Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

06/10/2017 22:58
STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 Tân Quang-Lô 19-chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543527852
0935220861
2 Thanh Nữ-Lô 20-chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543528668
0905241471
3 Quang Đạo–Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0916527063
4 Thùy Nhiên-191-Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543535619
0905655494
5 Anh Ka-1-Chi Lăng-Phú Cát-Phú Cát-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543522761
6 Hùng Vương-99-Mai Thúc Loan-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543531099
0906457118
7 Công ty CP ĐD Phương Anh-73-Phan Đăng Lưu-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543513834
0905577585
8 Ngọc Diệp-75-Phan Đăng Lưu-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543527690
9 Ngô Quý Thích-157-Trần Hưng Đạo-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543522764
10 Đại Hùng–Trần Hưng Đạo-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543571333
0934848777
11 Thượng Tứ-15-Đinh Tiên Hoàng-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543527528
12 Chính Đức-316-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905825670
13 Minh Trang-148-Lê Duẩn-Phú Thuận-Phú Thuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543581786
14 Thu Ngân-52-Phạm Thị Liên-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905782244
0905898800
15 Thu Ngân-18-Nguyễn Phúc Tần-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543510345
16 Ánh Tuyết-52-Nguyễn Hoàng-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543510121
0916481856
17 Huơng Bình-1-Nguyễn Hoàng-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543526476
0914016204
18 Đức Nga-212-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế
19 Minh Lý -93-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542241042
20 Gia Hân-67-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905483300
21 Quầy lẻ đại lý Mạnh Tý-74-76-Ngô Quyền-VĨnh Ninh-VĨnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543839090
0914851929
22 Cty Hồng Lan-3-Lê Thánh Tôn-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543525695
23 Phùng Hưng-35-Phùng Hưng-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542241897
24 Quỳnh Phương-88-Nhật Lệ-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0942486976
25 Bích Ngọc-143-Đinh Tiên Hoàng-Thuận Lộc-Thuận Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543512609
26 Thanh Hải-315-Đào Duy Anh-Phú Bình-Phú Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543527633
27 Như Hiền-317-Đào Duy Anh-Phú Bình-Phú Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543525900
28 Huỳnh Mai-109-Địa Linh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 01255215014
29 Phương Thường–Hương Vinh-Hương Trà-Hương Trà-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 01216572690
30 An Bình-35-địa Linh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 1228597678
31 Anh Thư-85-Bao Vinh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 935585225
32 Tịnh Hải–Thái Phiên-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543581135
33 Ngọc Diệp-264-Nguyễn Trãi-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543581754
34 An Nhi-59-Đạm Phương-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543581237
35 Tây Lộc-58-Trần Quốc Toản-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543516024
36 NT Phương Vinh-37-Nguyễn Trãi-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543524744
37 Nhân Nữ-43-Yet Kieu-Thuận Hoà-Thuận Hoà-TP. Huế-Thừa Thiên Huế 0543502717
38 Tâm Phúc-27-Yết Kiêu-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543576868
39 Thuận Hòa-36-Nguyễn Trãi-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905158721
40 Thanh Thanh-160-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543.827.088
41 Ngọc Trân–Chợ Mai-Phú Thuượng-Phú Thuượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0543860678
42 Kim Anh-179-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543827895
43 HT Cô Mây-185-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543825768
44 Dung Nghị–Dương Nổ Tây-Phú Dương-Phú Dương-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 01282728687
45 Phuong Nga—Thuan An-Thuan An-Phu Vang-Thừa Thiên Huế 0905711191
46 Mộng Nhung—Thuận An-Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0905034732
47 NT Số 18–TTTM Sịa-Sịa-Sịa-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế 0542278279
48 NT Số 17–Chợ Sịa-TT Sịa-TT Sịa-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế 0543507601
49 Phước Sang–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0914193625
50 Trương Thị Hiền–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0935439338
51 Thùy Trang–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0543552475
52 Trịnh Thị Gái–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0543551424
53 Thiên Phú–Chợ Phò Ninh-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0934764918
