Tri Tôn

Tri Tôn

05/10/2017 19:16
 STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ đầy đủ Quận/Huyện Tỉnh SĐT
        1 Tiệm Thuốc Bắc Đại Quang 0  Ngô Quyền, TT Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 0763772624
        2 Quầy Thuốc Y Sĩ Hiệp (Song Hương) 0  Cầu Số 13, TT Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 0972376899
        3 Quầy Thuốc Số 38 (Chấn Thái) 19  Nguyễn Trãi, TT Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 0984252789
        4 Nhà Thuốc Số 397 (Thoại An) 0  Nguyễn Trãi, TT.Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 0763874489
        5 Quầy Thuốc Số 071 (Bửu Quang) 0  Chợ Tri Tôn, TT.Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 0763874610
        6 Nhà Thuốc Hoàng Diễm 0  0, TT.Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 0913672813
        7 Nhà Thuốc Hoàng Anh 0  An Hòa A, TT Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 076.3781.484
        8 Nhà Thuốc Kim Chung 0  An Hòa A, TT Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 0766543097
        9 Nhà Thuốc Danh Thuận 18  ấp Tà On, Xã Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 0988699450
      10 Nhà Thuốc Phước Thọ , , Tri Tôn, An Giang Tri Tôn An Giang 969994147
Tags

Có thể bạn quan tâm


  Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Tịnh Biên

  Tịnh Biên


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Châu Thành

  Châu Thành


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Phú Tân

  Phú Tân


 • Notice: Undefined offset: 0 in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1

  Notice: Undefined variable: link in /home/benhviem/public_html/wp-content/themes/temp-webviet/function.php on line 1
 • Châu Phú

  Châu Phú

 • Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

  Hết hôi miệng, viêm họng do viêm xoang nhờ thuốc thảo dược

 • “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

  “Chia tay” viêm xoang nhờ tuyệt chiêu của vợ

 • Liệu pháp “trong uống – ngoài xịt” – khắc tinh của viêm xoang mũi!

  Liệu pháp “trong uống – ngoài xịt” – khắc tinh của viêm xoang mũi!

 • Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng

  Xoang mũi đã được hồi sinh- dù niêm mạc đã quá mỏng