Thủ Đức

Thủ Đức

16/08/2017 11:19
STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
1  Nhà thuốc Phú Khang 179 lê thị hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 908194178
1628037779
2  Nhà Thuốc Như Phượng 8A Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh , Tđ, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
3  Nhà Thuốc Mỹ Huyền 40 Đường Số 6, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 943668521
4  Nhà Thuốc An Phú 15A  Đường Số 6, Hiệp Bình Phước, Tđ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 128866325
5  Nhà Thuốc Bình Chiểu 1134 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh .
6  Nhà Thuốc Minh Nguyệt 217 Quốc Lộ 13 Cũ, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0981717799
7  Nhà Thuốc Thiên An Số 1 Đường 22, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0985824024
8  Nhà Thuốc Hoa Cúc 30 Đường 14, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0968131973
9  Nhà Thuốc Thiên Ân 189, Ngô Chí Quốc, KP2, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0987256783
10  Nhà Thuốc Tư Nhân Phước Bình 475 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0983858143
11  Nhà Thuốc Gia Phát 185 Tam Bình, KP2, Phường Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909009501
12  Nhà Thuốc Tây Gia Nghi 8 230B Đường Tam Bình, Phường Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0976170343
13  Nhà Thuốc Minh Khôi 29 Đường Số 4, KP5, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0985661623
14  Đại lý số 41 166  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 837260849
15  Nhà thuốc Bảo Phương 206  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình  Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 822456393
16  Nhà thuốc  Hoàng Long 778  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình  Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 38960954
17  Nhà thuốc Kim Thảo 171 Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0969285010
18  Nhà thuốc Phương Thảo 102  Quốc Lộ 13 Cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 902487125
19  Nhà thuốc Thanh Long 404 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0976985807
20  Nhà thuốc Ngọc Hoa 1034A  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909138993
21  Nhà thuốc Thúy Kiều 61/5B  Đường 48, Khu phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01672446788
22  Nhà thuốc Nhật Trang 209 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01648024308
23  Nhà thuốc Bích Trâm 263  Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 932113696
24  Nhà thuốc Thùy Trang 267  Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0906257996
25  Nhà thuốc Việt Đức 220  Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0835409854 0165220321
26  Nhà thuốc Hồng Ngọc 54  Quốc Lộ 13 cũ, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 854037274
27  Nhà thuốc Quang Minh 90  Đường số 8, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0838974181
28  Nhà thuốc Anh Đức 124  Đường số 8, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909425982
29  Nhà thuốc An Bình 87  Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 938280139
30  Nhà thuốc Hạnh Ngân 198  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0836838903 0918297885
31  Nhà thuốc Như Hằng II 110B  Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0972995050
32  Nhà thuốc Ngọc Như 1140  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1225713628
33  Nhà thuốc Phúc Khang 05  Đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1664195529
34  Nhà thuốc Minh Hường 1283  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0908095536
35  Nhà thuốc Ánh Đan Đường số 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0984217479
36  Nhà thuốc Khiết Tâm 202  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01673811306
37  Nhà thuốc Phú Sang 176  Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01638830641
38  Nhà thuốc Hòa Bình 420   Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0918258003
39  Nhà thuốc Anh Quân 206 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0961963489
40  Nhà Thuốc Tâm Đức 54A8 Ngô Chí Quốc, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0976474875
41  Nhà thuốc Minh Tâm 30 Đường số 11, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0989622844
42  Nhà thuốc Tâm 102A Lê Thị Hoa, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01647541738
43  Nhà Thuốc Tuấn Tài 26 Đường Số 4, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0963639183
44  Nhà Thuốc Pharma MiNi 11 Đường B Trưng Trắc, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0934607762
45  Nhà Thuốc Bác Sĩ Tuấn 25 Đường 38, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0914535646
46  Quầy Thuốc Gia Huy 61/D1 Đường 84, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01665611163
47  Nhà Thuốc Trọng Khang 140 Đường Trưng Trắc, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0964786164
48  Nhà Thuốc Hoàng Dũng 2 151A Đường Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
49  Nhà Thuốc Bình Minh 34 Ngô Chí Quốc, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0983076549
50  Nhà Thuốc Lê Anh 2 79 Đường Số 2, , Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0989824844
51  Nhà Thuốc Thu Trang 36/10 Đường Số 4, KP6, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0982780097
52  Nhà Thuốc Hồng Nhung 520/32 KP6, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0335599525
53  Nhà Thuốc Anh Tú Số 1 Đường 17 KP5, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
54  Nhà Thuốc An Hưng 27A Đường Số 5, KP1, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01268134985
55  Nhà thuốc Cát Tường 173 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình  Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0988379495
56  Nhà thuốc Minh Hoàng 1054 Tỉnh Lộ 44, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0918789326
57  Nhà thuốc Khanh 138  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình  Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0987201384
58  Nhà thuốc Phương Duy 888A  Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 907393598
