Thủ Đức

Thủ Đức

16/08/2017 11:19
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà thuốc Thanh Long 404 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0976985807
        2 Nhà thuốc Bá Lộc 646 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0963.859.739
        3 Nhà thuốc Hồng Ân 1005 Tỉnh Lộ 43, Bình Triệu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0906279306
        4 Nhà thuốc Ngân Thịnh Số 9 Đường 37, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0862777676
        5 Nhà thuốc Minh Tâm 1146 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 08622468267
        6 Nhà thuốc Bình Triệu 188A Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0822456393
        7 Nhà thuốc Bình Dân 202 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 037269508
        8 Nhà thuốc Hồng Ngọc 417 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0837270598
        9 Nhà thuốc Việt Đức 134 A4 Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0838960954
      10 Nhà thuốc Cát Tường 2 38 Đường 23, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0903485331
      11 Nhà thuốc Dũng Trang 1216 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0838960571
      12 Nhà thuốc An Dược 968 Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0908406606
      13 Nhà thuốc Long Vân 6 Đường Số 7, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0862839373
      14 Nhà thuốc Xuân Thanh 1 37 Đặng Thị Rành, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0907695917
      15 Nhà thuốc Hà Giang 6/1 Nguyễn Văn Lịch, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0862839864
      16 Nhà thuốc Vạn Hạnh 2 16 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0976474875
      17 Nhà Thuốc Ánh Châu 241 Linh Đông, LInh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0911103367
      18 Nhà Thuốc Tâm Đức 54A8 Ngô Chí Quốc, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0976474875
      19 Nhà thuốc Anh Quân 206 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0961963489
      20 Nhà Thuốc Số 11 161 Đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0989853022
      21 Nhà thuốc Minh Tâm 30 Đường số 11, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0989622844
      22 Nhà thuốc Minh Thanh 34 Phú  Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0837292350
      23 Nhà thuốc Mỹ Châu 42 Đường số 23, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0988379495
      24 Nhà thuốc Vạn Hạnh 610 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0976474875
      25 Nhà thuốc Tuấn Hòa 31 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0986545547
      26 Nhà thuốc An Bình 262 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0976926546
      27 Nhà thuốc Gia Phúc 32 Hồ Văn Tư, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 01688860042
      28 Nhà thuốc 35E 67 Đường 35, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0904400910
      29 Nhà thuốc Minh Tâm 8 53 Đường số 2, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0987705870
      30 Nhà thuốc Tấn Phát 924 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0976685859
      31 Nhà thuốc Á Châu 43 đường số 9, linh tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 909122269
      32 Nhà thuốc Tam Bình 652 tỉnh lộ 43, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 866597054
      33 Nhà thuốc Quốc Anh 138A Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0909442160
      34 Nhà thuốc Hạnh Hòa Xuân 32  Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0837201792
      35 Nhà thuốc Quỳnh Như 13 Tam Hà, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 01225713628
      36 Nhà thuốc Quang Thúy 375  Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0908746681
      37 Nhà thuốc Giang Sơn 2 87  Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0903993500
      38 Nhà thuốc Hồng Ngọc 44  Hoàng Diệu 2, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0902031499
      39 Nhà thuốc Khanh 138  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình  Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0987201384
      40 Nhà thuốc số 62 27  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0837221130
      41 Đại lý số 41 166  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 837260849
      42 Nhà thuốc Tấn Tài 16  Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0837292350
      43 Nhà thuốc Bảo Phương 206  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình  Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 822456393
      44 Nhà thuốc số 58 24  Đường 16, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0975223689
      45 Nhà thuốc  Hoàng Long 778  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình  Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 38960954
      46 Nhà thuốc Lan Ngọc 11  Đoàn Công Hớn, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0837205629
      47 Nhà thuốc Thủy Tiên 58  Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 1658188678
      48 Nhà thuốc số 56 441  Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0907801248
      49 Nhà thuốc Kim Ánh 60/2  Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0909960960
      50 Nhà thuốc Phương Thảo 102  Quốc Lộ 13 Cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 902487125
      51 Nhà thuốc An Việt 12  Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0837206229
      52 Nhà thuốc Bạch Dương 1200  Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 38971678
      53 Nhà thuốc Thanh Long 701/2  Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0907695917
      54 Nhà thuốc Tuyền Đức 48  Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0978057147
      55 Nhà thuốc Hạnh Phúc 93  Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 38965235
