Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

06/10/2017 22:58
STTTên & Địa Chỉ Đại LýSĐT
1Tân Quang-Lô 19-chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543527852
0935220861
2Thanh Nữ-Lô 20-chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543528668
0905241471
3Quang Đạo–Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0916527063
4Thùy Nhiên-191-Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543535619
0905655494
5Anh Ka-1-Chi Lăng-Phú Cát-Phú Cát-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543522761
6Hùng Vương-99-Mai Thúc Loan-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543531099
0906457118
7Công ty CP ĐD Phương Anh-73-Phan Đăng Lưu-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543513834
0905577585
8Ngọc Diệp-75-Phan Đăng Lưu-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543527690
9Ngô Quý Thích-157-Trần Hưng Đạo-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543522764
10Đại Hùng–Trần Hưng Đạo-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543571333
0934848777
11Thượng Tứ-15-Đinh Tiên Hoàng-Phú Hòa-Phú Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543527528
12Chính Đức-316-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905825670
13Minh Trang-148-Lê Duẩn-Phú Thuận-Phú Thuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543581786
14Thu Ngân-52-Phạm Thị Liên-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905782244
0905898800
15Thu Ngân-18-Nguyễn Phúc Tần-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543510345
16Ánh Tuyết-52-Nguyễn Hoàng-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543510121
0916481856
17Huơng Bình-1-Nguyễn Hoàng-Kim Long-Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543526476
0914016204
18Đức Nga-212-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế
19Minh Lý -93-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542241042
20Gia Hân-67-Bùi Thị Xuân-Phường Đúc-Phường Đúc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905483300
21Quầy lẻ đại lý Mạnh Tý-74-76-Ngô Quyền-VĨnh Ninh-VĨnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543839090
0914851929
22Cty Hồng Lan-3-Lê Thánh Tôn-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543525695
23Phùng Hưng-35-Phùng Hưng-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542241897
24Quỳnh Phương-88-Nhật Lệ-Thuận Thành-Thuận Thành-TP Huế-Thừa Thiên Huế0942486976
25Bích Ngọc-143-Đinh Tiên Hoàng-Thuận Lộc-Thuận Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543512609
26Thanh Hải-315-Đào Duy Anh-Phú Bình-Phú Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543527633
27Như Hiền-317-Đào Duy Anh-Phú Bình-Phú Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543525900
28Huỳnh Mai-109-Địa Linh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế01255215014
29Phương Thường–Hương Vinh-Hương Trà-Hương Trà-Hương Trà-Thừa Thiên Huế01216572690
30An Bình-35-địa Linh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế1228597678
31Anh Thư-85-Bao Vinh-Hương Vinh-Hương Vinh-Hương Trà-Thừa Thiên Huế935585225
32Tịnh Hải–Thái Phiên-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543581135
33Ngọc Diệp-264-Nguyễn Trãi-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543581754
34An Nhi-59-Đạm Phương-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543581237
35Tây Lộc-58-Trần Quốc Toản-Tây Lộc-Tây Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543516024
36NT Phương Vinh-37-Nguyễn Trãi-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543524744
37Nhân Nữ-43-Yet Kieu-Thuận Hoà-Thuận Hoà-TP. Huế-Thừa Thiên Huế0543502717
38Tâm Phúc-27-Yết Kiêu-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543576868
39Thuận Hòa-36-Nguyễn Trãi-Thuận Hòa-Thuận Hòa-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905158721
40Thanh Thanh-160-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543.827.088
41Ngọc Trân–Chợ Mai-Phú Thuượng-Phú Thuượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0543860678
42Kim Anh-179-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543827895
43HT Cô Mây-185-Nguyễn Sinh Cung-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543825768
44Dung Nghị–Dương Nổ Tây-Phú Dương-Phú Dương-Phú Vang-Thừa Thiên Huế01282728687
45Phuong Nga—Thuan An-Thuan An-Phu Vang-Thừa Thiên Huế0905711191
46Mộng Nhung—Thuận An-Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0905034732
47NT Số 18–TTTM Sịa-Sịa-Sịa-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế0542278279
48NT Số 17–Chợ Sịa-TT Sịa-TT Sịa-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế0543507601
49Phước Sang–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0914193625
50Trương Thị Hiền–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0935439338
51Thùy Trang–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0543552475
52Trịnh Thị Gái–Chợ An Lỗ-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0543551424
53Thiên Phú–Chợ Phò Ninh-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế0934764918