59  Nhà thuốc số 56 441  Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907801248
60  Nhà thuốc Bá Lộc 646 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0963.859.739
61  Nhà thuốc Đức Trọng 1231/15   Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 985840860
62  Nhà thuốc Thành Đạt 3F  Đường số 6, Quốc Lộ 1K, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0862833234
63  Nhà thuốc Hồng Ân 1005 Tỉnh Lộ 43, Bình Triệu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0906279306
64  Nhà thuốc Hậu Giang 2 67  Đường số 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 969022630
65  Nhà thuốc Hải Dương 1  Đường số 10, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0919425200
66  Nhà thuốc Ngọc Minh 877 tỉnh lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 983076549
67  Nhà Thuốc Huy Hoàng 173 Đường 11, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0912144590
68  Nhà thuốc Thanh Loan 23 Đường 4, Tổ 4, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01638814908
69  Nhà Thuốc Ngọc Dung Số 23 Đường Số 11, Kp4, P. Linh Xuân, Thủ Đức, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 997167870
70  Nhà Thuốc Minh Châu 9 435 Hai Bà Trưng, KP.2, Phường 8, 3, Hồ Chí Minh 0964801720
71  Nhà Thuốc An Khang 2 A47 Đường B, Chợ Đầu Mối, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0904084168
72  Nhà thuốc Đức Sanh Đường 47  Lô A Khu Phố 3, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0854030727/ 0962002599
73  Phòng Chuẩn Trị Tam Bình 240C  Quốc Lộ 1A, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903984312/ 01264695550
74  Nhà thuốc Bảo Hòa Đường 26  Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0908801015
75  Nhà thuốc Minh Tâm 1146 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 08622468267
76  Nhà thuốc Thu Vân 139A  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0838964819
77  Nhà thuốc Hạnh Hòa Xuân 32  Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0837201792
78  Nhà thuốc Bình Triệu 188A Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0822456393
79  Nhà thuốc Quỳnh Như 13 Tam Hà, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01225713628
80  Nhà thuốc Quang Thúy 375  Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0908746681
81  Nhà thuốc Giang Sơn 2 87  Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903993500
82  Nhà thuốc Dũng Trang 1216 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0838960571
83  Nhà thuốc Hồng Ngọc 44  Hoàng Diệu 2, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0902031499
84  Nhà thuốc số 62 27  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0837221130
85  Nhà thuốc Tấn Tài 16  Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0837292350
86  Nhà thuốc số 58 24  Đường 16, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975223689
87  Nhà thuốc Việt Đức 134 A4 Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0838960954
88  Nhà thuốc Bình Dân 202 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 037269508
89  Nhà thuốc Phượng  Anh 30  Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 906584792
90  Nhà thuốc Lan Ngọc 11  Đoàn Công Hớn, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0837205629
91  Nhà thuốc Kim Phương 171  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 37221955
92  Nhà thuốc An Bình 262 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0976926546
93  Nhà thuốc Lê Uyên 15/3  Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 975967060
94  Nhà thuốc Long Vân 6 Đường Số 7, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0862839373
95  Nhà thuốc Thủy Tiên 58  Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1658188678
96  Nhà thuốc Bảo Ngân 2 1150 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0908474660
97  Nhà thuốc Kim Ánh 60/2  Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909960960
98  Nhà thuốc An Việt 12  Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0837206229
99  Nhà thuốc Quỳnh Phương 149A  Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0934439142
100  Nhà thuốc Bạch Dương 1200  Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 38971678
101  Nhà thuốc Thanh Long 701/2  Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907695917
102  Nhà thuốc Tuyền Đức 48  Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0978057147
103  Nhà thuốc Xuân Thanh 1 37 Đặng Thị Rành, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907695917
104  Nhà thuốc Hạnh Phúc 93  Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 38965235
105  Nhà thuốc Tam Hà 358  Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 62837965
106  Nhà thuốc Khánh Thịnh 97 Linh Trung, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0837222772
107  Nhà thuốc Phương Huy 41 Đường số 7 KP2, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0982213043
108  Nhà thuốc Hà Giang 6/1 Nguyễn Văn Lịch, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0862839864
109  Nhà thuốc Vũ Linh 8   Đường 10, Khu phố 4, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0838971233
110  Nhà thuốc Trường Giang 445A Kha Vạn Cân KP8, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907526282
111  Nhà thuốc Thanh Châu 16 Đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01218289898
112  Nhà thuốc Hồng Ngọc 417 Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0837270598
113  Nhà thuốc Gia Nghi 2 579 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0822175563
114  Nhà thuốc Thanh Thủy 130  Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 909562979
115  Nhà thuốc Thanh Bình 75 A Đường Số 1, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 908671882
116  Nhà thuốc Vạn Hạnh 2 16 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0976474875
117  Nhà thuốc Phương Anh 140  Ngô Chí Quốc, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 90325779
118  Nhà thuốc Cát Tường Số 4 Đường 25 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0123485917
119  Nhà thuốc Cát Tường 2 38 Đường 23, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903485331
120  Nhà thuốc Anh Thư 18  Đường 23 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0965837708