      56 Nhà thuốc Tam Hà 358  Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 62837965
      57 Nhà thuốc Ngọc Hoa 1034A  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0909138993
      58 Nhà thuốc An Vũ Ngàn 106A  Khu Phố 7, Đường Linh Đông, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 01688252325
      59 Nhà thuốc Thúy Kiều 61/5B  Đường 48, Khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 01672446788
      60 Nhà thuốc Đức Sanh Đường 47  Lô A Khu Phố 3, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0854030727/ 0962002599
      61 Nhà thuốc Vũ Linh 8   Đường 10, Khu phố 4, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0838971233
      62 Nhà thuốc Thanh Thủy 130  Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 909562979
      63 Nhà thuốc Thanh Bình 75 A Đường Số 1, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 908671882
      64 Nhà thuốc Bích Trâm 263  Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 932113696
      65 Nhà thuốc Thùy Trang 267  Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0906257996
      66 Nhà thuốc Phương Anh 140  Ngô Chí Quốc, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 90325779
      67 Phòng Chuẩn Trị Tam Bình 240C  Quốc Lộ 1A, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0903984312/ 01264695550
      68 Nhà thuốc Bảo Hòa Đường 26  Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0908801015
      69 Nhà thuốc Thu Vân 139A  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0838964819
      70 Nhà thuốc Ngọc Hồng 952/1  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 974473532
      71 Nhà thuốc Việt Đức 220  Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0835409854 0165220321
      72 Nhà thuốc Hồng Ngọc 54  Quốc Lộ 13 cũ, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 854037274
      73 Nhà thuốc Anh Thư 18  Đường 23 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0965837708
      74 Nhà thuốc Anh Thư 159  Lê Văn Chi, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0986467083
      75 Nhà thuốc Bảo Long 38  Đường số 4, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 1694225329
      76 Nhà thuốc Kim Phượng 54  Đường số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 903073205
      77 Nhà thuốc Phượng 29  Linh Trung, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 906888705
      78 Nhà thuốc Anh Đức 124  Đường số 8, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0909425982
      79 Nhà thuốc Thành Đạt 3F  Đường số 6, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0862833234
      80 Nhà thuốc An Bình 87  Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 938280139
      81 Nhà thuốc Minh Trang 1111  Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0988893498
      82 Nhà thuốc Quang Vinh 74  Đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 973139699
      83 Nhà thuốc Thanh Nhân 61A  Chương Dương, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 919433741
      84 Nhà thuốc Tấn Phát 78  Tô Vĩnh Diện, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0976685859
      85 Nhà thuốc Bình An 2 244  Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 984201267
      86 Nhà thuốc Bích Liên 374  Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 903663279
      87 Nhà thuốc Hạnh Ngân 198  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0836838903 0918297885
      88 Nhà thuốc Mỹ Anh 211  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0909540521
      89 Nhà thuốc Hoài Tâm 44  Đường số 11, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0909687045
      90 Nhà thuốc Ngọc Như 1140  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 1225713628
      91 Nhà thuốc Minh Hường 1283  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0908095536
      92 Nhà thuốc Mỹ Dung 49  Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0933767778
      93 Nhà thuốc Vinh Duyên 227  Gò Dưa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0916403119
      94 Nhà thuốc Hậu Giang 2 67  Đường số 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 969022630
      95 Nhà thuốc Vì Dân 48  Đường số 17, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 01682975097
      96 Nhà thuốc Ánh Đan Đường số 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0984217479
      97 Nhà thuốc Phước Dung 85  Đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0975696094
      98 Nhà thuốc Hải Dương 1  Đường số 10, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0919425200
      99 Nhà thuốc Thiên Phúc 819A  Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 1675788955
     100 Nhà thuốc Khiết Tâm 202  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 01673811306
     101 Nhà thuốc Phú Sang 176  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 01638830641
     102 Nhà thuốc Thanh Long 107  Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 1274722733
     103 Nhà thuốc 199 A2/20  khu Sun View Town, Hiệp Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 986711234
     104 Nhà thuốc Hòa Bình 420   Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 0918258003
     105 Nhà thuốc Anh Cường 41  Đường số 4, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh Thủ Đức Hồ Chí Minh 01658925478
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 3

  Quận 3


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 11

  Quận 11


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Cần Giờ

  Cần Giờ


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quận 2

  Quận 2

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • Dược sỹ Hà Nội mách bạn cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Hà Nội mách bạn cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

  Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính