Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

06/10/2017 22:58
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Tân Quang-Lô 19-chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543527852
0935220861
2Thanh Nữ-Lô 20-chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543528668
0905241471
3Quang Đạo–Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0916527063
4Thùy Nhiên-191-Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543535619
0905655494
5Anh Ka-1-Chi Lăng-Phú Cát-Phú Cát-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543522761
6Hùng Vương-99-Mai Thúc Loan-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543531099
0906457118
7Công ty CP ĐD Phương Anh-73-Phan Đăng Lưu-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543513834
0905577585
8Ngọc Diệp-75-Phan Đăng Lưu-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543527690
9Ngô Quý Thích-157-Trần Hưng Đạo-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543522764
10Đại Hùng–Trần Hưng Đạo-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543571333
0934848777
11Thượng Tứ-15-Đinh Tiên Hoàng-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543527528
12Chính Đức-316-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905825670
13Minh Trang-148-Lê Duẩn-Phú Thuận-Phú Thuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543581786
14Thu Ngân-52-Phạm Thị Liên-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905782244
0905898800
15Thu Ngân-18-Nguyễn Phúc Tần-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543510345
16Ánh Tuyết-52-Nguyễn Hoàng-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543510121
0916481856
17Huơng Bình-1-Nguyễn Hoàng-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543526476
0914016204
18Đức Nga-212-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế
19Minh Lý -93-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542241042
20Gia Hân-67-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905483300
21Quầy lẻ đại lý Mạnh Tý-74-76-Ngô Quyền-VĨnh Ninh-VĨnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543839090
0914851929
22Cty Hồng Lan-3-Lê Thánh Tôn-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543525695
23Phùng Hưng-35-Phùng Hưng-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542241897
24Quỳnh Phương-88-Nhật Lệ-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế0942486976
25Bích Ngọc-143-Đinh Tiên Hoàng-Thuận Lộc-Thuận Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543512609
26Thanh Hải-315-Đào Duy Anh-Phú Bình-Phú Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543527633
27Như Hiền-317-Đào Duy Anh-Phú Bình-Phú Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543525900
28Huỳnh Mai-109-Địa Linh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế01255215014
29Phương Thường–Hương Vinh-Hương Trà-Hương Trà-Hương Trà-Thừa Thiên Huế01216572690
30An Bình-35-địa Linh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế1228597678
31Anh Thư-85-Bao Vinh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế935585225
32Tịnh Hải–Thái Phiên-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543581135
33Ngọc Diệp-264-Nguyễn Trãi-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543581754
34An Nhi-59-Đạm Phương-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543581237
35Tây Lộc-58-Trần Quốc Toản-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543516024
36NT Phương Vinh-37-Nguyễn Trãi-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543524744
37Nhân Nữ-43-Yet Kieu-Thuận Hoà-Thuận Hoà-TP. Huế-Thừa Thiên Huế0543502717
38Tâm Phúc-27-Yết Kiêu-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543576868
39Thuận Hòa-36-Nguyễn Trãi-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905158721
40Thanh Thanh-160-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543.827.088
41Ngọc Trân–Chợ Mai-Phú Thuượng-Phú Thuượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0543860678
42Kim Anh-179-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543827895
43HT Cô Mây-185-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543825768
44Dung Nghị–Dương Nổ Tây-Phú Dương-Phú Dương-Phú Vang-Thừa Thiên Huế01282728687
45Phuong Nga—Thuan An-Thuan An-Phu Vang-Thừa Thiên Huế0905711191
46Mộng Nhung—Thuận An-Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0905034732
47NT Số 18–TTTM Sịa-Sịa-Sịa-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế0542278279
48NT Số 17–Chợ Sịa-TT Sịa-TT Sịa-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế0543507601
49Phước Sang–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0914193625
50Trương Thị Hiền–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0935439338
51Thùy Trang–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0543552475
52Trịnh Thị Gái–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0543551424
53Thiên Phú–Chợ Phò Ninh-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0934764918