121  Nhà thuốc Anh Thư 159  Lê Văn Chi, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0986467083
122  Nhà thuốc Bảo Long 38  Đường số 4, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1694225329
123  Nhà thuốc Kim Phượng 54  Đường số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 903073205
124  Nhà thuốc Phượng 29  Linh Trung, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 906888705
125  Nhà thuốc Minh Trang 1111  Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0988893498
126  Nhà thuốc Quang Vinh 74  Đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 973139699
127  Nhà thuốc Thanh Nhân 61A  Chương Dương, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 919433741
128  Nhà thuốc Tấn Phát 78  Tô Vĩnh Diện, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0976685859
129  Nhà thuốc Đại Phúc 79  Đường số 10, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907370575
130  Nhà thuốc Bình An 2 244  Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 984201267
131  Nhà thuốc Gia Phúc 32 Hồ Văn Tư, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01688860042
132  Nhà thuốc Bích Liên 374  Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 903663279
133  Nhà thuốc Hoài Tâm 44  Đường số 11, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909687045
134  Nhà thuốc Mỹ Dung 49  Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0933767778
135  Nhà thuốc Vì Dân 48  Đường số 17, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01682975097
136  Nhà thuốc Minh Thanh 34 Phú  Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0837292350
137  Nhà thuốc Phước Dung 85  Đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975696094
138  Nhà thuốc Thiên Phúc 819A  Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1675788955
139  Nhà thuốc 199 A2/20  khu Sun View Town, Hiệp Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 986711234
140  Nhà thuốc Khang Linh 125  Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0862756598
141  Nhà thuốc Ngọc Hân 68  Đường số 4, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01695090960
142  Nhà thuốc Anh Cường 41  Đường số 4, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01658925478
143  Nhà thuốc Ngân Thịnh Số 9 Đường 37, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0862777676
144  Nhà thuốc Vạn Hạnh 610 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0976474875
145  Nhà thuốc Tuấn Hòa 31 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0986545547
146  Nhà Thuốc Ánh Châu 241 Linh Đông, LInh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0911103367
147  Nhà Thuốc Số 11 161 Đường số 11, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0989853022
148  Nhà thuốc Mỹ Châu 42 Đường số 23, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0988379495
149  Nhà thuốc Minh Tâm 8 53 Đường số 2, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0987705870
150  Nhà thuốc Tấn Phát 924 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0976685859
151  Nhà thuốc Kim Đông 16 linh đông, linh đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 854033516
152  Nhà thuốc Á Châu 43 đường số 9, linh tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 909122269
153  Nhà thuốc Tam Bình 652 tỉnh lộ 43, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 866597054
154  Nhà thuốc Quốc Anh 138A Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909442160
155  Nhà thuốc Phước An 30 lê văn chí, Linh trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 36401500
156  Nhà thuốc Anh Thy 5 đường số 17, Linh chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 01649912198
157  Nhà thuốc Tân Trang 41 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975918811
158  Nhà Thuốc Sông Lam 22A/1 Đường 25 , Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975805178
159  Nhà Thuốc Minh Nguyệt Số 10 Đường 45, Khu Phố 2 Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0938232968
160  Nhà Thuốc Thiện Đức Số 32 Đường 26, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0985840860
161  Quầy Thuốc An Nhàn 94 A Đường Số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0978480488
162  Nhà Thuốc Huyền My 21 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0982971900
163  Nhà Thuốc Phong Phú 112 Đường 17, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 982522877
164  Nhà Thuốc Linh Chiểu 25 Tô Vĩnh Diện, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 936817717
165  Nhà Thuốc Vạn Lợi 500 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 83699523
166  Nhà Thuốc Thiện Tâm 100A Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 01228600074
167  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa Gold Mouse 19 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 02839916789
168  Quầy Thuốc Kim Châu 23A Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0286783868
169  Nhà Thuốc Quốc Khánh 69 Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 886257436
170  Nhà Thuốc An Vũ Ngàn 120C Linh Đông, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1688252325
171  Nhà Thuốc Huyền Thương 967 Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 908698849
172  Nhà Thuốc Thiên Phúc 56 Tô Vĩnh Diện, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0908565557
173  Nhà thuốc Việt Thắng 125 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1643392695
174  Nhà Thuốc Thảo Nghi 21 Đường 12, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0988124125
175  Nhà Thuốc Rosy 30 Đường 25, KP1, Phường Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0988270622
176  Nhà Thuốc An Khánh 47 Đường Số 2, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0932956940
177  Nhà Thuốc Phương Huy 41 Đường Số 7 Linh Trung Thủ Đức Hồ Chí Minh, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Nhà Bè

  Nhà Bè

 • Quận 3

  Quận 3

 • Hóc Môn

  Hóc Môn

 • Bình Chánh

  Bình Chánh

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Chữa viêm xoang không khó

  Chữa viêm xoang không khó

 • “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

  “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y