54Cẩm Ly–Chợ Phò Ninh-An Lỗ-An Lỗ-Phong Điền-Thừa Thiên Huế01228516159
55Phương Linh–Chợ An Lỗ-Phong An-Phong An-Phong Điền-Thừa Thiên Huế01664779720
56Tứ Hạ–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0983516020
57Phương Lan–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0543558189
58Vũ Thị Thi–TT Tứ Hạ-Tứ hạ-Tứ hạ-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0543557720
59Bảo Thy–Chợ Quảng Phú-Quảng Điền-Quảng Điền-Quảng Điền-Thừa Thiên Huế01232008126
60Lộc Nhung-196-Lý Thái Tổ-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0983132439
61Quang Nhung-139-Lý Thái Tổ-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0972170062
62Huong Thai–Cho La Chu-Huong Chu-Huong Chu-Huong Tra-Thừa Thiên Huế01689937504
63Phương Anh–Chợ Hương An-Hương An-Hương An-Hương Trà-Thừa Thiên Huế0934.844.678
64Đại Lý Chợ Thần Phù–Chợ Thần Phù-Thủy Châu-Thủy Châu-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862551
65HT số 2–Chợ Phú Bài-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543505345
0935304550
66HT Số 3–Chợ Phú Bài-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862114
0934803437
67Tuyết Nhung—Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0978180778
68Thanh Lương–Chợ Phù Bài-Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543961117
01677710570
69Lê Nguyễn–Nong-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế01666823458
70Minh Thủy–Chợ Cầu Hai—Phú Lộc-Thừa Thiên Huế0976272347
71Thành Đạt–Chợ Cầu Hai—Phú Lộc-Thừa Thiên Huế01666357827
72Ngọc Huế–cho Truoi-Loc An-Loc An-Phu Loc-Thừa Thiên Huế0978767073
73Anh Đào–Cho Cau Hai-TT Phu Loc-TT Phu Loc-Phu Loc-Thừa Thiên Huế01695458807
74Quang Lĩnh—TT Lang Co-TT Lang Co-Phu Loc-Thừa Thiên Huế0906424344
75Mai Giỏi–Cầu Hai-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế0543504880
0975841122
76Thanh Tâm-Chợ Truồi-Lộc An-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế0546287720
01672823795
77Hạnh Trang–Ngã ba la sơn-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế01694929816
78Phương lan–Nong-Phú Lộc-Phú Lộc-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế‘0542207078
79Minh Hồng–Nong-Lộc Bổn-Lộc Bổn-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế0905941616
80Na Thức–Chợ Phù Bài-Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862397
01206033769
81QT số 25–Thuận Hóa-Thuy Luong-Thuy Luong-Hương Thuỷ-Thừa Thiên Huế0978017332
82Thiện Phước—Phú Đa-Phú Đa-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0978017018
83Lam Anh–BV Phu Da-Phu Da-Phu Da-Phu Vang-Thừa Thiên Huế0942437357
84Huơng Tú—Vinh Thanh-Vinh Thanh-Phú Vang-THừa Thiên Huế0546263999
85Hoàng Châu—Vinh Thanh-Vinh Thanh-Phú Vang-THừa Thiên Huế0987716885
86Thanh Sang—Vinh Hà-Vinh Hà-Phú Vang-Thừa Thiên Huế01206427818
0120642818
87Bảo Hoàng–Nguyễn Tất Thành-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862882
01658066303
88HT số 26–Nguyễn Tất Thành-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0546290051
89Thoan-945-Nguyễn Tất Thành-Phú Bài-Phú Bài-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543862334
90Tân Phụng-Thôn 3-Thủy Dương-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0543854327
0977881874
91Thu Hương-48-Đặng Huy Trứ-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543617731
92Hiệu Thuốc Số 1–Chợ Truờng An-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế01266527825
93Nam Giao-336-Điện Biên Phủ-Trường An-Trường An-TP Huế-Thừa Thiên Huế054383249
0935253591
94Huyền Trâm–Minh Mạng-Hương hồ-Hương hồ-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế01642740929
95Trường An-65-Đặng Huy Trứ-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543884976
96Phước Vĩnh-107-Trần Phú-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543845604
0976.449.599
97Khánh Chương-12-Trần Phú-Phước Vĩnh-Phước Vĩnh-TP Huế-Thừa Thiên Huế01255211999
98Thanh Toàn-250-Hùng Vương-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0903574433
99Phú Đức-10-Ngự Bình-Ngự Bình-Ngự Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế0903570580
100Uyên Nhung-Thôn 1-Thuỷ Dương-Hương Thủy-Hương Thủy-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế01648022810
101Nhật Thịnh-38-Hồ Đắc Di-Ngự Bình-Ngự Bình-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543627259
01697163899
102Nhật Quang–Nguyễn Tất Thành-Thuỳ Dương-Thuỳ Dương-Hương Thuỷ-Thừa Thiên Huế0935348879
103Minh Trí-213-Hùng Vương-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0919096269
104Thu Nở–Chợ An Cựu-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543822748
105Quầy số 7–Chơ An Cựu-An Cựu-An Cựu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0976929341
106Thùy Trang-7-Hoàng Quốc Việt-An Đông-An Đông-TP. Huế-Thừa Thiên Huế0919960107
107Ý Nhi-96-Trường Chinh-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543810166
108Phúc Nguyên——Thừa Thiên Huế01296218696
109Anh Quân——Thừa Thiên Huế0982854412
110Trung Hậu-3-Trường Chinh-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543883434