54 Cẩm Ly–Chợ Phò Ninh-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 01228516159
55 Phương Linh–Chợ An Lỗ-Phong An-Phong An-Phong Điền-Thừa Thiên Huế 01664779720
56 Tứ Hạ–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0983516020
57 Phương Lan–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0543558189
58 Vũ Thị Thi–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0543557720
59 Bảo Thy–Chợ Quảng Phú-Quảng Điền-Quảng Điền-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế 01232008126
60 Lộc Nhung-196-Lý Thái Tổ-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0983132439
61 Quang Nhung-139-Lý Thái Tổ-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0972170062
62 Huong Thai–Cho La Chu-Huong Chu-Huong Chu-Huong Tra-Thừa Thiên Huế 01689937504
63 Phương Anh–Chợ Hương An-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế 0934.844.678
64 Đại Lý Chợ Thần Phù–Chợ Thần Phù-Thủy Châu-Thủy Châu-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862551
65 HT số 2–Chợ Phú Bài-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543505345
0935304550
66 HT Số 3–Chợ Phú Bài-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862114
0934803437
67 Tuyết Nhung—Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0978180778
68 Thanh Lương–Chợ Phù Bài-Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543961117
01677710570
69 Lê Nguyễn–Nong-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 01666823458
70 Minh Thủy–Chợ Cầu Hai—Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 0976272347
71 Thành Đạt–Chợ Cầu Hai—Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 01666357827
72 Ngọc Huế–cho Truoi-Loc An-Loc An-Phu Loc-Thừa Thiên Huế 0978767073
73 Anh Đào–Cho Cau Hai-TT Phu Loc-TT Phu Loc-Phu Loc-Thừa Thiên Huế 01695458807
74 Quang Lĩnh—TT Lang Co-TT Lang Co-Phu Loc-Thừa Thiên Huế 0906424344
75 Mai Giỏi–Cầu Hai-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 0543504880
0975841122
76 Thanh Tâm-Chợ Truồi-Lộc An-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 0546287720
01672823795
77 Hạnh Trang–Ngã ba la sơn-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 01694929816
78 Phương lan–Nong-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế ‘0542207078
79 Minh Hồng–Nong-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế 0905941616
80 Na Thức–Chợ Phù Bài-Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862397
01206033769
81 QT số 25–Thuận Hóa-Thuy Luong-Thuy Luong-Hương Thuỷ-Thừa Thiên Huế 0978017332
82 Thiện Phước—Phú Đa-Phú Đa-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0978017018
83 Lam Anh–BV Phu Da-Phu Da-Phu Da-Phu Vang-Thừa Thiên Huế 0942437357
84 Huơng Tú—Vinh Thanh-Vinh Thanh-Phú Vang-THừa Thiên Huế 0546263999
85 Hoàng Châu—Vinh Thanh-Vinh Thanh-Phú Vang-THừa Thiên Huế 0987716885
86 Thanh Sang—Vinh Hà-Vinh Hà-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 01206427818
0120642818
87 Bảo Hoàng–Nguyễn Tất Thành-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862882
01658066303
88 HT số 26–Nguyễn Tất Thành-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0546290051
89 Thoan-945-Nguyễn Tất Thành-Phú Bài-Phú Bài-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543862334
90 Tân Phụng-Thôn 3-Thủy Dương-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0543854327
0977881874
91 Thu Hương-48-Đặng Huy Trứ-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543617731
92 Hiệu Thuốc Số 1–Chợ Truờng An-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế 01266527825
93 Nam Giao-336-Điện Biên Phủ-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế 054383249
0935253591
94 Huyền Trâm–Minh Mạng-Hương hồ-Hương hồ-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 01642740929
95 Trường An-65-Đặng Huy Trứ-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543884976
96 Phước Vĩnh-107-Trần Phú-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543845604
0976.449.599
97 Khánh Chương-12-Trần Phú-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 01255211999
98 Thanh Toàn-250-Hùng Vương-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0903574433
99 Phú Đức-10-Ngự Bình-Ngự Bình-Ngự Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0903570580
100 Uyên Nhung-Thôn 1-Thuỷ Dương-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 01648022810
101 Nhật Thịnh-38-Hồ Đắc Di-Ngự Bình-Ngự Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543627259
01697163899
102 Nhật Quang–Nguyễn Tất Thành-Thuỳ Dương-Thuỳ Dương-Hương Thuỷ-Thừa Thiên Huế 0935348879
103 Minh Trí-213-Hùng Vương-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0919096269
104 Thu Nở–Chợ An Cựu-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543822748
105 Quầy số 7–Chơ An Cựu-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0976929341
106 Thùy Trang-7-Hoàng Quốc Việt-An Đông-An Đông-TP. Huế-Thừa Thiên Huế 0919960107
107 Ý Nhi-96-Trường Chinh-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543810166
108 Phúc Nguyên——Thừa Thiên Huế 01296218696
