Tp Mỹ Tho

Tp Mỹ Tho

05/10/2017 19:38
 STT  Tên Nhà thuốc  Địa chỉ đầy đủ  Quận/Huyện  Tỉnh  SĐT
        1  Nhà Thuốc An Tâm  39  Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0907880898
        2  Nhà Thuốc Minh Phương  47  Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0983149373
        3  Nhà Thuốc Phước Thọ  69  Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0948943827
        4  Nhà Thuốc Đức Sanh Đường  93  Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0949967906
        5  Nhà Thuốc Hạnh Hòa Đường  27  Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  02733875246
        6  Nhà Thuốc Tam Dân  37  Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  01627200277
        7  Nhà Thuốc Thảo Nguyên  123  Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0917610017
        8  Nhà Thuốc Gia Nghi  152  Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0933514245
        9  Nhà Thuốc Đồng Thanh  2  Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0902643349
      10  Nhà Thuốc Kim Phụng  220  Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0937 843 433
      11  Nhà Thuốc Hồ Duy Thiệt  8  Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0907802754
      12  Quầy Thuốc   Số 246 Nhất Ngân  233  Ấp Phong Thuận, Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0995994410
      13  Quầy Thuốc Mai Loan  130  Ấp Phong Thuận, Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  098 39 333 03
      14  Quầy Thuốc 248 Mỹ Kim  8  Ấp Phong Thuận, Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0915617339
      15  Nhà Thuốc Vân Trang  Kios 1-2, Chợ Cũ  Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0915817659
      16  Quầy Thuốc  An Tâm  0  Bình Tạo, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0945790499
      17  Quầy Thuốc  Bội Bội  0  Ấp 1, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0995044556
      18  Quầy Thuốc  Việt Thắng  Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0917812739
      19  Quầy Thuốc  120 Minh Hương  204/8  Ấp Đồng, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  02733654222
      20  Nhà Thuốc Quang Vinh  33A-Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0916689049
      21  Nhà Thuốc Ngọc Khánh  24/8-Đinh Bộ Lĩnh, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0934198527
      22  Quầy Thuốc  Ngọc Diễm 279  -Ấp 2, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0932860279
      23  Quầy Thuốc 165  1A Đường 870B, Ấp 2 Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0939857904
      24  Quầy Thuốc Phụng Minh ( Phương Minh)  124B Đường Tỉnh Lộ  870 B Ấp 1, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0993848598
      25  Quầy Thuốc Hậu 3  185 Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  01633 57 1010
      26  Quầy Thuốc An Huỳnh  48 Tổ 2 Khu Phố 4, Ấp Chợ, Tân An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0978 225 019
      27  Quầy Thuốc Phúc An  Ấp Mỹ Hòa, Phường Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0946857447
      28  Nhà Thuốc Thiên Thọ Đưòng  227  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733876406
      29  Nhà Thuốc Mai Linh  86  Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733881821
      30  Nhà Thuốc Thái Huy  7  Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733971972
      31  Nhà Thuốc Gia Thịnh  280  Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733856582
      32  Dl 90  799A  Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733878048
      33  Nhà Thuốc Vạn Thọ Đường  15/6  Trần Hưng Đạo, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733882208
      34  Nhà Thuốc Như Mai  15/3  Trần Hưng Đạo, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0918 360 609
      35  Nhà Thuốc Phước Thành  252  Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733870343
      36  Nhà Thuốc Kim Nga  36/6A  Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733876992
      37  Nhà Thuốc Đức Huy  Kyot 1819  Chợ Đạo Thạnh, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  01684975298
      38  Nhà Thuốc Hoàng Ái  0  Nguyễn Thị Thập, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733869614 01658686883
      39  Nhà Thuốc Trường Sinh  360  Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0917 850 886
      40  Nhà Thuốc Đức Duy  0  Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733 874 911
      41  Nhà Thuốc Phương Thảo  0  Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0973878781
      42  Nhà Thuốc Lộc Mai  Lê Thị Hồng Gấm, 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0933419345
      43  Nhà Thuốc Quang Huy  Lê Thị Hồng Gấm, Tp Mỹ Tho, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0733582436
      44  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CL PHARMA  213A Đường Ấp Bắc Phường 5, , Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0913712483
      45  Nhà Thuốc Phương Chi  Lê Thị Hồng Gấm,, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang  Thành phố Mỹ Tho  Tiền Giang  0977740170

 

Tags

Có thể bạn quan tâm

 • Trà Ôn

  Trà Ôn

 • Bác Ái 

  Bác Ái 

 • Trà Cú

  Trà Cú

 • An Khê

  An Khê

 • Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

  Hốc xoang sáng rõ chỉ sau 03 tháng điều trị bằng thuốc thảo dược

 • 03 nguyên tắc vàng giúp tôi phòng viêm xoang hiệu quả!

  03 nguyên tắc vàng giúp tôi phòng viêm xoang hiệu quả!

 • Liệu pháp “trong uống – ngoài xịt” – khắc tinh của viêm xoang mũi!

  Liệu pháp “trong uống – ngoài xịt” – khắc tinh của viêm xoang mũi!

 • Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược

  Điều trị viêm xoang sau 20 năm chung sống từ thuốc thảo dược