111Quang Thái-26-Võ Thị Sáu-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0943455778
112Bảo Hưng-34-Bà Triệu-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế0906470227
113Vĩnh Phú-56-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543821900
114Vân Thành-37-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543827386
0543827286
115Hiệu Thuốc Số 8-39-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543833091
0978023128
116Bến Ngự-41-Phan Bội Châu-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543826221
0914149942
117Phương Nhi-16-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542460470
118Bảo Phước-20-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0974022942
119Thuận Thái-22-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543886522
120Thanh Châu-30-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543821590
0914147372
121CT Thuận Thảo-34-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905.828.676
122Thanh Hải-38-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543839799
123CT Khôi Nguyên-42-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543626985
01227434342
124CT Thanh Minh-50-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543883993
125Ngô Quyền-84-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542470666
126Thanh Bình-0-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905646299
127CT Thành Phước-28-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543837899
0935210669
128LC Pharma-17-Hai Bà Trưng-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543835077
129Cty Phong Hà-2-Trần Cao Vân-VĨnh Ninh-VĨnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0542207078
130Thành Đạt-37-Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Vĩnh Ninh-TP Huế-Thừa Thiên Huế0903575369
131Chính Hoa–Hùng Vương-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905131597
132Bình An–Phạm Văn Đồng-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0945717252
133Phú Thượng-QL 49-Phạm Văn Đồng-Phú Thuượng-Phú Thuượng-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543971784
0986107823
134Vinh Nghĩa–Phạm Văn Đồng-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0935532020
135Nhật Quang 2–QL 49-Phu Thuong-Phu Thuong-Phu Vang-Thừa Thiên Huế0935348879
136Bảo Ngọc-108–Bao Vinh-Bao Vinh–Thừa Thiên Huế0
137Tất Thành-333-Nguyễn Sinh Cung-Phú Thượng-Phú Thượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0905970728
138Phong Phú-382-Chi Lăng-Phú Hậu-Phú Hậu-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543531856
139Vĩ Dạ-18-Nguyễn Công Trứ-Vỹ Dạ-Vỹ Dạ-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543626796
140Bảo Minh-165-Kinh Dương Vương-Thuận An-Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế/0543857836
141Tuấn Kiệt–Chợ Phù Bài -Thủy Phù-Thủy Phù-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0906699348
142Xuân Phú-21-Duơng Văn An-Xuân Phú-Xuân Phú-TP Huế-Thừa Thiên Huế0978289434
143An Khang-35-Nguyễn Thái Học-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0935509970
144Phước Hoàng-38-Chu Văn An-Phú Nhuận-Phú Nhuận-TP Huế-Thừa Thiên Huế0543848252
145An Tâm–Mậu Tài-Phú Mậu-Phú Mậu-Phu Vang-Thừa Thiên Huế0949243063
146Nhật Lan–chợ Đông Ba-Phú Hội-Phú Hội-TP Huế-Thừa Thiên Huế0905768168
147Quang Phúc–Thủy Dương-Hương Thủy-Hương Thủy–Thừa Thiên Huế0944766114
148Chí Uy (1)-Tổ 5-Phường Hương Hồ-TX Hương Trà-TX Hương Trà–Thừa Thiên Huế0932436836
149Chí Uy (2)-40-Nguyễn Phúc Nguyên-P Kim Long-P Kim Long-TP Huế-Thừa Thiên Huế0932436836
150Bảo Ân-Thôn 9-Thủy Phù-Phú Bài-Phú Bài-TX Hương Thủy-Thừa Thiên Huế0973163159
151Minh Ty-148-Thái Phiên-P Thuận Lộc-P Thuận Lộc-TP Huế-Thừa Thiên Huế0961552626
152Diệu My-157-Kinh Dương Vương-TT. Thuận An-TT. Thuận An-Phú Vang-Thừa Thiên Huế914083544
153Thanh Tuyền-Thôn 9-Thủy Phù—TX Hương Thủy-Thừa Thiên Huế01223595850
154Phúc Tuyết–Quảng Vinh—Quảng Điền-Thừa Thiên Huế01629601001
155Mỹ Thắm–Chợ An Lỗ—Phong Điền-Thừa Thiên Huế0946884763
156Thanh Mai–QL49-Phú Thượng-Phú Thượng-Phú Vang-Thừa Thiên Huế01659955825
157Tâm Nữ–Cự Lại Nam-Phú Hải-Phú Hải-Phú Vang-Thừa Thiên Huế0905606085
158Đại lý thuốc tây-150-Bao Vinh—-TP Huế0917077961
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Bình Sơn

  Bình Sơn


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Kỳ Anh

  Kỳ Anh


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Thị xã Hương Trà

  Thị xã Hương Trà


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Núi Thành

  Núi Thành

 • Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

  Trị viêm xoang sàng sau hiệu quả nhờ… thuốc thảo dược!

 • Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

  Tuyệt chiêu điều trị viêm xoang của một Bác sỹ Tây Y

 • Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

  Dược sỹ Sài Gòn hé lộ cách trị viêm xoang hiệu quả!

 • Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh

  Khỏi hoàn toàn viêm xoang sau gần 50 năm mắc bệnh