109 Anh Quân——Thừa Thiên Huế 0982854412
110 Trung Hậu-3-Trường Chinh-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543883434
111 Quang Thái-26-Võ Thị Sáu-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0943455778
112 Bảo Hưng-34-Bà Triệu-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0906470227
113 Vĩnh Phú-56-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543821900
114 Vân Thành-37-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543827386
0543827286
115 Hiệu Thuốc Số 8-39-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543833091
0978023128
116 Bến Ngự-41-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543826221
0914149942
117 Phương Nhi-16-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542460470
118 Bảo Phước-20-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0974022942
119 Thuận Thái-22-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543886522
120 Thanh Châu-30-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543821590
0914147372
121 CT Thuận Thảo-34-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905.828.676
122 Thanh Hải-38-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543839799
123 CT Khôi Nguyên-42-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543626985
01227434342
124 CT Thanh Minh-50-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543883993
125 Ngô Quyền-84-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542470666
126 Thanh Bình-0-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905646299
127 CT Thành Phước-28-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543837899
0935210669
128 LC Pharma-17-Hai Bà Trưng-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543835077
129 Cty Phong Hà-2-Trần Cao Vân-VĨnh Ninh-VĨnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0542207078
130 Thành Đạt-37-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0903575369
131 Chính Hoa–Hùng Vương-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905131597
132 Bình An–Phạm Văn Đồng-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0945717252
133 Phú Thượng-QL 49-Phạm Văn Đồng-Phú Thuượng-Phú Thuượng-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543971784
0986107823
134 Vinh Nghĩa–Phạm Văn Đồng-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0935532020
135 Nhật Quang 2–QL 49-Phu Thuong-Phu Thuong-Phu Vang-Thừa Thiên Huế 0935348879
136 Bảo Ngọc-108–Bao Vinh-Bao Vinh–Thừa Thiên Huế 0
137 Tất Thành-333-Nguyễn Sinh Cung-Phú Thượng-Phú Thượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0905970728
138 Phong Phú-382-Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543531856
139 Vĩ Dạ-18-Nguyễn Công Trứ-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543626796
140 Bảo Minh-165-Kinh Dương Vương-Thuận An-Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế /0543857836
141 Tuấn Kiệt–Chợ Phù Bài -Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0906699348
142 Xuân Phú-21-Duơng Văn An-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0978289434
143 An Khang-35-Nguyễn Thái Học-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0935509970
144 Phước Hoàng-38-Chu Văn An-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0543848252
145 An Tâm–Mậu Tài-Phú Mậu-Phú Mậu-Phu Vang-Thừa Thiên Huế 0949243063
146 Nhật Lan–chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0905768168
147 Quang Phúc–Thủy Dương-Hương Thủy-Hương Thủy–Thừa Thiên Huế 0944766114
148 Chí Uy (1)-Tổ 5-Phường Hương Hồ-TX Hương Trà-TX Hương Trà–Thừa Thiên Huế 0932436836
149 Chí Uy (2)-40-Nguyễn Phúc Nguyên-P Kim Long-P Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0932436836
150 Bảo Ân-Thôn 9-Thủy Phù-Phú Bài-Phú Bài-TX Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 0973163159
151 Minh Ty-148-Thái Phiên-P Thuận Lộc-P Thuận Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế 0961552626
152 Diệu My-157-Kinh Dương Vương-TT. Thuận An-TT. Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 914083544
153 Thanh Tuyền-Thôn 9-Thủy Phù—TX Hương Thủy-Thừa Thiên Huế 01223595850
154 Phúc Tuyết–Quảng Vinh—Quảng Điền-Thừa Thiên Huế 01629601001
155 Mỹ Thắm–Chợ An Lỗ—Phong Điền-Thừa Thiên Huế 0946884763
156 Thanh Mai–QL49-Phú Thượng-Phú Thượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 01659955825
157 Tâm Nữ–Cự Lại Nam-Phú Hải-Phú Hải-Phú Vang-Thừa Thiên Huế 0905606085
158 Đại lý thuốc tây-150-Bao Vinh—-TP Huế 0917077961
Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Bá Thước

  Bá Thước

 • Thừa Thiên Huế

  Thừa Thiên Huế

 • Duy Xuyên

  Duy Xuyên

 • Quảng Nam

  Quảng Nam

 • “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

  “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang mạn tính

 • Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

  Viêm xoang không còn là nỗi lo với tôi!

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

 • Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính

  Uống thuốc nhắc lại theo định kỳ – Bí quyết điều trị hiệu quả viêm mũi xoang mạn tính