TP Tây Ninh

TP Tây Ninh

05/10/2017 13:45
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Nhà Thuốc Đức Nguyên 29 Nguyễn Chí Thanh – KP1, 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0973746485
        2 Nhà Thuốc Hồng Châu 199C Đường 30/4, KP1 , 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0918708885
        3 Nhà Thuốc Đại Nam 101  Võ Thị Sáu, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 01279907127
        4 Nhà Thuốc Phiệt ( Huỳnh Châu_) Bời Lời, Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 01697858369
        5 Phòng Chuẩn Trị Đông Y Thuận Tâm 565  30/4, NINH SƠN, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0933792015
        6 Nhà Thuốc Ngọc Huệ 1121  CMT8, P. Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0663 822525
        7 Nhà Thuốc Phước An Ninh Sơn, Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 01234092992
        8 Nhà Thuốc Châu Hữu Hạnh NINH SƠN, TX. Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0985529500
        9 Nhà Thuốc Gia Linh NINH THẠNH, TX. Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0927111755
      10 Nhà Thuốc Từ Bi 7/8  CMT8, Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)822612
      11 Nhà Thuốc Ngọc Mai Chợ Hiệp Ninh  CMT8, hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 01992286721
      12 Nhà Thuốc Vĩnh Xuân Hòa 1094  CMT8, hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)821382
      13 Nhà Thuốc Quốc Linh 641  CMT8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0938223118
      14 Nhà Thuốc Anh Thy 102  CMT8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0913884852
      15 Nhà Thuốc Hồng Mai 53  Đường 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)810108
      16 Nhà Thuốc Mỹ Châu Bời Lời, Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)826561
      17 Nhà Thuốc An Lạc 634  Điện Biên Phũ, hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)820234/ 01258975721
      18 Nhà Thuốc Hoa Huệ 713  Điện Biên Phũ, hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)825291
      19 Nhà Thuốc Mỹ Dung F109/8  Phạm Thanh Mừng, Hòa Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)830376
      20 Nhà Thuốc Trung Thiên D27/1  Âu Cơ, Hòa Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)842119
      21 Nhà Thuốc Thanh Bình 153/5  Báo Quốc Từ, Hòa Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)831442
      22 Nhà Thuốc Tân Tế An 106  Võ Văn Truyện, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)827656
      23 Nhà Thuốc Bích Thảo kiot  Chợ Thị Xã, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)824890
      24 Nhà Thuốc Lam Khánh 278   CMT8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)823452
      25 Nhà Thuốc Hoàng Mỹ 37  Đường Thuyền, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0938738685
      26 Nhà Thuốc Thanh Duyên Chợ Hiệp Ninh, hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0663827806
      27 Nhà Thuốc Nhất Thanh Ngọc 63  Võ Văn Truyện, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0906924586
      28 Nhà Thuốc Thư Lê Thịnh Hiệp An, Hiệp Tân, Hòa Thành, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)647678
      29 Nhà Thuốc Anh Đạt(Đại Khang) Khu Phố 1 P1, TX. Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 909812300
      30 Nhà Thuốc Thu Hương CMT8, TX. Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (0663)827663
      31 Nhà Thuốc Phương Quyên 142 Trương Quyền,, 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 0663626366
      32 Tiệm Thuốc Bắc Phước Thọ Đường 792 Điện Biên Phủ, , Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 02763626394
      33 Nhà Thuốc Quế Hương Kiot Chợ Thị xã Tây Ninh, , Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh 02763824399
      34 Nhà Thuốc Kim Thanh CMT8, TX. Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thành phố Tây Ninh Tây Ninh (02763)812500

 

Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Mỹ Xuyên

  Mỹ Xuyên


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Lăk 

  Lăk 


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • An Khê

  An Khê


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Long Thành

  Long Thành

 • Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

  Thoát khỏi viêm xoang nhờ bộ đôi “trong uống – ngoài xịt”

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

 • Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

  Cuộc thi viết: “TRIỆU khách hàng, MỘT bí quyết thổi bay VIÊM XOANG!”

 • Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?

  Nghề thị trường phải chăng sống chung với bệnh viêm mũi xoang ?