54Cẩm Ly–Chợ Phò Ninh-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế01228516159
55Phương Linh–Chợ An Lỗ-Phong An-Phong An-Phong Điền-Thừa Thiên Huế01664779720
56Tứ Hạ–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0983516020
57Phương Lan–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0543558189
58Vũ Thị Thi–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0543557720
59Bảo Thy–Chợ Quảng Phú-Quảng Điền-Quảng Điền-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế01232008126
60Lộc Nhung-196-Lý Thái Tổ-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0983132439
61Quang Nhung-139-Lý Thái Tổ-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0972170062
62Huong Thai–Cho La Chu-Huong Chu-Huong Chu-Huong Tra-Thừa Thiên Huế01689937504
63Phương Anh–Chợ Hương An-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0934.844.678
64Đại Lý Chợ Thần Phù–Chợ Thần Phù-Thủy Châu-Thủy Châu-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862551
65HT số 2–Chợ Phú Bài-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543505345
0935304550
66HT Số 3–Chợ Phú Bài-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862114
0934803437
67Tuyết Nhung—Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0978180778
68Thanh Lương–Chợ Phù Bài-Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543961117
01677710570
69Lê Nguyễn–Nong-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế01666823458
70Minh Thủy–Chợ Cầu Hai—Phú Lộc-Thừa Thiên Huế0976272347
71Thành Đạt–Chợ Cầu Hai—Phú Lộc-Thừa Thiên Huế01666357827
72Ngọc Huế–cho Truoi-Loc An-Loc An-Phu Loc-Thừa Thiên Huế0978767073
73Anh Đào–Cho Cau Hai-TT Phu Loc-TT Phu Loc-Phu Loc-Thừa Thiên Huế01695458807
74Quang Lĩnh—TT Lang Co-TT Lang Co-Phu Loc-Thừa Thiên Huế0906424344
75Mai Giỏi–Cầu Hai-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế0543504880
0975841122
76Thanh Tâm-Chợ Truồi-Lộc An-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế0546287720
01672823795
77Hạnh Trang–Ngã ba la sơn-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế01694929816
78Phương lan–Nong-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế‘0542207078
79Minh Hồng–Nong-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế0905941616
80Na Thức–Chợ Phù Bài-Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862397
01206033769
81QT số 25–Thuận Hóa-Thuy Luong-Thuy Luong-Hương Thuỷ-Thừa Thiên Huế0978017332
82Thiện Phước—Phú Đa-Phú Đa-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0978017018
83Lam Anh–BV Phu Da-Phu Da-Phu Da-Phu Vang-Thừa Thiên Huế0942437357
84Huơng Tú—Vinh Thanh-Vinh Thanh-Phú Vang-THừa Thiên Huế0546263999
85Hoàng Châu—Vinh Thanh-Vinh Thanh-Phú Vang-THừa Thiên Huế0987716885
86Thanh Sang—Vinh Hà-Vinh Hà-Phú Vang-Thừa Thiên Huế01206427818
0120642818
87Bảo Hoàng–Nguyễn Tất Thành-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862882
01658066303
88HT số 26–Nguyễn Tất Thành-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0546290051
89Thoan-945-Nguyễn Tất Thành-Phú Bài-Phú Bài-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862334
90Tân Phụng-Thôn 3-Thủy Dương-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543854327
0977881874
91Thu Hương-48-Đặng Huy Trứ-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543617731
92Hiệu Thuốc Số 1–Chợ Truờng An-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế01266527825
93Nam Giao-336-Điện Biên Phủ-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế054383249
0935253591
94Huyền Trâm–Minh Mạng-Hương hồ-Hương hồ-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế01642740929
95Trường An-65-Đặng Huy Trứ-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543884976
96Phước Vĩnh-107-Trần Phú-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543845604
0976.449.599
97Khánh Chương-12-Trần Phú-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế01255211999
98Thanh Toàn-250-Hùng Vương-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0903574433
99Phú Đức-10-Ngự Bình-Ngự Bình-Ngự Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế0903570580
100Uyên Nhung-Thôn 1-Thuỷ Dương-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế01648022810
101Nhật Thịnh-38-Hồ Đắc Di-Ngự Bình-Ngự Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543627259
01697163899
102Nhật Quang–Nguyễn Tất Thành-Thuỳ Dương-Thuỳ Dương-Hương Thuỷ-Thừa Thiên Huế0935348879
103Minh Trí-213-Hùng Vương-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0919096269
104Thu Nở–Chợ An Cựu-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543822748
105Quầy số 7–Chơ An Cựu-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0976929341
106Thùy Trang-7-Hoàng Quốc Việt-An Đông-An Đông-TP. Huế-Thừa Thiên Huế0919960107
107Ý Nhi-96-Trường Chinh-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543810166
108Phúc Nguyên——Thừa Thiên Huế01296218696
109Anh Quân——Thừa Thiên Huế0982854412
110Trung Hậu-3-Trường Chinh-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543883434
