Thành Phố Pleiku

Thành Phố Pleiku

16/08/2017 11:53

 

 STT  Tên Nhà thuốc  Địa chỉ đầy đủ  Quận/Huyện  Tỉnh  SĐT
        1  Nhà Thuốc Trung Tâm  4, Quang Trung, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0979126903
        2  Quầy Thuốc Hoàng Anh  43,Phan Kế Bích, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01668009091
        3  Nhà Thuốc Quang Trung  7  Quang Trung, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593824782
        4  Nhà Thuốc Kim Phát  36   Nguyễn Thiện Thuật, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01677666778
        5  Nhà Thuốc Hoàng  76  Hoàng Văn Thụ, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0906418515
        6  Nhà Thuốc Số 4  76  Cách Mạng T8, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593821023
        7  Quầy Thuốc Số 04  308  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0905411061
        8  Nhà Thuốc Minh Sang  184  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593820515
        9  Nhà Thuốc Quang Hiếu  206  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01228567568
      10  Quầy Thuốc Đình Quyên  710  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593820596
      11  Quầy Thuốc An Tâm  402  TrườNg Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0984185316
      12  Nhà Thuốc Xuân Thủy  5  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593826763
      13  Quầy Thuốc Ngọc Cảnh  558   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0909828675
      14  Nhà Thuốc  Hòa  362   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01687644909
      15  Quầy Thuốc Tú Trinh  264   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593759816
      16  Nhà Thuốc Huyền Trân  204  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0935096779
      17  Quầy Thuốc Đức Lâm  99 Cách Mạng T8, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01676763545
      18  Quầy Thuốc  Linh  10 Phù Đổng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593714848
      19  Nhà Thuốc Trần Huy  TrườNg Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0979820406
      20  Nhà Thuốc Thiệu Khánh  15  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0983045249
      21  Quầy Thuốc Gia Hân  29 Lê Lai, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0934941511
      22  Nhà Thuốc Phương Trinh  524 Hùng Vương, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0979706858
      23  Quầy Thuốc Hải Yến  49 Trần Kiên, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  973934893
      24  Nhà Thuốc Thu Ba  Chợ Phù Đổng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0975075599
      25  Quầy Thuốc  Số 11  An Phú, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0974530095
      26  Quầy Thuốc Thu Thủy  656 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0971525358
      27  Nhà Thuốc Trang  76  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  02693824162
      28  Nhà Thuốc Kim Chi  64  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593826709
      29  Nhà Thuốc Tế Phước Đường  42B  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0948440303
      30  Nhà Thuốc Nga  24  Hoàng Văn Thụ, Iakring, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593822220
      31  Đại Lý Thủy Tiên  3  Nguyễn Viết Xuân, Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01886346697
      32  Quầy Thuốc Số 02  97  Lê Lợi, Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  02693871910
      33  Nhà Thuốc Anh Huy  Lô43  Lô 43  Trung Tâm Thương Mại, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0592203183
      34  Nhà Thuốc Hồng Nhung  575 Lê Đaị Hành, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0935537668
      35  Nhà Thuốc Oanh (Quầy Thuốc 06 (Chị Nga))  495  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0987066144
      36  Quầy Thuốc Số 18B  204  Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  935047879
      37  Quầy Thuốc Số 69  411  Trường Sơn, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0935789191
      38  Nhà Thuốc Châu  11   Trần Phú, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593824736
      39  Quầy Thuốc Số 10 (Quầy Thuốc 126 Cũ)  02   Phan Đình Phùng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0975039152
      40  Hiệu Thuốc Số 12B  92  Wừu,  , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01227610388
      41  Nhà Thuốc Hưng Đạo  122   Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593826831
      42  Nhà Thuốc Xuân Lan  122A   Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593823827
      43  Quầy Thuốc 78  210  Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0931613378
      44  Hiệu Thuốc 6B  820  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01277357779 0982373779
      45  Quầy Thuốc 05  817  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593825094
      46  Đại Lý Phượng (Quầy Thuốc Số 51)  368  Tôn Đức Thắng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593863108
      47  Thuốc Tây Vân  313  Tôn Đức Thắng, Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0593863280
      48  Quầy Thuốc Mỹ Hà  27  Wuu, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  02693824387 0985405859
      49  Nhà Thuốc Hà Văn Vinh  Phú Quang  Chưpuh, Chưphu, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0914127387
      50  Nhà Thuốc Ngoc Vân  Thôn Hòa Thuận, Chưphu, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0935255280
      51  Nhà Thuốc Ngọc Sơn  266  Trường Sơn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01698112458
      52  Quầy Thuốc Số 02  295   Trần Phú, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0905231377
      53  Nhà Thuốc Chị Hằng  497  Phạm Văn Đồng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  01678964768
      54  Nhà Thuốc Huyền Trân  204  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0935096779
      55  Quầy Thuốc Minh Anh  248 Trường Sơn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0963032499
      56  Quầy Thuốct Số 65 – Ds Phạm Thị Giang  199D Phạm Văn Đồng – Playku – Gia Lai, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  593874844
      57  Quầy Thuốc 45B  259, Tôn Đức Thắng, Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0983698068
      58  Quầy Thuốc Số 47  442 Lê Đại Hành, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0968941789
      59  Nhà Thuốc Lâm Thanh  88 Thống Nhất, , Thành phố Pleiku, Gia Lai  Thành phố Pleiku  Gia Lai  0965394589
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Kbang 

  Kbang 

 •  Ia Pa 

   Ia Pa 

 • Chư Păh

  Chư Păh

 • Ia Grai

  Ia Grai

 • Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

  Tôi đã hết viêm xoang nhờ dùng đúng thuốc và đúng cách

 • Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược

  Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược

 • Hết viêm xoang chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hết viêm xoang chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược