  Lô 43  Trung Tâm Thương Mại, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0592203183
      34 Nhà Thuốc Hồng Nhung 575 Lê Đaị Hành, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0935537668
      35 Nhà Thuốc Oanh (Quầy Thuốc 06 (Chị Nga)) 495  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0987066144
      36 Quầy Thuốc Số 18B 204  Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 935047879
      37 Quầy Thuốc Số 69 411  Trường Sơn, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0935789191
      38 Nhà Thuốc Châu 11   Trần Phú, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593824736
      39 Quầy Thuốc Số 10 (Quầy Thuốc 126 Cũ) 02   Phan Đình Phùng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0975039152
      40 Hiệu Thuốc Số 12B 92  Wừu,  , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01227610388
      41 Nhà Thuốc Hưng Đạo 122   Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593826831
      42 Nhà Thuốc Xuân Lan 122A   Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593823827
      43 Quầy Thuốc 78 210  Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0931613378
      44 Hiệu Thuốc 6B 820  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01277357779 0982373779
      45 Quầy Thuốc 05 817  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593825094
      46 Đại Lý Phượng (Quầy Thuốc Số 51) 368  Tôn Đức Thắng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593863108
      47 Thuốc Tây Vân 313  Tôn Đức Thắng, Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0593863280
      48 Quầy Thuốc Mỹ Hà 27  Wuu, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 02693824387 0985405859
      49 Nhà Thuốc Hà Văn Vinh Phú Quang  Chưpuh, Chưphu, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0914127387
      50 Nhà Thuốc Ngoc Vân Thôn Hòa Thuận, Chưphu, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0935255280
      51 Nhà Thuốc Ngọc Sơn 266  Trường Sơn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01698112458
      52 Quầy Thuốc Số 02 295   Trần Phú, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0905231377
      53 Nhà Thuốc Chị Hằng 497  Phạm Văn Đồng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 01678964768
      54 Nhà Thuốc Huyền Trân 204  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0935096779
      55 Quầy Thuốc Minh Anh 248 Trường Sơn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0963032499
      56 Quầy Thuốct Số 65 – Ds Phạm Thị Giang 199D Phạm Văn Đồng – Playku – Gia Lai, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 593874844
      57 Quầy Thuốc 45B 259, Tôn Đức Thắng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0983698068
      58 Quầy Thuốc Số 47 442 Lê Đại Hành, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0968941789
      59 Nhà Thuốc Lâm Thanh 88 Thống Nhất, , Thành phố Pleiku, Gia Lai Thành phố Pleiku Gia Lai 0965394589
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đăk Đoa 

  Đăk Đoa 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đức Cơ 

  Đức Cơ 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Kông Chro

  Kông Chro


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đức Cơ

  Đức Cơ

 • Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • Dược sỹ Hà Nội chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng 10 năm dứt đến 90%

  Dược sỹ Hà Nội chia sẻ bí quyết trị viêm mũi dị ứng 10 năm dứt đến 90%

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

PHP error in Ad Inserter code block 2 - Block 2
Notice: Uninitialized string offset: 0