111Quang Thái-26-Võ Thị Sáu-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0943455778
112Bảo Hưng-34-Bà Triệu-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế0906470227
113Vĩnh Phú-56-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543821900
114Vân Thành-37-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543827386
0543827286
115Hiệu Thuốc Số 8-39-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543833091
0978023128
116Bến Ngự-41-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543826221
0914149942
117Phương Nhi-16-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542460470
118Bảo Phước-20-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0974022942
119Thuận Thái-22-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543886522
120Thanh Châu-30-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543821590
0914147372
121CT Thuận Thảo-34-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905.828.676
122Thanh Hải-38-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543839799
123CT Khôi Nguyên-42-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543626985
01227434342
124CT Thanh Minh-50-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543883993
125Ngô Quyền-84-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542470666
126Thanh Bình-0-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905646299
127CT Thành Phước-28-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543837899
0935210669
128LC Pharma-17-Hai Bà Trưng-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543835077
129Cty Phong Hà-2-Trần Cao Vân-VĨnh Ninh-VĨnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542207078
130Thành Đạt-37-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0903575369
131Chính Hoa–Hùng Vương-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905131597
132Bình An–Phạm Văn Đồng-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0945717252
133Phú Thượng-QL 49-Phạm Văn Đồng-Phú Thuượng-Phú Thuượng-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543971784
0986107823
134Vinh Nghĩa–Phạm Văn Đồng-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0935532020
135Nhật Quang 2–QL 49-Phu Thuong-Phu Thuong-Phu Vang-Thừa Thiên Huế0935348879
136Bảo Ngọc-108–Bao Vinh-Bao Vinh–Thừa Thiên Huế0
137Tất Thành-333-Nguyễn Sinh Cung-Phú Thượng-Phú Thượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0905970728
138Phong Phú-382-Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543531856
139Vĩ Dạ-18-Nguyễn Công Trứ-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543626796
140Bảo Minh-165-Kinh Dương Vương-Thuận An-Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế/0543857836
141Tuấn Kiệt–Chợ Phù Bài -Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0906699348
142Xuân Phú-21-Duơng Văn An-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế0978289434
143An Khang-35-Nguyễn Thái Học-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0935509970
144Phước Hoàng-38-Chu Văn An-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543848252
145An Tâm–Mậu Tài-Phú Mậu-Phú Mậu-Phu Vang-Thừa Thiên Huế0949243063
146Nhật Lan–chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905768168
147Quang Phúc–Thủy Dương-Hương Thủy-Hương Thủy–Thừa Thiên Huế0944766114
148Chí Uy (1)-Tổ 5-Phường Hương Hồ-TX Hương Trà-TX Hương Trà–Thừa Thiên Huế0932436836
149Chí Uy (2)-40-Nguyễn Phúc Nguyên-P Kim Long-P Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0932436836
150Bảo Ân-Thôn 9-Thủy Phù-Phú Bài-Phú Bài-TX Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0973163159
151Minh Ty-148-Thái Phiên-P Thuận Lộc-P Thuận Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0961552626
152Diệu My-157-Kinh Dương Vương-TT. Thuận An-TT. Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế914083544
153Thanh Tuyền-Thôn 9-Thủy Phù—TX Hương Thủy-Thừa Thiên Huế01223595850
154Phúc Tuyết–Quảng Vinh—Quảng Điền-Thừa Thiên Huế01629601001
155Mỹ Thắm–Chợ An Lỗ—Phong Điền-Thừa Thiên Huế0946884763
156Thanh Mai–QL49-Phú Thượng-Phú Thượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế01659955825
157Tâm Nữ–Cự Lại Nam-Phú Hải-Phú Hải-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0905606085
158Đại lý thuốc tây-150-Bao Vinh—-TP Huế0917077961
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Quỳ Châu

  Quỳ Châu


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Như Thanh

  Như Thanh


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Hà Trung

  Hà Trung


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Hướng Hóa

  Hướng Hóa

 • Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

  Điều trị viêm xoang hiệu quả bằng thuốc Nam

 • Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

  Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

 • “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

  “Nếu không kiên trì bệnh viêm đa xoang đã khiến tôi gặp biến chứng về mắt”

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y