Tp Mỹ Tho

Tp Mỹ Tho

05/10/2017 19:38
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc An Tâm 39  Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0907880898
        2 Nhà Thuốc Minh Phương 47  Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0983149373
        3 Nhà Thuốc Phước Thọ 69  Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0948943827
        4 Nhà Thuốc Đức Sanh Đường 93  Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0949967906
        5 Nhà Thuốc Hạnh Hòa Đường 27  Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 02733875246
        6 Nhà Thuốc Tam Dân 37  Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 01627200277
        7 Nhà Thuốc Thảo Nguyên 123  Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0917610017
        8 Nhà Thuốc Gia Nghi 152  Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0933514245
        9 Nhà Thuốc Đồng Thanh 2  Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0902643349
      10 Nhà Thuốc Kim Phụng 220  Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0937 843 433
      11 Nhà Thuốc Hồ Duy Thiệt 8  Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0907802754
      12 Quầy Thuốc   Số 246 Nhất Ngân 233  Ấp Phong Thuận, Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0995994410
      13 Quầy Thuốc Mai Loan 130  Ấp Phong Thuận, Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 098 39 333 03
      14 Quầy Thuốc 248 Mỹ Kim 8  Ấp Phong Thuận, Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0915617339
      15 Nhà Thuốc Vân Trang Kios 1-2, Chợ Cũ  Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0915817659
      16 Quầy Thuốc  An Tâm 0  Bình Tạo, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0945790499
      17 Quầy Thuốc  Bội Bội 0  Ấp 1, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0995044556
      18 Quầy Thuốc  Việt Thắng Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0917812739
      19 Quầy Thuốc  120 Minh Hương 204/8  Ấp Đồng, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 02733654222
      20 Nhà Thuốc Quang Vinh 33A-Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0916689049
      21 Nhà Thuốc Ngọc Khánh 24/8-Đinh Bộ Lĩnh, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0934198527
      22 Quầy Thuốc  Ngọc Diễm 279 -Ấp 2, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0932860279
      23 Quầy Thuốc 165 1A Đường 870B, Ấp 2 Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0939857904
      24 Quầy Thuốc Phụng Minh ( Phương Minh) 124B Đường Tỉnh Lộ  870 B Ấp 1, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0993848598
      25 Quầy Thuốc Hậu 3 185 Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 01633 57 1010
      26 Quầy Thuốc An Huỳnh 48 Tổ 2 Khu Phố 4, Ấp Chợ, Tân An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0978 225 019
      27 Quầy Thuốc Phúc An Ấp Mỹ Hòa, Phường Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0946857447
      28 Nhà Thuốc Thiên Thọ Đưòng 227  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733876406
      29 Nhà Thuốc Mai Linh 86  Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733881821
      30 Nhà Thuốc Thái Huy 7  Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733971972
      31 Nhà Thuốc Gia Thịnh 280  Ấp Bắc, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733856582
      32 Dl 90 799A  Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733878048
      33 Nhà Thuốc Vạn Thọ Đường 15/6  Trần Hưng Đạo, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733882208
      34 Nhà Thuốc Như Mai 15/3  Trần Hưng Đạo, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0918 360 609
      35 Nhà Thuốc Phước Thành 252  Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733870343
      36 Nhà Thuốc Kim Nga 36/6A  Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733876992
      37 Nhà Thuốc Đức Huy Kyot 1819  Chợ Đạo Thạnh, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 01684975298
      38 Nhà Thuốc Hoàng Ái 0  Nguyễn Thị Thập, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733869614 01658686883
      39 Nhà Thuốc Trường Sinh 360  Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0917 850 886
      40 Nhà Thuốc Đức Duy 0  Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733 874 911
      41 Nhà Thuốc Phương Thảo 0  Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0973878781
      42 Nhà Thuốc Lộc Mai Lê Thị Hồng Gấm, 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0933419345
      43 Nhà Thuốc Quang Huy Lê Thị Hồng Gấm, Tp Mỹ Tho, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733582436
      44 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CL PHARMA 213A Đường Ấp Bắc Phường 5, , Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0913712483
      45 Nhà Thuốc Phương Chi Lê Thị Hồng Gấm,, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang 0977740170

 

Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 •  Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

   Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Ngọc Hồi

  Ngọc Hồi


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Châu Đốc

  Châu Đốc


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Đồng Xuân

  Đồng Xuân

 • Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

  Thông Xoang Tán Nam Dược “Sản phẩm số 01 được tin và dùng trong dòng thảo dược trị viêm mũi xoang năm 2017”

 • 03 nguyên tắc vàng giúp tôi phòng viêm xoang hiệu quả!

  03 nguyên tắc vàng giúp tôi phòng viêm xoang hiệu quả!

 • Điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả nhờ kết hợp liệu pháp “trong uống, ngoài xịt”

  Điều trị bệnh viêm xoang hiệu quả nhờ kết hợp liệu pháp “trong uống, ngoài xịt”

 • Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!

  Viêm mũi dị ứng chỉ còn là chuyện nhỏ!